Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 23 февруари 2016 г., брой 4162
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(23.02.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.49969
USD/BGN   1.77383
CHF/BGN   1.77674
EUR/USD   1.1026*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.comОбщи събрания днес
  Ентел ТТТ АД - София
Ентел холдинг АД - София
Регала-инвест АД - Варна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Народните представители са готови да направят нова решителна крачка за стимулиране ограничаването на публичността и корпоративната отговорност на българските предприятия. С последните промени в закона за счетоводството с лека ръка заличиха публичността за повече от 92% от българските фирми, които от следващата година няма да задължени да публикуват в Търговския регистър своите финансови отчети. Да оставим на страна въпроса какви предприятия са тези, които за целите на своето управление нямат необходимост от изготвяне на такива отчети?! Сега и отново под предтекста за намаляване административната тежест за бизнеса, КФН предлага изменение в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с които да лиши капиталовия пазар от необходимата тримесечна финансова информация публикувана досега от публичните дружества в България. Вместо навременно да представят детайлна информация за приходите, разходите, дълговете и активите, компаниите вече ще могат да се ограничават с формална справка за финансовото си състояние. Промяната, аргументирана с европейска директива е огромна стъпка към влошаване на и без това ниската прозрачност на българския капиталов пазар. Като резултат инвеститорите ще имат все по-малко навременна информация какво се случва с компанията, в която са вложили пари или искат да вложат. Истината е, че с подобни "инициативи" на КФН маргинализират все повече българския капиталов пазар. 

Рекорден ръст на продадените лоши кредити от банките отчитат от Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ). Над два пъти се е увеличил обемът на несъбираемите вземания, които банки са продали на събирачи на дългове през второто полугодие на 2015 година спрямо първото. На продажбите на кредитни портфейли се дължи и спадът на кредитирането през 2015 г. В края на 2015 година кредитите в банковата система бяха 49.8 млрд. лв., или с 1.2% по-малко от година по-рано. Продадените лоши кредити от банките за първото полугодие на 2015 г. са 149 млн. лв. при 34 млн. лв. за същия период на предходната година.

Източник: СегаКонцесии

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова и Айлин Уилкинсън, регионален вицепрезидент на "Шел" за разработване и производство, ще подпишат договор за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок "Силистар" за срок от 5 години. Предложената работна програма на компанията включва 2-D и 3-D сеизмични проучвания, както и мерки за опазване на околната среда, човешкото здраве и културните ценности. Очаква се "Шел" да вложи в проучванията близо 19 млн. евро, а държавата ще получи бонус от 4.9 млн. евро.

Източник: Сега

Дружества
Производство на мляко и млечни продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Обединена млечна компания АД - Пловдив   40 829  
  2   Шрайбер Фуудс България ЕООД - София   27 143  
  3   Тирбул ЕАД - Сливен   16 593  
  4   Карил и Таня АД - Ямбол   13 419  
  5   Меггле България ЕООД - Шумен   10 679  
  6   Бор Чвор ЕООД - Пловдив   7 813  
  7   Филипополис РК ООД - Пловдив   6 817  
  8   Би.Си.Си.Хандел ООД - Велико Търново   6 745  
  9   Ем Джей Дериз ЕООД - София   6 010  
  10   Елви ООД - Велковци - Гб   5 613  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 22.02.2016
  Обща стойност (BGN): 412 538.19  
Брой търгувани компании: 35
Premium 37 627.05
Standard 366 076.59
АДСИЦ 8 128.43
Облигации 706.13
Най-голяма промяна в цените
Енемона АД - София -25.19 %
Инвестор.БГ АД - София 11.62 %
BaSE - Акции: 3 527.55
BaSE - АДСИЦ: 486 459.35

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

През 2015 г. са събрани данъци от моментна лотария на стойност 37 млн. лв., докато през 2014 година в тази графа има 0 лева приход. Едногодишната данъчна ваканция през 2014 г. е ощетила бюджета с над 30 млн. лв. Сметката е на база ставка от 15%, която вече се дължи, и на оценките, че размерът на този бизнес през пропусната година е бил около 200 млн. лв. "Национална лотария" и "Лотария България" и се контролират от Васил Божков. Този тип хазарт да се продава навсякъде и оборотът му миналата година е достигнал 250 млн. лв. През 2013 г. бяха направени промени в Закона за хазарта, с които от 1 януари 2014 г. се промени начинът на облагане на хазартните игри. Тогава бяха пропуснати бинго залите, организаторите на томболи и лотарийни игри и турнирите с игра на карти. Текстът беше коригиран едва в края на 2014 г. и чак от началото на 2015 г. лотариите започнаха да плащат 15% данък върху залозите, както е и при игрите със залагания върху резултати от спортни състезания и тотото.

