Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 04 януари 2016 г., брой 4125
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 
 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(04.01.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.65021
USD/BGN   1.79007
CHF/BGN   1.80861
EUR/USD   1.0887*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0.01%  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.comОбщи събрания днес
  Застрахователно акционерно дружество Армеец АД - София
Перпетуум мобиле БГ АД - Оброчище
Пълдин Инвест АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Въпреки че и през 2016 година осигуровките не се повишават като размер, работещите и бизнесът ще понесат по-голяма осигурителна тежест заради рекордното увеличаване на минималните осигурителни прагове. Социалните осигуровки остават 17.8%, като 9.9% плаща работодателят, а 7.9% - служителят. Увеличението на минималната заплата с 40 лв. до 420 лв. обаче води до рекорден ръст на минималните осигурителни прагове със средно 8.6%. Това засяга сектори, в които работят близо 2 млн. българи, а НОИ очаква допълнително 80 млн. лв. от осигуровки. Заетите ще плащат повече за социални вноски. Минималният осигурителен доход не може да е по-нисък от 420 лв. По данни на Националната агенция по приходите към края на годината 52 хил. българи са се осигурявали на 380 лв., което означава, че техните осигуровки ще се увеличат с 11%. Запазват се нивата на минималните доходи за самоосигуряващите се, като най-ниският остава 420 лв. Не се променя и максималният осигурителен доход от 2600 лв. Заради запазването на максималния осигурителен доход остава и таванът на пенсиите от 910 лв. НОИ очаква близо 5 млрд. лв. от осигуровки. Размерът на обезщетенията не се променя. Сумата за отглеждане на дете през втората година от майчинството остава 340 лв., а минималното обезщетение за безработица - 7.20 лв. на ден.

Източник: Сега

През ноември 2015 година продължава да се наблюдава силна ликвидна позиция на банковата система, както и прираст на депозитната база и на финансовия резултат. През месеца ликвидните активи се увеличават с 689 млн. лв. до 25.9 млрд. лв. Растежът е формиран главно при паричните средства и паричните салда при БНБ, които заемат 56.7% в структурата на ликвидните активи. Коефициентът на ликвидност, изчисляван по Наредба No 11 на БНБ, се повишава до 34.80%. Към 30 ноември печалбата на банковата система е 931 млн. лв. Спрямо края на октомври е начислена допълнителна обезценка на кредитите и вземанията за 86 млн. лв., като натрупаният размер на тяхната обезценка от началото на 2015 г. достига 739 млн. лв. Активите на банковата система нарастват през месеца със 768 млн. лв. и в края на ноември възлизат на близо 86.3 млрд. лв. Делът на петте най-големи банки в общите активи е 57.4%.

Източник: Profit.bgДружества
Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Пилко ЕООД - Разград   130 035  
  2   Месокомбинат Ловеч АД - Ловеч   129 329  
  3   Фермата АД - София   95 618  
  4   Месокомбинат Русе АД - Русе   72 814  
  5   Градус 1 ООД - Стара Загора   67 243  
  6   Кен АД - Стара Загора   55 863  
  7   Брезово АД - Брезово - Пд   49 411  
  8   Ники Мес 2013 ЕООД - Лясковец   43 870  
  9   Деликатес 2 ООД - Житница - Пд   38 670  
  10   Димитър Маджаров 2 ЕООД - Пловдив   34 272  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 30.12.2015
  Обща стойност (BGN): 1 799 525.56  
Брой търгувани компании: 63
Premium 142 392.16
Standard 1 556 383.20
АДСИЦ 100 750.20
Най-голяма промяна в цените
ИХБ Електрик АД - София 92.31 %
Тексим банк АД - София -12.50 %
BaSE - Акции: 11 151.74
BaSE - АДСИЦ: 2 427.97

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Първа копка на нов завод за фураж ще направи през януари 2016 година в Добрич българо-китайското дружество „България Тианшинонг Фийд Ко”. Смесеното дружество вече получи от общината сертификат за инвестиция клас „В”. Плановете на инвеститорите са заводът да изнася за Китай около 300 000 т концентриран фураж годишно. Продукцията за животновъдни ферми ще бъде произвеждана по китайски рецептури, добавят от компанията. В завода първоначално ще бъдат инвестирани 5 млн. лева. Предвижда се след въвеждането в експлоатация базата да работи на четири смени на непрекъсваем режим. При пълен капацитет на завода ще бъдат разкрити над 90 работни места. Инвеститорите обещават да изкупуват земеделска продукция не само от Добричка област - най-големия производител в страната на зърно, а и от районите на Варна, Русе, Силистра, Шумен. Договорено е и друга китайска компания - „Нантун суму байълоджикъл текнолъджи” да започне в кратки срокове изграждането на завод за слънчогледово олио в индустриалната зона на Бургас. За целта бе подписан меморандум за сътрудничество между китайската компания и Национална компания „Индустриални зони”.

