Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 13 октомври 2009 г., брой 2552
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Валутни курсове
(13.10.2009)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.09561
USD/BGN   1.32464
CHF/BGN   1.28885
EUR/USD   1.4765*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   1.46%  


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост

Български Институт за Външна Търговия

22.10.2009
Как да успеем в търговията с Близкия изток?

Допълнителна информация
тел. 980 42 49, office@bift.bg


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Незабавна онлайн резервация на хотел в България
СПА почивка в България
»Хотели във Велинград »Хотели в Сандански »Хотели в Девин »Хотели в Банско »Хотели в Поморие »Хотели в Пампорово
Българските хотели
в Google Earth
Незабавна онлайн резервация
на хотел в България
0700 11881Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!

Финансови новини

До края на настоящата година лошите кредити може да достигнат 16,5%, което означава, че всеки шести ще спре да погасява вноските си. Тази прогнозата на БНБ ще се сбъдне, ако имаме спад от 7% на брутния вътрешен продукт тази година и още 2,5% спад догодина. В момента бюджетът за 2010 година се прави при очакван спад от 6,3% през тази и още 2% - догодина. Със 140% нарастват необслужваните заеми на годишна база през периода април-юни 2009 г., което е изостряне на започналото през третото тримесечие на м. г. влошаване на качеството на кредитите. Така към юни т. г. класифицираните заеми са 6,63% от брутните активи, спрямо 4,76% в края на март и 3,87% към края на декември 2008 г. В края на юни 2009 г. кредитите с просрочие над 90 дни са 4,27% спрямо края на годината. Независимо от нарастването на лошите заеми със сериозен темп банковата система е стабилна, а приходите от основна дейност позволяват все още реализирането на положителен финансов резултат, твърдят от БНБ. 

Източник: Стандарт

Над 22 на сто по-малко са построените сгради - жилища, офиси, търговски центрове, през август в сравнение със същия месец на миналата година, показват данните на НСИ. При гражданското строителство (инфраструктура - пътища, пречиствателни станции, тръбопроводи) понижението е далеч по-малко - само с 4.2%. Като цяло общата строителна продукция през август се е понижила със 17% на годишна база. Спрямо юли понижението е 11.9%. През периода януари - август общата строителна продукция намалява с 10.4% спрямо същия период на 2008 г. Сградното строителство е със значителен относителен дял (66.0%) в общото строително производство и намалява с 15.1%, а гражданското се увеличава с 0.5%, но поради по-малкия си относителен дял не влияе съществено върху общия индекс на строителната продукция, посочва НСИ. Президентът на строителната камара Симеон Пешов посочи, че 30 хил. строители през тази година са изгубили работата си. Регистрацията в камарата пък не са подновили 1550 фирми и на практика са изчезнали от пазара в очакване на по-добри времена, каза Пешов. По думите му 90% от строителните компании, които са преустановили дейността си, са малки.

Източник: Дневник

Приватизация

Пазарджик БТ АД възнамерява да прекрати сделката за купуване на 67% от капитала на тютюнево дружество Фабрика духана Мостар АД, Босна и Херцеговина. Решението ще бъде гласувано на насрочено за 11 ноември общо събрание на акционерите. Причините за прекратяване на сделката са утежненото финансово състояние на Пазарджик БТ. 87 на сто от дружеството е собственост на Честийм, която е свързана с бизнесмена Христо Ковачки. Загубите, които Пазарджик БТ ще отчете, са изключително и само в размер на платената покупна цена за придобиване на акциите на Фабрика Духана Мостар и разходите за комунални услуги, при освобождаване от отговорност за плащане на неустойки за неизпълнение по договора с Агенцията за приватизация на Босна и Херцеговина. Платената покупна цена от страна на българското тютюнево дружество е в размер на 102 258 евро. 

Източник: Монитор

Дружества
Събиране, пречистване и разпределение на вода
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2008 г.
(хил. лв.)
  1   Софийска вода АД - София   95 502  
  2   Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас   39 373  
  3   Водоснабдяване и канализация ЕООД - Пловдив   34 227  
  4   Водоснабдяване и канализация ЕООД - Плевен   18 705  
  5   Водоснабдяване и канализация ООД - Русе   16 686  
  6   Водоснабдяване и канализация ЕООД - Добрич   16 342  
  7   Водоснабдяване и канализация-Йовковци ООД - Велико Търново   15 912  
  8   Водоснабдяване и канализация-Шумен ООД - Шумен   14 184  
  9   Водоснабдяване и канализация ООД - Враца   12 852  
  10   Водоснабдяване и канализация ЕООД - Благоевград   10 641  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 12.10.2009
  Обща стойност (BGN): 858 554.42  
Брой търгувани компании: 67
Официални пазари: 469 567.67
Свободен пазар: 376 970.93
Най-голяма промяна в цените
Медийни системи АД - Стара Загора -17.95 %
Емка АД - Севлиево 9.36 %

Регулирана информация
4VI (VIPOM) Випом АД - Видин
4KP (KMM) КММ АД - Шумен

  БЪЛГАРСКИ ФИРМИ
СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO

Две компании от групата на ФеърПлей докладваха пред облигационерите си, че задържат финансовите коефициенти според изискванията в проспектите за издаване на дълговите ценни книжа. ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ има облигации за 4 млн. EUR. Според проспекта дружеството се задължава да поддържа ниво на обезпечение, не по-малко от 120% от номиналната стойност на издадените облигации, а към 30 септември 2009 г. то надхвърля 200%. ФеърПлей Интернешънъл изпълнява обезпечението по емисия облигации, с които е финансирано изграждането на хотел Кристал Палас в София.

