Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 18 април 2016 г., брой 4200
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(18.04.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.45784
USD/BGN   1.73328
CHF/BGN   1.79122
EUR/USD   1.1284*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.comОбщи събрания днес
  Атлас АД - Димитровград
Атлас АД - София
Винпром Троян АД - Троян
Детекс Трейд АД - София
Инвестиционни партньори ЕАД - София
Корпорация Медика АД - Сливен
ЛМ ЕООД - Луковит
Маунтин Холидейз енд Ентъртеймънт АД - София
Медикотехника-98 АД - Тополовград
Омега Би Ди холдинг АД - София
Петрол ИН АД - София
Променергомонтаж АД - Пловдив
Рекламно-дилърска агенция-Дикта АД - София
Софстройпроект АД - София
Спорт Бееви АД - Велинград
Тонзос 95 АД - Ямбол
Топлофикация Перник АД - Перник
Тракийски памук АД - Стара Загора
Хидрострой (Варна) АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Предприятията от сектор промишленост планират свиване на инвестициите през 2016 г. с 4,2% спрямо 2015 г., показват резултатите от инвестиционната бизнес анкета, проведена от Националния статистически институт (НСИ). Оценката е по-оптимистична в сравнение с изразените очаквания през октомври 2015 г. Тогава мениджърите на анкетираните промишлени предприятия прогнозираха свиване на инвестициите с 28,2% спрямо направените през 2014 г. Данните сочат, че през 2015 година дружествата в промишлеността са направили с 24,2% по-малко разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в сравнение с 2014 г. В общия обем на очакваните разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през 2016 година делът на частния сектор е около 83%, като мениджърите предвиждат намаление на инвестиционните си програми с 11,8% в сравнение с предходната година. Най-голям относителен дял в очакваните инвестиции през 2016 г. формира производството на стоки за междинно потребление (35,1%), при което се предвижда намаление от 2,4% спрямо 2015 г.

Източник: Investor.bg

Равнището на безработица в България през март 2016 г. е 9,9 % и е намаляла с 0,16 % спрямо февруари. Броят безработни, регистриран в бюрата по труда е 324 309 което е с 5301 души по-малко февруари. В сравнение с март 2015 г. безработните са значително по-малко – с 37 202 души. През март 2016 г. са започнали работа общо 28 063 безработни, които са с 4502 повече спрямо предходния месец. Търсенето на служители на първичния пазар в бюрата по труда продължава да се увеличава трети месец подред. През март 2016 г. най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (4124), от хотелиерството и ресторантьорството (3328), от търговията (3002), от селското, горското и рибното стопанство (2194), от държавното управление (1656 места) и от транспорта (1508). В бюрата по труда са заявени 322 работни места по програми за заетост и 2300 работни места по схеми на ОП „Развитие на човешкия ресурс“.

Източник: ТрудКвалификационeн REFA-курс
Модул 1: 07.09.2016 – 17.09.2016 г.
Модул 2: 26.09.2016 – 07.10.2016 г.

Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси

Първи модул: “Организация на работни системи и процеси”
Тема: Организация на работното място/ергономия
 • Ергономия на работното място
 • Натоварване, напрежение и последствия от тях
 • Организация на работното място – антропометрия и работни средства, Работна среда

 • http://refa.bia-bg.com/, тел. 981-45-67, София
  Дружества
  Производство на химични продукти
  BEIS рейтинг

  Първите 10 дружества
  по
  Печалба
  за 2014 г.
  (хил. лв.)
    1   Солвей Соди АД - Девня   140 089  
    2   Агрополихим АД - Девня   46 173  
    3   Софарма АД - София   26 531  
    4   Балканфарма Дупница АД - Дупница   23 939  
    5   Биовет АД - Пещера   16 470  
    6   Бул Био НЦЗПБ ЕООД - София   7 849  
    7   Балев Корпорейшън ЕООД - Варна   7 561  
    8   Септона България АД - Русе   7 479  
    9   Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София   6 816  
    10   Балканфарма Троян АД - Троян   5 563  
  Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
   
  Българска фондова борса - София - 15.04.2016
    Обща стойност (BGN): 106 314.08  
  Брой търгувани компании: 25
  Premium 8 292.75
  Standard 29 095.83
  АДСИЦ 1 209.10
  Облигации 67 716.39
  Най-голяма промяна в цените
  Холдинг Нов век АД - София -9.09 %
  Тексим банк АД - София 7.84 %
  BaSE - Акции: 1 817.05
  BaSE - АДСИЦ: 337.50

