Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 21 юли 2016 г., брой 4264
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(21.07.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.33937
USD/BGN   1.77593
CHF/BGN   1.79731
EUR/USD   1.1013*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  


Възможност за безвъзмездно финансиране
(до 200 хил.EUR) за подобряване моделите и организацията на производствените процеси в предприятията
Срок за кандидатстване:
15 август 2016 г.
За подготовка на проектни предложения и допълнителна информация:
e-mail: sfb@bia-bg.com
тел. 0888/ 914 452
sfb.bia-bg.com


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Общи събрания днес
  Агро Ком 2000 АД - Севлиево
Балканкар Средец АД - София
Бертекс АД - Берковица
Добруджански текстил АД - Добрич
Електроизграждане - Шумен АД - Шумен
Електроизграждане 97 АД - Шумен
ЗММ Златоград АД - Златоград
Калабак 2000 АД - Първомай - Бл
Медицински център Промес АД - Пловдив
Спортпром АД - София
Стамп Гард АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Международната агенция "Фич" потвърди дългосрочните кредитни рейтинги на България в чужда и местна валута на нива от съответно "ВВВ-" и "ВВВ", като в същото време запазва тяхната стабилна перспектива. Агенцията отбеляза, че потвърдените рейтинги отразяват относително ниския български държавен дълг и подобряващия се външен финансов баланс. От "Фич" допълват, че една от най-бедните страни членки на ЕС е изправена пред структурни предизвикателства, за да подобри своите дългосрочни потенциални нива на икономически растеж и да повиши БВП към нива, които да отговорят на растежа на страните с подобен или по-висок рейтинг. "Фич" отбелязва в своите прогнози, че излишъкът по текущата сметка на България през тази и следващата година ще продължи да се движи близо до нивата от 2.2% от БВП главно благодарение на постепенното свиване на българския международен търговски дефицит, информират от Българско национално радио. Износът ще се възползва от разнообразната експортна база, по-слабото евро и икономическото възстановяване на ключови търговски партньори на нашата страната.

Източник: Дума

Парламентът прие промени в Закона за данък върху добавената стойност (ДДС) на второ четене, с които търговците на горива се задължават да предоставят обезпечение в пари, държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година пред НАП. Задължението ще възниква в три случая. Първо, когато данъчно задълженото лице за текущия данъчен период извърши облагаеми доставки на течни горива със ставка на данъка 20 на сто и с обща стойност на данъчните им основи над 25 000 лв. Второ, когато общата стойност на данъчните основи при вътреобщностни придобивания на течни горива, които не са предназначени за потребление от лицето, осъществило вътреобщностните придобивания, надвиши 25 000 лв. и трето, когато получи течни горива, освободени за потребление по член от Закона за акцизите и данъчните складове на стойност над 25 000 лв., ако не е възникнало основание за обезпечение на друго основание.

Източник: МониторКвалификационeн REFA-курс
Модул 1: 07.09.2016 – 17.09.2016 г.
Модул 2: 26.09.2016 – 07.10.2016 г.

Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси
Втори модул: “Управление на данни за производството”
Тема: Управление на производството
 • Организация на производството
 • Планиране и контрол на производството
 • Анализ на работното място
 • Европейско законодателство по отношение на безопасните и здравословни условия на труд

 • http://refa.bia-bg.com/, тел. 981-45-67, София
  Приватизация

  ВМЗ-СопотКинтекс-София и НИТИ - Казанлък няма да бъдат приватизирани. Депутатите ги включиха в забранителен списък.  Дружествата са в добро финансово състояние,с растящи приходи и работят на пълен капацитет. ВМЗ и Кинтекс са структуроопределящи за военнопромишления комплекс предприятия и са важен елемент в националната сигурност и икономиката на страната, а запазването на изцяло държавното им участие ще гарантира присъствието на държавата на стратегически пазари. В този смисъл приватизацията на тези дружества на този етап не е подходяща,се казва още в мотивите. Решението на депутатите ще гарантира запазването на държавното участие в Кинтекс и ВМЗ, което ще способства за процеса на стабилизиране и развитие както на компаниите, така и на целия комплекс.