Източник: Капитал

Хотелската група Orbis Hotel Group съобщи, че ще разшири мрежата си в София с откриването на два хотела – един Novotel и един ibis. Orbis придоби контрол върху всички хотелски брандове в портфолиото на AccorHotels в Централна и Източна Европа и стана най-голямата мрежа от хотели в региона с над 100 хотела, включително два в България (Novotel Sofia и ibis Sofia Airport). Novotel Sofia Centre и ibis Sofia Centre ще отворят като комбиниран хотел с общо 250 нови стаи на едно и също място в центъра на София, но с отделни входове и рецепции. Двата хотела са собственост на българското „Маркан Холдинг“ АД чрез „Ем Ейч Кю Комбо“ ЕАД. Хотелите ще бъдат управлявани от Orbis Hotel Group, съгласно сключен договор за управление. Откриването на двата нови хотела е планирано за четвъртото тримесечие на 2017 г.

Източник: Money.bg

Ес Ди Ай Груп и Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс продължават да са двата най-големи застрахователни брокера в България, според данни на Комисията за финансов надзор. Брутният премиен приход, реализиран от тях, възлиза на 69.83 и 65.57 млн. лв. Следват Марш ЕООД и Тотал Инс Застрахователен брокер с премийни приходи от респективно 46.9 млн. лв. и 44.1 млн. лв. Общо 21 от брокерите, осъществяващи дейност в страната, са реализирали премиен приход от над 10 млн. лв. за 2015 година. Съвкупният им пазарен дял възлиза на 56.89%. Сред най-големите брокери попадат и три, собственост на български банки.

Източник: Profit.bg

Златни пясъци АД отчита загуба от 214 хил. лв. за 2015 г.  въпреки ръста на приходите от туристически услуги. Отрицателният финансов резултат намалява спрямо загубата в размер на 729 хил. лв. за 2014 г. Консолидираните приходи от дейността намаляват с 16,9% до 43,391 млн. лв. Понижението се дължи на по-ниските приходи от продажба на ел. енергия. Те спадат с 22% до 29,147 млн. лв. Приходите от инфраструктура и наеми остават на ниво от 3,8 млн. лв., докато тези от доставка на вода са нагоре с 9,6% до 3,1 млн. лв.

Източник: Investor.bg

Захарният завод край Бургас, който е собственост на Гриша Ганчев, вероятно ще бъде нарязан за скрап. Предприятието от години е на ръба на фалита и през по-голямата част от годината не работи. След драстични съкращения, на щат в "Бургаски захарен завод" са останали едва 6-7 души. На практика повече от десет години заводът почти не работи. Машините завъртат веднъж годишно за по няколко седмици и после спират до следващата година. Цеховете се пускат само за да преработят по 30-40 хиляди тона нерафинирана захар от тръстика, когато има внос на суровина.

Източник: Монитор       Българска стопанска камара


"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

ЕК набира проектни предложения за включване в информационния портал по плана “Юнкер“.


Предстоящи събития

23 февруари: БСК и УНСС ще подпишат Меморандум за сътрудничество

ОБУЧЕНИЕ: АКТУАЛИЗИРАНИ РЪКОВОДСТВА ПО ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБА №7 - 11 МАРТ 2016 Г.

МЕЖДУНАРОДНИ БРОКЕРСКИ СРЕЩИ В ОБЛАСТТА НА ИКТ - FUTUREMATCH 2016 @ CEBIT, ХАНОВЕР, 14-18 МАРТ 2016 Г.

