Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 02 март 2016 г., брой 4168
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(02.03.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.51392
USD/BGN   1.79896
CHF/BGN   1.80095
EUR/USD   1.0872*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.comОбщи събрания днес
  Витенда АД - София
Кейбилд ЕАД - София
Кепитъл Консепт Лимитед АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Безработицата в България отчита лек спад през януари 2016 г. спрямо декември 2015 г., достигайки до ниво от 8,6%, съобщи Евростат. На годишна база се отчита по-сериозно понижение, като през януари 2015 г. безработицата в страната е била на равнище от 9,9%. Нивото на безработица в България е малко под средното за целия Европейски съюз. За януари то е на равнище от 8,9% с минимален спад спрямо 9,0% през декември 2015 г. и с по-сериозен на годишна база – през януари 2015 г. тя е била 9,8%. Това е най-ниското ниво на безработица в евросъюза от май 2009 г. насам. Безработицата в 19-членната еврозона също отчита лек спад спрямо декември – от 10,4% до 10,3% през януари 2016 г.

Източник: Investor.bg

Бившите полицаи и военни получават с 62% по-високи пенсии от останалите работещи, показват данните на НОИ за 2015 г. През миналата година средната пенсия на бившите униформени е била 552,21 лв., или с 212 лв. повече от работилите най-масовата трета категория труд. Основната причина за голямата разлика са по-високият доход, върху който държавата е осигурявала военните и полицаите. При пенсиониране стажът им се приравнява към първа категория труд и 3 години се зачитат за 5 години. Статистиката показва, че през 2015 г. средната пенсия на бившите униформени се е увеличила с 25 лв., или с 4,7%. За останалите работещи ръстът е бил 12,9 лв., или 3,9%. Като цяло мъжете получават с 40% по-високи пенсии от жените. Причината е, че дамите са се осигурявали върху по ниски доходи и имат по-кратък осигурителен стаж. През м. г. средната пенсия за инвалидност поради общо заболяване е била 234 лв. Пенсиите са най-високи в София (389 лв.), а най-ниски в Разград (256 лв.).

Източник: ТрудКонцесии

Плажовете Корал, Карадере и Иракли вече ще бъдат със защитен статут и няма да могат да се отдават на концесия или под наем, реши парламентът, като прие част от промените в закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Така трябва да се забрани на трите плажа да има заведения, развлекателни съоръжения, чадъри и шезлонги.

Източник: Profit.bg

Дружества
Компютърни и други свързани с тях дейности
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Хюлет Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър ЕООД - София   254 074  
  2   Солитрон България ООД - София   119 671  
  3   Скрил България ЕООД - София   41 789  
  4   Хаос Софтуер ООД - София   21 720  
  5   Опенкод Системс ООД - София   20 958  
  6   ММ Солушънс АД - София   20 685  
  7   Хюлет Пакард България ЕООД - София   20 627  
  8   Ентъртеймънт България Систем ЕООД - София   20 362  
  9   Станга АД - София   13 061  
  10   Адастра България ЕООД - София   12 338  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 01.03.2016
  Обща стойност (BGN): 150 815.28  
Брой търгувани компании: 32
Premium 7 205.38
Standard 79 008.48
АДСИЦ 64 601.42
Най-голяма промяна в цените
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София 191.87 %
Енемона АД - София -10.89 %
BaSE - Акции: 1 525.42
BaSE - АДСИЦ: 15 145.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Пощенска банка придоби „Алфа Банк"-България. Двете финансови институции продължават да работят обединени под търговската марка „Пощенска банка". Оперативното сливане ще стане поетапно и в срок до три месеца. Операционните системи, продукти и услуги на „Алфа Банк"-България, включително платформите за интернет банкиране, ще бъдат уеднаквени с тези на Пощенска банка до три месеца.

Източник: Дарик радио

Българското дружество на гръцката верига за детски играчки Jumbo има ръст на приходите до 32.5 млн. евро и на нетната печалба от 10.1 млн. евро за периода от 1 юли до 31 декември 2015 г. Ръстът за шестмесечието в приходите е 11% на годишна база, а при печалбата е двойно по-висок - 20%. Компанията постига и много висока норма на печалба за ритейл сектора - печели почти една трета от всеки платен лев. Веригата има осем магазина в страната - четири в София, един в Пловдив, по един във Варна, Бургас и Русе. Гръцката верига планира да открие още две представителства в страната в следващите няколко години. Jumbo предвижда откриването на още 14 - 16 магазина в Румъния, където към момента има 7 представителства.

