Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Събота, 12 март 2016 г., брой 4174
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(12.03.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.52056
USD/BGN   1.76360
CHF/BGN   1.78647
EUR/USD   1.1090*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.comОбщи събрания днес
  Белатур АД - Петрич
Ван Петрол Груп АД - Петрич
Дезинтегратор АД - Стара Загора
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През 2015 г. износът на България за ЕС се увеличава със 7.9% спрямо 2014 г. и е в размер на 29.1 млрд. лева, сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ) . Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 69.1% от износа за държавите - членки на ЕС. През декември 2015 г. износът за ЕС се увеличава с 5.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.174 млрд. лева. Вносът на България от ЕС през 2015 г. се увеличава с 5.5% спрямо 2014 г. и е на стойност 33.2 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания. През декември 2015 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, се увеличава с 1.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.861 млрд. лв. по цени CIF. 

Източник: Агенция Фокус

Енергийните компании с над 50% държавно или общинско участие ще оповестяват публично какви разходи са направили по пера - за материали и консумативи, за външни услуги, амортизации и персонал, както и други оперативни разходи. Това предвижда наредба, публикувана за обществено обсъждане. Информацията ще бъде подавана за всяко тримесечие до 25 число на следващия месец след изтичане на тримесечието. Годишният отчетен период ще се подава до 25 април на следващата година. Eнергийното министерство ще публикува информацията в интернет.

Източник: Монитор

Подадени са 14 заявления за сертифициране на инвестиционни проекти, което би следвало да доведе до около 400 млн. лв. нови вложения в следващите 3 години и над 3000 нови работни места, обяви Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ). По думите му има и заявени намерения от 28 инвеститори, но засега с неподадени заявления. Очаква се 2,5% ръст на икономиката и почти същите резултати в сферата на инвестициите. През 2015 г. се отбелязва 6-годишен рекорд с 22% ръст на инвестиции. Основно инвестициите се правят в секторите машиностроене, производство на части за автомобили, IT и аутсорсинг.

Източник: МониторДружества
Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Данон Сердика АД - София   79 358  
  2   Обединена млечна компания АД - Пловдив   69 140  
  3   Тирбул ЕАД - Сливен   62 816  
  4   Шрайбер Фуудс България ЕООД - София   61 981  
  5   Меггле България ЕООД - Шумен   45 383  
  6   Мах-2003 ЕООД - София   26 223  
  7   Мандра Рилци ЕООД - София   25 477  
  8   Чех 99 ООД - София   20 627  
  9   Ем Джей Дериз ЕООД - София   19 670  
  10   Би.Си.Си.Хандел ООД - Велико Търново   19 476  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 11.03.2016
  Обща стойност (BGN): 864 373.46  
Брой търгувани компании: 31
Premium 164 065.41
Standard 466 372.47
АДСИЦ 233 926.68
Права 8.91
Най-голяма промяна в цените
Адванс Екуити холдинг АД - София -10.00 %
ИХБ Електрик АД - София 7.14 %
BaSE - Акции: 600.81

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Булгаргаз" ЕАД предлага природният газ да поевтинее с над 23 на сто от 1 април 2016 г.  Предложението е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране, която в края на месец март ще определи каква ще е цената на синьото гориво през второто тримесечие. Официалното предложение на компанията е за още по-голямо поевтиняване от прогнозните 20.6%, обявени от нея през февруари. Дружеството предлага на КЕВР да утвърди цена на природния газ за второ тримесечие на 2016 г. в размер на 312.21 лв./хм3 без акциз и ДДС. Намалението в сравнение с прилаганата през първо тримесечие на 2016 г. цена с 93.35 лв./хм3 – 23.02%.

Източник: Дневник

Най-големият български туроператор Астрал холидейз разширявa бизнеса си чрез новите инвеститори, привлечени в компанията – българският фонд BlackPeak Capital и компанията GlobeCap Investment, зад която стои частният търговски конгломерат от Саудитска Арабия IDGlobal. Заедно те ще вложат в туроператора 2.5 млн. евро, срещу които ще придобият миноритарен дял от под 40%. Целта е в следващите три-четири години приходите, които за 2015 г. са от порядъка на 45-50 млн. лв да се удвоят. Астрал холидейз ще пусне за българския пазар новата си интернет платформа Fly Astral. А в рамките на следващите две години чрез платформата ще стъпи и на пазарите в Гърция, Турция, Румъния, Македония, Сърбия и Албания. Астрал холидейз е компания с над 200 служители, 18 собствени и франчайз офиса в България и над 350 агенции в страната, които продават продуктите й. От края на 2013 г. дружеството е ексклузивен представител за страната на най-големия германски туроператор Thomas Cook и дъщерната му Neckermann Reisen.

