Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 31 юли 2009 г., брой 2500
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

        България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари


Валутни курсове
(31.07.2009)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.29450
USD/BGN   1.39175
CHF/BGN   1.27715
EUR/USD   1.4053*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   2.24%  


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост
Незабавна онлайн резервация на хотел в България
Летни намаления за почивка на море
 »Хотели в Слънчев бряг  »Хотели в Несебър  »Хотели в Созопол  »Хотели в Приморско »Хотели в Златни пясъци »Хотели в Балчик
Българсите хотели
в Google Earth
Незабавна онлайн резервация
на хотел в България
0700 11881Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com

Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!

Общи събрания днес
  Софтакси-48 АД - София
Южен индустриален парк АД - София
Риск инженеринг АД - София
БДЖ Кончар АД - София
ЗИИУ Стандарт АД - Благоевград
Механизация и борба с ерозията-Пловдив АД - Пловдив
Сливница-1968 АД - Сливница
Балкан Искър АД - Мездра
Юрокапитал Битекс АД - София
Товарни превози 1 АД - Бургас
Сортови семена-98 Разград АД - Разград
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Националният статистически институт оповести окончателните данни за търговският дефицит през миналата година. Според тях стойността на вноса е надхвърлила постъпленията от износа с 16.814 млрд. лв. (8.596 млрд. евро). Отнесен към брутния вътрешен продукт от 67.728 млрд. лв., дефицитът се равнява на 25.19%. НСИ прави сметките си, като съпоставя внос и износ по цени FOB (без да се включват транспортните и други разходи по доставката). Така вносът за 12-те месеца на миналата година възлиза на 46.55 млрд. лв., а износът е бил за 29.73 млрд. лв. 

Източник: Дневник

Общият индекс на цените на производител през юни 2009 г. е с 0,5% над равнището от предходния месец, когато увеличението е с 0,7 на сто на месечна база. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). Увеличение на цените на месечна база е регистрирано в преработващата промишленост - с 0,6%, и в добивната промишленост - с 2,7%, а в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ има намаление с 0,2%. В добивната промишленост по-съществено увеличение на цените спрямо май се наблюдава при добива на метални руди - с 8%. В преработващата промишленост намаление е регистрирано при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 1,9%, и при производството на мебели - с 1,5%.

Източник: Монитор

С 208 килограма по-малък от миналогодишния е средният добив от пшеницата в Силистренско, чиято жътва вече е завършила. Това съобщиха от областната земеделска дирекция, цитирани от БТА. Стопаните са получили 507 килограма зърно от декар през миналата година. От отглежданите 534 382 декара са добити 159 743 тона зърно - с повече от 83 хил. тона по-малко от 2008 г. Със среден добив 366 килограма от декар - по-нисък от миналогодишния (от 461 килограма) - е приключила и жътвата на ечемика. Засетите 99 564 декара с тази култура надхвърлят с около 60% миналогодишните площи.

Източник: Монитор

Регулирана информация

На 30.07.2009 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за второ тримесечие на 2009 год. от Випом АД-Видин /4VI/

Дружества
Производство на машини за селското и горското стопанство
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2007 г.
(хил. лв.)
  1   Фин Тех Маш АД - Пловдив   8 343  
  2   Петров П.М. ЕООД - София   8 067  
  3   Раломекс АД - Завет   3 940  
  4   Ивена АД - Червен бряг   3 815  
  5   КТЗ Болгар АД - София   1 018  
  6   Агроремпроект-98 АД - Русе   990  
  7   Сила АД - Ямбол   820  
  8   Агроника - Каров и сие ООД - София   510  
  9   Червен АД - Борово   72  
  10   Металагро-96 АД - Добрич   43  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 30.07.2009
  Обща стойност (BGN): 659 815.39  
Брой търгувани компании: 62
Официални пазари: 501 377.08
Свободен пазар: 128 441.96
Облигации: 3 829.43
Най-голяма промяна в цените
Спарки АД - Русе -46.86 %
Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ - София 20.00 %

Регулирана информация
4VI (VIPOM) Випом АД - Видин
4KP (KMM) КММ АД - Шумен

  БЪЛГАРСКИ ФИРМИ
СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO

Акционерното дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на земеделски земи Адванс Терафонд има нетна печалба от 2.2 млн. лв. за полугодието на 2009 г., показва отчетът на компанията пред БФБ. За същия период на 2008 г. компанията беше на загуба от 540 хил. лв. Това означава силен скок на финансовия резултат през тази година. Приходите от аренда за шестмесечието, които са сред основните приходни пера на дружеството, са за 1.9 млн. лв. Те скачат с 54% на годишна база. От началото на годината Адванс Терафонд АДСИЦ е реализирало и приходи от лихви за 1.7 млн. лв. Към края на юни Адванс Терафонд АДСИЦ има сключени за 2008-2009 г. договори за наем и аренда на 196 223 декара, или 69.7% от площите, които владее.

