Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 03 май 2016 г., брой 4209
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(03.05.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.51269
USD/BGN   1.72198
CHF/BGN   1.78224
EUR/USD   1.1493*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.comОбщи събрания днес
  Астарта 21 АД - София
Белстар инвест АД - Белослав
Булгар-Минерали Стрелча АД - Стрелча
Гарант Филтър АД - Овчарово-Дч
Емос АД - Ловеч
Захарни заводи АД - Горна Оряховица
ЗГММ АД - Перник
Карго линк АД - София
Книжна фабрика Искър АД - София
Международен младежки център АД - Пловдив
Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД - Благоевград
Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Атанас Дафовски АД - Кърджали
Солвекс-Мира-Фрукт АД - Нови Пазар
Теракс инвестмънт груп АД - София
Хидромад Русе ЕАД - Русе
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

В края на първото тримесечие на 2016 г. банковата система отчита повишена ликвидна позиция и засилен балансов капитал. През тримесечието коефициентът на ликвидните активи се увеличава до 37.07% под влияние на динамиката при сумата на пасивите. В края на март ликвидните активи са 27.6 млрд. лв., като в тях най-голям остава делът на паричните средства и парични салда при БНБ (49.5%). Брутният размер на необслужваните кредити и аванси в банковата система в края на отчетния период е 10.735 млрд. лв. Спрямо 31 декември 2015 г. той намалява с 291 млн. лв. Печалбата на банковия сектор в края на първото тримесечие на 2016 г. е 305 млн. лв., или с 20 млн. лв. по-висока от реализираната за същия период на миналата година. Основен принос има нетният лихвен доход, който е увеличен с 30 млн. лв. Към 31 март 2016 г. натрупаната обезценка по кредити и вземания в банковата система възлиза на 175 млн. лв. (при 174 млн. лв. година по-рано).

Източник: Profit.bg

Общият индекс на цените на производител през март 2016 г. нараства с 1.2% спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 8.0%, и в преработващата промишленост - с 1.6%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление с 0.6%, показват данни на НСИ. По-съществено нарастване на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - с 4.3%, и при производство на химични продукти - с 0.4%, а намаление е регистрирано при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 1.1%, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 0.8%. Общият индекс на цените на производител през март 2016 г. намалява с 5.5% в сравнение със същия месец на 2015 година.

Източник: Profit.bgРегулирана информация

На 30.04.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи неконсолидиран отчет за първо тримесечие на 2016 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/

На 29.04.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен консолидиран отчет за 2015 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/

Дружества
Компютърни и други свързани с тях дейности
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Буллс АД - София   60 432  
  2   Телерик АД - София   43 765  
  3   Сирма солюшънс АД - София   28 691  
  4   Датамакс систем холдинг АД - София   27 483  
  5   Борика Банксервиз АД - София   26 412  
  6   Стоун Компютърс АД - София   20 836  
  7   Си Ес Си България ЕООД - София   13 459  
  8   Хюлет Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър ЕООД - София   10 645  
  9   Скрил България ЕООД - София   10 002  
  10   Мобайл Системс ООД - София   9 986  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 28.04.2016
  Обща стойност (BGN): 194 943.75  
Брой търгувани компании: 51
Premium 11 885.26
Standard 159 085.28
АДСИЦ 13 637.78
Облигации 10 335.44
Най-голяма промяна в цените
Тексим банк АД - София 17.24 %
Застрахователно дружество Евроинс АД - София -5.44 %
BaSE - Акции: 20 621.40
BaSE - АДСИЦ: 1 736.58

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Инвестиции за 16.5 млн.лева влага „Албена „АД за предстоящия сезон 2016. Строи се нов петзвезден хотел на мястото на досегашния „Доростор”. Старата тризвездна база е съборена 80%, останал е само ресторантът. Целият хотел ще бъде нов с 240 стаи, с модерен конгресен център, зала за 500 души и малък СПА център. Той ще е готов на 1 юли 2017 г. Тази година в него се инвестират около 12 млн. лева. Следващата година ще се вложат още толкова в басейни, един от които ще е с олимпийски размери. Останалите инвестиции отиват за надграждане с 24 студия над новото фоайе на хотел „Гергана”. Те ще бъдат готови също за 1 юли догодина с един малък панорамен ресторант на покрива. Наесен започва пълна реконструкция на хотел „Елица”. Ще бъде съборен ресторантът и ще се изгради нов. Хотелът се реконструира с разширяване на стаите. Той ще бъде 4 звезди, с 200 нови стаи. Ремонтът се финансира от ITS и Alturs. Във ваканционното селище „Бялата лагуна” ще се строят нов ресторант, нова рецепция, анимационна зала за 300 човека, малък търговски център и голям развлекателен басейн. Във ваканционно селище „Приморско” се правят нови студиа към хотел „Бисер” и чисто нова рецепция. Там инвестицията е около 3 млн. лв., а в „Бялата лагуна” е малко под 10 млн. лв. За 2017 г. в „Бялата лагуна” ще има селище за скандинавци според подписан вече договор.

