Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 03 август 2009 г., брой 2502
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

        България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари


Валутни курсове
(03.08.2009)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.28592
USD/BGN   1.38339
CHF/BGN   1.27690
EUR/USD   1.4138*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   2.24%  


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Незабавна онлайн резервация на хотел в България
Летни намаления за почивка на море
 »Хотели в Слънчев бряг  »Хотели в Несебър  »Хотели в Созопол  »Хотели в Приморско »Хотели в Златни пясъци »Хотели в Балчик
Българсите хотели
в Google Earth
Незабавна онлайн резервация
на хотел в България
0700 11881

Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!

Общи събрания днес
  Бряст-Д АД - Добрич
Доминант финанс АД - София
България Сервиз Груп АД - София
Петрол АД - София
Ремо АД - Шумен
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Основният лихвен процент, които Българска народна банка определи за август, се понижи до рекордно ниските 1,71%. Намалението на месечна база е с 0,53 процентни пункта, а на годишна - с 3,52. ОЛП за юли беше 2,24%, за юни - 2,35%, а за май - 2,27%. В началото на годината основната лихвата беше 5,17 на сто. Рязкото намаление на основната лихва обаче не означава автоматично намаление на лихвите по кредитите, припомниха банкери.

Източник: Монитор

В края на годината кредитите с проблеми в обслужването им (класифицирани кредити) биха били 16.5% от кредитния портфейл на банковата система. Това е показала оценката на устойчивостта на банките на кредитен и ликвиден риск, направена от БНБ.  Централната банка прави такава оценка на кредитните институции на всяко тримесечие от края на 2002 г. В зависимост от различните варианти на шок допълнителните разходи за обезценка биха били между 1. 944 млрд. лв. и 3.305 млрд. лв. Капиталовата адекватност на системата от 17.6% преди теста би спаднала в диапазона от 14.5% до 11.6%. Нивото е значително над регулаторните изисквания в ЕС и САЩ от 8% и се явява допълнителен буфер за устойчивостта на системата.

Източник: Монитор

Дружества
Производство на електродвигатели, електрически генератори и трансформатори
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2007 г.
(хил. лв.)
  1   Електростарт АД - Вършец   27 205  
  2   Леми-Трафо ЕООД - Перник   19 816  
  3   Елпром - ЕМС АД - София   15 546  
  4   Електрогец ООД - София   11 860  
  5   Елпром-Трафо-СН АД - Кюстендил   11 114  
  6   Елпром Харманли АД - Харманли   10 248  
  7   Централна енергоремонтна база АД - София   6 489  
  8   Електроинвент ООД - София   6 047  
  9   Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД - София   5 695  
  10   Елконтрол ООД - София   3 093  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 31.07.2009
  Обща стойност (BGN): 967 816.52  
Брой търгувани компании: 87
Официални пазари: 275 877.93
Свободен пазар: 456 488.12
Облигации: 49 687.42
Най-голяма промяна в цените
Спарки АД - Русе 99.31 %
Форуком Фонд Имоти АДСИЦ - Хасково -65.71 %

Регулирана информация
4VI (VIPOM) Випом АД - Видин
4KP (KMM) КММ АД - Шумен

  БЪЛГАРСКИ ФИРМИ
СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO

Печалбата на Българска телекомуникационна компания АД за полугодието възлиза на 39 млн. лв. или с 63% по-малко в сравнение с година по-рано. Общите неконсолидирани приходи се повишават с 9,3 на сто до 495 млн. лв. Нетната консолидирана печалба на БТК се увеличава с 16 на сто до 35 млн. лв., а консолидираните приходи падат с 1,4% до 503 млн. лв. БТК консолидира дейността на 3 дъщерни дружества. Собственият капитал на БТК към края на юни на консолидирана база е 350,3 млн. лв., а активите на дружеството възлизат на 1,9 млрд. лв. По-рано през годината акционерите на БТК гласуваха за разпределяне на брутен дивидент от 1,25 лева на акция, или общо 361 млн. лв. Собственик на над 90% от капитала на БТК АД е американският финансов холдинг AIG.

