Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 27 юли 2009 г., брой 2496
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

        България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари


Валутни курсове
(27.07.2009)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.25586
USD/BGN   1.37473
CHF/BGN   1.28529
EUR/USD   1.4227*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   2.24%  


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост
Незабавна онлайн резервация на хотел в България
Летни намаления за почивка на море
 »Хотели в Слънчев бряг  »Хотели в Несебър  »Хотели в Созопол  »Хотели в Приморско »Хотели в Златни пясъци »Хотели в Балчик
Българсите хотели
в Google Earth
Незабавна онлайн резервация
на хотел в България
0700 11881Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com

Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!

Общи събрания днес
  Агрохим АД - Габрово
Дженерали Животозастраховане АД - София
Платекс АД - Дряново
Мизия АД - Горна Оряховица
Континентал холдинг АД - Перник
Елпина Фуудс АД - София
Арко Тауърс АДСИЦ - София
Далия ЕАД - Габрово
Анонс 94 АД - София
Ира Комерсиал М 5 АД - Бургас
Абстракт АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Към края на май 2009 г. брутният външен дълг на страната ни е 36,568 млрд. евро, сочат данните на БНБ. Това представлява 107,9% от БВП (при очакван от централната банка БВП за 2009 г. 33,883 млрд. евро спрямо 34,118 млрд. евро за 2008 г. - по предварителни данни на НСИ). В сравнение с края на 2008 г., брутният външен дълг на България е намалял със 161,5 млн. евро, като най-голям принос за това има намалението на задълженията на сектор Банки (с 546,2 млн. евро, или 6%). Спрямо края на май 2008 г. обаче дългът нараства с 4,648 млрд. евро. В края на май 2009 г. дългосрочните задължения са 23,280 млн. евро (63,7% от дълга), а краткосрочните – 13,289 млрд. евро (36,3% от дълга). 

Източник: Insurance.bg

Японската агенция за кредитен рейтинг JCR потвърди кредитния рейтинг на България за дългосрочен дълг в чужда валута BBB и BBB+ за дългосрочен дълг в местна валута, съобщиха от Министерството на финансите. Перспективата на рейтинга обаче остава отрицателна.  Рейтингът се основава на стабилната фискална структура на България, подкрепена от продължаващ фискален излишък и значително намаляване на държавния дълг, обясняват от JSR. Стабилността на паричния съвет продължава да се поддържа чрез сътрудничество между правителството и БНБ. Тя се допълва и от разширяващия се производствен капацитет на страната в резултат на стабилни инвестиции и субсидии от ЕС, се посочва в съобщението. 

Източник: Пари

Концесии

Още 14 ловни участъка са отдадени за стопанисване от частни фирми. Конкурсите за тях са приключили и победителите са ясни, потвърдиха от Държавната агенция по горите. Участъкът Ивански в горско стопанство Шумен ще се стопанисва за срок от 15 г. от Автомагистрали Черно море АД. Фирмата е регистрирана в Шумен и нашумя преди 3 месеца, след като нейни работници опитаха да блокират магистрала Хемус заради неизплатени заплати.  Пътностроителна компания - Технострой-инженеринг 99 АД от Ямбол, печели конкурс за ловен участък. Тя ще стопанисва Садово, като фирмата притежава и Пътно поддържане-Елхово.  Участък Раков дол в горското в Бургас пък отива в ПОНС комерс ООД, чиито собственици имат инвестиции в туризма. Останалите победители са сравнително неизвестни фирми като Хегемон-1 ЕООД, Топ корн ЕООД, Шипкалес ЕАД, Билдинг строй експрес ЕООД, Силва-юг ООД, Каро трейдинг ООД, Бели брези ООД, Болкан билдърс груп ООД и Кондор ЕООД. 

Източник: 24 часа

Дружества
Производство на прясно или замразено месо от домашни птици и от животни , некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2007 г.
(хил. лв.)
  1   Пилко ЕООД - Разград   59 817  
  2   Поло Комерс ООД - София   29 852  
  3   Птицекланица АД - Варна   22 798  
  4   Галус 2004 ЕООД - София   22 413  
  5   Авис ЕООД - Йоглав   12 605  
  6   СВС-98 ЕООД - Нови Искър   11 378  
  7   Гала М ООД - Монтана   8 779  
  8   Лудогорско пиле ЕООД - Разград   7 893  
  9   Еврофриго АД - София   7 409  
  10   ДГЕ ЕООД - Първомай   4 738  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 24.07.2009
  Обща стойност (BGN): 495 028.77  
Брой търгувани компании: 75
Официални пазари: 278 547.82
Свободен пазар: 151 459.30
Облигации: 19 580.46
Най-голяма промяна в цените
Електрометал АД - Пазарджик -66.66 %
Декотекс АД - Сливен 59.09 %

