Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 19 октомври 2009 г., брой 2556
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Валутни курсове
(19.10.2009)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.14514
USD/BGN   1.31537
CHF/BGN   1.28843
EUR/USD   1.4869*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   1.46%  


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост

Български Институт за Външна Търговия

22.10.2009
Как да успеем в търговията с Близкия изток?

Допълнителна информация
тел. 980 42 49, office@bift.bg


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Незабавна онлайн резервация на хотел в България
СПА почивка в България
»Хотели във Велинград »Хотели в Сандански »Хотели в Девин »Хотели в Банско »Хотели в Поморие »Хотели в Пампорово
Българските хотели
в Google Earth
Незабавна онлайн резервация
на хотел в България
0700 11881

Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!

Общи събрания днес
  МБАЛ-Света Петка АД - Видин
Резервни части АД - Пловдив
Карлсберг България АД - София
Шпитце АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Енергийната система на България може да поеме само 17% от възобновяемите енергийни мощности, заявени като проекти.  В момента капацитетът на мрежата е максимум 1800 мегавата, съобщи ръководителят на отдел "Електрорежими" в Електроенергийния системен оператор (EСО) Венцислав Захов. "До момента инвеститорите са заявили над 11 хил. мегавата нови вятърни и соларни паркове. Дори половината от намеренията да са истински и се изпълнят, трябва да се осигури огромен резерв от мощности, които да се включват, когато вятърните паркове не работят", каза Захов. Заради зависимостта на възобновяемите мощности от природните условия (наличие на вятър, слънце и т.н.) системата трябва да компенсира при необходимост с други производствени централи. Тази роля могат да изиграят водните централи. Тяхното присъединяване към мрежата на НЕК обаче също е проблем, защото те обикновено се строят в слабо населени места с неразвита енергийна инфраструктура.

Източник: Пари

През второто тримесечие на 2009 г. предприятията от мебелната промишленост в България са реализирали с 30% по-малък обем продажби спрямо същия период година по-рано, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД. Наблюдава се сериозен спад на вноса с 36.3% през второто тримесечие. Темпът на намаление на износа също се засилва - 28.3% през второто тримесечие срещу 21% през първото. Вносът намалява с близо една трета по-бързо от износа, което води до положителен външнотърговски стокообмен. Основната част от произведените в България мебелите са предназначени за износ като на вътрешния пазар са предоставени едва около една пета от произведените мебели. За допълнителна информация и поръчки вж. http://sfb.bia-bg.com

Приватизация

Агенцията за приватизация (АП) ще предложи акции от 62 дружества за продажба на 22-ия централизиран публичен търг, който ще се проведе на Българска фондова борса-София АД. В рамките на търга ще бъдат предложени за продажба пакети от дружества като: Свободна безмитна зона - Бургас АД; Свободна безмитна зона - Пловдив АД; Балканкар-Руен АД; Калиакра Хотелс АД и др. 57 от дружествата ще се предлагат срещу непарични платежни средства, а 4 - срещу парични платежни средства. За 1 дружество се предвижда комбинирано плащане (срещу пари и непарични платежни средства), информира пресцентърът на АП.

Източник: Econ.bg

Концесии

Районната инспекция за опазване на околната среда и водите - Пловдив, е сезирала Районната прокуратура за незаконен добив на строителни материали от Строителство и механизация ООД Пловдив. Установено е, че от находище „Куртово Конаре БДЖ" фирмата добива подземни богатства - строителни материали, по открит способ чрез взривяване, без да има предоставена концесия за добив. Кариерата попада в границите на две защитени зони по Натура 2000 - „Бесапарски ридове" и „Бесапарски възвишения". За да извършва дейност на тази територия, „Строителство и механизация" ООД e трябвало да извърши оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените видове и защитените местообитания в двете зони. 

Източник: Марица

Дружества
Производство и разпределение на топлинна енергия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2008 г.
(хил. лв.)
  1   Топлофикация София ЕАД - София   390 605  
  2   Девен АД - Девня   136 127  
  3   Топлофикация-Русе АД - Русе   120 688  
  4   ТЕЦ Свилоза АД - София   63 809  
  5   Топлофикация Плевен ЕАД - Плевен   59 010  
  6   ЕВН България Топлофикация ЕАД - Пловдив   36 086  
  7   Топлофикация - Сливен ЕАД - Сливен   24 966  
  8   Топлофикация - Шумен ЕАД - Шумен   2 835  
  9   Енерджи инвест ЕАД - София   398  
  10   Уърлуинд ЕООД - Варна   298  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 16.10.2009
  Обща стойност (BGN): 1 739 610.20  
Брой търгувани компании: 89
Официални пазари: 594 029.62
Свободен пазар: 1 118 501.59
Облигации: 3 694.04
Най-голяма промяна в цените
Деспред АД - София -59.98 %
Софарма билдингс АДСИЦ - София 19.05 %

