Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 29 септември 2009 г., брой 2542
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 



  



       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари


Валутни курсове
(29.09.2009)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.11980
USD/BGN   1.33504
CHF/BGN   1.29405
EUR/USD   1.4650*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   1.57%  


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост

Български Институт за Външна Търговия

22.10.2009
Как да успеем в търговията с Близкия изток?

Допълнителна информация
тел. 980 42 49, office@bift.bg


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com



Онлайн резервация на хотел в България
хотел Елена - Арбанаси
хотел Елена - Арбанаси
Резервирай онлайн
своя хотел в България
0700 11881


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!

Общи събрания днес
  Сиконко билдинг АД - София
Явор АД - Варна
Пътна Компания АД - София
Първа инвестиционна банка АД - София
Ивена АД - Червен бряг
Тернопол АД - Сливен
 
Предстоящи общи събрания




Финансови новини

Към края на август номиналният размер на държавния дълг възлиза на 4747,2 млн. евро. От тях 1 23,8 млн. евро са вътрешен държавен дълг и 3323,4 млн. евро външен държавен дълг. В номинално изражение дългът намалява приблизително с 9,8 млн. евро в сравнение с предходния месец. Намалението на дълга се дължи основно на извършените плащания, съобщиха от Министерството на финансите.  Към края на август номиналният размер на държавногарантирания дълг възлиза на 618,8 млн. евро. В номинално изражение той бележи нарастване с приблизително 1,9 млн. евро в сравнение с нивото, регистрирано в края на предходния месец. Нарастването на държавногарантирания дълг се дължи основно на валутно курсова разлика. 

Източник: Монитор

Комисията по инженерна инфраструктура на столичния общински съвет обсъжда възможността да бъдат построени небостъргачи на мястото на атракционен парк "Софияленд". Главният архитект на София Петър Диков каза, че покрай затворения лунапарк е планирано да се направи нов булевард, който ще бъде продължение на бул. "Никола Вапцаров" до улица "Сребърна" паралелно на бул. "Черни връх".

Източник: Стандарт

Дружества
Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2008 г.
(хил. лв.)
  1   Чипита България АД - Казичене   144 508  
  2   Добруджански хляб АД - Добрич   23 371  
  3   Нилана ООД - София   18 190  
  4   Пен Д'ор АД - София   8 908  
  5   Деметра-С ООД - Сливен   5 066  
  6   Хлебни изделия-Подуене АД - София   4 475  
  7   Ямбол - хляб ООД - Ямбол   3 425  
  8   Стратос ООД - Кюстендил   2 863  
  9   Хлебопроизводство и сладкарство ЕООД - Троян   2 548  
  10   МД 2 ЕООД - София   2 219  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 28.09.2009
  Обща стойност (BGN): 3 513 458.07  
Брой търгувани компании: 94
Официални пазари: 2 842 348.68
Свободен пазар: 325 776.46
Облигации: 309 881.15
Най-голяма промяна в цените
Велбъжд АД - Кюстендил -37.93 %
Кремиковци АД - София 16.62 %

Регулирана информация
4VI (VIPOM) Випом АД - Видин
4KP (KMM) КММ АД - Шумен

  БЪЛГАРСКИ ФИРМИ
СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO

Облигационерите на Феърплей Интернешънъл АД дадоха на емитента правото да погаси предсрочно пълния размер на главницата по първата си облигационна емисия за общо 5,6 млн. евро в срок до 20 октомври 2009 г. Това е станало на проведеното общо събрание на облигационерите на първата емисия облигации на дружеството. Облигационерите са разрешили на ФеърПлей Интернешънъл АД да промени датата, на която се дължи първата вноска по изплащането на главницата на облигационната емисия, в размер на 1 866 666,67 евро, от 30 септември 2009 г. на 20 октомври 2009 г. Емисията е издадена на 30 септември 2009 г. и е със срок от 60 месеца до 30 септември 2010 г. Годишната лихва е 6-месечен euribor + 4%. 

