Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 11 февруари 2016 г., брой 4154
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(11.02.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.52926
USD/BGN   1.73743
CHF/BGN   1.78452
EUR/USD   1.1257*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.comОбщи събрания днес
  Бул Инс АД - София
Магнетик Хед Текнолоджис / България/ АД - Разлог
Соколец Боровец АД - Самоков
Страгите АД - Банско
Фонд имоти АДСИЦ - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Приходите от нощувки през декември м.г. достигат 36.2 млн. лв., или с 2.9% повече в сравнение с декември 2014 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани с 4.7%, докато тези от чужди граждани остават приблизително на същото ниво, показват данни на Националния статистически институт. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през месеца е 20.8%, като запазва равнището си от декември 2014 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 30.7%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 19.2%, и с 1 и 2 звезди - 13.8%. През декември в страната са функционирали 1 969 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 57 хил., а на леглата - 114.9 хиляди.

Източник: Money.bg

България е надминала изисквания от Брюксел праг за зелена енергия. Употребата на възобновяеми източници на електрическа енергия в ЕС по данни на Евростат се е увеличила с 16 на сто през 2014-а година. 1/3 от 28-те държави в ЕС вече са постигнали своите национални цели за дял на възобновяеми източници до 2020-а г. Най-изостанали в националните си цели са Франция, Холандия, Великобритания и Ирландия. Най-много ток от вятър, слънце или вода се произвежда в Швеция, а най-малко в Люксембург.

Източник: БНРКонцесии

Едностранно държавата спря концесията на плажа "Къмпинг Китен" заради нарушения и системни неизпълнения на договора, сключен още през 2007 година. Стопаните на плажната ивица не са внасяли задължителната банкова гаранция. Те не са представили и гаранция за изпълнение на задълженията си, свързани с опазването на околната среда, охраната на плажа за две години назад. Дружеството не е плащало и концесионното задължение на държавата за 2014 и 2015 година. Така общата стойност на задълженията по договора са близо 217 000 лева. Държавата прекрати и договорите за концесии на плажовете "Офицерски", "Аспарухово", "Кабакум - юг".

Източник: Новинар

Дружества
Производство на осветители и лампи
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Марели ЕООД - София   7 772  
  2   Елукс ООД - Бусманци   5 733  
  3   Мегалукс ООД - Смолян   4 547  
  4   Вълков Техносвет ЕООД - Стара Загора   4 257  
  5   Икис Сл ООД - София   3 396  
  6   Атра 96 ООД - Пловдив   3 047  
  7   Европейска светлинна индустрия (ЕСИ) ООД - Сливен   2 940  
  8   Мартини България ЕООД - Пловдив   2 723  
  9   ПОПП ЕООД - Костинброд   2 083  
  10   Атра Експорт ООД - Пловдив   1 850  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 10.02.2016
  Обща стойност (BGN): 2 545 333.83  
Брой търгувани компании: 46
Premium 84 808.15
Standard 2 184 115.46
АДСИЦ 45 404.56
Облигации 231 005.65
Най-голяма промяна в цените
Петрол АД - Ловеч -12.07 %
Еврохолд България АД - София 7.32 %
BaSE - Акции: 289 049.60
BaSE - АДСИЦ: 147 013.88

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Асарел Медет" стана инвеститор на годината, заради вложението в болницата в Панагюрище "Асарел Панагюрище Здраве", на годишните награди "Инвеститор на годината". Подгласници в тази категория са "Бер-Хелла Термоконтрол" и "АББ България. Наградата за "Инвеститор в иновативен бизнес" получи "Уолтопия". След победителя са "Елдоминвест Варна" и "Пи Пи Ди България". "Златният бик" за "Инвестиция в разширяване на бизнеса" получи "Костал България".. На второ и трето място в тази категория са "Мебел-стил" и "Фесто".

Източник: 24 часа

“Булгаргаз” обяви прогнозата си за цената на природния газ през второто тримесечие на 2016 година. Според нея синьото гориво ще поевтинее с 20,64% в сравнение със сега действащата тарифа. Така новата цена на природния газ би следвала да е 321,87 лв. за 1000 кубични метра (без ДДС и акциз). Намалението се дължи на очакваните по-ниски доставни цени на природния газ през второто тримесечие, поясниха от „Булгаргаз“. Окончателното предложение на “Булгаргаз“ за утвърждаване цената на природния газ от 1 април ще бъде внесено в КЕВР на 11 март.