  Регулирана информация
  4VI Випом АД - Видин
  4KP КММ АД - Шумен
  5ND Наш Дом - България АД
  - Холдинг - София

    СЕРТИФИЦИРАНИ
  БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

  150 587 996 лв. е общият размер на годишните премийни вноски към Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), които дължат банките - членки на системата за гарантиране на влоговете. Размерът на вноските се определя по специална наредба на БНБ. ФГВБ трупа средства от вноски на банките, за да може в случай на фалит на финансова институция да изплати гарантирания размер на влоговете на всички правоимащи фирми и граждани, както стана в случая с КТБ. На клиентите на КТБ фондът изплати около 3.7 млрд. лв., като дори му се наложи поради недостатъчна наличност да ползва и заем от бюджета. Размерът на гаранцията по влоговете е 196 000 лв. на едно лице в една банка, като са гарантирани влоговете на физически и юридически лица в левове и в чуждестранна валута.

  Източник: Сега

  По предварителни данни „Холдинг БДЖ” завършва 2015 г. със загуба от 27 млн. лв., резултатът е по-добър от 2014 г., когато тя е била с около 23 млн. лв. повече. Влияние за подобряването на състоянието са намаляване на оперативните разходи, приходите от амортизиране на други активи и продажбата неоперативните, средства от държавния бюджет и др. За 2015 г. дружеството е изплатило около 75 млн. лв. от задължения към кредиторите си. БДЖ „Пътнически превози” в периода 2013-2015 г. не е увеличило броя на пътниците си. През 2015 г. БДЖ „Товарни превози” е превозил 8 млн. тона товари, което представлява 58% от железопътния товарен превоз в страната Компанията е имала допълнителни разходи, заради ремонти на инфраструктурата. През миналата година дружеството е намалило загубите си с 12 млн. лв.

  Източник: Монитор

  The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) се оттегля като попечител на Петрол АД по емисията гарантирани корпоративни облигации, деноминирани в евро. Изявлението за оттегляне може евентуално да влезе в сила на 22 май 2016 г., в случай че до тази дата бъде назначен нов основен платежен и трансферен агент и регистратор на облигационерите. Дружеството е в процес на преговори с други банкови финансови институции, които да заместят BNY Mellon като попечител, основен платежен и трансферен агент и регистратор на облигационерите по въпросната емисия еврооблигации. Емисията облигации е за 100 млн. евро, купонът й е 8,375%, а падежът – на 26 януари 2017 г. Дългът, издаден на 24 април 2006 г. от Петрол АД, е гарантиран от Нафтекс Петрол ЕООД. Тогава рейтинговите агенции Standard & Poor's, Moody’s и Fitch присъдиха оценка на емисията от В- със стабилна перспектива. Дълговите ценни книжа са листнати на Лондонската фондова борса.

  Източник: Investor.bg

  През 2015 година BILLA България бележи увеличение в генерирания брутен оборот с 11,06% спрямо 2014 г. Размерът на регистрираните брутни приходи от продажба на стоки възлиза на над 683 млн. лв. и значително надвишава планираните стойности. Финансовият резултат на компанията за 2015 г. е положителен и осезаемо по-добър от очаквания. През 2015 г. броят на магазините от веригата се увеличил със 7. В момента компанията разполага със 102 супермаркета на българския пазар и осигурява работа на 4370 служители. Това поставя веригата сред 10-те най-големи работодатели в частния сектор в страната. Двуцифреният ръст практически е постигнат от съществуващите филиали, тъй като повечето откривания бяха осъществени в средата на декември 2015 г.

  Източник: Money.bg

  Ръководството на производителя на алуминиеви продукти "Алкомет" АД предлага 1.83 млн. лв., или 20% от печалбата след данъци, да бъде разпределена като дивидент между акционерите на дружеството. Брутният дивидент на акция ще е около 0.1018 лв., около два пъти по-висок от този от 2014 г. (0.0447 лв.). Общо събрание на акционерите ще се проведе на 27 май 2016 г. 2015 г. е била доста успешна за шуменския завод откъм приходи, като причината е преструктурирането на производството към предлагане на по-завършени и с по-висока добавена стойност продукти. Реализираната печалба на дружеството след облагането с данъци е била 9.138 млн. лв. през 2015 г., като се е увеличила с близо 3.8 пъти спрямо предходната година. Тогава тя е била 2.407 млн. лв. Разходите на компанията за материали също се увеличават, но това се дължи на поскъпването с около 6.5% за периода на основната суровина (алуминия) на Лондонската метална борса. Според одитирания отчет на "Алкомет" АД приходите от продажби са се увеличили с 11.4% до 326.95 млн. лв., като ръстът е генериран от засилените продажби на продукти с по-висока добавена стойност.

