Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 04 август 2009 г., брой 2503
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

        България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари


Валутни курсове
(04.08.2009)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.30314
USD/BGN   1.36743
CHF/BGN   1.28285
EUR/USD   1.4303*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   1.71%  


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Незабавна онлайн резервация на хотел в България
Летни намаления за почивка на море
 »Хотели в Слънчев бряг  »Хотели в Несебър  »Хотели в Созопол  »Хотели в Приморско »Хотели в Златни пясъци »Хотели в Балчик
Българсите хотели
в Google Earth
Незабавна онлайн резервация
на хотел в България
0700 11881

Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!

Финансови новини

От 1 август 2009 г. основният лихвен процент (ОЛП) у нас падна на ниво от 1,71%, което е най-ниското ниво от 1991 г. насам, откакто БНБ определя основната лихва. За сравнение, през юли ОЛП беше 2,24 на сто, а през август 2008 г. - 5,25%. Намалението обаче няма да се отрази автоматично върху лихвите по кредитите, тъй като то може да стане само по преценка на съответната банка. При формирането на лихвите по заемите влияние оказва основно високата цена на ресурса, както и риска, който банката поема с отпускането на кредита. Основният лихвен процент се образува от средната аритметична величина на индекса Leonia за изминалия месец, който отразява сключените и изпълнени сделки с овърнайт депозити в лева от представителна група банки.

Източник: Insurance.bg

Приватизация

На търг с явно наддаване вероятно ще бъде продаден "Булгартабак". Надяваме се парите по сделката да влязат в държавния бюджет до края на годината, заяви министърът на енергетиката, икономиката и туризма Трайчо Трайков. Преди да премерят сили с ценовите оферти, кандидатите ще са поели ангажименти за бъдещето на "Булгартабак". Един от тях ще бъде изкупуването на определени количества тютюн, уточни Трайков. Най-добрият момент за приватизиране на предприятието беше пропуснат. Въпреки че компанията се обезкръвява и губи пазарен дял, все още може да има положителен ефект от сделката, ако се действа бързо, смята икономическият министър. От Агенцията за приватизация са се ангажирали в кратки срокове да подновят процедурата.

Източник: Стандарт

Дружества
Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2007 г.
(хил. лв.)
  1   Интерпетролеум енд партнърс ООД - София   456 928  
  2   Нафта трейдинг АД - Бургас   396 268  
  3   Лукойл Ейвиейшън България ЕООД - София   189 328  
  4   Зара Е ООД - Стара Загора   82 633  
  5   Еко Ойл ООД - София   74 498  
  6   Петро Д ООД - Бургас   68 805  
  7   Газ Експрес ООД - Пловдив   63 936  
  8   Ведима ООД - Русе   45 481  
  9   Дизелор ЕООД - София   41 594  
  10   Мава - Спед ЕООД - София   40 110  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 03.08.2009
  Обща стойност (BGN): 6 176 423.54  
Брой търгувани компании: 70
Официални пазари: 6 006 692.07
Свободен пазар: 130 214.46
Най-голяма промяна в цените
Светлина АД - Сливен 66.67 %
Балканкар Заря АД - Павликени -50.52 %

Регулирана информация
4VI (VIPOM) Випом АД - Видин
4KP (KMM) КММ АД - Шумен

  БЪЛГАРСКИ ФИРМИ
СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи втора глоба в размер на 898 680 лвева на алкохолната компания СИС Индустрийс ООД за неизпълнение на наложена временна мярка, съобщиха от комисията. На 2 юли 2009 г. КЗК наложи спиране на разпространението на рекламата на напитката Узаки Зорбас във всичките й форми. Комисията задължи дружеството производител в еднодневен срок от получаване на уведомлението да предприеме мерки за преустановяване на рекламата. Именно поради продължаването на разпространението на рекламата, пряко и по косвен път, чрез дружества, различни от производителя на напитката, КЗК наложи нова санкция на СИС Индустрийс в размер на 3% от оборота на дружеството за миналата година. 

