Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 29 юли 2016 г., брой 4270
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(29.07.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.32229
USD/BGN   1.76360
CHF/BGN   1.79566
EUR/USD   1.1090*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  


Възможност за безвъзмездно финансиране
(до 200 хил.EUR) за подобряване моделите и организацията на производствените процеси в предприятията
Срок за кандидатстване:
15 август 2016 г.
За подготовка на проектни предложения и допълнителна информация:
e-mail: sfb@bia-bg.com
тел. 0888/ 914 452
sfb.bia-bg.com


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Общи събрания днес
  Агротрейд АД - Плевен
Билд кънстракшън АД - София
Булвенчърс АД - София
Булмикс Интернешънъл АД - София
Варна Сити Парк АД - София
Виб трейд груп АД - Казанлък
Витапрот Костинброд АД - София
Витапрот-Славяново АД - София
Вкусна ядка АД - Лозен - СГ
Водкомплект АД - София
Глобал изток запад България АД - София
Горубсо Златоград АД - Златоград
Граммер АД - Трудовец
Институт по строителство и минно дело АД - София
Кам Логистикс АД - Варна
Курило Метал АД - Нови Искър
Метизи АД - Роман
Минстрой майнинг АД - София
Минстрой Марица Изток АД - Раднево
Общинска банка АД - София
Пътинженеринг АД - Русе
Пътинженеринг Русе АД - Русе
Сий Пропърти АД - София
Славянка Тутракан АД - Тутракан
Сортови семена АД - Плевен
Сортови семена Дунав АД - Ямбол
Технова АД - София
Яница АД - Елхово
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

В края на май 2016 г. делът на брутния външен дълг на България намалява до 76,1% от брутния вътрешен продукт (БВП) спрямо нивото му от края на април. Съотношението на задълженията на държавата, банките и частния сектор към нерезиденти спрямо произведеното в икономиката се понижава леко от 76,3%, колкото бе към 30 април 2016 г. Миналата годината пък приключи с брутен външен дълг за 34,091 млрд. евро, което е 77,2% от БВП. В абсолютно изражение брутният външен дълг нараства с 1,162 млрд. евро до 35,253 млрд. евро за периода януари-май 2016 г., но само спрямо май 2015 г. има спад от 1,3% на годишна база, или с 449,8 млн. евро. Тогава показателят възлизаше на 35,7 млрд. евро, или 80,8% от БВП. За пет месеца само задълженията на сектор „Държавно управление“ към чужбина са нагоре с 1,095 млрд. евро, или с 19,6%.Външните задължения на банковия сектор се понижават с 6,1% спрямо края на миналата година до 3,876 млрд. евро. Делът на дълговете на банките към чужбина остава на ниво 8,4% от БВП, каквото беше съотношението в края на април.

Източник: Монитор

Безработните младежи до 29 години са намалели с 26%, или 14 500 към края на първото полугодие на 2016 г. спрямо същия период на миналата година. Това показват данните на Агенцията по заетостта. Делът на безработните младежи от общия брой регистрирани в бюрата по труда също намалява. През периода януари-юни 2016 г. той е бил 13,2%, спрямо 15,2% за същото шестмесечие на 2015 г. През първото полугодие на тази година средномесечният брой на безработните младежи до 29 г. е бил 40 690. По данни на Евростат в България нивото на младежката безработица се понижава до 13,8% през май спрямо 22,9% от май 2015 г. Броят на безработните младежи е намалял почти наполовина – от 43 хил. души през май миналата година до 22 хил. души през май т.г.

Източник: Investor.bgКвалификационeн REFA-курс
Модул 1: 07.09.2016 – 17.09.2016 г.
Модул 2: 26.09.2016 – 07.10.2016 г.

Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси
Първи модул: “Организация на работни системи и процеси”
Тема: Производствени данни/процеси
 • Представяне на работни процеси и етапи в тяхната последователност
 • Организация на материалния поток и симулация
 • Групова работа

 • http://refa.bia-bg.com/, тел. 981-45-67, София
  Регулирана информация

  На 28.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за второ тримесечие на 2016 год. на Випом АД-Видин /4VI/

  На 28.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Делтън" OOД - Пловдив

  На 28.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Еко Билд Проджект" OOД - Пловдив