  Източник: Капитал

  68 млн. лв. лихви ще плати НЕК за първата година от новия заем, който в момента БЕХ договоря за нея. Това е записано в заявлението на НЕК за определяне на новите цени на електрическата енергия от 1 юли, подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). БЕХ е пред приключване на преговорите за мостови заем от до 650 млн. евро и последваща емисия на облигации. Гратисният период за главницата по неизтегления още заем ще е една година. За следващия едногодишен период НЕК ще трябва да плаща лихви и главници и по заемите си към БЕХ, които надхвърлят 1,2 млрд. лв. Общата сума, която електрическата компания трябва да брои за лихви и главници е 253 млн. лв. Тези пари идват от процента, който КЕВР отпуска на НЕК за услугата „обществена доставка“.

  Източник: Монитор         Българска стопанска камара


  "Изнесен търговски офис"
  В помощ на външнотърговската дейност


  Външноикономическо сътрудничество  Enterprise Europe Network  Външнотърговски консултации


  Оферти от български и чуждестранни фирми  Предстоящи
  панаири и изложения
  в България и в света

   
  Новини от БСК и членовете на БСК

  Българо-Полски бизнес форум (двустранни срещи)


  Предстоящи събития

  B2FAIR - Двустранни бизнес срещи за създаване на партньорства в рамките на HANNOVER MESSE 2016

  Двустранни срещи за създаване на партньорства по проекти и технологичен трансфер по време на HANNOVER MESSE 2016


  Безплатен абонамент за информационни бюлетини
  БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
  Център за компютърно обучение
  към Българската Стопанска Камара
  Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


  Предстоящи курсове:

  Обучение за MS Office:

  м. април
  Обучение по мрежи в Сиско академията:

  CCNA 1 - м. април 2016 г., съботно-неделен
  CCNA 2 -
  03 април 2016 г., съботно-неделен
  CCNA 4 - 03 април 2016 г., съботно-неделен
  CCNA 4 - 05 април 2016 г., вечерен
  CCNP Route - м. април 2016 г., съботно-неделен
  NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
  Регистрирайте се онлайн сега!

  За допълнителна информация: тел. 981 03 26
  http://educentre.bia-bg.com/,
  e-mail: educentre@bia-bg.com

   
  Център за професионално обучение на БСК
  Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
  Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
  Центърът за професионално обучение на БСК организира:
  Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
  Обучения за начална и допълнителна квалификация;
  Обучения по ключови компетенции;
  Вътрешно фирмени обучения по заявка;
  Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
  Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
  Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
  Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

  За допълнителна информация:
  тел. 987 97 03; 932 09 69,
  e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
  www.training.bia-bg.com


         Светът

  Европа

  Лидерите на Чешката република обявиха свое предложение да съкратят името на своята държава, която на чешки е Česká republika с друго, което да е по-кратко. В общо изявление президентът, премиерът и други висшестоящи държавни представители обявиха, че възнамеряват да поискат от ООН да промени базата си данни с географски имена с новото име, което вече ще е само Чехия или Česko. Въпреки че в България краткото наименование на страната е широкоразпространено, в англоезичния свят масово се използва нейното официално наименование от две думи. „Ние препоръчваме използването на име от една дума в чуждия език, когато не е необходимо да се използва официалното име на страната (като при) спортни мероприятия, пазарни цели и т.н.“, се посочва в изявлението. Лидерите също така се надяват тава да стане преди началото на Олимпийските игри това лято. Външният министър Любомир Заоралек заяви пред репортери, че решението за промяната е било взето, тъй като в миналото е имало обърквания за името на страната.

