Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 07 януари 2016 г., брой 4128
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 
 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(07.01.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.66317
USD/BGN   1.82073
CHF/BGN   1.80327
EUR/USD   1.0742*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0.01%  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.comОбщи събрания днес
  Винпром-Дупница АД - Дупница
Инфраструктурна компания АД - Горна Оряховица
Наш дом - България холдинг АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Близо 1.2 млрд. лв. на година са изразходвали министерствата за обществени поръчки от 2010 г. до края на миналата година. Общата сума за петилетката е 5.936 млрд. лв., а проведените търгове са 14 416. Обемът на обществените поръчки в България бързо расте и вече е около 10 млрд. годишно. В огромната сума влизат всички възложители по Закона за обществените поръчки (ЗОП) - държавни институции, местни администрации, държавни фирми, както и частни компании с обществени задължения, които също трябва да си купуват необходимите стоки и услуги на състезателен принцип. Тази сфера генерира огромна корупция и злоупотреби. В отчета за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) през м.г. беше посочено, че при 38% от процедурите през 2014 г. са установени нарушения. В България са възложени 12 661 обществени поръчки на обща стойност 9.7 млрд. лв. като това е една десета от целия брутен вътрешен продукт на страната ни.

Източник: Сега

Лихвите по депозитите на домакинствата продължават да намаляват, като темповете на понижение отново се забавят през ноември 2015 г. след отчетения през октомври по-съществен спад. При вложенията на бизнеса през предпоследния месец на миналата година е регистриран ръст в предлаганата от банките доходност, показват данните от лихвената статистика на БНБ. През ноември корпоративните клиенти са ползвали и по-добри лихвени условия по заемите, докато при кредитите за домакинствата се вижда поскъпване на потребителското и поевтиняване на ипотечното финансиране в левове. В предпоследния месец на 2015 г. доходността по спестяванията на физическите лица в левове достига 1.11%, като се понижава с 0.03 процентни пункта (пр.п.) спрямо октомври, когато отчетеният месечен спад беше с 0.12 пр.п. Лихвите за привличаните депозити в евро пък падат под прага от 1% и към ноември са 0.98%, което е с 0.04 пр.п. по-малко в сравнение с месец по-рано.

Източник: КапиталКонцесии

Предоставянето на две концесии и издаване на пет разрешения за проучване на възможностите за добив на подземни богатства одобри правителството. „Андезит“ ООД получава концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – вулкански туфи, от находище „Роза“ в землището на с. Брежана, община Джебел. Концесията се предоставя за 35 години, като за този срок се очаква концесионните плащания да надхвърлят 654 000 лв. Без начисленото ДДС те ще постъпват по бюджета на община Джебел. За обезпечаване на производствената дейност дружеството предвижда инвестиции за над 240 000 лева. Добив на мрамори за срок от 25 г. ще извършва „Илинденци – Мрамор” АД от находище „Галчово гнездо”. Кариерата се намира в землището на с. Илинденци, община Струмяни. За срока на концесията дружеството ще инвестира близо 700 хил. лв. Очакваните концесионни плащания са за над 1,5 млн. лв. (без ДДС), като половината от тях ще се превеждат по бюджета на община Струмяни. За срок от една година „Фарес БГ“ ЕООД ще проучва неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, в площта „Кладенчево”, разположена в землищата на селата Крумово и Ботево в община Аксаково. За този период дружеството ще вложи минимум 79 200 лв. в проучвателните дейности. Предвидени са и 8000 лв. за мероприятия по опазване на околната среда.