Източник: Investor.bg

За първото полугодие на 2009 г. Адванс терафонд АДСИЦ реализира чиста печалба от 2,2 млн. лв. Към 30 юни 2009 инвестиционните имоти на дружеството включват земеделска земя с площ приблизително 281,659 декара на стойност 96,3 млн. лв., имоти в процес на регулация с площ приблизително 128 декара на стойност 19 млн. лв. и имот в регулация с площ приблизително 11 декара на стойност 3,7 млн. лв., или общо 119,1 млн. лв. За месец юни дружеството закупи близо 14 000 дка земеделска земя. От началото на отчетния период до края на юни 2009 дружеството реализира продажби на 797 дка земеделски земи при цени от 500 до 550 лв./дка. 

Източник: Insurance.bg

Печалбата на Биовет скача 18 пъти, а нормата на печалба достига 2.6% при едва 0.1% година по-рано. Това показва неконсолидираният отчет за полугодието на компанията. Нетната печалба на дружество достига 1.6 млн. лв. при 85 хил. лв. година по-рано, което се дължи на леко изпреварващия ръст на приходите над разходите. Общите постъпления на компанията нарастват с 5.5% до 60 млн. лв. при 3% ръст на разходите до 58.5 млн. лв. Компанията успява да задържи и положителен паричния си поток от оперативна дейност през периода, като същевременно подобрява и текущата си ликвидност заради лекия спад в краткосрочните й задължения.

Източник: Дневник

За януари-юни нетните приходи от продажби на Химмаш АД отчитат повишение от 63% на годишна база до 4,227 млн. лв., става ясно от отчетите на дружеството, представени чрез БФБ-София. Разходите по икономически елементи нарастват с 67 на сто до 4,075 млн. лв. „Приходите и разходите на дружеството нарастват с еднакви темпове. Това се дължи на следваната от дружеството политика на стремеж към увеличаване обема на продажбите, а не на маржовете между покупната и продажна цена на материалите“, уточняват от Химмаш. Печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) намалява до 217 хил. лв. от 265 хил. лв. за първото полугодие на миналата година, като рентабилноста на продажбите, измерена чрез EBITDA пада до 5% спрямо 10% за януари-юни 2008.

Източник: Investor.bg

През месец юли 2009 г. Монбат АД е изкупило обратно 28 910 броя собствени акции при средна цена от 4.61 лв. за брой. Общият брой на притежаваните собствени акции към 31 юли 2009 г. е 962 327 броя при средна цена от 5.95 лв. за една акция. Да припомним, че ръководството на Монбат реши на свое заседание от 16 юни да бъде извършено ново обратно изкупуване на собствени акции - шеста процедура. Акции, които подлежат на придобиване по настоящата процедура, са 285 хил. или 0.73% от регистрирания капитал. Минимална цена на обратно изкупуване е 4.00 лв., а максимална 6.00 лв. Процедурата по изкупуването започна от 18 юни (четвъртък). 

Източник: Profit.bg       Българска Стопанска Камара

Външноикономическо сътрудничество


Enterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи обучения
КУРСОВЕ и СЕМИНАРИПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Процедури при МАСОВИ УВОЛНЕНИЯ!


Предстоящи събития

12.10 - 20.11.2009г. - РЕФА-базов курс в гр. София. Краен срок за заявки 31 август 2009

19 октомври, Вилнюс (Литва): Форум за развитие на азиатско-европейския транспорт.

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към БСК
e вече Майкрософт ИТ академия.

Възползвайте се от възможността да се обучавате онлайн за операционната система Windows и офис пакета MS Office и да получите сертификат от Майкрософт за завършен курс!


