Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 24 март 2016 г., брой 4183
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(24.03.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.47620
USD/BGN   1.75081
CHF/BGN   1.79533
EUR/USD   1.1171*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.comОбщи събрания днес
  Биляна Трико АД - Петрич
Кристофф-Иммобилиаре АД - София
Таита АД - Шумен
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

По 400 хил.лв приходи от такси по съдебно изпълнение са се падали на един частен съдия изпълнител през 2013 г. Сумата е тройно по-голяма от приходите, които са били отчитани през 2008 г. Тогава са се падали средно по 137 000 лева приходи от такси на човек. Това става ясно от обобщената информация по проект „Инициатива за съдебно изпълнение в услуга на обществото“, изпълнен от Центъра за правни инициативи в партньорство с Камарата на частните съдебни изпълнители. Според предварителните данни за времето от 2008 г. до 2013 г. броят дела, с които се занимават ЧСИ-тата, са скочили със 150%. В момента в страната има общо 207 ЧСИ-та.

Източник: Монитор

Средното необслужвано задължение на българите расте с над 50% на годишна база. През 2014 г. размерът на дълга е бил 485 лева. За 2015 г. този показател вече се равнява на 747 лева, посочват от Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ). Покачването в средния размер е значително, като това рефлектира и върху общия обем на възложените задължения на колектори за 2015 г. - над 1.96 млрд. лева при 1.43 млрд. лева за предходната 2014 г. Случаите на задлъжнели българи, които достигат до специалистите по събирането на вземания, намаляват като брой. През 2015 г. те са малко над 2.6 милиона, докато през 2014 г. наброяваха 2.95 млн. Според експертите ръстът в средния размер на дълга на фона на намаляващия брой случаи се дължи предимно на дълговете към банки.

Източник: Дарик радиоКонцесии

Дружеството Дънди Прешъс Металс Крумовград ЕАД получи две тригодишни разрешения за търсене и проучване на площите "Лада“ и "Ярило” в община Крумовград за наличие на мед и злато. Териториите са в близост до находището "Хан Крум", което е в процес на подготовка за стартиране на добив, и ако бъдат открити метални руди в двете съседни площи, добивът и преработката ще бъдат включена в проекта "Хан Аспарух". За тригодишния период на търсене ще се вложат минимум 141 100 щатски долара в геолого-проучвателните дейности. Стойността на мероприятията по опазване на околната среда за срока на договорите е 4000 щатски долара. Правителството позволи на ЕТ "Инерт-94-Цветелин Петров” да добива в следващите 35 години пясъци и чакъли за добавъчни материали в строителството от находище "Антената” в Столична община. Дружеството ще вложи 1.179 млн. лв. в добива, а очакваните концесионни плащания за целия период надхвърлят 1.386 млн. лв. като половината от тях (без ДДС) ще постъпват в общинския бюджет.  "Насипни Материали“ ЕООД ще търси в продължение на година строителни материали в площта "Осище“ в землището на с. Потоп, община Елин Пелин. Близо 130 хил. лв. ще се вложат за проучвателните дейности и 15 000 лева - за опазване на околната среда. 

Източник: Медия Пул

Концесионният договор за добив на заглинени пясъци от находище „Антимово I“ в община Видин със „ФЦЦ Конструксион“ АД ще бъде прекратен по взаимно съгласие между страните. Договорът е сключен през 2012 г. за срок от пет години. От находището не е осъществяван добив. Концесията е предоставена във връзка с изграждането на моста на р. Дунав между Видин и Калафат и прилежащата инфраструктура. „ФЦЦ Конструкцион” АД е изпълнител на проекта, който е завършен през юни 2013 г.

Източник: Profit.bg

Дружества
Производство и разпределение на електрическа енергия, газообразни горива и топлинна енергия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Национална електрическа компания ЕАД - София   2 982 417  
  2   Булгаргаз ЕАД - София   1 541 295  
  3   Чез Електро България АД - София   1 436 487  
  4   АЕЦ Козлодуй ЕАД - Козлодуй   849 200  
  5   ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - Пловдив   693 464  
  6   Енерго-про Продажби АД - Варна   667 511  
  7   ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ   584 207  
  8   Ей И Ес - ЗС - Марица изток I ЕООД - Гълъбово   542 010  
  9   Топлофикация София ЕАД - София   520 725  
  10   Електроенергиен системен оператор ЕАД - София   518 930  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 23.03.2016
  Обща стойност (BGN): 76 179.05  
Брой търгувани компании: 31
Premium 14 183.25
Standard 48 622.93
АДСИЦ 12 675.17
Облигации 697.70
Най-голяма промяна в цените
Златни пясъци АД - Варна -35.48 %
Спарки-Елтос АД - Ловеч 14.80 %
BaSE - Акции: 925.62

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Правителството одобри допълнителни плащания по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г. за сметка на централния бюджет в размер до 208 млн. лв. Средствата са за приключването на 10 важни железопътни проекта, в рамките на допустимите срокове по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. Сред тях са трите основни жп направления, които се изпълняват по оперативната програма, Септември – Пловдив, Пловдив – Бургас и Първомай – Свиленград. Средствата се предоставят като временна безлихвена финансова помощ, подлежаща на възстановяване на Национална компания „Железопътна инфраструктура” в качеството й на бенефициент по ОП „Транспорт” 2007-2013 г.