IndustryMatchMaking 2016 - двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер между български и чуждестранни фирми

B2FAIR - ДВУСТРАННИ БИЗНЕС СРЕЩИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА В РАМКИТЕ НА HANNOVER MESSE 2016

ДВУСТРАННИ СРЕЩИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА ПО ПРОЕКТИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР ПО ВРЕМЕ НА HANNOVER MESSE 2016


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. февруари
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 30 януари 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 -
13 февруари 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 15 февруари 2016 г., вечерен
CCNP Route - 5 март 2016 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Срив на Шенгенската зона за свободно пътуване може да струва на страните от Европейския съюз до 1.4 трилиона евро през следващите десет години, сочат данните от проучване на германската Фондация „Бертелсман“. Изследването показва, че при най-лошия сценарий за връщане на контрола по европейските граници цените на стоките ще се покачат с 3%. Това ще донесе загуби от 235 милиарда евро на най-голямата икономика в ЕС – германската. За Франция загубите могат да достигнат 244 милиарда евро. В най-добрия случай, при който цените за внос се увеличават с 1%, проучването показва, че разпада на Шенген ще струва около 470 милиарда евро за следващите 10 години. При негативен развой на събитията загубите могат да се увеличат до общо 1.4 трилиона евро, или 10% от годишния брутен вътрешен продукт на 28-членния съюз.

Източник: Ройтерс

Америка

Директорът на ФБР Джеймс Коми заяви, че службата настоява Apple да разбие смартфона на един от терористите от Сан Бернардино, в името на жертвите и правосъдието в САЩ. „Четиринайсет души бяха избити, а животът на много други съсипан. Дължим им пълно и професионално разследване в рамките на закона“, написа той в блога Lawfare. Коментарът му е част от сериозния спор между федералната правораздавателна агенция и технологичния гигант, който прерасна в по-мащабни дебати за сигурността и личните свободи в интернет. Директорът на Apple Тим Куук открито се противопостави на съдебната заповед за отключването на телефона и каза, че правителството иска от компанията му да „хаква собствените си потребители и подкопава десетилетията на напредък в сигурността на клиентите“. Коми обаче твърди, че значението на случая не е толкова голямо и определи съдебната заповед като „ограничаваща“.

Източник: CNN

Азия

Китай планира да затвори над 1000 въглищни мини тази година с общ производствен капацитет от 60 млн. тона, като част от плана си за преодоляване на свръхзасищането, потопило цената в сектора, съобщи енергийният регулатор на страната. Китай е най-големият потребител на въглища в света, но търсенето е слабо заради забавянето на икономическия растеж и оттеглянето на страната от изкопаемите горива с цел ограничаване на замърсяването. В съобщение, публикувано на сайта си в понеделник, Националната енергийна администрация (НЕА) казва, че закриването ще бъде част от плана, представен по-рано този месец, за затваряне на излишен производствен капацитет за 500 млн. тона през следващите 3 до 5 години. Китай има общо 10 760 мини, като 5600 от тях ще бъдат принудени да затворят съгласно политика, забраняваща тези с годишен производствен капацитет, по-малък от 90 хил. тона, казва националната въглищна асоциация на Китай.

Източник: Ройтерс

 
Индекси на фондови борси
22.02.2016
Dow Jones Industrial
16 620.66 (228.67)
Nasdaq Composite
4 570.61 (66.18)
Стокови борси
22.02.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)31.48
Heating oil ($US/gal.)1.0400
Natural gas ($US/mmbtu)1.8200
Unleaded gas ($US/gal.)0.9800
Gold ($US/Troy Oz.)1 217.70
Silver ($US/Troy Oz.)15.27
Platinum ($US/Troy Oz.)929.20
Hogs (cents/lb.)68.90
Live cattle (cents/lb.)134.45

       Опознай България

Найден Геров (23.II. 1823 – 9. X. 1900 г.)

Найден Геров Хаджидобрович е виден обществен деец, писател и фолклорист. Роден на 23. 02. 1823 г. в будното възрожденско градче Копривщица, Найден Геров отрано разбира ролята на добре организираното училище и просветата за духовното просветление на българския народ. В периода, когато той развива интензивна училищно-просветна дейност, все по-актуален става въпросът за изграждането на единен книжовен език на българите. Обхванат от амбициите да докаже изразните възможности на българския език, той написва първата българска поема `Стоян и Рада`. Благодарение на обществено-политическата му дейност в Пловдив, този град се превръща в едно от най-големите просветни средища в България. По негово предложение жителите на града започват да го назовават с българското му име Пловдив, а не Филипопол или Филибе. Пак по предложение на Найден Геров денят на Св.св Кирил и Методий, 11 май, започва да се чества като общобългарски празник на просветата.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 23.02.2016
Българска версия: 27893, Английска версия: 3037

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999