Източник: Investor.bg

Дружества
Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Дайнинг Енерджи ЕООД - Гълъбово   8 686  
  2   Хийт енерджи ЕООД - Перник   5 971  
  3   Тибиел ЕООД - Перник   5 155  
  4   Лукойл Ейвиейшън България ЕООД - София   3 817  
  5   Метагаз АД - София   3 086  
  6   Панацея ООД - Севлиево   2 551  
  7   Салина 7 ЕООД - Хисаря   1 791  
  8   Ромпетрол България ЕАД - София   1 478  
  9   Нафта трейдинг АД - Бургас   1 376  
  10   Бент оил АД - София   1 255  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 06.01.2016
  Обща стойност (BGN): 3 430 368.49  
Брой търгувани компании: 34
Premium 54 535.37
Standard 3 231 283.76
АДСИЦ 44 453.31
Облигации 100 096.05
Най-голяма промяна в цените
Фонд имоти АДСИЦ - София 12.90 %
Албена АД - Оброчище -6.73 %
BaSE - Акции: 1 901.92

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Европейската комисия ще проучи случая с прекратените доставки на природен газ за "Овергаз", за което е била сезирана с две писма от изпълнителния директор на "Овергаз Инк." Сашо Дончев. Комисията по енергийно и водно регулиране обяви, че ще направи извънредна проверка на "Овергаз Мрежи" по две линии - за изпълнението на лицензията и за финансовото му състояние. Действието на КЕВР идва, след като шефът на БЕХ Жаклен Коен направи коментари за отнемане на лицензии. "Овергаз" е изпратила до ЕК две писма. Първото е от 23 декември 2015 г., а второто - от 30 декември. В тях българската частна газова компания повдига въпроса за възможна злоупотреба на "Газпром" с господстващо положение, което ще навреди на конкуренцията. Спирането на доставките на природен газ при действащ договор и без предупреждение е в нарушение на европейските директиви и е удар срещу "Овергаз", който всъщност е единствен конкурент на държавната компания "Булгаргаз", се посочва в писмата. "Овергаз" има договор за доставка на газ с "Газпром", който изтича в края на 2017 г. Въпреки това доставките бяха спрени от "Газпром" от 1 януари 2016 г. без никакво обяснение. Това принуди "Овергаз" да сключи спешно договор с "Булгаргаз". "Овергаз" от години води битка за демонополизация и конкуренция на българския газов пазар. Частната компания сезира Европейската комисия, че държавните "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз", дъщерни на БЕХ, злоупотребяват с господстващото си положение на пазара, като не дават достъп до мрежата и вътрешния пазар за други доставчици.

Източник: Сега

Мажоритарният собственик на фалиралата КТБ Цветан Василев е направил цесии, с които се е опитал да спаси 81 млн. лв. от парите си в КТБ. Фирмата "Бромак" е поискала пет цесии на обща стойност 41,41 млн. евро, или близо 81 млн. лв., става ясно от списъка. Други компании, свързвани с Цветан Василев, също са уредили вземанията си чрез прихващания. Сред тях са "Сана Спейс хотел Хисаря", "Хелт енд Уелнес", "Корси маунтин резорт", "Костенец ХХИ", "Инфраструктурна компания", "Партнер лизинг", "Планасат", "Гипс", Русенска корабостроителница Запад, "Телиш". Военният завод "Дунарит" е направил прихващания за 13,35 млн. лв., 33,25 млн. евро и 7,7 млн. долара. Фирмата на Гриша Ганчев "Елит Петрол" е извършила няколко прихващания за 40 млн. лв., 2,7 млн. евро и 12,7 млн. долара. Друго дружество на бизнесмена - "Литекс моторс", е направило сделки с 47 млн. лв. и 15,5 млн. евро. "Нафтекс Петрол" има цесии за 1,8 млн. лева, 1,3 млн. евро и 9,9 млн. долара. БЕХ е направил цесии за 21 млн. лв. и 4,2 млн. евро. "Мини Марица Изток" и ТЕЦ "Марица Изток 2" са направили прихващания, съответно за 4,2 млн. евро и 21,5 млн. лева. Сред държавните компании в списъка са "Булгаргаз", БДЖ "Товарни превози", фондовата борса и Централния депозитар.