Източник: Пари

Листваната на БФБ компания с гръцки капитали Вита Ми Холдингс АД отчете 13 хил. лв. загуба за деветмесечието на 2009 г. Дружеството не е регистрирало приходи за периода. Отрицателният финансов резултат е формиран от направени разходи за външни услуги. Вита Ми Холдингс планира инвестиции в изграждането на търговски център в България, както и да осъществи придобиване на мажоритарни дялове от капитала на гръцки компании, опериращи на пазара на недвижими имоти. За придобиването на терен край София компанията предвижда да увеличи капитала си с 5 млн. лв. За изграждането на самия обект най-вероятно ще се направи последващо увеличение на капитала и ще се търси дългово финансиране. Мажоритарен собственик в публичното дружество е Василиос Мухтарис с 99.98% от капитала. 

Източник: Пари

Един от най-големите фондове за имоти в Централна и Източна Европа - австрийският Имоийст (Immoeast), се е разделил със значителна част от акциите си в дружеството със специална инвестиционна цел Прайм пропърти БГ (4PY). Това показва бюлетинът на Централния депозитар. Имоийст, който беше най-големият акционер в Прайм пропърти БГ с притежаваните 42% от капитала му, е продал около 10 млн. акции от българския фонд (28% от общия капитал). След сделката участието на австрийците спада до 14 на сто. Купувачи на пакета са Делта фуд ООД, собственост на Калиман, и Харом Борат и туристическо дружество Глобал турс, свързано с друг от ключовите акционери в Прайм пропърти БГ - производителят на бисквити и шоколадови изделия Победа. Делта фуд и Глобал турс увеличават дела си съответно до над 30 и 10 на сто. Втората заедно с Победа формират над 27 на сто от капитала на Прайм пропърти БГ.

Източник: Дневник

Еврохолд България продаде 100% от участието си в дъщерното дружество Авто юнион център ЕООД на Bluehouse LP, фонд за управление на активи с фокус към инвестиции в недвижимите имоти на пазарите от Югоизточна Европа. Чрез три фонда Bluehouse управлява активи в размер на 320 милиона евро. Към настоящия момент фондът е инвестирал в над 20 офисни, жилищни и индустриални проекта. Авто юнион център е едноличен собственик на голям офис комплекс, където от 1 октомври се помещава новата централа на Еврохолд България. Авто юнион център беше част от компанията Авто юнион АД, купена от Еврохолд България по-рано тази година. Като част от сделката Еврохолд България, който в момента заема приблизително 95% от сградата, е подписал дългосрочен договор за наем с Bluehouse. 

Източник: Insurance.bg       Българска Стопанска Камара

Външноикономическо сътрудничество


Enterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирми


Предстоящи
панаири и изложения
в България и в светаПредстоящи обучения
КУРСОВЕ и СЕМИНАРИ

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Разработва се нова Наредба за обучение и инструктаж на работещите по безопасност и здраве при работа. Очакваме вашите коментари и предложения до 15 октомври т.г.

БСК провежда обучение и тестване на европейски продукт за сертифициране по ЗБУТ

БСК напомня: 30 ноември т.г.е срокът за подаване на заявления от фирмите, желаещи да заплащат такса битови отпадъци според количеството за имоти на територията на Столична община

Стартира проектът LUDUS. БСК кани своите членове да се включат в проекта.


Предстоящи събития

15 октомври: Българо-китайски бизнес форум. Срок за заявки - 9 октомври! Срок за заявки за участие – 9 октомври

На 15 октомври публикуват преработения план за квоти за парникови газове

15 октомври: Семинар по Проект „Създаване на нови работни места и условия за устойчива заетост в сферата на туризма ”

На 19 октомври стартира Финансова игра Улица на парите. БСК е партньор

14.10.2009 г.: „Ден на кариерата за хора с увреждания”. БСК е партньор на събитието.

19 октомври, Вилнюс (Литва): Форум за развитие на азиатско-европейския транспорт.

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към БСК
e вече Майкрософт ИТ академия.

Можете да се обучавате онлайн за операционната система Windows и офис пакета MS Office и да получите сертификат от Майкрософт за завършен курс!