  Източник: 24 часа

  Концесии

  До седмица Столична община вероятно ще задвижи отдаването на всички спирки на градския транспорт на концесия, стана ясно след като в сряда транспортната комисия в общината одобри условията на процедурата. Документът трябва да бъде гласуван на следващата сесия на общинския съвет. Условията предвиждат всички 2604 спирки на градския транспорт в София бъдат разпределени в четири зони и след това отдадени на частни фирми, които да ги управляват за 15 или 20 години. Спирките са разделени и на няколко типа - с кошче и знак, с навес, и с навес и павилион. Kонцесионното плащане е между 53 и 68 хил лв на година за всяка от зоните, а минималният размер на инвестицията за всяка от зоните е приблизително 5 млн. лв. Концесионерът ще трябва да демонтира старите съоръжения и да ги подмени с нови в рамките на 36 месеца от подписването на договора.

  Източник: Капитал

  Дружества
  Производство на изделия от каучук и пластмаси
  BEIS рейтинг

  Първите 10 дружества
  по
  Приходи
  от продажби
  за 2014 г.
  (хил. лв.)
    1   Готмар ЕООД - Съединение - Пд   112 663  
    2   Хамбергер България ЕООД - Севлиево   93 040  
    3   Стандард Профил България ЕАД - Стара Загора   77 664  
    4   Екстрапак ООД - Велико Търново   54 198  
    5   Ролпласт ЕООД - София   53 933  
    6   Примекс ЕООД - Каспичан   50 019  
    7   Мегапорт ЕООД - Варна   48 870  
    8   Профилинк ООД - Пловдив   44 890  
    9   Ретал Балкан ЕООД - Сливен   38 453  
    10   Трейс Ипома АД - София   37 643  
  Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
   
  Българска фондова борса - София - 20.07.2016
    Обща стойност (BGN): 1 965 423.19  
  Брой търгувани компании: 33
  Premium 171 749.21
  Standard 1 647 842.84
  АДСИЦ 144 703.12
  Облигации 1 005.81
  Права 122.21
  Най-голяма промяна в цените
  Индустриален капитал - холдинг АД - София -4.38 %
  Юрий Гагарин АД - Пловдив 3.45 %
  BaSE - Акции: 6 172.69

  Регулирана информация
  4VI Випом АД - Видин
  4KP КММ АД - Шумен
  5ND Наш Дом - България АД
  - Холдинг - София

    СЕРТИФИЦИРАНИ
  БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

  Българската софтуерна компания ERP.BG, която разработва интегрирана система за управление на бизнеса, обяви, че разширява дейността си и стъпва на пазарите във Великобритания и САЩ. Компанията вече има изнесени два облачни сървъра и разполага с техническа готовност да лансира онлайн версията на услугата си, осигуряваща на клиентите им достъп в реално време до фирмените ресурси през мобилни и десктоп устройства. Най-голямата инвестиция на компанията до момента за излизането на новите пазари е в размер на 40 хил. долара, вложени в придобиването на домейна www .erp .net. Софтуерната компания има над 19 години опит на българския пазар в разработката, внедряването и поддръжката на системи за автоматизиране на цялостното управление на дейността на бизнеса – от логистиката, през производството до финансите. Основни клиенти на ERP.BG в България са малките и средните бизнеси, а приходите им за изминалата година се равняват на 858 хил. лв.

  Източник: Капитал

  Moody`s определи (P)'Ba2' рейтинг на предстоящата облигационна емисия на БЕХ ЕАД със стабилна прогноза. Агенцията отбелязва доминантната позиция на БЕХ на българския пазар, но я разглежда като по-скоро позитивна с оглед на либерализирания вече пазар. Конкурентното производство на еленергия, усилията за намаляване на дефицита, както и фактът, че държавата е собственик на стратегическата инфраструктура на сектора, дават допълнителни поводи за оптимизъм. Fitch Ratings също отбелязва в актуализацията на доклада си за БЕХ повишените рискове в бизнеса с производство на електроенергия, главно заради вариацията в цените в световен мащаб. В същото време се подчертава стабилното потребление. Отбелязват се усилията на българската държава в сектора и желанието бизнесът да стане по-конкурентен в европейски мащаб. Главната спънка за това е недостатъчната прозрачност. И двете агенции препоръчват още работа за стабилизране на приходите, пълна либерализация на пазара, както и повече усилия за увеличаване на ликвидността на БЕХ.

