Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 14 януари 2016 г., брой 4133
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(14.01.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.60708
USD/BGN   1.80827
CHF/BGN   1.79007
EUR/USD   1.0816*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0.01%  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.comОбщи събрания днес
  Агри Лоджистик АД - Пловдив
Инфрастрой К АД - Шумен
Кораборемонтен завод Порт - Бургас АД - Бургас
Обществен-паркинг Ямбол АД - Ямбол
Пневматика Серта АД - Кърджали
Роботика 98 АД - Велинград
Уеб Медия Груп АД - София
Фарин ЕАД - Добрич
Фармацевтични заводи Милве АД - Бяла Слатина
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Над 600 млн. лв. са месечните загуби само на металургичната индустрия от неприлагането на Наредбата за намаляване на тежестта от разходите за енергия от ВЕИ, обявиха от Браншовата асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) на работна среща на работодателските и браншови организации, която се проведе в Българската стопанска камара (БСК). Неизпълнението на поетите миналата година от държавата ангажименти за реформи в енергетиката беше основна тема на срещата, в която участваха както четирите национално представителни работодателски организации - КРИБ, БСК, БТПП и АИКБ, така и БАМИ, Българската камара на химическата промишленост (БКХП), Българската минно-геоложка камара (БМГК), Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) и големи предприятия от базовата индустрия. Тези огромни загуби от скъпия ток крият реална опасност от затваряне на големи заводи в близките месеци.

Източник: Стандарт

Договори за над 508 млн. лв., или над половината от парите по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" са вече сключени с бенефициентите - фирми, общини, институции. Става дума за 243 договора, съобщиха от социалното министерство. Първите пари от Брюксел за новия програмен период за България са платени по тази оперативна програма - малко над 5.6 млн. лв. за проекти за заетост и социално включване. Заедно с националното съфинансиране над 6.6 млн. лв. ще се платят на бенефициентите.

Източник: СегаКонцесии

За срок от 35 години фирма „Илинденски мрамор" ООД ще добива скалнооблицовъчни материали – мрамори. Дружеството ще работи в находище „Илинденци", участък „Централен-1", разположено в землището на с. Илинденци, община Струмяни. За този срок се очаква постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 2,4 млн. лв., като половината от тях ще бъдат превеждани на общината. За обезпечаване на производствената дейност дружеството предвижда да инвестира над 1,2 млн. лв.

Източник: Стандарт

Дружества
Производство на метални изделия, без машини и оборудване
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Цератицит България АД - Габрово   15 019  
  2   Пневматика Серта АД - Кърджали   5 476  
  3   Нес - Нови енергийни системи ООД - Шумен   3 406  
  4   Булметал АД - Гурково   3 305  
  5   Металик АД - Стара Загора   3 146  
  6   Буллтек ООД - Пловдив   3 109  
  7   Доминекс Про ЕООД - Русе   2 800  
  8   Юпитер 05 ООД - Пловдив   2 516  
  9   Томика Метал АД - Пловдив   2 399  
  10   Новотехпром ООД - Стара Загора   2 096  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 13.01.2016
  Обща стойност (BGN): 5 908 588.68  
Брой търгувани компании: 36
Premium 24 476.75
Standard 3 565 742.05
АДСИЦ 299 723.79
Облигации 2 018 646.10
Най-голяма промяна в цените
ЦБА Асет Мениджмънт АД - Дебелец -19.23 %
Петрол АД - Ловеч 8.38 %
BaSE - Акции: 1 544 323.00
BaSE - АДСИЦ: 1 157 285.60

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Петте най-големи компании в общото застраховане в България държат 57.7% пазарен дял към края на ноември, според данни на Комисията за финансов надзор (КФН). Лидерът Армеец е с 13.8%, докато Булстрад Виена Иншурънс Груп държи 12.6 на сто от пазара. С по малко над 10 на сто пазарен дял са още Лев Инс (10.6%), ДЗИ Общо застраховане (10.4%) и Алианц България (10.3%). Следват Бул Инс и Евроинс, чийто дял е респективно 8 и 7 на сто.