Източник: Капитал

Дженерали Животозастраховане АД прекратява своята дейност. Комисията за финансов надзор (КФН) разреши на ръководството на компанията да я прекрати доброволно и отнема лиценза на дружеството за извършване на застрахователна дейност. Към 30 ноември 2015 г. Дженерали Животозастраховане АД е на десето място по пазарен дял в животозастраховането с 2,15%. Брутните премийни приходи намаляват със 17,3% за периода януари-ноември 2015 г. до 7,575 млн. лв. В началото на 2016 г. Дженерали Застраховане АД се обедини с ЗАД Виктория.

Източник: Investor.bg

Френската компания BISAM придоби българско-американската фирма за оценка на финансовите рискове FinAnalytica. Сливането ще създаде дружество, което ще предоставя унифицирани решения на постоянно развиващия се пазар за рискови анализи. BISAM предлага платформата B-One, която активно се използва от компании за управление на активи. Базираната в Ню Йорк FinAnalytica пък разработва софтуер за оценка на пазарния риск чрез системата си Cognity. Двете системи се допълват. Основната работа по изготвянето на рискови модели се извършва в София, където е центърът за анализи. В него работят около 50 експерти.

Източник: Капитал

Близо 71% от енергията, доставяна на стопанските клиенти на територията на Югоизточна България, където оперира "EVN България", вече се търгуват на свободния пазар. От тях около 44% са малките бизнес клиенти, присъединени на ниско напрежение, за които либерализацията трябваше да започне от началото на годината. Заради по-атрактивните цени на свободния пазар се оказва, че тези клиенти вече са се ориентирали и през 2015 г. за смяната на доставчик са били проведени общо 5700 подобни процедури. Потребителите на средно напрежение (средни предприятия) бяха задължени да излязат на свободния пазар от средата на 2013 г., но интересът на бизнес клиентите на ниско напрежение (малки предприятия) също е значителен. Тази тенденция се дължи на по-високата цена на енергията за тези клиенти на регулирания пазар. За сравнение - определената от КЕВР цена без мрежовите разходи е 110 лв. за мегаватчас, докато на свободен те могат да получат с над 30% по-ниски оферти.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара


"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Томчо Томов: В 200 професии вече има глад за квалифицирани работници


Предстоящи събития

BUSINESSEUROPE DAY - 3 март 2016 г., Брюксел

7 март 2016 г.: Дискусия “Баланс на половете в бизнеса – да счупим стъкления таван”

8 март: Дискусия „Предприемачество и иновации в индустрията - една добра практика в химическата промишленост“

Обучение: Актуализирани ръководства по прилагане на Наредба №7 - 11 март 2016 г.

Международни брокерски срещи в областта на ИКТ - FUTUREMATCH 2016 @ CEBIT, Хановер, 14-18 март 2016 г.

IndustryMatchMaking 2016 - двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер между български и чуждестранни фирми

B2FAIR - Двустранни бизнес срещи за създаване на партньорства в рамките на HANNOVER MESSE 2016

Двустранни срещи за създаване на партньорства по проекти и технологичен трансфер по време на HANNOVER MESSE 2016


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. февруари
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 30 януари 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 -
13 февруари 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 15 февруари 2016 г., вечерен
CCNP Route - 5 март 2016 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

През януари безработицата в еврозоната е паднала до най-ниското си ниво от четири и половина години насам. Въпреки това броят на безработните все още остава твърде висок, за да помогне на стимулирането на растежа на европейската икономика. Безработицата в еврозоната все пак успя да се оттласне от дъното по време на тревожната дългова криза. Европейският пазар на труда все още остава твърде далеч от нивата, необходими за стимулиране на икономиката. В 19-членната еврозона безработицата падна до 10,3% през януари спрямо 10,4% през декември. Това е най-ниското ниво от август 2011 г. Анализаторите очакваха броят на хората без работа да остане без промяна в първия месец на 2016 г. , като се има предвид рязкото забавяне в Китай и нестабилността на финансовите пазари. Данните идват ден, след като Евростат обяви, че еврозоната отново изпадна в дефлация, причинена от тревожната липса на търсене от европейските домакинства, както и спада в цените на петролния пазар.