Регулирана информация
4VI (VIPOM) Випом АД - Видин
4KP (KMM) КММ АД - Шумен

  БЪЛГАРСКИ ФИРМИ
СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO

Нетната печалбата на Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ (бивш Елана фонд за земеделска земя АДСИЦ) достигна 472 000 лв. през първата половина на 2009 г. в сравнение с 341 000 лв. нетна загуба за същия период на 2008 г. Общите приходи на дружеството са в размер на 2,22 млн. лева, като 2,1 млн. лева от тях са приходи от аренда. Приходите на компанията за първите шест месеца на 2008 г. са в размер на 5,75 млн. лв., като 3,9 млн. лв. от тях са резултат от продажба на инвестиционни имоти и 1,7 млн. лв. са приходи от аренда. Опертивните разходи за първото полугодие на 2009 г. достигат 1 млн. лв. в сравнение с 2,2 млн. лв. за същия период на миналата година.  

Източник: Insurance.bg

Спарки Елтос АД реализира 84,3% спад в нетните продажби за второто тримесечие на 2009 г. спрямо съпоставимия период на 2008 г., показва отчетът на дружеството, публикуван от БФБ - София. Спадът на годишна база за първото тримесечие на 2009 г. беше 83,55%, като средно за полугодието е 84%. За второто тримесечие на 2009 г. компанията реализира 3,3 млн. лв. загуба при 2,1 млн. лв. загуба за първото тримесечие, тоест общо 5,4 млн. лв. загуба за първото полугодие на 2009 г. спрямо 5,74 млн. лв. печалба за полугодието на 2008 г. Основно влияние върху намалението на продажбите има стремежът за намаляване на оборотния капитал на клиентите на дружеството, което доведе до множество отлагания на клиентски поръчки и прехвърлянето им за по-късно през годината.

Източник: Монитор

Със 17 млн. лв. загуба за първото полугодие на 2009 г. поема Мини Марица-изток ЕАД новият изпълнителен директор Тодор Тодоров. Дългосрочните задължения на въгледобивното дружество надхвърлят 104 млн. лв., краткосрочните са за 44 млн. лв., от които 16 млн. лв. са задължения към работещите в мините. Вземанията на Мини Марица-изток пък са за 24 млн. лв.   Тодоров назначи нови директори на трите рудника и обеща пълна прозрачност за финансите на предприятието. Той пое минното дружество, след като двамата изпълнителни директори Иван Марков и Гочо Христов бяха отстранени от шефката на Българския енергиен холдинг Галина Тошева преди десетина дни.

Източник: Пари

Продажбите на производителя на акумулатори Монбат се свиват с 50% за първите шест месеца на годината, съобщават от компанията до Българската фондова борса. Реализираните приходи обаче са близки до прогнозираните, макар и малко под тях.  Дружеството е реализирало приходи от продажби за 46.7 млн. лв., което с 50.02% по-малко спрямо същия период на миналата година. Основна част от тях са от продадена продукция, а около 5.2 млн. лв. от други продажби - на материали и активи. Компанията остава на печалба, макар и по-ниска с 50.53% в сравнение с юни 2008 г. Финансовият резултат за периода възлиза на 7.59 млн. лв. 

Източник: Дневник

Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване на контрол от Холдинг Варна АД върху Свети свети Константин и Елена холдинг АД. В пазарния си анализ Комисията установи, че участниците в концентрацията не оперират на едни и същи или тясно свързани вертикални или съседни пазари. Дори в дейностите, при които е възможно да възникне съмнение за евентуално припокриване, например при предоставянето на хотелиерски услуги, анализът дефинира различни географски пазари.

Източник: Insurance.bg       Българска Стопанска Камара

Външноикономическо сътрудничество


Enterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи обучения
КУРСОВЕ и СЕМИНАРИПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Процедури при МАСОВИ УВОЛНЕНИЯ!


Предстоящи събития

12.10 - 20.11.2009г. - РЕФА-базов курс в гр. София. Краен срок за заявки 31 август 2009

19 октомври, Вилнюс (Литва): Форум за развитие на азиатско-европейския транспорт.

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към БСК
e вече Майкрософт ИТ академия.

Възползвайте се от възможността да се обучавате онлайн за операционната система Windows и офис пакета MS Office и да получите сертификат от Майкрософт за завършен курс!