Източник: Труд

Националната електрическа компания (НЕК) за пръв път от 5 години регистрира печалба на фона на непрекъснатите загуби в предходните отчетни периоди. От 800 млн лева загуби на година, в края на декември 2015-та НЕК отчита тарифен излишък от 100 млн лева. Националната електрическа компания все още има дефицит от над 4 млрд лева натрупан от предходните десетилетия, но сега той ще се намали на 3.9 млрд, нещо, което не се е случвало от много време. Извършено е и първо плащане от държавата към НЕК в размер на 180 млн лева. До положителния финансов резултат се е стигнало с двукратните промени в закона. В резултат на тях е създаден фонд Енергийна ефективност, който е предприел серия адекватни мерки. На първо място са ликвидирани преференциите на новооткриваните ВЕИ-та и те вече не могат да продават скъп ток. На съществуващите ВЕИ-та пък е наложено ограничение в продажбата на скъпа енергия, като от преференциално платените досега 1250 часа са извадени 5 % собствени нужди на ВЕИ-то. Това ограничава скъпо продаваната енергия на 1188 часа, което пести по 50 млн лева годишно.

Източник: Монитор

"Юрий Гагарин" АД сключи договор за инвестиционен кредит в размер на 10 млн. лв. за финансиране на закупуването на седем употребявани технологични линии за производство на филтри за цигари. Пловдивското дружество получава заема от Първа инвестиционна банка АД. За обезпечаването му ще бъде учреден в полза на банката особен залог върху финансираните технологични линии и производствени машини. "Юрий Гагарин" ще закупи технологични линии за производство на моноацетатни и комбинирани филтри за цигари, производство на „HAUNI“ – Германия. Нетната печалба на Юрий Гагарин възлиза на 5,984 млн. лв. през деветмесечието на 2015 г. За същия период на миналата година компанията, чиято дейност е съсредоточена в производството на многоцветни опаковки от картон и хартия и филтри за цигари, отчете загуба от 473 хил. лв.

Източник: Investor.bg

"Овергаз Инк.” не е получавала писмо от „Газпром Експорт”, че предстои спиране на природния газ от 1-ви януари 2016 г. Компанията има сключен дългосрочен договор за доставка на синьо гориво с руското дружество до 2017 г. Компанията няма просрочени дългове към „Газпром Експорт”, а нормални текущи задължения по доставката на газ. Изпълнителният директор на Българския енергиен холдинг Жаклен Коен съобщи, че от 1 януари 2016 г. доставките на "Газпром експорт" за българската компания "Овергаз" ще бъдат нулеви.

Източник: Сега

Трейс Груп Холд обяви намеренията си за изграждане на завод за асфалт, както и завод за варови и бетонови разтвори и строителни материали. Съоръжението се планира да бъде изградено в село Ерден, община Бойчиновци. То ще разполага, както с необходимите складови помещения, така и с учебен център за обучение на работници за пътното строителство, строителството на инженерни мрежи и високо строителство. Очаква се заводът да може да произвежда годишно около 130-150 хил. тона асфалт. Само в последния месец компанията сключи няколко големи договора. Първите бяха за съответно 9,5 млн. лв. и 4,5 млн. лв. за обекти в Столична община, а преди около 10 дни и за София Тех Парк, отново на стойност 9,5 млн. лв. Трейс Груп Холд прогнозира, че очаква да завърши 2015 г. с продажби за 390 млн. лв., което би представлявало ръст от 13,2% спрямо предходната година.

Източник: Стандарт

Първият петзвезден хотел започва да се строи във Велико Търново в началото на следващата година. Процедурите за издаването на строителни разрешителни вече са в ход, а инвеститор е един от създателите на компанията „Престиж“ Антон Танев. От няколко месеца той е фактическият собственик на мотел „Света гора“, който според документи е закупен за 782 хил. лв. от предишния собственик „Далкомерс“. Целият терен с площ от около 20 дка, заедно с басейните и барбекюто ще даде място на първия хотел в града от най-високата категория. В момента в региона няма нито един хотел с категория 5 звезди. Изключение прави единствено бившата резиденция на Тодор Живков в Арбанаси, която обаче отдавна е позагубила от старата си слава. „Интерхотел Велико Търново“ е с 4 звезди.