Източник: Капитал

М+С Хидравлик АД предлага брутен дивидент от 0,22 лв. на акция от нетната печалба за 2015 г., съгласно поканата за общото събрание на акционерите на казанлъшкото дружество, насрочено за 26 май 2016 г. М+С Хидравлик, което е дъщерно на Стара планина Холд АД, отделя 8 589 504 лв. за дивиденти. От печалбата за 2014 г. дружеството изплати 8 592 144 лв., или отново по 0,22 лв. на акция. Предвижда се остатъкът да бъде отнесен като неразпределена печалба, а изплащането на дивидента да започне на 11 юли 2016 г. През 2015 година нетната печалба на компанията, участваща в състава на основния индекс SOFIX, на индивидуална основа възлезе на 9,756 млн. лв., а на консолидирана - 8,632 млн. лв.

Източник: Investor.bg

Сирма Груп Холдинг АД очаква двоен ръст на нетната печалба през 2016 г., а първите дивиденти ще бъдат изплатени евентуално през 2017 г. на база представянето през тази. Ръководството си поставя за цел през тази година 100% увеличение на нетната печалба и 25% ръст на приходите от продажби. Компанията, която през 2015 г. стана публична, прогнозира и 30% ръст на печалбата преди данъци, такси и амортизации в края на тази година. Консолидираните финансови данни за 2015 г. показаха 21,11% ръст на приходите от продажби, но поради увеличените разходи за разрастване на дейността компанията отчете намаление на печалбата преди данъци, такси и амортизации и нетната печалба. Основната цел на Сирма Груп Холдинг е развитието на производствения и търговския капацитет по посока на експанзия в САЩ и на пазарите в Западна Европа.

Източник: Investor.bg

ГДБОП, подпомагани от служители на НАП извършиха претърсвания и изземвания в офиси на две фирми в Пловдив, Благоевград, Лом и София. Разследва се дейността на търговските дружества "Агромах" ЕООД и "Пътища Пловдив" АД, двете с основен предмет на дейност строителствo. Тези две дружества са регистрирали няколко свои дъщерни дружества, които участват като техни подизпълнители при изграждане на строителни обекти. Дружествата от групата на "Агромах" със седалище в Благоевград и дружествата от групата на "Пътища Пловдив груп" АД ползват доставки от дружества, наречени "буфери"- "Кей пласт" ЕООД и "Кей транс гео" ЕООД. Чрез тези буферни дружества се осигурява документален поток, регулиращ задълженията за внасяне на ДДС на дружествата от строителните групи. По този начин се намалява дължимия от тях към държавния бюджет ДДС.

Източник: 24 часа       Българска стопанска камара


"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

BUSINESSEUROPE: Европейската икономика продължава да изостава от американската


Предстоящи събития

Международни брокерски срещи в областта на ИКТ - FUTUREMATCH 2016 @ CEBIT, Хановер, 14-18 март 2016 г.

Как се прави бизнес с Китай? Практически съвети и възможности за ефективно сътрудничество.

Семинар “Как се прави бизнес с Филипини, Виетнам и Индонезия?”

Иновационен форум - 6 април 2016 г., Интер Експо Център, София

IndustryMatchMaking 2016 - двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер между български и чуждестранни фирми

B2FAIR - Двустранни бизнес срещи за създаване на партньорства в рамките на HANNOVER MESSE 2016

Двустранни срещи за създаване на партньорства по проекти и технологичен трансфер по време на HANNOVER MESSE 2016


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. февруари
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 30 януари 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 -
13 февруари 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 15 февруари 2016 г., вечерен
CCNP Route - 5 март 2016 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Европейският съюз одобри предприемането на редица временни мерки, сред които да бъде създадена външна граница и да бъде поставена брегова охрана, която да се справи с бежанския поток. Структурата на бреговата охрана ще включва близо 1500 охранители. Те ще бъдат изпратени на "горещите точки", на които пристигат бежанците, като например безлюдните гръцки плажове. Охранителите ще имат правото да връщат мигрантите без валидни документи. "Европа се нуждае от тази агенция, за да подсили външните си граници. Настроен съм оптимистично", коментира холандският министър на отбраната Клаас Дайкхофф. В допълнение той заяви, че очаква детайлите да бъдат уточнени до април, а охранителите да бъдат изпратени на границата до началото на лятото. Новата структура ще има три пъти по-голям бюджет от сегашната Европейска гранична агенция, която разполага с 252 милиона евро. Въпреки това министри от някои държави членки изразиха притеснение си от планираното олекотяване на визовия режим за Турция, което е част от сделката за спирането на бежанския поток.