Нов курс в Центъра за компютърно обучение на БСК
Курс за обучение за системни администратори за WEB, Host и Mail сървъри под Linux
Регионална Cisco академия
CCNA – сем. 2 - 4 юли - 2 август, съботно-неделен
CCNA – сем. 4 - 4 юли - 26 юли, съботно-неделен

MS Word, напреднали 06-10.07 - 15:30-18:30 ч
MS Excel. напреднали 13-17.07 - 15:30-18:30 ч

За повече информация:
http://educentre.bia-bg.com/
teobor@bia-bg.com, drago@bia-bg.com
или на тел. 981 03 26

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година и e лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация по професии. Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии в над 60 специалности. Центърът за професионално обучение се Сертифицира по EN ISO 9001:2000.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионално обучение и квалификация;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване на проекти по различни програми по заявка;
Семинари по актуални теми;
Консултации за разкриване на дейности за професионално обучение; Здравословни и безопасни условия на труд.

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: galia@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Европейската комисия публикува нови указания за банките, получили спасителна държавна помощ, с цел да се избегне изкривяването на конкуренцията в сектора. След като през септември миналата година фалира Lehman Brothers, приблизително 30 банки в Европейския съюз се възползваха от възможността за държавно финансиране докато подготвят планове за преструктуриране на дейността и получат одобрение от Брюксел. От ЕК уточняват, че няма да позволят никакви държавни пари да се отпускат на банки с "провален бизнес модел". Отделните банки и техните собственици трябва да поемат своята част от тежестта на разходите за преструктуриране на дейността.

Източник: EUObserver.com

Америка

Банките в САЩ затворени от началото на годината до сега станаха 64, след като националният регулатор затвори вчера 6-те офиса на Security Bank Corp от щата Джорджия и Waterford Village Bank в Ню Йорк, предаде Блумбърг. Security Bank притежава активи на стойност 2,8 млрд. долара и депозити за 2,4 млрд. долара. State Bank and Trust Co, също базирана в Джорджия, поема депозитите и ще си подели загубите с Федералната служба за депозитно застраховане.

Източник: Блумберг

Азия

Правителствените мерки и икономическият ръст обърнаха тенденцията и въпреки че в големите градове цените на жилищата са отбелязали леко повишение, продажбите през тази година са скочили с 31,7%. Продажбите в жилищния сектор на Китай са се повишили с 31,7% през първите 6 месеца на 2009 година спрямо година по-рано. След като понижението на продажбите на недвижими имоти в Китай бе задълбочено от икономическата криза през есента на 2008 година, китайските власти предприеха мерки под формата на субсидии, увеличаване на тавана на заемите, намаляване на минималната вноска по кредитите и др.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
24.07.2009
Dow Jones Industrial
9 093.24 (23.95)
Nasdaq Composite
1 965.96 (-7.64)
?>
Стокови борси
24.07.2009
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)68.05
Heating oil ($US/gal.)1.8100
Natural gas ($US/mmbtu)3.8600
Unleaded gas ($US/gal.)1.9200
Gold ($US/Troy Oz.)953.10
Silver ($US/Troy Oz.)13.88
Platinum ($US/Troy Oz.)1 191.40
Hogs (cents/lb.)54.58
Pork bellies (cents/lb.)61.30
Live cattle (cents/lb.)89.75


SEO услуги, Интернет маркетинг, управление на онлайн репутацията

       Опознай България

27 юли - Св. Седмочисленици

На 27 юли християнският свят чества паметта на Св. Седмочисленици. На тази дата през 916 г. умира последният от седемте славянски просветители – Климент Охридски. Освен двамата първоучители Св. Кирил и Методий и техният ученик Климент Охридски, в това свещено число влизат останалите ученици Горазд, Наум, Ангеларий и Сава. Климент участва в подготовката на Моравската мисия и придружава двамата братя в Моравия, Панония и Рим. В България разгръща широка книжовна дейност. Наум работи като учител в Преслав и Кутмичевица. В края на живота си живее в построения от него манастир на брега на Охриското езеро. Горазд е високообразован книжовник, владеещ гръцки, славянски и латински език. Ангеларий води борба с немското духовенство в Моравия, а по-късно заедно с Наум и Сава идва в България, посрещнат радушно от българския владетел Борис I. Традицията да се почитат заедно е много стара. Най-рано имената на седмината се споменават в Пространното житие на св. Климен Охридски от архиепископ Теофилакт, написано към края на XI в. През XIII век култът към Седмочислениците е разпространен из българските земи.Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 27.07.2009
Българска версия: 23685, Английска версия: 3538

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2009. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999