Източник: Труд

За полугодието Асенова крепост АД отчете нетни приходи от продажби на стойност 12,6 млн. лв., което е спад от 21% на годишна база, показа отчетът на дружеството. Нетният финансов резултат е загуба на стойност 267 хил. лв. при загуба от 385 хил. лв. за шестмесечието на миналата година. Загубата на акция възлиза на 0,65 лв. спрямо 0,93 лв. загуба на една акция година по-рано. Основен акционер в капитала на Асенова крепост АД е Химимпорт Инвест, което е мажоритарен собственик на Химимпорт АД. Химимпорт инвест придоби 50,6% от капитала на Асенова крепост след отправено търгово предложение. 

Източник: Investor.bg

Два рискови договорни фонда реализират доходност с над 20% за 7-те месеца от началото на 2009 г. ДФ Статус Финанси реализира 25,16% доходност, а ДФ Аврора Кепитъл - Global Commoditi - 21,31%. От 36 фонда, инвестиращи в акции, 25 отчитат загуба от началото на годината. Според методологията на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) с фондове, инвестиращи в акции, се наименува рисковият профил на т.нар. високорискови фондове.При балансираните фондове най-добрият резултат е 10,97% доходност, реализиран от ЦКБ ДФ Актив.

Източник: Монитор

Постъпленията от продажби на акционерното дружество със специална инвестиционна цел Прайм Пропърти БГ намаляват с внушителните 95% през полугодието на 2009 г. до 312 608 лв. Причината за спада е продажба, реализирана през 2008 г., която е на стойност 6.43 млн. лв. Компанията успява да запази финансовите си постъпления на същото ниво, като за шестмесечието на 2009 г. има 212 696 лв. приходи по това перо. Прайм Пропърти БГ намалява с 28% разходваните за дейността си средства и в края на юни те са 5.8 млн. лв. Дори и това не помага на финансовия резултат, който е загуба за 5.25 млн. лв. 

Източник: Пари

36,9 млн. лв. е премийният приход на Застрахователно дружество Евроинс АД за първото полугодие на 2009 г. Реализираният спад от 2,8% спрямо постигнатите 37,9 млн. лв. за същия период на 2008 г. е незначителен като се вземат предвид обявеното вече от мениджмънта решение за целенасочено намаляване на експозицията на компанията по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите и влиянието, което оказва финансовата и икономическа криза, отразило се в спад в застраховките Каско на МПС и карго застраховките съответно със 7,9% и 9,1%. 

Източник: Insurance.bg

Националната електрическа компания (НЕК), дъщерното й дружество Електроенергиен системен оператор (EСО) и Мини Марица-изток са натрупали загуба от 98 млн. лв. за първите шест месеца на тази година. Данните са включени в огласения в понеделник консолидиран отчет на Български енергиен холдинг (БЕХ) за 2008 г., в чиято структура преди година влязоха дружествата. Допреди месец загубата на електрическата компания е била 42 млн. лв., на ЕСО - 37 млн. лв., а на държавните мини - 19 млн. лв. За сравнение - през цялата 2007 г. НЕК отчете нетна печалба от 34 млн. лв., а Мини Марица-изток - 8 млн. лв. 

Източник: Дневник

Габровският производител на тръби и фитинги Капитан дядо Никола АД обяви загуба за полугодието от 964 хил. лв. спрямо печалба от 129 хил. лв. за сравнимия период на миналата година, показа отчетът на компанията, съобщиха от БФБ - София. Загубата идва след спад на продажбите от 65% до 8,4 млн. лв. и по-бавен спад на разходите по икономически елементи, или 62% до 8,7 млн. лв. Лихвените разходи имат най-голям дял във финансовите разходи и падат с 34% до 604 хил. лв. Към 30 юни собственият капитал на дружеството е 29,8 млн. лв., или 51% от стойността на активите.

Източник: Монитор       Българска Стопанска Камара

Външноикономическо сътрудничество


Enterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи обучения
КУРСОВЕ и СЕМИНАРИПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Процедури при МАСОВИ УВОЛНЕНИЯ!


Предстоящи събития

12.10 - 20.11.2009г. - РЕФА-базов курс в гр. София. Краен срок за заявки 31 август 2009

19 октомври, Вилнюс (Литва): Форум за развитие на азиатско-европейския транспорт.

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към БСК
e вече Майкрософт ИТ академия.

Възползвайте се от възможността да се обучавате онлайн за операционната система Windows и офис пакета MS Office и да получите сертификат от Майкрософт за завършен курс!