Източник: Труд

Нетната печалба на Софарма имоти АДСИЦ расте с 2,6% на годишна база при задържане на приходите от наеми и обслужване на имоти и понижение най-вече на финансовите разходи. През първото тримесечие на 2016 г. компанията печели 1,652 млн. лв. при 1,611 млн. лв. за същия период на 2015 г. Приходите от наеми на инвестиционни имоти се смъкват с 1,3% до 2,152 млн. лв., а приходите от административно обслужване на имоти – с 0,7% до 284 хил. лв. Разходите за амортизация леко нарастват до 568 хил. лв. от 516 хил. лв. преди година, но по-осезаемо спадат финансовите разходи – с 26% на годишна база до 244 хил. лв. Към 31 март неплатените към Софарма имоти наеми са в размер на 124 хил. лв., като представляват 32,3% от всички търговски вземания, произтичащи по договори за наем. Сумата на активите е без промяна при 84,94 млн. лв., а сумата на пасивите се равнява на 44,495 млн. лв.

Източник: Investor.bg

Общите приходи на "Мобилтел" спадат с 6.9% до 190.5 млн. лв. през първите три месеца на 2016 г. Печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) се е намалила до 66 млн. лв., което е спад от почти 14% на годишна база. Като обяснение за представянето на българския оператор Telekom Austria Group посочва, че телеком пазарът в България продължава да е засегнат от остра ценова конкуренция в мобилния сегмент и слабата макроикономическа среда. Броят абонати на "Мобилтел" продължават да върви надолу - с над 4% спрямо съответния период на 2015 година, достигайки до 4.1 млн. Спадът се дължи на големия отлив над 30% при предплатените услуги. Едновременно с това потребителите на мобилен интернет са се увеличили с 20.7% до 327.2 хил., а тези на фиксирани услуги (кабелен интернет, телевизия и телефон) растат с почти 6% на годишна база до малко над 1 млн. Средният приход от абонат (ARPU) остава стабилен и е 10.4 лв.

Източник: Капитал

Двете американски централи – „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и Контур Глобал „Марица изток 3“ са изплатили напълно дължимите 356 милиона лева на „Мини Марица изток“. Разплащането е за цялата натрупана през години сума, като мините са успели да се издължат 100 процента с лихвите към държавата, банките и фирмите заедно с ДДС-то. Изплатена е и концесионната такса за въглищата и двете общини – Раднево и Гълъбово ще получат по сметките си дължимите им суми. По думите на изпълнителният директор на въгледобивното дружество инженер Андон Андонов, за първи път от 2009 година насам разкривката на въглищата е 103 процента, което осигурява стабилизиране на добива и гарантиране по 27 милиона тона годишно до 2018 година.

Източник: 24 часа

Считано от 1 май 2016 г., цената на 1 кубик студена вода в София се увеличава с 6 стотинки - от 1.76 лв. на 1.82 лв. с ДДС, реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Увеличението е с 3.5 на сто при поискано от „Софийска вода“ сумарно поскъпване с близо 20 на сто.

Източник: Profit.bg

Общинските дружества в Монтана, приключили дейността си през 2015 година с печалба, ще внесат половината от натрупаните средства в общинската каса. В Монтана има шест общински търговски дружества, които се занимават с медицина, търговия, събиране на отпадъци и привличане на инвестиции. В тях са заети 71 работници и специалисти. Три от фирмите - Център по дентална медицина, Медико-техническата лаборатория и Технологичен парк са завършили 2015 г. със загуби за около 20 000 лева. Паркът, който е изграден със средства от ЕС, в последните години привлече над 10 млн. лева инвестиции, с които се строят два търговски центъра и нов завод. Останалите дружества – Общински пазар, Медицински център и Депо за битови отпадъци са реализирали 161 000 лева печалба. Половина от тази сума ще бъде внесена като дивиденти по сметката на община Монтана.