Източник: Associated Press

Америка

За пръв път в историята Канада е кредитор на САЩ, а не обратното. Американските активи, притежавани от канадци през четвъртото тримесечие на 2015 г. – всичко от корпоративни придобивания до портфейлни инвестиции, са надминали канадските активи, собственост на американци, сочат данни на статистическата служба на Канада. Лесни кредити, силни баланси и липса на възможности за инвестиции у дома са основните фактори, които са насочили канадските финансови мениджъри и компании на юг от границата, коментира Bloomberg. Стойността на тези инвестиции е скочила през последните няколко години с поскъпването на щатския долар. Американските инвеститори обаче не отвръщат със същото. Канадската нетна позиция на активите спрямо САЩ възлиза на 82,2 млрд. канадски долара (61,6 млрд. щатски долара) през четвъртото тримесечие, първата положителна стойност на страната в историята. Нетната позиция на пасивите е на стойност 39,9 млрд. канадски долара (30 млрд. щатски долара) през третото тримесечие. Средната стойност на нетните пасиви от 1990 г. насам е 248 млрд. канадски долара (186,9 млрд. щатски долара).

Източник: Блумберг

Азия

Китайският юан изтри спада си от началото на годината до сега, след като централната банка повиши дневния фиксинг с най-резкия темп от четири месеца насам. Решението е изненада за австралийската банка ANZ, чийто старши валутен стратег Кун Го го обяснява до голяма степен с поскъпването на еврото и поевтиняването на долара. Единната валута отчете най-силния си от 3 февруари насам, след като Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви нов пакет стимули за еврозоната в четвъртък. Президентът на институцията Марио Драги заяви, че не се очакват допълнителни понижения на лихвените проценти, което понижи доларовия индекс с 0,54%. Националната валута на Китай поскъпна до 6,4869 юана за долар към 12:15 часа местно време в Шанхай според цените в Китайската система за валутна търговия. Преди това курсът беше 6,4866 юана за долар, което е най-силното представяне на валутата от 29 декември 2015 г. и представлява 0,1% ръст от началото на тази година. Китайската валута на офшорния пазар в Хонконг поскъпна с близо 0,35% до тримесечен връх от 6,4821 юана за долар.

Източник: Блумберг

 
Индекси на фондови борси
11.03.2016
Dow Jones Industrial
17 213.31 (218.18)
Nasdaq Composite
4 748.47 (86.31)
Стокови борси
11.03.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)38.49
Heating oil ($US/gal.)1.2200
Natural gas ($US/mmbtu)1.8100
Unleaded gas ($US/gal.)1.4500
Gold ($US/Troy Oz.)1 251.10
Silver ($US/Troy Oz.)15.51
Platinum ($US/Troy Oz.)964.80
Hogs (cents/lb.)0.83
Live cattle (cents/lb.)1.40

       Опознай България

НАО-Рожен

Националната астрономическа обсерватория Рожен е най-големият действащ научен комплекс по астрофизика в Югоизточна Европа. Тя е открита на 13 март 1981 г. и е една от двете модерни обсерватории за оптични наблюдения и изследвания към БАН (другата е астрономическата обсерватория в Белоградчик). НАО-Рожен е разположен в Родопите на връх Рожен (надморска височина 1750 м) на около 25 км от гр. Смолян. Координатите на НАО-Рожен са: дължина: 01h 38m 58s; ширина: 41deg 41m 48s. Главният телескоп на НАО-Рожен е двуметров рефлектор с оптическа система Ричи-Кретиен-Куде, произведен от германското предприятие Карл-Цайс, Йена. Този телескоп все още е най-големият в Югоизточна Европа. Вторият телескоп на НАО-Рожен е фотометричен телескоп, 60 см, система Касагрен. Снабден е с едноканален фотометър, контролиран от компютър. Третият телескоп на НАО-Рожен е 50/70 см Шмид телескоп за наблюдение на широко поле – до 5deg x 5deg. През 2005 г. в Института по астрономия е разработен и построен 15 см слънчев коронограф, който сега е монтиран в слънчевата кула на НАО-Рожен. С този коронограф започва нова програма по мониторинг на слънчевата корона. Международното сътрудничество обхваща преди всичко страните от Европа: Германия, Франция, Италия, Финландия, Норвегия, Белгия, Полша, Чехия, Словакия, Австрия и всички страни от Източна Европа. Годишно около 10 000 души посещават обсерваторията. На 13 март 1997 г. е прието постановление №94, според което преминаването към лятно време вече се извършва през последната неделя на март в 3 ч. Лятното време е с един час напред от поясното и продължава до 4 ч в последната неделя на октомври, когато часовниците се връщат с един час назад.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 12.03.2016
Българска версия: 27890, Английска версия: 3036

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999