Източник: Profit.bg

Канадската Euromax Resources, която продаде няколко свои проекта за проучване на златни находища в България на "Асарел инвестмънт", ще преработва концентрата от македонската си мина "Иловица" в "Аурубис България". Споразумението за това е било подписано преди месец със собственика на завода в Пирдоп – германската Aurubis. Според него Euromax ще продава 100% от произведения медно-златен концентрат за период от десет години. Близостта на мината до металургичния завод прави сделката изгодна и за двете страни. От Euromax казаха, че това е силно икономическо предимство за тях. Капацитетът на "Аурубис" пък е значително по-голям от количеството суровина, което се добива в България. Затова компанията внася около три четвърти от концентрата, който използва, включително от далечни дестинации като Южна Америка. Основният фокус на Euromax в България са геоложките проучвания. И в момента тя продължава да работи тук чрез дружеството си "Евромакс експлорейшън сървисиз".

Източник: Капитал

Компанията с българско участие ОXXY Груп АД (ОXXY Group PLC) бе одобрена за търгуване на Фондовата борса в Осло, Норвегия. OXXY е сред едва седемте компании, които се “листват“ от първия ден на новооткрития борсов пазар Merkur Market, част от Норвежката фондова борса. По думите на Димитър Димитров, изпълнителен директор на компанията, листването на Фондовата борса в Осло ще даде на компанията по-лесен достъп до капиталовия пазар. OXXY Груп АД е компанията зад платформа за уеб дизайн и изграждане на сайтове oxxy.com. Продуктът е насочен към малки и средни компании, хора на свободни професии уеб дизайнери и професионалисти от областта на рекламата, изкуствата и информационните технологии.

Източник: Econ.bg

"ЕЙ И ЕС България" инвестира 4,4 млн. лв. в реновиране на Младежкия център в Гълъбово. Изграждането на младежкия център е най-голямото публично-частно партньорство в региона. Младежкият център е разположен на площ от над 45 декара в парка на Гълъбово. Проектът включва рехабилитация на съществуваща стара сграда, изграждане на нови съоръжения за спорт и отдих, реновация и озеленяване на пространството около тях. След приключване на строителството комплексът ще разполага със спортни зали, фитнес, тенис кортове, детска площадка, сцена на открито и др. Изпълнител на строително-ремонтните работи е общинската фирма "Благоустройство и чистота" ЕООД.

Източник: Строителство Градът

Още към края на 2016 година се очаква да приключат дейностите по удължаване живота на 5-ти блок на АЕЦ Козлодуй, след което централата ще поиска разрешение той да работи още 10 години. Няма забавяне и при 6-ти блок, каза председателят на Агенцията за ядрено регулиране Лъчезар Костов. Лицензите на двата блока изтичат съответно през 2017 и 2019 година. Заедно с документите за удължаване живота на реакторите се очаква централата да поиска лицензи за работа на блокове с по-голяма мощност. За тази цел, АЕЦ "Козлодуй" е поискала да й бъде разрешено постепенно да премине към нов тип ядрено гориво. През месец октомври 2015 година в Агенцията за ядрено регулиране е получено заявление от АЕЦ Козлодуй за издаване на разрешение за издаване на разрешение за поетапен преход на VI блок към експлоатация на усъвършенствано гориво, като разбира се планираното изменение има за цел подобряване ефективността и безопасността на горивния цикъл при работа на по-висока мощност - до 104% от номинала.

Източник: БНР       Българска стопанска камара


"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

АНКЕТА "Затруднения при износ на български стоки и услуги"

ЕК набира проектни предложения за включване в информационния портал по плана “Юнкер“.


Предстоящи събития

Специализиран тренинг “Водене на търговски преговори и участие в международни брокерски срещи”- 20 януари 2016, БСК, София

IndustryMatchMaking 2016 - двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер между български и чуждестранни фирми