  Дружества
  Производство на осветители и лампи
  BEIS рейтинг

  Първите 10 дружества
  по
  Приходи
  от продажби
  за 2014 г.
  (хил. лв.)
    1   Марели ЕООД - София   7 772  
    2   Елукс ООД - Бусманци   5 733  
    3   Мегалукс ООД - Смолян   4 547  
    4   Вълков Техносвет ЕООД - Стара Загора   4 257  
    5   Икис Сл ООД - София   3 396  
    6   Атра 96 ООД - Пловдив   3 047  
    7   Европейска светлинна индустрия (ЕСИ) ООД - Сливен   2 940  
    8   Мартини България ЕООД - Пловдив   2 723  
    9   ПОПП ЕООД - Костинброд   2 083  
    10   Атра Експорт ООД - Пловдив   1 850  
  Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
   
  Българска фондова борса - София - 28.07.2016
    Обща стойност (BGN): 209 766.77  
  Брой търгувани компании: 29
  Premium 16 450.05
  Standard 138 252.93
  АДСИЦ 55 063.79
  Най-голяма промяна в цените
  Елхим Искра АД - Пазарджик 9.52 %
  Топливо АД - София -5.41 %
  BaSE - Акции: 20 591.36

  Регулирана информация
  4VI Випом АД - Видин
  4KP КММ АД - Шумен
  5ND Наш Дом - България АД
  - Холдинг - София

    СЕРТИФИЦИРАНИ
  БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

  ЧЕЗ разпределение, чиято мрежа захранва с ток цяла Западна България ще вземе синдикиран заем от 116 млн. eвро от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), без за целта да учредява особени залози върху имуществото си. Това ще стане на 8 септември 2016 г., когато ще се състои събранието. ЧЕЗ разпределение е 67% собственост на чешката CEZ Group, а останалите 33% са разпределени между частни акционери след листването на ЧЕЗ разпределение на Българската фондова борса (БФБ) през 2012 г. Целта на кредита е финансирането на инвестиционната програма на дружеството за 2016-2017 г. във връзка с подобряването на качеството на разпределителната мрежа. Ако компанията получи кредит от ЕБВР, ще използва средствата за инвестиции за развитие на мрежа средно и ниско напрежение и подобряване сигурността на електрозахранването, за изнасяне на електромерни табла и присъединяване на нови клиенти и др.

  Източник: Капитал

  Общото събрание на акционерите на Химимпорт АД гласува гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегировани акции и първия по обикновените акции. На проведеното на 27 юли събрание на акционерите е одобрен брутният размер на гарантирания дивидент, полагащ се на една привилегирована акция за 2015 г., в размер на 0,1998 лв., като общата сума е в размер на 17 736 380 лв. Гарантираният дивидент от 9% ще се изплати в тримесечен срок от провелото се вчера общо събрание. Привилегированите акции падежираха през тази година. Акционерите приеха и предложението на ръководството за изплащане на дивидент по издадените обикновени акции след конвертиране на привилегированите акции в обикновени. Химимпорт АД разпределя част от печалбата за 2015 г., а именно - 10 784 082 лв., за брутния дивидент от 0,045 лв. на една обикновена акция.

  Източник: Investor.bg

  За първите шест месеца на 2016 година собственикът на бирените фабрики в Шумен и Благоевград Карлсберг България е най-бързо развиващата се в бранша у нас. Обемът й се е увеличил с 24,7%, а пазарният дял (отново в обем) е нараснал с 3,6 процентни пункта (пп) - сравнено със същия период на 2015г. Тези резултати са в контекста на общ бирен пазар с ръст от 7,4% в обем, основно страдащ от спад в студения пазар през разглеждания период. Основният двигател за компанията е Пиринско, което е бирена марка номер едно на България за първото полугодие на 2016. Пиринско е увеличило обемите си с 27% за първите шест месеца на годината и пазарния си дял с 2,5пп и сега то заема 16,1% от пазара на бира у нас. Шуменско е другият основен двигател на ръстовете на Карлсберг България, което успява да достигне 19,1% увеличение в обемите си за първите шест месеца на тази година, сравнено с полугодието на 2015 година. Карлсберг България отчита ръст в обема на брандовете си във всички сегменти на бирения пазар, във всички опаковки, както и географски във всички региони на страната.