  Източник: CNBC

  Америка

  Американската корпорация Microsoft съди правителството на САЩ заради отнемането на правото да уведомява клиентите си, когато някоя федерална агенция следи имейлите им – най-новият от серия сблъсъци по отношение на поверителността между технологичната индустрия и Вашингтон. Съдебният иск, подаден в четвъртък във федерален съд в Сиатъл, твърди, че правителството нарушава Конституцията на САЩ, като пречи на Microsoft да съобщава на хилядите си клиенти за искания от страна на властите за достъп до техните имейли и други документи. Действията на кабинета противоречат на текст, който установява правото на хората и компаниите да знаят, ако правителството търси или конфискува имуществото им, се посочва в съдебния документ, както и правото на свободна реч на Microsoft. Министерството на правосъдието преглежда иска, заяви говорителката Емили Пиърс. Делото, заведено от Microsoft, се фокусира по-скоро върху съхранението на данни на отдалечени сървъри, а не на местно ниво в компютрите на хората.

  Източник: Ройтерс

  Азия

  През първото тримесечие на годината кономиката на Китай регистрира най-бавния си растеж от 2009 г., когато светът все още страдаше от ефектите от Голямата рецесия, показват данните за Националното бюро за статистика на страната. Според местната национална статистика в периода януари-март брутният вътрешен продукт на страната регистрира растеж от 6,7% спрямо същия период на 2015 г., като по този начин покачването му се забавя спрямо предишното тримесечие, когато БВП нарасна с 6,8% на годишна база. На фона на забавящия се растеж на икономиката обаче, някои други макроикономически индикатори показват динамика, разчетена като позитивна от пазарите. Размерът на кредитите, отпуснати от търговските банки в Китай, се увеличи с 1,37 трилиона юана (211,23 милиарда долара) само през март, като така почти се удвои спрямо месец по-рано, когато размерът на новите заеми достигна 726,6 милиарда юана. Според някои анализатори това е позитивен сигнал, показващ възвръщане на желанието на инвеститорите в Китай да започват нови проекти.

  Източник: Associated Press

   
  Индекси на фондови борси
  15.04.2016
  Dow Jones Industrial
  17 897.46 (-28.97)
  Nasdaq Composite
  4 938.22 (-7.67)
  Стокови борси
  15.04.2016
    Стока Цена  
  Light crude ($US/bbl.)38.56
  Heating oil ($US/gal.)1.2000
  Natural gas ($US/mmbtu)1.9000
  Unleaded gas ($US/gal.)1.4400
  Gold ($US/Troy Oz.)1 236.40
  Silver ($US/Troy Oz.)16.17
  Platinum ($US/Troy Oz.)980.60
  Hogs (cents/lb.)0.78
  Live cattle (cents/lb.)1.22

         Опознай България

  Белащински манастир

  Белащинският манастир „Свети Георги Победоносец“ е действащ девически манастир. Намира се в Западните Родопи, близо до село Белащица, на 12 километра южно от Пловдив. Манастирът е изграден през 1020 година от византийския военачалник Никифор Скифи, който имал изключителен принос за поражението на войските на цар Самуил през 1014 при Беласица планина. Като награда император Василий II подарил на Скифи 15 000 български пленници. По-късно те основали село Белащица. Крепостта на Никифор Скифи се намирала южно от селото, където останки от нея все още могат да се видят. Близо до нея византийският военачалник изградил манастира и го посветил на Свети Георги Победоносец. През 1364, по време на нашествието на османците, светата обител е разрушена и възобновена през 18 век. Опожарен е отново през 1878 г. при последните сражения през Руско-турската война. След Освобождението манастирът е възстановен, но остава под ръководството на Цариградската патриаршия до 1906 година. Той представлява комплекс от църква, параклис и жилищни и стопански сгради. Църквата е еднокорабна, едноабсидна, с вътрешен и открит притвор, безкуполна и без стенописи. Построена е през 1838 година. Под открития притвор е аязмото, което се смята, че е останало от основаването на манастира. Белащинският манастир е обявен за паметник на културата.


  Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 18.04.2016
  Българска версия: 28018, Английска версия: 3034

  Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
  тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
  Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


  Архив
  Бизнес Индустрия Капитали

  Година:  
  Януари 2021
   ПВСЧПСН
  53    123
  145678910
  211121314151617
  318192021222324
  425262728293031

  Февруари 2021
   ПВСЧПСН
  51234567
  6891011121314
  715161718192021
  822232425262728


   2021   2020   2019  
   2018   2017   2016  
   2015   2014   2013  
   2012   2011   2010  
   2009   2008   2007  
   2006   2005   2004  
   2003   2002   2001  
   2000   1999