  Източник: 3e

  Осигуряват 2 милиона лева за летищата в Пловдив и Горна Оряховица Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще получи допълнителни 2 050 000 лв. за летищата в Пловдив и Горна Оряховица. С тези средства ще бъдат покрити натрупаните задължения на държавата към летищата, които са свързани с изискването на финансиране на дейности по осигуряване на безопасността и сигурността на полетите, както и за поддържане и развитие на летищата.

  Източник: Агенция Фокус

  Петрол АД отчита загуба от 4,596 млн. лв. през първото тримесечие на годината, показва финансовият отчет на дружеството за първите три месеца от годината. За сравнение, през периода януари – март 2015 г. дружеството отчита печалба от 37,685 млн. лв. Към края на декември миналата година консолидацията изкара Петрол на печалба за пръв път от 2010 г. Нетната печалба от 102,9 млн. лв. през 2015 г. се дължи основно на еднократни ефекти и дойде на фона на индивидуалната загуба от 71,1 млн. лв. и на спада на нетните приходи от продажби на горива с 35,2%. През първото тримесечие приходите от продажби са в размер на 100,309 млн. лв., което представлява спад от около 27% спрямо отчетените 138,170 млн. лв. през същия период на миналата година.

  Източник: Investor.bg         Българска стопанска камара


  "Изнесен търговски офис"
  В помощ на външнотърговската дейност


  Външноикономическо сътрудничество  Enterprise Europe Network  Външнотърговски консултации


  Оферти от български и чуждестранни фирми  Предстоящи
  панаири и изложения
  в България и в света

   
  Предстоящи събития

  Провеждане на ежегодна среща на ръководството на МИ със служители в СТИВ

  Food4Life 2016 - 10 ноември 2016 г., Интер Експо Център, София


  Безплатен абонамент за информационни бюлетини
  БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
  Център за компютърно обучение
  към Българската Стопанска Камара
  Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


  Предстоящи курсове:

  Обучение за MS Office:

  м. юни
  Обучение по мрежи в Сиско академията:

  CCNA 1 - м. септември 2016 г., съботно-неделен
  CCNA 2 -
  17 септември 2016 г., съботно-неделен
  CCNA 3 - 11 юни 2016 г., съботно-неделен
  CCNA 4 - 17 септември 2016 г., съботно-неделен

  NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
  Регистрирайте се онлайн сега!

  За допълнителна информация: тел. 981 03 26
  http://educentre.bia-bg.com/,
  e-mail: educentre@bia-bg.com

   
  Център за професионално обучение на БСК
  Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
  Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
  Центърът за професионално обучение на БСК организира:
  Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
  Обучения за начална и допълнителна квалификация;
  Обучения по ключови компетенции;
  Вътрешно фирмени обучения по заявка;
  Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
  Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
  Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
  Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

  За допълнителна информация:
  тел. 987 97 03; 932 09 69,
  e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
  www.training.bia-bg.com


         Светът

  Европа

  Пазарът на труда във Великобритания продължава да се стабилизира, според данни на Националната статистическа служба. Равнището на безработица падна до 4,9% през трите месеца до май, най-ниското ниво от октомври 2005 г. Икономистите, анкетирани от Bloomberg, очакваха ставката да остане на ниво от 5%, каквато беше в периода февруари - април. В същото време равнището на заетостта се увеличава до нов рекорд от 74,4%. От март до май броят на заетите лица се увеличава със 176 хил. души, което е най-голямото покачване тази година до рекордните 31,7 млн. души. Въпреки това ръстът в заплащането неочаквано се забавя до 2,2% от 2,3%. Общите доходи нарастват с 2,3% спрямо предходния ръст от 2%. Между 1971 г. и 2016 г. равнището на безработица във Великобритания е средно 7,15%. Най-високо ниво на безработица от 12% е достигнато през февруари 1984 г. , а най-ниското от 3,4% – през ноември 1973 г. След новината паундът се оттласна от едноседмичното дъно, като се покачи с 0,6% до 1,3194 долара за паунд към 13 часа българското време.