Нов курс в Центъра за компютърно обучение на БСК
Курс за обучение за системни администратори за WEB, Host и Mail сървъри под Linux
Регионална Cisco академия
CCNA – сем. 2 - 4 юли - 2 август, съботно-неделен
CCNA – сем. 4 - 4 юли - 26 юли, съботно-неделен

MS Word, напреднали 06-10.07 - 15:30-18:30 ч
MS Excel. напреднали 13-17.07 - 15:30-18:30 ч

За повече информация:
http://educentre.bia-bg.com/
teobor@bia-bg.com, drago@bia-bg.com
или на тел. 981 03 26

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година и e лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация по професии. Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии в над 60 специалности. Центърът за професионално обучение се Сертифицира по EN ISO 9001:2000.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионално обучение и квалификация;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване на проекти по различни програми по заявка;
Семинари по актуални теми;
Консултации за разкриване на дейности за професионално обучение; Здравословни и безопасни условия на труд.

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: galia@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

British Airways обяви загуба преди данъци в размер на 148 млн. паунда за второто тримесечие на годината. За същия период миналата година компанията регистрира печалба в размер на 37 млн. паунда. Оперативната загуба е 94 млн. паунда спрямо 35 млн. паунда миналата година. Загубата идва насред много трудна година за авиокомпаниите, след като пътниците пестят разходи заради кризата. “Бизнесът продължава да е много труден”, заяви Уили Ъолш, главен изпълнителе директор на авиокомпанията.

Източник: BBC

Америка

Трудната икономическа среда оказа своето влияние и върху финансовите резултати на Walt Disney за тримесечието. Печалбата на компанията намалява с 25% на годишна база поради спада в приходите на увеселителните паркове и от телевизионна реклама. Главният изпълнителен директор на Walt Disney Боб Айгър призна, че икономическите условия остават трудни, но въпреки това компанията вижда признаци за икономическа стабилизация. Печалбата от оперативна дейност на ABC намалява с 34% на годишна база, след като рекламодателите редуцираха своите рекламни бюджети.

Източник: FT

Азия

Безработицата в Япония достигна шестгодишен връх през юни и вече е на ниво от 5.4%. Дефлацията се задълбочава в най-голямата азиатска икономика предизвиквайки най-лошата рецесия от десеилетия. Заради спадащите печалби японските компании продължават да съкращават персонал и съответно равнището на безработица в страната съвсем скоро може да надвиши това от Втората световна война – 5.5%, последно отчетено през април 2003 г. Според икономистите от BNP Paribas безработицата в Япония най-вероятно ще стигне до 6% в края на годината.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
31.07.2009
Dow Jones Industrial
9 171.61 (17.15)
Nasdaq Composite
1 978.50 (-5.80)
?>
Стокови борси
31.07.2009
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)69.45
Heating oil ($US/gal.)1.8300
Natural gas ($US/mmbtu)3.6500
Unleaded gas ($US/gal.)2.0100
Gold ($US/Troy Oz.)955.80
Silver ($US/Troy Oz.)13.94
Platinum ($US/Troy Oz.)1 214.20
Hogs (cents/lb.)53.90
Pork bellies (cents/lb.)62.25
Live cattle (cents/lb.)90.20


SEO услуги, Интернет маркетинг, управление на онлайн репутацията

       Опознай България

Скален манастир край Провадия – местност Шашкъните

Този интересен културен паметник е изваян върху отвесните скали над кв. Север в Провадия, на височина около 30 метра. Състои се от общо десет килии, разположени самостоятелно и на групи. Първата група се състои от три килии, следват две самостоятелни и втора група, образувана от пет килии. Втората група е и най-интересната, поради факта, че всички килии са свързани една с друга. В една от тях е издълбан малък прозорец, откриващ невероятно красива гледка към красивата природа навън. В манастира има и гробница, но най-вероятно тя е ограбена и следите от самото погребение са изчезнали. В килиите на манастира гнезди скалния орел.Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 03.08.2009
Българска версия: 23712, Английска версия: 3540

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2009. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    

Август 2019
 ПВСЧПСН
31   1234
32567891011
3312131415161718
3419202122232425
35262728293031 

Септември 2019
 ПВСЧПСН
35      1
362345678
379101112131415
3816171819202122
3923242526272829
4030      

Октомври 2019
 ПВСЧПСН
40 123456
4178910111213
4214151617181920
4321222324252627
4428293031   

Ноември 2019
 ПВСЧПСН
44    123
4545678910
4611121314151617
4718192021222324
48252627282930 


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999