Курс за обучение за системни администратори за WEB, Host и Mail сървъри под Linux
Регионална Cisco академия
CCNP – 7 сем. - 24 октомври,
съботно-неделен
CCNA – 4 сем. - ноември 2009, съботно-неделен
Начинаещи
MS PowerPoint - 19.10-23.10.2009, 15:00-18:00
MS Access - 26.10-30.10.2009, 15:00-18:00
MS Windows- 02.11-06.11.2009, 12:30-15:00

Напреднали
MS PowerPoint - 02.11-06.11.2009, 15:00-18:00
MS Access - 09.11-13.11.2009, 15:00-18:00
MS Word - 16.11-20.11.2009, 15:00-18:00

За повече информация:
http://educentre.bia-bg.com/
teobor@bia-bg.com, drago@bia-bg.com
или на тел. 981 03 26

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година и e лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация по професии. Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии в над 60 специалности. Центърът за професионално обучение се Сертифицира по EN ISO 9001:2000.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионално обучение и квалификация;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване на проекти по различни програми по заявка;
Семинари по актуални теми;
Консултации за разкриване на дейности за професионално обучение; Здравословни и безопасни условия на труд.

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: galia@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Русия се надява да подпише с Китай сделки на стойност 5.5 млрд. долара по време на визитата на премиера Владимир Путин в Пекин. Сделките имат за цел да увеличат доставяните от Русия петрол и газ за Китай, вторият по големина консуматор на енергия в света. Подготвени са около 30 договора в областта на на инфраструктурата, енергетиката, рудодобива, транспорта и телекомуникациите. Търговията между двете държави се е увеличила от близо 10 млрд. долара на повече от 50 млрд. долара годишно през последните 6 години.

Източник: BBC

Америка

Топ икономическият съветник на Барак Обама заяви, че САЩ върви по пътя на икономическото възстановяване, условията на финансовите пазари са стабилни и има първоначални признаци на стабилизиране на пазара на жилища. Лари Съмърс казва в писмо до лидера на републиканците Джон Бохнър, че благодарение до голяма степен на Закона за възстановяване, заедно с агресивен финансов план за стабилизация и програма да се запазят отговорните собственици в домовете им, САЩ е изминал значително разстояние от икономическата бездна по пътя към възстановяване на икономиката.

Източник: Ройтерс

Азия

Китай преговаря с Гвинея за мащабни инвестиции в природните ресурси на африканската държава. Гвинейският министър на мините Мохамед Тиам потвърди, че преговори се водят и уточни, че очаква те да приключат до края на годината. Основните инвестиции ще бъдат предназначени за инфраструктура, добив на минерални ресурси и петрол, като Китайският международен фонд (CIF) ще отдели 7 млрд. долара. Проектите ще са едни от най-големите изобщо в Африка. Гвинея е най-големият износител на боксит в света, а страната има също големи залежи от злато, уран, диаманти и желязна руда.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
12.10.2009
Dow Jones Industrial
9 885.80 (20.86)
Nasdaq Composite
2 139.14 (-0.14)
?>
Стокови борси
12.10.2009
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)73.27
Heating oil ($US/gal.)1.9200
Natural gas ($US/mmbtu)4.8800
Unleaded gas ($US/gal.)1.8000
Gold ($US/Troy Oz.)1 057.50
Silver ($US/Troy Oz.)17.82
Platinum ($US/Troy Oz.)1 347.30
Hogs (cents/lb.)53.83
Pork bellies (cents/lb.)84.90
Live cattle (cents/lb.)85.30


SEO услуги, Интернет маркетинг, управление на онлайн репутацията

       Опознай България

Кастра Мартис

На 32 км югозападно от Видин, там, където Дунавската хълмиста равнина се слива с последните разклонения на Западна Стара планина, е разположен граничният град Кула. Сегашното си име той дължи на издигащата се в центъра на града римска кула. Животът на това място и възникването на крепостта са свързани с римската и ранновизантийската епоха. След завоюването им от римляните в началото на I в. земите между Дунав и Стара планина били включени в провинция Мизия. Създали се благоприятни условия за развитие на селскостопанското производство, занаятите и търговията, както и на градоустройството в Мизия. Като главен градски център в областта се издигнал Рациария, дн. с. Арчар. При Видин се намирала крепостта Бонония. В края на III в. властта на Рим в Дакия била отхвърлена. Това наложило предприемането на редица мерки и създаването на провинция Крайбрежна Дакия с главен град Рациария. Усилено се възстановява Дунавският лимес, а на важни стратегически места във вътрешността били издигнати нови крепости. Една от тези новоизтрадени крепости в провинция Крайбрежна Дакия е Кастра Мартис. Тя заемала ключови позиции през най- западния старопланински проход Връшка чука и охранявала важния римски път от Бонония за Сингидунум /Белград/. Кастра Мартис играла важна роля в отбраната на тези земи. Крепостта е разположена на стръмния южен склон над дефилито на река Войнишка, в центъра на сегашния град. При археологически проучвания се установи, че преди изграждането на крепостта по същия склон е съществувало малко трако-римско селище, в което животът е започнал още през първото хилядолетие преди новата ера и продължил и през първите векове на Римската империя. Днес на остров Ливингстън е антарктически остров в архипелага Южни Шетландски острови, Западна Антарктика, има хълм Кастра Мартис (453 м), наречен на крепостта в град Кула.Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 13.10.2009
Българска версия: 24392, Английска версия: 3333

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2009. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999