  Източник: Блумберг

  Америка

  Англо-холандският производител на стоки за лична хигиена като Axe, Dove и Pond's Unilever PLC обяви, че ще купи американския стартъп за козметични продукти Dollar Shave Club. Основаната през 2012 г. Dollar Shave Club снабдява своите клиенти в рамките на абонаментен модел за 1 долар на месец с еднократни самобръсначки, а отскоро и с тоалетни принадлежности. В момента компанията има около 3,2 милиона клиенти. Очаква се оборотът на Dollar Shave Club да се увеличи до над 200 млн. долара през 2016 г. спрямо 152 млн. долара през миналата година, се посочва в съобщение на Unilever. Засега обаче Dollar Shave Club е на загуба. Двете компании не разкриват финансовите условия по сделката. Според американското списание Fortune, което се позовава на свои източници, Unilever ще плати 1 млрд. долара в брой за калифорнийската компания. Създателят на Dollar Shave Club Майкъл Дъблин ще продължи да бъде главен изпълнителен директор на компанията след сделката, която се очаква да бъде приключена през третото тримесечие на 2016 г.

  Източник: Ройтерс

  Азия

  Правителството на Дубай планира да въведе със закон нова регулация на пазара на наеми – и на жилищни, и на бизнес имоти. Министърът на земята на емирството Султан Бути бин Меджрен обяснява в интервю за местното издание Arabian Business, че се подготвя законодателство, в което детайлно се сегментира пазарът и различните договорни отношения. „Секторът на наемите е изключително важен. Регулаторната агенция изчислява индекс на наемните равнища, имаме регламент за максималните равнища на наемите, имаме и арбитраж, който да решава спорове. Законодателството обаче е остаряло и не разграничава отделните сегменти от пазара“, обяснява бин Меджрен. Законопроектът ще има три части – една отделна за наемите на търговски площи, друга за останалите бизнес имоти и трета – за жилищата. Сега действащото законодателство дава възможност на наемателите в емирството да заведат арбитражно дело, ако забележат несъответствие между искания наем и съответния индекс, изчисляван от властите.

  Източник: AFP

   
  Индекси на фондови борси
  19.07.2016
  Dow Jones Industrial
  18 595.03 (18.62)
  Nasdaq Composite
  5 089.93 (5.23)
  Стокови борси
  19.07.2016
    Стока Цена  
  Light crude ($US/bbl.)
  Heating oil ($US/gal.)1.4100
  Natural gas ($US/mmbtu)2.6400
  Unleaded gas ($US/gal.)1.3700
  Gold ($US/Troy Oz.)1 314.90
  Silver ($US/Troy Oz.)19.36
  Platinum ($US/Troy Oz.)1 085.00
  Hogs (cents/lb.)0.64
  Live cattle (cents/lb.)1.08

         Опознай България

  Ден на Българската дипломатическа служба

  Денят на Българската дипломатическа служба е утвърден с резолюция на министъра на външните работи на Република България от 21 юли 1999 г. На 5 юли 1879 г. княз Александър издава указ, с който се назначава първото българско правителство в Третото българско царство, като за министър на външните работи и вероизповеданията е избран Марко Балабанов. Дванадесет дни по-късно пак с княжески указ са определени задачите и структурата на ведомството, а на 19 юли са назначени първите трима дипломати на България – Драган Цанков – в Турция, Евлоги Георгиев – в Румъния и Димитър Кирович – в Белград.


  Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 21.07.2016
  Българска версия: 28157, Английска версия: 3029

  Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
  тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
  Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


  Архив
  Бизнес Индустрия Капитали

  Година:  
  Януари 2021
   ПВСЧПСН
  53    123
  145678910
  211121314151617
  318192021222324
  425262728293031

  Февруари 2021
   ПВСЧПСН
  51234567
  6891011121314
  715161718192021
  822232425262728


   2021   2020   2019  
   2018   2017   2016  
   2015   2014   2013  
   2012   2011   2010  
   2009   2008   2007  
   2006   2005   2004  
   2003   2002   2001  
   2000   1999