Източник: 24 часа

Оръжейницата „Арсенал“ ЕАД-Казанлък назначи на постоянна работа своя осемхиляден служител като оператор на машина с цифрово-програмно управление в цех 106 на завод 5. Близо 2 000 души са назначени в оръжейницата през последната година и половина. Към стандартното възнаграждение работниците в „Арсенал“ получават всеки месец и ваучери за храна на стойност 40,00 лв. На близо 5 млн лв възлиза този социален ангажимент на фирмата. 21 млн лв са инвестирани само през 2015 г. за ремонт на съществуващия сграден фонд ,ново строителство и оборудване, за същите дейности пред 2016 г. са планирани 30 млн лв. На практика фирмата е най-големият работодател в община Казанлък.

Източник: Монитор

През 2016 г. "Telerik, a Progress company" ще наеме 60 нови служители в София в различни области - софтуерно инженерство, бизнес, маркетинг, продажби, администрация и др. Българският офис е най-големият на Progress в световен мащаб и ключов иновационен център. Progress, която придоби Telerik през 2014 г., обяви, че е включена като водещ работодател в глобалната класация „Най-добрите компании за облачни решения и услуги“ и „Най-добрите изпълнителни директори“, за които да работите през 2016 г. на американското списание Forbes. Progress заема 35-то място сред общо 73 водещи глобални технологични компании.

Източник: ComputerWorld e-Daily

Столичната компания "Метрополитен" обяви търг за проектант и изпълнител на новото метродепо "Земляне" в кв."Красно село", което ще обслужва третия лъч на подземната железница. То ще се намира до съществуващия автобусен гараж "Земляне", а прогнозната му стойност е 58 млн. лв. Съоръжението включва гаражно и ремонтно хале, административна сграда, автомобилен гараж и релсов път с 13 коловоза. Срокът за изпълнение е 24 месеца, а оферти се приемат до 16 май. В депо "Земляне" ще се помещават чисто новите 20 мотриси "Simens Inspiro", които ще превозват пътниците по отсечката "Красно село" - бул. "Владимир Вазов" - първи етап от трети метродиаметър.

Източник: Капитал

Процедура по обявяване в несъстоятелност на „Балкан българска телевизия“, държаща лиценза на телевизия NEWS 7, е стартирал Софийският градски съд. Фирмата е поредния длъжник на КТБ, срещу когото стартира процедура по обявяване във фалит заради невъзможност да си плаща задълженията. За начална дата на неплатежоспособността на телевизията е определена 1 април 2014 г. Магистратите назначават и временен синдик и свикват през април първо заседание на кредиторите. Процедурата по несъстоятелност на ББТ е стартирана след иск от един от кредиторите на телевизията, към който се е присъединила и КТБ.

Източник: Монитор       Българска стопанска камара


"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Отворено писмо на НПРО относно промените в енергийните цени. Работодателските организации настояват и очакват намалението на цената на природния газ този път да се отрази единствено в намаление на цената на електроенергията, произвеждана от когенерациите на топлофикациите, което ще облекчи и индустрията, и бита чрез намаление на таксата „задължение към обществото”.

Дискусия, посветена на т.нар. Кръгова икономика, се проведе в БСК


Предстоящи събития

Семинар “Как се прави бизнес с Филипини, Виетнам и Индонезия?”

Иновационен форум - 6 април 2016 г., Интер Експо Център, София

IndustryMatchMaking 2016 - двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер между български и чуждестранни фирми

B2FAIR - Двустранни бизнес срещи за създаване на партньорства в рамките на HANNOVER MESSE 2016

Двустранни срещи за създаване на партньорства по проекти и технологичен трансфер по време на HANNOVER MESSE 2016