Регулирана информация
4VI (VIPOM) Випом АД - Видин
4KP (KMM) КММ АД - Шумен

  БЪЛГАРСКИ ФИРМИ
СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO

Италианската компания Петровила, собственик на 90% във ВЕЦ Своге, ще изгради пет руслови водни централи в долното течение на р. Марица след Пловдив до турската граница. Това съобщи прокуристът на Петровила България Пламен Дилков. Мощността на новите централи ще е 23.5 мВт. Русловите централи използват естественото течение на реките и не водят до засушаване на площи. "Вече получихме разрешителни за водоползване от Басейновата дирекция в Пловдив и в момента преговаряме за осигуряване на финансирането на проекта. Оценката му е за около 100 млн. евро и нашето участие ще бъде осигурено на сто процента", каза Дилков. Той обясни, че в момента компанията разглежда офертите на други италиански инвеститори, които искат да участват в проекта с финансиране. Италианската компания прави предварителни проучвания за участие и в други проекти, свързани с производство на екоенергия. 

Източник: Дневник

Поредна българска компания е принудена да поиска отсрочка на задълженията си от кредитори заради влошено финансово състояние и невъзможност да посрещне плащания. Павликенското машиностроително предприятие Балканкар Заря ще поиска от облигационерите си удължаване с една година на облигационната си емисия за 5.5 млн. евро. Това стана ясно от съобщение на компанията. Предложението е падежът на емисията да се измести на 22 юни 2013 г. Дружеството ще поиска и промяна на някои от финансовите съотношения, които се е ангажирало да спазва заради тежкото си финансово състояние в момента - "задължения към активи" и "покритие на разходи за лихви".

Източник: Дневник

Нетните приходи от продажби на Велбъжд АД намаляха 7 пъти до 858 хил. лв., става ясно от неконсолидирания отчет на дружеството за деветмесечието на 2009 г. Настъпило е значително изменение в обема на поръчките по пазари и продукти, реализиран към края на отчетното трето тримесечие спрямо същия период на 2008 г., съобщават от Велбъжд АД. През третото тримесечие на 2009 г. износът за държави извън Европейския съюз е спаднал със 177 хил. лв., а към държавите членки на ЕС е намалял с 36 хил. лв. Продажбите на вътрешния пазар на дружеството се увеличават с 53 хил. лв. Въпреки сериозния спад на постъпленията от реализирана продукция Велбъжд АД успява да намали размера на загубата си и към 30 септември 2009 г. тя достига 301 хил. лв. За сравнение година по-рано отрицателният финансов резултат на компанията е бил малко над 4 млн. лв. 

Източник: Пари

Христо Драганов е новият финансов директор на БДЖ. Досегашният кадър на СИС Индъстрийз заема мястото на освободения Михаил Драгиев. От длъжността директор на "Почивно дело" е освободен Тодор Аврамов. Без работа е и шефът на общата администрация Иван Вълчев. Очаква се да бъде освободен и главният юрист Петър Пешев.

Източник: Стандарт       Българска Стопанска Камара

Външноикономическо сътрудничество


Enterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирми


Предстоящи
панаири и изложения
в България и в светаПредстоящи обучения
КУРСОВЕ и СЕМИНАРИ

 
Новини от БСК и членовете на БСК

На пресконференция BUSINESSEUROPE представи брошура „Иновации”

Проект на ЗИД на Закона за опазване на околната среда, внесен от МС. Очакваме становища до 23 октомври

СТАНОВИЩЕ НА БСК ПО ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

БСК провежда обучение и тестване на европейски продукт за сертифициране по ЗБУТ

БСК напомня: 30 ноември т.г.е срокът за подаване на заявления от фирмите, желаещи да заплащат такса битови отпадъци според количеството за имоти на територията на Столична община

Стартира проектът LUDUS. БСК кани своите членове да се включат в проекта.


Предстоящи събития

Предложения на БСК за оптимизиране на дейността по професионална квалификация на възрастни

На 19 октомври стартира Финансова игра Улица на парите. БСК е партньор

19 октомври, Вилнюс (Литва): Форум за развитие на азиатско-европейския транспорт.

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към БСК
e вече Майкрософт ИТ академия.