Източник: Монитор

Акционерите на Капман Грийн Енерджи фонд АД са гласували за увеличение на капитала с до 20 млн. лв. за срок от 5 години от датата на общото събрание, която е 5 февруари 2016 г. Детелина Светославова Смилкова напуска Съвета на директорите, а на нейно място е избран Велентин Цветанов Гарвански. Компанията се търгува на БФБ-София от 2012 г. с общ оборот от 625 хил. лв. на цени между 1,05 лв. и 1,08 лв. за акция. През 2012 г. имаше увеличение на капитала на фонда, записано от 19 юридически и 6 физически лица, включително много фондове. Дружеството планираше да вложи 2 млн. лв. в 68 малки покривни соларни проекта.

Източник: Investor.bg

С 2 млн лв, осигурени от национална компания „Железопътна инфраструктура“ ще бъде извършена цялостната реконструкция и модернизациа на жп – гарата в Сливен. Ремонтът включва саниране на сградата, която в момента има напуквания и оголена арматура. Ще се извърши цялостна хидроизолация и топлоизолация спрямо показателите за енергийна ефективност. Проектът предвижда цялостен ремонт на помещенията,подмяна на дограмата, електроинсталацията, отоплителната и водопроводната инсталации. В проекта е заложена цялостна смяна на осветлението с енергоспестяващи лампи. Срокът за изпълнение на проекта 210 календарни дни, стартът ще бъде даден в началото на март 2016 г.

Източник: Монитор

Загубата на "Топлофикация София" се е свила с около 23 млн. лв. през 2015 г. до 60.35 млн. лв. За 2016 година се очаква негативният финансов резултат да се запази почти същият, но с леко влошаване (62.690 млн. лв), сочат данни от бизнес плана на общинската компания за 2016 г. Дружеството е най-големият доставчик на топлинна енергия в страната с абонати около 400 хил. домакинства. Приходите от продажби на топло- и електроенергия значително са намалели в сравнение с предходната година. Значително свиване има на разходите за материали - 59 млн. лв., което вероятно се дължи на намалението на цената на природния газ, който е основна суровина за дружеството.През 2015 г. разходите за обезценка на активи са се увеличили с малко над 9 млн. лв. до 33 млн. Производството на електроенергия от когенерациите на "Топлофикация София" е намаляло с 13% през 2015 г.

Източник: Капитал

Теленор България отчита ръст на приходите си и на печалбата преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) за 2015 г. За четвъртото тримесечие компанията отчита ръст от 1,19 на сто на приходите от 168 млн. лв. до 170 млн. лв. EBITDA се покачва с 6,89 на сто от 58 млн. лв. до 62 млн. лв. За цялата година също се отчита повишение и по двата показателя. Годишните приходи растат от 638 млн. лв. до 642 млн. лв., а печалбата за годината скача от 244 млн. лв. до 248 млн. лв. Същевременно нараства и ключов за сектора показател – средният приход от потребител расте от 11,2 лева до 11,5 лева.

Източник: Investor.bg       Българска стопанска камара


"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

ЕК набира проектни предложения за включване в информационния портал по плана “Юнкер“.


Предстоящи събития

СЕМИНАР "ISO DIS 45001 Системи за управление на здравословните и безопасни условия при работа”

МЕЖДУНАРОДНИ БРОКЕРСКИ СРЕЩИ В ОБЛАСТТА НА ИКТ - FUTUREMATCH 2016 @ CEBIT, ХАНОВЕР, 14-18 МАРТ 2016 Г.

IndustryMatchMaking 2016 - двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер между български и чуждестранни фирми

B2FAIR - ДВУСТРАННИ БИЗНЕС СРЕЩИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА В РАМКИТЕ НА HANNOVER MESSE 2016

ДВУСТРАННИ СРЕЩИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА ПО ПРОЕКТИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР ПО ВРЕМЕ НА HANNOVER MESSE 2016