Източник: Стандарт

През 2015 г. здравното министерство е дало разрешения за дейност на 4 нови болници - многопрофилната болница "Света Параскева" в Плевен, специализираната болница по дентална и лицево-челюстна хирургия "Медикрон" в София, на болница за продължително лечение в Полски Тръмбеш и на болница за рехабилитация ''Айлин'' в с. Минерални бани, съобщиха от МЗ. Отделно 27 болници в страната са получили разрешение за разкриване на нови клиники и отделения, като в тази бройка не са включени четирите нови лечебни заведения. Сред тях 9 са в София и има и доста скъпи дейности като радиохирургия и онколечение. През 2015 г. МЗ е издало общо 76 разрешения за осъществяване на лечебна дейност на 66 лечебни заведения. В бройката обаче се включват не само документи за разкриване на нови болници и нови дейности, но и за преустановяване на дейности, за повишаване и/или понижаване нива на компетентност, за преобразуване на дружеството, за промяна на управлението, за клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, за учебна или научна дейност и др. 

Източник: Сега

Търговската верига "Фантастико" е достигнала през 2015 г. рекордни обороти. Сред веригите за бързооборотни стоки това е най-голямата компания с български собственик, която продължава да разкрива магазини у нас. Последният бе отворен на 17 декември 2015 г. в София и във веригата вече работят над 2800 души. Всички проекти на компанията се финансират изцяло със собствени средства. Според финансовите отчети на дружеството "Фантастико" държи стабилни позиции през последните години. За 2014 ръстът на оборота е близо 5% до 358 млн. лв., а печалбите са 20 млн. лв.

Източник: Стандарт

Синдикът на неработещия от години торов завод "Химко" във Враца обяви поредна процедура за продажбата му. След провала на предишните два търга през 2014 и 2015 г. сега всички активи на фалиралото дружество се предлагат за 11.7 млн. лв. За продажба отново се предлагат активите на предприятието като цяло. Това включва земи, сгради, съоръжения, оборудване, транспортни средства и други активи. В списъка влизат над 685 дка имоти, които освен производствените площи включват депо за отпадъци, автомобилна площадка и т.н. с обща стойност 3.2 млн. лв. Продажбата сега е по чл. 718 от Търговския закон, който предвижда пряко договаряне, когато не е имало наддавания при предишните търгове. Това позволява и цената да е по-ниска. За да участват в процедурата, потенциалните купувачи трябва да платят задатък от 1 млн. лв. и да внесат предложенията си до 19 януари 2016 г.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара


"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

АНКЕТА "Затруднения при износ на български стоки и услуги"

ЕК набира проектни предложения за включване в информационния портал по плана “Юнкер“.


Предстоящи събития

Специализиран тренинг “Водене на търговски преговори и участие в международни брокерски срещи”- 20 януари 2016, БСК, София

IndustryMatchMaking 2016 - двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер между български и чуждестранни фирми


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. януари
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 16 януари 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 -
13 февруари 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 15 февруари 2016 г., вечерен
CCNP Route - 13 февруари 2015 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I - в платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

За да се спаси Шенгенското пространство, ще бъдат облекчени в най-скоро време граничните проверки в свободната зона, въведени от Дания и Швеция, но и ще се положат допълнителни усилия за спиране на имигрантския поток от Турция. Това бе решено на извънредна среща в Брюксел днес между Германия, Швеция и Дания, свикана от еврокомисаря по миграцията Димитрис Аврамопулос. Съгласихме се да държим мерките за кратък срок и да се върнем към нормален режим възможно най-скоро. Това означава, че мигрантският натиск ще трябва да бъде намален, изтъкна еврокомисарят след срещата. Всички сме съгласни, че Шенген и свободното движение трябва да се съхранят, добави той. На срещата присъстваха шведският министър по миграцията Морган Йохансон, датският имиграционен министър Ингер Стойберг и Оле Шрьодер от вътрешното министерство на Германия. Шведският министър изтъкна, че новите проверки не трябва да действат повече от необходимото.