Можете да се обучавате онлайн за операционната система Windows и офис пакета MS Office и да получите сертификат от Майкрософт за завършен курс!


Курс за обучение за системни администратори за WEB, Host и Mail сървъри под Linux
Регионална Cisco академия
CCNP – 7 сем. - 24 октомври,
съботно-неделен
CCNA – 4 сем. - ноември 2009, съботно-неделен
Начинаещи
MS PowerPoint - 19.10-23.10.2009, 15:00-18:00
MS Access - 26.10-30.10.2009, 15:00-18:00
MS Windows- 02.11-06.11.2009, 12:30-15:00

Напреднали
MS PowerPoint - 02.11-06.11.2009, 15:00-18:00
MS Access - 09.11-13.11.2009, 15:00-18:00
MS Word - 16.11-20.11.2009, 15:00-18:00

За повече информация:
http://educentre.bia-bg.com/
teobor@bia-bg.com, drago@bia-bg.com
или на тел. 981 03 26

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година и e лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация по професии. Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии в над 60 специалности. Центърът за професионално обучение се Сертифицира по EN ISO 9001:2000.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионално обучение и квалификация;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване на проекти по различни програми по заявка;
Семинари по актуални теми;
Консултации за разкриване на дейности за професионално обучение; Здравословни и безопасни условия на труд.

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: galia@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Най-големият производител на мобилни телефони в света Nokia съобщи, че Рик Симонсон ще оглави един от двата отдела на компанията, а Тимо Ихамуотила ще заеме поста на главен финансов директор. От компанията обясняват, че от 1 ноември настоящият финансов директор Рик Симонсон ще поеме отдел „Мобилни телефони", който отговаря за сериите 30 и 40. Той ще застане също така на чело на стратегическо осигуряване в другия отдел на фирмата – “Устройства”.

Източник: FT

Америка

Американското министерство на правосъдието е против идеята за сливане на музикалните гиганти Live Nation и Ticketmaster Entertainment. Ако сливането бъде завършено успешно, общата стойност на новата група Live Nation Entertainment ще бъде 2.5 млрд. долара. Някои елементи от предлаганата сделка, обаче, не се харесват на министерството на правосъдието. Вероятно Live Nation и Ticketmaster Entertainment ще трябва да направят сериозни отстъпки, Не се очаква властите да вземат решение преди края на ноември или дори следващата година.

Източник: Associated Press

Азия

Главният преговарящ за желязната руда от името на Китай предлага страната да поеме по-независим път при годишните преговори за цените на желязната руда, и добави че Китай няма непременно да следват други страни. Шан Шангуа, генерален секретар на Китайската асоциация на желязо и стомана, който не успя да осигурят голямото намаление в цената, което обеща тази година, също така потвърди желанието договорните цени на рудата да следват календарна година, вместо фискална до април-март.

Източник: Ройтерс

 
Индекси на фондови борси
16.10.2009
Dow Jones Industrial
9 995.91 (-67.03)
Nasdaq Composite
2 156.80 (-16.49)
?>
Стокови борси
16.10.2009
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)78.53
Heating oil ($US/gal.)2.0600
Natural gas ($US/mmbtu)4.7800
Unleaded gas ($US/gal.)1.9800
Gold ($US/Troy Oz.)1 051.50
Silver ($US/Troy Oz.)17.42
Platinum ($US/Troy Oz.)1 348.50
Hogs (cents/lb.)54.10
Pork bellies (cents/lb.)81.85
Live cattle (cents/lb.)85.80


SEO услуги, Интернет маркетинг, управление на онлайн репутацията

       Опознай България

Празник на Св. Йоан Рилски Чудотворец

19 октомври е празник на св. Йоан Рилски - една от най-изявените личности и най-почитаният български светец. На този ден православната църква чества откриването на мощите на светеца и пренасянето им в София. През 1183 г. унгарците завземат София и пренасят мощите на светеца в столицата си Естергон. Скоро след това отново са върнати в Средец. През 1195 г. цар Асен I тържествено пренася мощите на Свети Йоан в Търново, където остават почти три столетия. През 1469 г. реликвата е върната в Рилския манастир, където тя се пази и почита и до днес. Ето защо 19 октомври е празник на Рилския манастир. Много български градове са избрали този ден за свой празник. Сред тях са Перник – един от водещите въгледобивни и металургични центрове в България (Св. Йоан Рилски е покровител на миньорите), Гоце Делчев, Кресна и Дупница.Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 19.10.2009
Българска версия: 23947, Английска версия: 3324

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2009. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999