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. февруари
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 30 януари 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 -
13 февруари 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 15 февруари 2016 г., вечерен
CCNP Route - 5 март 2016 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Цените на акциите на най-големите британски фондове за имоти са се понижили с до 20 на сто през последните три месеца, като предизвикват опасения за по-широко отслабване на пазарите на недвижими имоти. Спадовете отразяват опасенията, че вълна от капитал, насочена към сектора на недвижимите имоти през последните години, може да се оттегли. Купувачите на имоти, особено държавните инвестиционни фондове, се задъхват заради ниските цени на петрола и слабостта на нововъзникващите пазарни икономики. “В момента е необходим еквивалентът на 90 барела петрол за закупуване на един квадратен фут първокласна офис площ в Уест Енд в Лондон в сравнение с 20 барела преди една година, което значително свива покупателната способност на държавните инвестиционни фондове”, коментира Майк Прю от инвестиционната банка Jefferies. От началото на финансовата криза суверенните инвестиционни фондове са най-големите купувачи на имоти на Острова. В последно време обаче някои от тях започнаха да продават. Забавя се и търсенето на другите инвеститори, особено тези, които идват от Азия, отчитат експерти.

Източник: FT

Америка

Президентът на САЩ Барак Обама изпрати в Конгреса осмия си и последен бюджет, който предлага рекордните $4.1 трилиона за редица нови инициативи – от нова война с рака, борбата с глобалното затопляне и с нарастващите заплахи от терористичната групировка „Ислямска държава“. Новият план за разходите за бюджетната година, която започва на 1 октомври – само 3 месеца и половина преди Обама да напусне поста, ще бъде подложен на тежък огън от републиканците, които се надяват да спечелят Белия дом. Предложението е с неясни перспективи за спечелване на одобрение в контролирания от Републиканците конгрес. Като цяло, бюджетът на Обама ще увеличи данъците до $2.6 трилиона през следващото десетилетие – близо 1.4 трилиона долара от нови данъци, което Обама не успя да постигне в бюджета за миналата година.

Източник: Associated Press

Азия

Японският холдинг Asahi Group е предложил 3,5 милиарда долара за два от най-големите европейски бранда на британския бирен гигант SABMiller. Ако сделката се осъществи, тя ще бъде най-голямата за компания от Япония от тази сфера. Корпорацията е готова да плати 400 милиарда йени за италианската марка Peroni и за холандската Grolsch, които са под шапката на SABMiller. През миналата година най-големият производител на бира – белгийският Anheuser-Busch InBev, започна процес на придобиване на европейския си конкурент за стойност от 71 милиарда паунда. Малко след като бяха договорени всички условия по сделката стана ясно, че за да се осъществи мегасливането на двата най-големи производители на бира, SABMiller трябва да се раздели с част от брандовете си. Тогава се заговори, че те може да бъдат придобити от американската компания Molson Coors. След щедрата оферта на Asahi Group обаче не се знае кой ще бъде новият собственик на Peroni и на Grolsch.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
10.02.2016
Dow Jones Industrial
15.00 (-99.64)
Nasdaq Composite
4 283.59 (14.83)
Стокови борси
10.02.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)27.01
Heating oil ($US/gal.)0.9700
Natural gas ($US/mmbtu)2.0600
Unleaded gas ($US/gal.)0.9400
Gold ($US/Troy Oz.)1 208.00
Silver ($US/Troy Oz.)15.38
Platinum ($US/Troy Oz.)936.20
Hogs (cents/lb.)68.45
Live cattle (cents/lb.)131.58

       Опознай България

Св. Георги Софийски Нови

На 11 февруари 1515 г. загива Свети Георги Софийски Нови. Роден е в гр. Кратово, Македония, в благочестиво българско семейство. Останал от малък без баща, е принуден да отиде в София, за да избегне насилственото потурчване в малкия град. Османските управници в София се опитват чрез хитрост да го привлекат в своята вяра, но макар и само 18-годишен, той проявява твърдост и изключителна мъдрост. Независимо от това не успява да избегне гнева на друговерците. Те го повеждат към градската стъгда (площад), където запалват голям огън и хвърлят в него мъченика с вързани ръце. Когато връзките изгарят и ръцете му се освобождават, той започва да се кръсти и да се моли: "Господи Исусе Христе, в Твоите ръце предавам духа си." Тогава някой от тълпата удря младежа по главата с дърво и той пада мъртъв. Колкото и да се стараят турците да изгорят на прах тялото му, това не им се отдава. Дървата изгарят,а тялото остава цяло. През нощта християни тайно занасят тялото на мъченика в черквата "Св. Марина" (в двора на днешната Софийска митрополия) и тържествено го погребват.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 11.02.2016
Българска версия: 27888, Английска версия: 3039

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999