Източник: Euro News

Америка

Търговският дефицит на САЩ се свива с 5% до 42,4 млрд. долара през ноември, което е под очакванията за 44 млрд. долара. Дефицитът през октомври обаче е ревизиран нагоре до 44,6 милиарда долара. Данните на Министерството на търговията говорят за стабилизиране в края на годината след ръста в търговския дефицит от началото на последното тримесечие. Все пак е възможно свиването на дефицита да е временно заради увеличения внос на петрол и спада на вноса на ненефтени продукти. Износът се свива с 0,9% до 182,2 млрд. долара, което е най-ниското ниво от януари 2012 г. насам. Скъпият долар продължава да оказва своето влияние върху макроикономическите данни и допълнително отслабва търсенето в чужбина. Вносът намалява с 1,7% през ноември до най-ниската стойност от девет месеца – 224,6 млрд. долара. Търговията спъва ръста на БВП през третото тримесечие с 0,26% и вероятно ще продължи да тежи на икономическия растеж.

Източник: WBP Online

Азия

След значителния срив на фондовия пазар в Китай в понеделник и вторник, акциите в страната се възстановиха и записаха ръст. Основният индекс Shanghai Composte се изкачи с 1,8% до 3,348.22 пункта. Анализатори видяха в това знак, че предприетите от Пекин мерки за ограничаване на спада са дали резултат. От властите в страната взеха решение да бъдат ограничени продажбите на ценни книжа от големите акционери до края на седмицата. Останалите борси в Тихоокеанския регион обаче отчетоха спад по време на ранната азиатска търговия. Хонконгският Hang Sang изгуби 0,7% до 21,042.89 пункта, а японският Nikkei – 1% до 18,191.32 пункта. След потвърждението на Северна Корея, че е бил извършен успешен опит с водородна бомба, основният индекс на Южна Корея Kospi се сви с 0,3% до 1,925.43 пункта. Очакванията са, че тази новина ще предизвика намаление и на европейския фондов пазар. Междувременно цените на петрола продължават да вървят нагоре. В сряда сортът Brent поскъпна до 36,45 долара за барел, въпреки че все още стойността му е близо до 11-годишното дъно.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
06.01.2016
Dow Jones Industrial
16 906.51 (-252.15)
Nasdaq Composite
4 835.77 (-55.67)
Стокови борси
06.01.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)33.10
Heating oil ($US/gal.)1.0700
Natural gas ($US/mmbtu)2.3000
Unleaded gas ($US/gal.)1.1400
Gold ($US/Troy Oz.)1 098.20
Silver ($US/Troy Oz.)14.07
Platinum ($US/Troy Oz.)878.30
Hogs (cents/lb.)61.50
Live cattle (cents/lb.)136.70

       Опознай България

Ивановден

На 7 януари българската православна църква почита паметта на Св. Йоан Кръстител – последният старозаветен пророк и кръстител на Иисус. Празникът е известен още като Ивановден. Йоан Кръстител е наричан и “Предтеча” тъй като вървял преди Христос и подготвял хората за неговото раждане. Неговата проповед за покаяние и кръщение, за очистване от греховете като подготовка на юдеите за идването на Христос му отрежда изключително място сред евангелистите. Борец за висок морал и правда, Йоан осъдил владетеля на Галилея Ирод Антипа. По-късно е обезглавен по негово нареждане.В българската народна традиция обредите и обичаите на Ивановден са свързани с очистителната сила на осветената предния ден вода. Периодът на т.нар. мръсни дни е отминал и всеки обръща поглед напред към сбъдването на предсказанията за добро здраве, берекет и щастлив живот. На този ден имен ден празнуват всички с имена Йоан (от еврейски - божа благодат), Йоана, Иван, Ивана, Ивайло, Жан, Жанета, Йовко, Йовчо, Йохан.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 07.01.2016
Българска версия: 27826, Английска версия: 3042

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999