Източник: Пари

Девин АД реализира 7% ръст на консолидираните приходи от продажби до 32,9 млн. лв. за първите шест месеца на 2009 г. спрямо година по-рано. Това съобщиха от дружеството. Печалбата на компанията преди данъчно облагане възлиза на 1 млн. лв. Брутната рентабилност е подобрена в сравнение със същия период на 2008 г. Прогнозите на компанията за настоящата година са оптимистични въпреки спада на пазара на безалкохолни напитки с 4 на сто.

Източник: Монитор

За полугодието на 2009 г. Албена АД отчита счетоводна печалба преди данъци в размер на 7.798 млн. лв., т.е. с 18.733 млн. лв. подобрение на финансовия резултат спрямо предходната година, което се дължи на реализираната печалба от продажба на акции и по-ниските лихви по кредити за периода. Авансово внесеният данък печалба е 521 хил. лв. Финансовият резултат към второто тримесечие е печалба в размер на 7.277 млн. лв. Спрямо предходната година (загуба от 11.676 млн. лв.) е реализиран по-добър резултат с 18.953 млн. лв. Приходите от дейността за периода са в размер на 15.325 хил. лв., с 3 711 млн. лв. по-малко от предходната година. 

Източник: Profit.bg

Standard and Poor’s потвърди рейтинг ВВВ на УниКредит Булбанк. Това е най-високата възможна в момента кредитна оценка, тъй като според правилата на Standard and Poor’s максимално постижимият рейтинг на една финансова институция не може да надвишава рейтингът на страната, в която тя оперира. България също има рейтинг BBB/Negative/A-3. Експертите на Standard and Poor’s определиха дългосрочен рейтинг BBB и краткосрочен A-3. Перспективата остава негативна заради същата оценка, която има България, се казва в официалното съобщение на Standard and Poor’s.

Източник: Insurance.bg

Добивната компания Каолин (6K1) отчита за първото полугодие на 2009 г. приходи от продажби в размер на 45.97 млн. лева. Така продажбите на дружеството бележат увеличение спрямо първото тримесечие на 2009 г., като от 21 629 хил. лева се увеличават на 24 339 хил. лева за второто тримесечие. На фона на усложнената икономическа обстановка размерът на продажбите през първите шест месеца на тази година е едва с 19% по-нисък спрямо продажбите за същия период на предходната 2008 г. През второто тримесечие се наблюдава увеличение на размера на приходите от продажби в керамичната индустрия и в строителството съответно с 43% и 77% спрямо първото тримесечие на 2009 г.

Източник: Дневник

Севлиевският производител на стоманени въжета Емка АД отчита спад от 54% в приходите си от продажби за полугодието на 2009 г. до 14.5 млн. лв. Това показва предаденият пред Българската фондова борса отчет на компанията. Данните обаче са по-добри, отколкото през първите три месеца, когато дружеството имаше понижение над 50% в постъпленията си от продажби до 6.4 млн. лв. За полугодието с най-голям дял в приходната част са средствата от реализирана продукция. Те са за 13.8 млн. лв., или с 55% по-малко на годишна база. ЕМКА излиза на загуба в края на юни 2009 г. от 228 хил. лв. 

Източник: Пари       Българска Стопанска Камара

Външноикономическо сътрудничество


Enterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи обучения
КУРСОВЕ и СЕМИНАРИПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Процедури при МАСОВИ УВОЛНЕНИЯ!


Предстоящи събития

12.10 - 20.11.2009г. - РЕФА-базов курс в гр. София. Краен срок за заявки 31 август 2009

19 октомври, Вилнюс (Литва): Форум за развитие на азиатско-европейския транспорт.

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към БСК
e вече Майкрософт ИТ академия.

Възползвайте се от възможността да се обучавате онлайн за операционната система Windows и офис пакета MS Office и да получите сертификат от Майкрософт за завършен курс!