Източник: Investor.bg

В края на септември 2009 година официално стана факт вливането на дъщерните газоразпределителни дружества на Овергаз в западна България – Монтанагаз АД, Газоснабдяване Враца ЕАД (Мездра) и Кожухгаз АД (Петрич) – в Овергаз Запад АД. Това е предпоследната стъпка от преструктурирането на дъщерните газоразпределителни компании на Овергаз, което започна в края на 2008 година – тогава те бяха 27. След заплануваното за края на годината присъединяване на Варнагаз АД и Газоснабдяване Нови Пазар АД към Овергаз Изток АД, дружествата ще са 5. Припомняме ви, че по-рано – през 2009-та, също чрез вливания бяха създадени Овергаз Север ЕАД с център Русе и Овергаз Юг АД с център Асеновград. Единствено структурата на столичната газоразпределителна компания Софиягаз ЕАД остана непроменена.

Източник: Insurance.bg

Министър Нона Караджова постанови налагане на наказателна санкция в размер на 15 517 лева на Винпром Пещера АД със седалище и адрес на управление в Пловдив за това, че след временно спиране на обект Спиртна фабрика в село Катуница, дружеството е възстановило производствената дейност, без да уведоми Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Пловдив. За направеното нарушение Законът за околната среда (ЗООС) предвижда налагане на санкция в троен размер на спряната текуща месечна санкция за периода от спирането на санкцията до датата на проверката от контролните органи на МОСВ. 

Източник: Insurance.bg

Холдинг Пътища продаде притежаваните от него дялове от капитала на Софпътстрой ЕООД на дружеството Капитал и финанси АД. Цената на сделката обаче не беше обявена. От холдинга обявиха и че в процеса на преговорите за изкупуване на вземанията на фирми, които имат да получават пари от агенции или министерства по различни проекти, не е постигнато споразумение. По тази причина дневният ред на общото събрание е напълно безпредметен, но съгласно българското законодателство няма възможност то да бъде отменено, обясняват от компанията. Холдинг Пътища насрочи извънредно общо събрание за 12 октомври 2009 г. Пътностроителната компания имаше намерение да изкупи вземания на обща стойност от 200 млн. EUR. 

Източник: Пари

Две плевенски фирми от текстилния бранш възнамеряват да съкращават масово работници, съобщиха от местното бюро по труда. Шивашката фабрика Габър е подала уведомление, че ще прати на борсата 36 души и вероятно ще пристъпи към ликвидация след 30 септември. Плетачната Пунто е декларирала, че от началото на ноември предвижда намаление на персонала си с 52-ма служители на различни позиции. Уведомлението не означава задължително, че съкращенията ще са в посочените размери, каза шефът на бюрото по труда Свилен Янков. Регистрираните безработни за август в Плевен са 4880. Безработицата в областния център е 6,57%.

Източник: Труд



       Българска Стопанска Камара

Външноикономическо сътрудничество


Enterprise Europe Network



Външнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирми






Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света



Предстоящи обучения
КУРСОВЕ и СЕМИНАРИ

 
Новини от БСК и членовете на БСК

На 30 септември изтича срокът за определяне на минималните осигурителни прагове по браншове

СПЕШНО! БСК събира до 5 октомври т.г. данни от предприятията за включване в Националния план за разпределение на квоти за емисии на СО2

Разработва се нова Наредба за обучение и инструктаж на работещите по безопасност и здраве при работа. Очакваме вашите коментари и предложения до 15 октомври т.г.

МОСВ ще внесе в Министерския съвет предложение за отопадане на регулаторни режими в областта на околната среда, стана ясно на среща в БСК

Стартира проектът LUDUS. БСК кани своите членове да се включат в проекта.


Предстоящи събития

29 септември 2009 г.: Семинар "Вербална и невербална комуникация"

28-30 септември: Българо-унгарски бизнес форуми в рамките на Есенния технически панаир в Пловдив

1 октомври 2009 г.: „Ден на електротехниката” и кръгла маса-семинар на тема „Енергийна ефективност в съответствие с целите на Европейския съюз до 2020 г. – изпитване и сертифициране”.

На 15 октомври публикуват преработения план за квоти за парникови газове

15 октомври: Семинар по Проект „Създаване на нови работни места и условия за устойчива заетост в сферата на туризма ”

14.10.2009 г.: „Ден на кариерата за хора с увреждания”. БСК е партньор на събитието.

19 октомври, Вилнюс (Литва): Форум за развитие на азиатско-европейския транспорт.

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към БСК
e вече Майкрософт ИТ академия.

Възползвайте се от възможността да се обучавате онлайн за операционната система Windows и офис пакета MS Office и да получите сертификат от Майкрософт за завършен курс!