Източник: Борба - Велико Търново       Българска стопанска камара


"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

АНКЕТА "Затруднения при износ на български стоки и услуги"

ЕК набира проектни предложения за включване в информационния портал по плана “Юнкер“.


Предстоящи събития

Специализиран тренинг “Водене на търговски преговори и участие в международни брокерски срещи”- 20 януари 2016, БСК, София

IndustryMatchMaking 2016 - двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер между български и чуждестранни фирми


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. януари
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 16 януари 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 -
13 февруари 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 15 февруари 2016 г., вечерен
CCNP Route - 13 февруари 2015 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I - в платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Полша е заплашена от безпрецедентна наказателна мярка в ЕС заради спорния медиен закон, който управляващите наложиха в последните дни на 2015 г. Eврокомисарят Гюнтер Йотингер заплаши Полша с наблюдение за нарушаване общите европейски ценности чрез приемане на законодателство, което дава на държавата контрол върху обществените медии. Процедурата предвижда дори Варшава да бъде лишена от правото си на глас в Европейския съвет. Йотингер, който е еврокомисар по цифровата икономика и цифровото общество, предупреди: "За нас са налице достатъчно причини да задействаме "механизма за върховенство на закона" и да поставим под наблюдение Варшава". В сряда полското консервативно правителство пое контрола върху държавните медии, след като в сила влязоха нови правни норми, които дават на кабинета правата директно да назначава шефовете на държавните медии.

Източник: AFP

Америка

САЩ осъществиха първата доставка на петрол след отмяната на действащото вече 40 години ембарго за износ на „черно злато“. По данни на агенцията, танкер с петрол, собственост на американската компания ConocoPhillips се е отправила от едно от пристанищата в Тексас към Италия. Петролът е предназначен за швейцарско-нидерландската компания Vitol, която е и сред най-големите петролни търговци в света. През следващите дни за Vitol ще бъде отправена още една доставка. Според публикация на Wall Street Journal през първата седмица на януари САЩ смятат да превозят около 600 хил.барела петрол, добит от терминала в Хюстън в южната част на Тексас. През декември Конгресът на САЩ прие федералният бюджет за 2016 г., в който е заложена отмяна на забраната за износ на американски петрол. Така нареченото петролно ембарго беше въведено през 1975 г. в периода на енергийната криза, предизвикана от конфликта в Близкия Изток.

Източник: Market Watch

Азия

Саудитска Арабия скъса дипломатическите отношения с Иран. Персоналът на посолството в Техеран вече е напуснал страната. Това стана, след като Иран реагира остро на екзекуцията на видния шиитски духовник Нимр Ал Нимр, а демонстранти подпалиха саудитското посолство в Техеран. Саудитският външен министър Адел ибн Ахмед ал Джубейр нарече случилото се крещящо нарушение на всички международни конвенции и обвини иранските власти, че не са направили нищо, за да предотвратят нападението. По думите на министъра Рияд няма да позволи на шиитски Иран да подкопава сигурността на сунитското кралство. В отговор Иран нарече решението на Саудитска Арабия да скъса дипломатическите отношения безразсъдно и нерационално. САЩ призоваха лидерите в Близкия изток да вземат мерки за успокояване на напрежението. Говорителят на Държавния департамент Джон Кърби е изразил опасения, че екзекуцията на шиитския духовник може да изостри напреженията на верска основа.

Източник: BBC

 
Индекси на фондови борси
31.12.2015
Dow Jones Industrial
17 425.03 (-178.84)
Nasdaq Composite
5 007.41 (-58.44)
Стокови борси
31.12.2015
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)37.80
Heating oil ($US/gal.)1.1500
Natural gas ($US/mmbtu)2.3200
Unleaded gas ($US/gal.)1.2800
Gold ($US/Troy Oz.)1 067.10
Silver ($US/Troy Oz.)13.92
Platinum ($US/Troy Oz.)883.90
Hogs (cents/lb.)59.80
Live cattle (cents/lb.)136.80

       Опознай България

Освобождението на София

На 4 януари 1878 г. днешната столица на България гр. София е освободена от османско иго. В хода на Руско-турската освободителна война, войските на руския генерал Гурко уверено напредват към София. Турците се опитват да подпалят бъдещата столица, но са спрени от чужди дипломати. На 4 януари, генерал Йосиф Гурко успява без бой да освободи града след 491 години османска окупация. На следващата година, София е обявена за столица на България, като тогава населението наброява едва 12 000 души. С течение на времето, то постепенно се увеличава, на фона на политическия, търговски и културен напредък на града.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 04.01.2016
Българска версия: 27821, Английска версия: 3042

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999