Източник: AFP

Америка

Ръстът на канадската икономика се забавя през четвъртото тримесечие на 2015 г. след стабилния ръст, записан предходния период. Сривът в цените на суровините продължава да влияе на икономиката и бизнес инвестициите се затрудняват да отчетат повишение. На годишна база канадският БВП расте с 0,8% през октомври – декември, сочат данни на статистическата служба. Пазарните участници очакваха повишение от 0,1 на сто, а Канадската централна банка – 0% ръст, след като ревизира предишната си прогноза от 1,5 на сто заради слабите бизнес инвестиции и поредния спад в цените на петрола. Ръстът на канадската икономика през третото тримесечие беше ревизиран нагоре от 2,3 до 2,4 на сто. Данните за първите две тримесечия пък са ревизирани надолу съответно до -0,9% през януари-март и -0,4% април-юни. На месечна база БВП през декември расте с 0,2% след 0,3% повишение през ноември и надминава очакванията на анализаторите за стойност от 0,1%. Един от най-слабите компоненти на ръста през четвъртото тримесечие са инвестициите в нежилищни структури, машини и оборудване, които се свиват с 12,4% - четвърти пореден спад.

Източник: WBP Online

Азия

Рейтинговата агенция Moody's понижи перспективата пред кредитния рейтинг на китайския държавен дълг от “стабилна” на "негативна”. Агенцията се позовава на несигурността пред капацитета на властите в страната да проведат необходимите икономически реформи, както и заради нарастващия държавен дълг и свиващите се резерви. "Без надеждни и ефективни реформи ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) на Китай ще се забави още по-осезаемо, тъй като бремето на високия дълг забавя бизнес инвестициите, а демографските условия стават все по-неблагоприятни. Държавният дълг ще се увеличи по-рязко, отколкото очакваме в момента”, посочва компанията. Комитетът по рейтингите на Moody's е обсъждал Китай на среща на 9 февруари. Експертите са дискутирали институционалната и фискална сила на страната, както и чувствителността й към рискове. Агенцията посочва, че понижаването на перспективата пред рейтинга на Китай се дължи на очакванията, че фискалната сила на страната ще продължи да отслабва, както и чуждестранните й валутни резерви.

Източник: Ройтерс

 
Индекси на фондови борси
01.03.2016
Dow Jones Industrial
16 865.08 (348.58)
Nasdaq Composite
4 689.60 (131.65)
Стокови борси
01.03.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)33.96
Heating oil ($US/gal.)1.0900
Natural gas ($US/mmbtu)1.7000
Unleaded gas ($US/gal.)1.3000
Gold ($US/Troy Oz.)1 228.30
Silver ($US/Troy Oz.)14.82
Platinum ($US/Troy Oz.)938.30
Hogs (cents/lb.)70.38
Live cattle (cents/lb.)137.15

       Опознай България

3 март – официален празник на Република България

На 3 март (19 февруари) 1878 г. е подписан Санстефанският мирен договор между Русия и Османската империя. С него се слага края на Руско-турската освободителна война 1877–1878. Според договора се създава автономно, трибутарно българско княжество с християнско правителство и народна милиция. Окончателните граници на Княжеството трябвало да се определят от смесена руско-турска комисия, но предварително се уточнява, че територията на България ще обхваща земите от р. Дунав по новоустроената сръбска граница и оттам по западната граница на казите Враня и Куманово, по Кораб планина до Черни Дрин, откъдето границата се спуска на юг, включвайки Качаник, Тетово, Гостивар, Галичник, Дебър, Струга, Охрид, Охридското езеро, Корча, достигайки до пл. Грамос, след което върви на изток до устието на р. Вардар и оттам до Орфанския залив, като Костур и Воден остават в България, а Солун и Халкидическия п-в - в Турция. Оттук границата минава по брега на Егейско море до Булугьол, като Кавала остава в България, след което извива на север до Родопите и на изток до Мидия и Черно море, като Ксанти, Смолян, Кърджали, Лозенград, Люлебургаз и Малко Търново остават в България, а Одрин – в Турция. Българският народ участва много активно във войната. Наред с Българското опълчение, в хода на войната възникват спонтанно множество въоръжени отряди (с около 35 000 бойци). Инициатор за създаването на Самостоятелна българска доброволческа войска бил руският ген. Р. А. Фадеев. Българските опълченци проявили особено голям героизъм при отбраната на Шипченския проход (9-11 август 1877). Въпреки многократно превишаващата ги османска войска заедно с руските войници те не позволили на армията на Сюлейман паша да премине Балкана и да се прехвърли в Северна България. В края на декември с. г. те взели участие и в боевете при Шипка и Шейново, където била разбита армията на Вейсел паша.
За първи път 3 март се чества през 1880 г. С решение на парламента от 5 март 1990 г. датата е обявена за национален празник.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 02.03.2016
Българска версия: 27891, Английска версия: 3036

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999