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. януари
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 16 януари 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 -
13 февруари 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 15 февруари 2016 г., вечерен
CCNP Route - 13 февруари 2015 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I - в платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Индустриалното производство в еврозоната се понижава с 0,7% на месечна база през ноември, сочат сезонно изгладени данни на Евростат. През октомври беше отчетен 0,8-процентов ръст. В целия Европейски съюз индустрията се свива с 0,6%, а предния месец имаше повишение от 0,6%. На годишна база промишленото производство се повишава с 1,1% в еврозоната и с 1,4% в ЕС. Спадът от 0,7% на месечна база в еврозоната се дължи на 4,3-процентово понижение в сектора на енергетиката, 1,9-процентова спад при капиталовите стоки, 1-процентово понижение при трайните потребителски стоки. В целия ЕС производството на енергия спада с 3,5% на месечна база през ноември, а при капиталовите и трайните потребителски стоки – съответно 1,3% и 0,3%. Ръстът на годишна база в еврозоната се дължи на повишения при производството на междинни стоки (2,1%), трайни потребителски стоки (1,7%) и капиталовите стоки (1,2%). Производството на енергия пада с 2,8%.

Източник: Associated Press

Америка

Забавянето на глобалната икономика удари редица от големите световни компании. Американският гигант General Electric (GE) обаче може би е намерил начина да избегне това. 124-годишната компания започна най-мащабната трансформация в своята история. Целта на производителя е да създаде такава структура, която да позволява споделянето на иновации и нови технологии между отделните сегменти на бизнеса й. Тази идея може да бъде доста трудна за изпълнение, като се имат предвид разнородните дейности на GE. Корпорацията освен с производството на различни видове техника се занимава и с кредитиране и дори с технологии, свързани със здравния сектор. От американската компания целят да намалят тежестта на финансовия си бизнес и да се насочат повече към развитие на нови технологии, което от своя страна да подобри продуктивността и рентабилността. Така от GE се надяват 75% от печалбата им да идва от производство в този сегмент, а останалата част – от финансовия.

Източник: Associated Press

Азия

Износът от Китай нараства за пръв път от шест месеца през декември, а вносът намалява за 14-ти пореден месец, което допринася за увеличаване на търговския излишък на Поднебесната империя. Данните за последния месец от 2015 г. са много по-добри от очакваното. Търговският излишък нараства от 343,10 милиарда юана през ноември до 382,05 милиарда юана през декември, сочат данни на Главната митническа администрация. Анализаторите очакваха излишъкът да се свие до 338,80 милиарда юана. Износът нараства с 2,3% на годишна база през декември и се представя много по-добре, отколкото икономистите очакваха. Прогнозите бяха за свиване от 4,1%. За същия период вносът намалява с 4%, което е двойно по-малко от очакванията, но пък е 14-ти пореден месец понижение. Деноминиран в долари, търговският излишък възлиза на 60,09 милиарда долара през декември – над прогнозите за 51,30 милиарда долара.

Източник: WBP Online

 
Индекси на фондови борси
13.01.2016
Dow Jones Industrial
16 151.41 (-364.81)
Nasdaq Composite
4 526.07 (-159.85)
Стокови борси
13.01.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)30.80
Heating oil ($US/gal.)0.9700
Natural gas ($US/mmbtu)2.2800
Unleaded gas ($US/gal.)1.0600
Gold ($US/Troy Oz.)1 093.20
Silver ($US/Troy Oz.)14.11
Platinum ($US/Troy Oz.)847.00
Hogs (cents/lb.)61.60
Live cattle (cents/lb.)131.70

       Опознай България

Тетевенски манастир Св. Илия

Тетевенският манастир Св. Илия е разположен в потаен дол в подножието на вр. Остреч. Строен е преди падането на България под турско робство. Според преданието цар Иван Шишман е дарил на манастира дървен кръст обкован със сребро и с изобразени на него евангелски сцени. Сборници от XVI в, съдържащи молитви, мъдрости, поучения и летописи, са запазени в манастира. През 1799 година, на два пъти, Софроний Врачански намира закрила в него от кърджалийските нашествия. Манастирската църква е с интересна архитектура. Стените на олтара са полукръгли, очертаващи трилистник. Църквата е строена на два етапа, тъй като през 1869 г. е разрушена, след което е достроена. Иконите са вградени в иконостаса. Орнаментите са със сюжет от растителния свят, а авторите са от прочутата Тревненска резбарска школа. Най-старата икона запазена в църквата е на Св. Архангел Михаил. Тетевенският манастир Св. Илия е паметник на културата.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 14.01.2016
Българска версия: 27823, Английска версия: 3041

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999