Нов курс в Центъра за компютърно обучение на БСК
Курс за обучение за системни администратори за WEB, Host и Mail сървъри под Linux
Регионална Cisco академия
CCNA – сем. 2 - 4 юли - 2 август, съботно-неделен
CCNA – сем. 4 - 4 юли - 26 юли, съботно-неделен

MS Word, напреднали 06-10.07 - 15:30-18:30 ч
MS Excel. напреднали 13-17.07 - 15:30-18:30 ч

За повече информация:
http://educentre.bia-bg.com/
teobor@bia-bg.com, drago@bia-bg.com
или на тел. 981 03 26

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година и e лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация по професии. Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии в над 60 специалности. Центърът за професионално обучение се Сертифицира по EN ISO 9001:2000.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионално обучение и квалификация;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване на проекти по различни програми по заявка;
Семинари по актуални теми;
Консултации за разкриване на дейности за професионално обучение; Здравословни и безопасни условия на труд.

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: galia@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Royal Dutch Shell обяви 70% намаление на печалбата си за периода април-юни, заради големия спад в цените от миналото лято насам. Англо-холандската компания реализира печалба от 2.3 млрд. долара през второто тримесечие. Резултатите идват два дни след като конкурентната BP отчете спад в печалбата си от 53%, отново в резултат на цените на горивата. Световните сурови цени удариха рекордните 147 долара за барел миналото лято и оттогава падат до сегашните 63 долара в САЩ. 

Източник: BBC

Америка

Dow Chemical Co отчете загуба през второто тримесечие, след като продажбите се сринаха и компанията похарчи много за да се преструктурира. Негативният резултат достигна 435 млн. долара или загуба от 47 цента на акция, срещу печалба от 24 млн. долара или 3 цента на акция година по-рано. Като се изключат еднократните разходи и спрени дейности, фирмата отбелязва печалба от 5 цента на акция. Продажбите са с 31% по-малки до 11.3 млрд. долара. Dow обяви също, че ще продаде някои операции в Малайзия на Petronas за 660 млн. долара.

Източник: Ройтерс

Азия

Централната банка на Китай съобщи, че ще използва пазарни инструменти, за да контролира растежа на кредитирането до края на тази година. Нейното ръководство потвърди, че ще запази своята умерено либерална парична политика в подкрепа на икономиката на страната. Заместник-гуверньорът на централната банка Су Нин заяви, че финансовата институция ще наблегне на употребата на пазарни инструменти, вместо да контролира директно количеството на паричното предлагане и кредитирането през втората половина на годината.

Източник: Блумберг

 
Индекси на фондови борси
30.07.2009
Dow Jones Industrial
9 154.46 (83.74)
Nasdaq Composite
1 984.30 (16.54)
?>
Стокови борси
30.07.2009
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)66.94
Heating oil ($US/gal.)1.7900
Natural gas ($US/mmbtu)3.7400
Unleaded gas ($US/gal.)1.9900
Gold ($US/Troy Oz.)937.30
Silver ($US/Troy Oz.)13.49
Platinum ($US/Troy Oz.)1 189.00
Hogs (cents/lb.)52.60
Pork bellies (cents/lb.)61.00
Live cattle (cents/lb.)89.85


SEO услуги, Интернет маркетинг, управление на онлайн репутацията

       Опознай България

Девически манастир Въведение Богородично – с. Батошево

Село Батошево се намира в североизточните склонове на масива Разлатица от Средния Предбалкан. Отстои на 15 километра от гр. Севлиево, на 25 километра от Габрово и на около 170 километра от София.
Девическият манастир "Въведение Богородично" се намира в самия център на селото. Не е известно точно кога е основан. Опожарен е през 1674 г. и възобновен два века по-късно - в 1872 година от Миню Попкоев като “семеен” манастир, в който първа монахиня е една от дъщерите му - Мария. Съществува от 40-те години на ХІХ век като метох, а от началото на ХХ век е манастир. Представлява комплекс от църква, построена през 1905 г., жилищни и стопански сгради. В църквата има икони на Станислав Доспевски. Манастирът е свързан е с подготовката на Априлското въстание през 1876 година. Понастоящем манастирът е постоянно действащ. Обявен е за паметник на културата.Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 31.07.2009
Българска версия: 23712, Английска версия: 3540

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2009. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999