  Източник: Money.bg

  Германският производител на осветителни тела Оsrаm продаде бизнеса с лампи на китайска компания. Първата информации за такава сделка се появи още през декември миналата година, а вчера тя бе обявена официално от нейният главен изпълнителен директор. Купувач е китайски консорциум с участието на МLS – компания, която също се занимава с производство на осветителни тела. Освен това в консорциума влизат инвестиционните компании ІDG и Уіwu. Очаква се сделката да бъде финализирана до края на финансовата 2017 г., след като получи одобрение от регулаторните органи. Оsrаm е глобална компания, базирана в Мюнхен, с над 100-годишна история в бизнеса с осветления. За нея работят 33 хиляди души. През пролетта на тази година германската компания започна да изгражда завод за осветителни тела край Пловдив. Инвестицията е в размер на 45 млн. лева. Заводът се очаква да заработи през 2017 г. и ще открие над 900 работни места.

  Източник: Money.bg

  50 млн. евро влага японската фирма Язаки в завод край Димитровград. В четвъртък бе направена първата копка. Заводът е за асемблиране на кабели за автомобилната индустрия. Предвидено е да заработи след година. Така ще бъде осигурен хляб за 3000 човека, а производството ще обслужва автомобилния концерн “Мерцедес Бенц”. “Избора на място за инвестицията направихме не само заради съдействието от местната власт, но и заради развитата инфраструктура и човешкия капитал”, каза шефът на Язаки Европа Уран Заман. За година основата през далечната 1941 година японска компания трябва да вложи в изграждането на предприятието 50 милиона евро, а новооткритите работни места ще бъдат над 3000. Строителбно-монтажните работи по изграждането на завода ще бъдат извършени от строителната фирма Хоризонт.

  Източник: 24 часа         Българска стопанска камара


  "Изнесен търговски офис"
  В помощ на външнотърговската дейност  Предстоящи
  панаири и изложения
  в България и в света

   
  Предстоящи събития

  Food4Life 2016 - 10 ноември 2016 г., Интер Експо Център, София


  Безплатен абонамент за информационни бюлетини
  БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

  Външноикономическо сътрудничество
     Enterprise Europe Network  
      Външнотърговски консултации  
     Оферти от български и чуждестранни фирми  

   

  Център за компютърно обучение
  към Българската Стопанска Камара
  Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


  Предстоящи курсове:

  Обучение за MS Office:

  м. юни
  Обучение по мрежи в Сиско академията:

  CCNA 1 - м. септември 2016 г., съботно-неделен
  CCNA 2 -
  17 септември 2016 г., съботно-неделен
  CCNA 3 - 11 юни 2016 г., съботно-неделен
  CCNA 4 - 17 септември 2016 г., съботно-неделен

  NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
  Регистрирайте се онлайн сега!

  За допълнителна информация: тел. 981 03 26
  http://educentre.bia-bg.com/,
  e-mail: educentre@bia-bg.com

   
  Център за професионално обучение на БСК
  Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
  Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
  Центърът за професионално обучение на БСК организира:
  Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
  Обучения за начална и допълнителна квалификация;
  Обучения по ключови компетенции;
  Вътрешно фирмени обучения по заявка;
  Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
  Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
  Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
  Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

  За допълнителна информация:
  тел. 987 97 03; 932 09 69,
  e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
  www.training.bia-bg.com


         Светът

  Европа

  Швейцарската банка Credit Suisse отчита изненадваща печалба в размер на 170 млн. швейцарски франка (172,48 млн. долара) през второто тримесечие, докато нетните приходи намаляват с 16%. За сравнение печалбата през същия период на миналата година беше в размер на 1,05 млрд. франка. За това тримесечие анализаторите очакваха нетна загуба от 37 млн. франка. В същото време банката отечита нетни приходи в размер на 5,47 млрд. франка при очаквания те да не надвишат 5,17 млрд. франка. Финансовият резултат е изненадващ за базирана в Цюрих банка, която се намира в момент на мащабно преструктуриране. Визията на главния изпълнителен директор Тиджан Тиам е за стабилна печалба чрез намаляване на инвестиционното банкиране и по-големи приходи от управление на активи и персонално банкиране. Положителните данни идват след загубата от предходното тримесечие, която беше първата от 2008 г. насам. Загубата за банката между януари и март достигна 302 млн. шв.