Нов курс в Центъра за компютърно обучение на БСК
Курс за обучение за системни администратори за WEB, Host и Mail сървъри под Linux
Регионална Cisco академия
CCNA – сем. 2 - 4 юли - 2 август, съботно-неделен
CCNA – сем. 4 - 4 юли - 26 юли, съботно-неделен

MS Word, напреднали 06-10.07 - 15:30-18:30 ч
MS Excel. напреднали 13-17.07 - 15:30-18:30 ч

За повече информация:
http://educentre.bia-bg.com/
teobor@bia-bg.com, drago@bia-bg.com
или на тел. 981 03 26

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година и e лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация по професии. Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии в над 60 специалности. Центърът за професионално обучение се Сертифицира по EN ISO 9001:2000.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионално обучение и квалификация;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване на проекти по различни програми по заявка;
Семинари по актуални теми;
Консултации за разкриване на дейности за професионално обучение; Здравословни и безопасни условия на труд.

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: galia@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Работните места в ЕС продължиха да намаляват през юни, като безработицата достигна четиригодишен връх. Според последни данни на Eurostat около 21.5 млн. души или 8.9% са без работа в 27-те страни членки на ЕС през юни. За 16-те страни от еврозоната тя е 9.4%, което е най-високата стойност от 10 години. Европейската комисия се опита да погледне положително, заявявайки че темпът на безработица се забавя. Спрямо май броя на незаетите се е увеличил с 246 хил. души.

Източник: EUObserver.com

Америка

Правителството на САЩ и швейцарската банка UBS стигнаха до “принципно споразумение” по въпроса за избягване на данъци от американски граждани. Правистът от Департамента по правосъдие Стюард Гибсън е информирал федерален съдия, че двете страни са се разбрали по “основните въпроси”. Делото, което трябваше да се разгледа следващия понеделник е отложено. САЩ обвини UBS в нарушение на законите на страната и настоя банката да обяви имената на американските граждани, които са си открили сметки, за да избегнат данъци.

Източник: BBC

Азия

Най-големият производител на плазмени телвизори в света Panasonic Corp. повиши очакванията си за приходите през фискалното първо полугодие, изтъквайки стабилизиращата се световна икономика. Нетната загуба през шестте месеца до 30 септември вероятно ще бъде 100 млрд. йени (1.06 млрд. долара), а продажбите се очаква да бъдат 3.3 млрд. йени. По-рано Panasonic предрече загуба от 195 млрд. йени и приходи от 3.26 млрд. Компанията посочи продължаващата несигурност като причина да не промени очакванията си за цялата година.

Източник: Блумберг

 
Индекси на фондови борси
03.08.2009
Dow Jones Industrial
9 286.56 (114.95)
Nasdaq Composite
2 008.61 (30.11)
?>
Стокови борси
03.08.2009
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)71.58
Heating oil ($US/gal.)1.8700
Natural gas ($US/mmbtu)4.0300
Unleaded gas ($US/gal.)2.0700
Gold ($US/Troy Oz.)958.80
Silver ($US/Troy Oz.)14.25
Platinum ($US/Troy Oz.)1 239.70
Hogs (cents/lb.)52.05
Pork bellies (cents/lb.)61.75
Live cattle (cents/lb.)90.33


SEO услуги, Интернет маркетинг, управление на онлайн репутацията

       Опознай България

Карановска могила

Карановската селищна могила се намира в северозападния край на село Караново, Сливенска област. Това е най-голямата селищна могила на територията на цяла Европа. Образувана е от последователно изграждани едно на друго праисторически селища. Могилата е на площ повече от 25 дка, от които са разкопани сравнително малка част. Разкопките са показали 7 културни пласта с дебелина 12,4 м. Те доказват обитаване на могилата около четири хилядолетия. В Карановската селищна могила са разкрити добре запазени основи на жилища с богат домашен инвентар. Открити са оръдия на труда, изработени от камък, кремък, кост, рог на елен и мед както и глинени плочки със знаци, които са най-старите известни писмени знаци в Европа. Находките се съхраняват в Националния археологически музей в София и в градския исторически музей в Нова Загора. За съжаление това не позволява на посетителите да се докоснат и видят откритията едновременно с разглеждането на могилата. Това не позволява и на село Караново да се превърне в туристически център с Национално значение.Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 04.08.2009
Българска версия: 23723, Английска версия: 3545

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2009. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999