Източник: Блиц       Българска стопанска камара


"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. април
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - м. април 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
03 април 2016 г., съботно-неделен
CCNA 4 - 03 април 2016 г., съботно-неделен
CCNA 4 - 05 април 2016 г., вечерен
CCNP Route - м. април 2016 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Централната банка на Англия (Bank of England) се опитва да разработи резервен план за действие при излизане на Обединеното кралство от ЕС, ако то бъде гласувано на референдума на 23 юни за членството на страната в Евросъюза. Според данни на изданието преди народното допитване BoE ще направи през юни три допълнителни валутни търга, за да гарантира на банковата система достатъчно средства за функционирането ѝ, ако евентуално възникне "хаотична ситуация". Членът на комитета по паричната политика на банката Майкъл Сондърс е на мнение, че британската лира ще се окаже под силен натиск при Брекзит, а девалвацията му спрямо валутите на основните търговски партньори на Великобритания може да достигне 15 - 20 процента. Управителят на BoE Марк Карни заяви преди близо две седмици, че несигурността около изхода от референдума за членството на Великобритания в ЕС вече изглежда тегне над британската икономика.

Източник: FT

Америка

Нетната загуба на американската петролна компания Chevron през първото тримесечие на 2016 г. е 725 млн.долара, печалбата на компанията за аналогичния период на миналата година е била 2,57 млрд.долара. Приходите на Chevron намаляват с 31% до 23,55 млрд.долара. „Резултатите за първото тримесечие са много ниски, в сравнение с година по-рано“, отбелязва шефът на Chevron Джон Уотсън. Според него върху добива огромно влияние оказва намаляването на цените на петрола с над 35%. Нивото на добив на въглеводороди от компанията през първите три месеца на 2016 г. намалява незначително в сравнение със същия период на миналата година и е 2,68 млн. барела на ден. Chevron е втората по големина компания в САЩ след Exxon Mobil.

Източник: Блумберг

Азия

Китайското правителство освободи компаниите от задължението да плащат данъка върху приходите. От първи май китайските компании са задължени да плащат данък върху добавената стойност (ДДС). "С цел успешно прилагане на новата програма, администрацията трябва правилно да интерпретира новите правила, а компаниите да се въздържат от действия за укриване на данъци", се казва в разпространеното във връзка с данъчната реформа писмо на Държавния съвет на КНР. Очаква се, че преходът към ДДС ще засегне около 10 милиона данъкоплатци, свързани с отрасли на икономиката като строителството, недвижимите имоти, услугите и финансите. Авторите на закона смятат, че трансформацията ще улесни данъчната тежест за много организации, пише БГНЕС. "Практическите плодове на реформите трябва да се получат в предприятията, които за сметка на намаляване на държавните приходи ще имат възможност да увеличат собствената си продуктивност.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
02.05.2016
Dow Jones Industrial
17 891.16 (117.52)
Nasdaq Composite
4 817.59 (42.24)
Стокови борси
02.05.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)45.09
Heating oil ($US/gal.)1.3600
Natural gas ($US/mmbtu)2.0500
Unleaded gas ($US/gal.)1.5600
Gold ($US/Troy Oz.)1 295.80
Silver ($US/Troy Oz.)17.66
Platinum ($US/Troy Oz.)1 083.50
Hogs (cents/lb.)0.83
Live cattle (cents/lb.)1.16

       Опознай България

Крепостта Бялград

Бялград е крепост, която се намира в Източните Родопи. Крепостта е разположена на около 2 километра от село Гугутка. Бялград е една от най-запазените крепости в България. Крепостните стени достигат до 8 метра височина. Стените са дебели над 2 метра в основата си. Проучванията датират крепостта Бялград от края на 12 век. От Бялград най-добре запазен е донжонът (главна кула на замък), където стените са с височина от над 8 метра. Според археолозите изключителната запазеност на донжона се дължи на това, че по време на Османското робство кулата е ремонтирана. Името на крепостта идва от белия цвят на варовиковите каменни блокове, от които тя е изградена. В източния край на крепостта са разкрити основите на еднокорабна, едноапсидна крепостна черква.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 03.05.2016
Българска версия: 28015, Английска версия: 3031

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999