Нов курс в Центъра за компютърно обучение на БСК
Курс за обучение за системни администратори за WEB, Host и Mail сървъри под Linux
Регионална Cisco академия
CCNA – 1 сем. - 28 септември, 7:30-9:30
CCNA – 1 сем. - 3 октомври, съботно-неделен
CCNA – 2 сем. - 12 септември, съботно-неделен
CCNA – 3 сем. - 19 септември, съботно-неделен
Oктомври/ноември - 15:00-18:00 ч
MS Excel, начинаещи/напреднали
MS Word, начинаещи/напреднали
MS PowerPoint, начинаещи/напреднали
MS Access, начинаещи/напреднали

За повече информация:
http://educentre.bia-bg.com/
teobor@bia-bg.com, drago@bia-bg.com
или на тел. 981 03 26

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година и e лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация по професии. Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии в над 60 специалности. Центърът за професионално обучение се Сертифицира по EN ISO 9001:2000.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионално обучение и квалификация;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване на проекти по различни програми по заявка;
Семинари по актуални теми;
Консултации за разкриване на дейности за професионално обучение; Здравословни и безопасни условия на труд.

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: galia@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Високите дефицити ще продължат да са характерен белег за европейските държави и през 2010 година, но все пак ще има „значително” облекчаване на финансовия товар за страните-членки на ЕС, твърди в свой доклад ЕК. „Предвид крехкостта на възстановителния процес не препоръчваме консолидиране като цяло през 2010 година, тъй като мерките от стимулиращите планове все още ще са в процес на изпълнение и държавните приходи ще останат ниски”, се казва в доклада на Брюксел. Според оценката на европейските експерти подкрепата за бюджета през 2010 година трябва да бъде намалена от 1.1% от БВП до 0.7% от БВП.

Източник: EUObserver.com

Америка

Американската Abbott Laboratories планира да купи фармацевтичното звено на Solvay SA за 6.6 млн. долара. Сделката, която ще бъде третата голяма за Abbott този месец и пета за годината, цели да засили позаслабналия бизнес с лекарства с рецепти, добавяйки редица нови лекарства в напреднал стадии на тестове към асортимента на компанията. Включително лекарство против Паркинсон и други неврологични заболявания.

Източник: Ройтерс

Азия

Печалбата на втория по големина производител на професионални камери Nikon Corp. от отдела за фотоапарати ще бъде по-голяма отколкото се очакваше благодарение на по-големия износ. По-голямото търсене от Китай и засилващото се възстановяване на продажбите в САЩ и Европа подсилват резултатите на компанията. Миналия месец Nikon повиши очакванията си за годишната загуба до 28 млрд. йенизаради сриващите се поръчки в бизнеса с полупроводници. Печалбата от фотоапарати най-вероятно ще намалее с 13% до 35 млрд. йени, обявиха тогава от Nikon.

Източник: Блумберг

 
Индекси на фондови борси
28.09.2009
Dow Jones Industrial
9 789.36 (124.17)
Nasdaq Composite
2 130.74 (39.82)
?>
Стокови борси
28.09.2009
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)66.84
Heating oil ($US/gal.)1.7200
Natural gas ($US/mmbtu)4.8300
Unleaded gas ($US/gal.)1.6400
Gold ($US/Troy Oz.)994.10
Silver ($US/Troy Oz.)16.20
Platinum ($US/Troy Oz.)1 290.80
Hogs (cents/lb.)49.73
Pork bellies (cents/lb.)82.70
Live cattle (cents/lb.)85.78


SEO услуги, Интернет маркетинг, управление на онлайн репутацията

       Опознай България

Парк Българско опълчение – Стара Загора

Паркът е разположен в източната част на Стара Загора върху площ от 1400 дка. През месец септември 1875 година е сборен пункт на старозагорските въстаници, а през Освободителната война е команден пункт на боя за Стара Загора. (19-31 юли 1877 година) Тук е издигнат Мемориалният комплекс Бранителите на Стара Загора 1877г. Паметникът е дело на скулпторите Крум Дамянов и Божидар Козарев и увековечава бойното кръщение на Българското опълчение и Самарското знаме и безпримерния героизъм на руси и българи при защитата на Стара Загора на 31 юли 1877 г. Мемориалният комплекс Бранителите на Стара Загора 1877 г., тържествено открит в чест на 100-годишнината от боевете за Стара Загора на 30 юли 1977 г., е израз на благодарността и вечно живата памет на българите.



Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 29.09.2009
Българска версия: 25115, Английска версия: 3348

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2009. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999