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. април
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - м. април 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
03 април 2016 г., съботно-неделен
CCNA 4 - 03 април 2016 г., съботно-неделен
CCNA 4 - 05 април 2016 г., вечерен
CCNP Route - м. април 2016 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Застрахователният пазар Lloyd's of London отчете спад от 30% на печалбата преди данъците за 2015 г. до 2,1 млрд. паунда (2,6 млрд. евро) , ударен от спад на възвращаемостта на инвестициите и натиск върху цените. Възвращаемостта на капитала на пазара се е понижила до 9,1% от 14,1% година по-рано, а възвращаемостта на инвестициите е спаднала до 400 млн. паунда (506 млн. евро) от 1 млрд. пуанда (1,26 млрд. евро) през 2014 г. „При условия на пазара безспорно много по-трудни в сравнение с много години досега трябваше да покажем способността си да се адаптираме и предприемаме действия“, казва председателят на Lloyd's Джон Нелсън в изявление. „При тези условия резултатите са похвални“, допълни той. Над 80 синдиката сключват застраховки на специализирания застрахователен пазар Lloyd's.

Източник: Ройтерс

Америка

Историческото посещение на американския президент Барак Обама в Куба все още не е приключило, а големите технологични компании вече си проправят път за бизнес на острова. В делегацията на държавния глава има и представители на лидерите в сектора, като Alphabet, която е компания майка на Google, Airbnb, PayPal и Xerox. Интересът от тяхна страна никак не е изненадващ, като се има предвид, че отпадането на ограниченията срещу страната ще даде тласък на трансфера на пари и сделките между САЩ и Куба. Шефът на PayPal Дан Шулман, който отпътува с Обама в понеделник, заяви, че неговата компания ще започне да предлага плащания за и от островната държава чрез дъщерната фирма Xoom. Потенциалът за бизнес в тази сфера определено не е за подценяване, показват данните на Държавния департамент на САЩ. Според изчисленията трансферът на пари от Щатите за Куба на година е около 2 милиарда долара. От PayPal обаче няма да са единствените, които ще се борят за мястото на лидер в разплащателните услуги в Куба.

Източник: Блумберг

Азия

Китайската държавна петролна компания PetroChina обяви, че печалбата й се е свила с близо 70% през 2015 г. Енергийният гигант очаква още проблеми през тази година заради слабата глобална икономика. Нетната печалба на най-голямата китайска енергийна компания е била 35,5 млрд. юана (5,5 млрд. долара), като понижението възлиза на 66,9% спрямо предишната година. Производството на суров петрол на компанията нараства с 2,8% през 2015 г. до 971,9 млн. барела, а това на природен газ се увеличава с 3,4% до 3,1 трлн. куб. фута (87,8 млрд. куб. м). Компанията очаква тежките икономически условия да се задържат на глобално ниво и тази година. В резултат на това PetroChina прогнозира, че капиталовите й разходи ще се понижат с около 5% през 2016 г. до 192 млрд. юана (29,5 млн. долара). „През 2016 г. възстановяването на глобалната икономика се очаква да бъде слабо“, пишат от PetroChina в отчета си и прогнозират глобалните цени на петрола да останат волатилни и на сравнително ниски нива.

Източник: Wall Street Journal

 
Индекси на фондови борси
23.03.2016
Dow Jones Industrial
17 502.59 (-79.98)
Nasdaq Composite
4 768.86 (-52.80)
Стокови борси
23.03.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)39.65
Heating oil ($US/gal.)1.2200
Natural gas ($US/mmbtu)1.7800
Unleaded gas ($US/gal.)1.4800
Gold ($US/Troy Oz.)1 218.30
Silver ($US/Troy Oz.)15.27
Platinum ($US/Troy Oz.)959.20
Hogs (cents/lb.)0.83
Live cattle (cents/lb.)1.25

       Опознай България

Превземането на Одринската крепост

На 24 март 1913 г. Втора Българска армия, подпомагана от две сръбски дивизии започва атака за овладяване на непревземаемата Одринска крепост. Одрин е укрепен от Османската империя под ръководството на германски инженери в навечерието на Балканката война (1912-1913 г.). Отбранителната линия включва три укрепени позиции. Първата е на 9-11 км. от града, а втората и третата са на 1-3 км от града. Позициите имат 24 каменни форта, стационирани голямокалибрени батареи, окопи, телени мрежи, фугаси. Гарнизонът й е в състав от 65 000 турски бойци и офицери, 524 оръдия и 20 тежки картечници. Срещу тях българското командване противопоставя 120 000 български и 40 000 сръбски войници и офицери. Българите имат 1300 оръдия. Планът на българското военно командване предвижда настъплението да започне нощем. Щурмът продължава до 26 март 1913 г. и завършва с превземане на крепостта. Пленени са 14 турски генерали, 2000 офицери, 50 000 войници, 413 оръдия. Българите губят в атаката по-малко от 2000 бойци.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 24.03.2016
Българска версия: 27942, Английска версия: 3033

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999