  Източник: Market Watch

  Америка

  Oracle купува Netsuite за 9.3 млрд. долара. Компанията мери сили със SAP и Microsoft при облачните услуги. Nesuite е създадена през 1998 г. и един от пионерите в предоставянето на бизнес приложения по интернет. С компанията в състава си, Oracle ще може да се конкурира по-ефективно в сегмента, за който още се борят още технологични гиганти като Amazon, IBM и HP Enterprise. В последно време компанията последователно придоби Textura и Opower отново с тази цел. Акциите на Netsuite скочиха с 18.15% малко след началото на сесията на Уолстрийт до 108.17 за брой. И Oracle и NetSuite предлагат софтуерни приложения които помагат на компаниите да автоматизират крайните и административни операции от технология до човешки ресурси. Главният изпълнителен директо на NetSuite Зак Нелсън беше отговорен за глобалния маркетинг на Oracle от 1996 до 1998 година.Облачният бизнес на Oracle, който съхранява бизнес софтуер и данни на отдалечени сървъри, позволява на фирмата да продава на клиенти, които не разполагат с бюджет за хардуер на физическото място и технологичен персонал.

  Източник: Ройтерс

  Азия

  Samsung записа най-голямата си печалба за тримесечие от повече от две години насам. Южнокорейската компания затвърди предварителните си прогнози за много добри резултати. През периода април - юни приходите й са достигнали 45.2 млрд. долара, което е повишение от 5% спрямо същия период на миналата година. Оперативната печалба за периода е нараснала с 18% на годишна база и е достигнала 7.2 млрд. долара. Компанията, която е най-големият производител на смартфони и чипове за памет в света, също така обяви, че очаква добрите резултати да продължат и през втората половина на годината, като по-голямото търсене на компоненти по всяка вероятност ще компенсира нарастващия натиск върху пазара на смартфони. Повече от половината от приходите и печалбата през второто тримесечие се дължат на бизнеса с мобилни устройства, като печалбата само на това поделение се увеличава с внушителните 57% - най-добрият резултат от две години насам. В него най-голямата заслуга е на смартфона Galaxy S7, включително и във версията му Edge с огънат по ръбовете екран. Именно Edge версията вече е най-продавана, а тя е и по-печеливша за Samsung.

  Източник: BBC

   
  Индекси на фондови борси
  28.07.2016
  Dow Jones Industrial
  18 456.35 (18.62)
  Nasdaq Composite
  5 154.98 (5.18)
  Стокови борси
  28.07.2016
    Стока Цена  
  Light crude ($US/bbl.)40.98
  Heating oil ($US/gal.)1.3000
  Natural gas ($US/mmbtu)2.8600
  Unleaded gas ($US/gal.)1.2900
  Gold ($US/Troy Oz.)1 337.90
  Silver ($US/Troy Oz.)20.30
  Platinum ($US/Troy Oz.)1 147.20
  Hogs (cents/lb.)0.60
  Live cattle (cents/lb.)1.12

         Опознай България

  Биосферен резерват Чупрене

  Чупрене (Северозападна България) е името на един от най големите биосферни резервати в Република България. Биосферните резервати са строго охранявани територии с уникален растителен и животински свят, които служат за еталон на първичното състояние на екосистемата. На тяхна база се прави оценка на влиянието, което оказва човека на природата. Чупрене е разположен по билото и североизточните склонове на Чипровската планина, Западна Стара планина. Обявен е за резерват през 1973 година, за де се запазят най-северните иглолистни гори на България. Горски насаждения заемат близо 90% от територията на резервата. Част от горите са смърчово-елови и буково-смърчово-елови. Най-големи са насажденията от смърч, който образува гори с възраст над 1 век. Те имат важно значение за изучаване на смърчовите гори в България. Тук има разнообразен животински свят – като вълкът е постоянен обитател. При наскоро проведените теренни проучвания са установени 170 вида пернати, 53 вида бозайници, от които 14 вида прилепи, 11 вида земноводни и 15 вида влечуги. В Червената книга на България са: видрата, златката, вълкът, както и всички видове прилепи.


  Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 29.07.2016
  Българска версия: 28160, Английска версия: 3031

  Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
  тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
  Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


  Архив
  Бизнес Индустрия Капитали

  Година:  
  Януари 2021
   ПВСЧПСН
  53    123
  145678910
  211121314151617
  318192021222324
  425262728293031

  Февруари 2021
   ПВСЧПСН
  51234567
  6891011121314
  715161718192021
  822232425262728


   2021   2020   2019  
   2018   2017   2016  
   2015   2014   2013  
   2012   2011   2010  
   2009   2008   2007  
   2006   2005   2004  
   2003   2002   2001  
   2000   1999