Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 04 февруари 2009 г., брой 2374
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД  

        България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари


Специални отстъпки при годишен абонамент
Отраслови анализи
Развитие на производството и търговията в България
по браншове

Петролни продукти, Текстилни изделия, Вино, Трикотажни изделия, Месни продукти, Консервна промишленост, Парфюмерия и козметика, Шивашки изделия, Мебелна промишленост, Дървообработваща промишленост
ПОРЪЧАЙ СЕГА

Валутни курсове
(04.02.2009)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.16616
USD/BGN   1.52217
CHF/BGN   1.31281
EUR/USD   1.2849*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   3.92%  


Български Институт за Външна Търговия

12.02.2009
Пазари и търговия на България с Румъния и Македония


26.02.2009
Пазари и търговия на България с Украйна и Молдова

Допълнителна информация
тел. 980 42 49, office@bift.bg

СПА хотел Дикас - Смолян
Резервирай онлайн
своя хотел в България
0700 11881Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com

Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!

Финансови новини

СФБ Капиталов пазар АД представи обзорния анализ за развитието на производството и продажбите на "Вино" в България през третото тримесечие на 2008 г. В секторът се наблюдават тревожни низходящи трендове. Забелязва се понижение в произведените количества като за първите девет месеца на 2008 г. спадът достига 12.9%. Продажбите на производителите на вино на вътрешния пазар намаляват и през това тримесечие. В сравнение същия период на 2007 г. на вътрешния пазар са продадени 27.1% по-малко вина. Значително е намалението на вноса. През третото тримесечие той е с 28.8% по-малък спрямо година по-рано, но намалението на внесените количества през деветмесечието е над 3 пъти. Продължава и тенденцията на намаление на износа от България.
За допълнителна информация и поръчки вж. http://sfb.bia-bg.com

В края на декември 2008 г. държавният дълг е 4,8416 млрд. евро, от които 1,5713 млрд. евро вътрешен държавен дълг и 3,2702 млн. евро външен държавен дълг. В номинално изражение дългът намалява приблизително със 127,8 млн. евро, в сравнение с предходния месец. Намалението се дължи основно на извършените плащания, както и на валутно-курсови разлики, съобщиха от Министерството на финансите. Държавногарантираният дълг през месец декември достига до 623,4 млн. евро.

Източник: Insurance.bg

Приватизация

Агенцията за приватизация избра обединение между адвокатското дружество Събев и съдружници и Евро-Финанс АД да изготви анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на държавното участие в капитала на Булгартабак холдинг АД. Това съобщиха от Агенцията за приватизация. За участие в процедурата за изготвяне на анализ са кандидатствали също Прайсуотърхаускупърс България ЕООД, обединение на адвокатско дружество Камбуров и съдружници и Транзакта ООД, както и адвокатско дружество Кръпов и Варадинов. 

Източник: Пари

Концесии

Минните компании настояват концесионните такси да се определят по нов метод, а не по този, който е заложен в едноименната наредба към Закона за природните богатства. Това предложение е част от антикризисните мерки, внесени в икономическото министерство от Минно-геоложката камара. В своя план за борба с кризата много от компаниите настояват да отпаднат минималните нива, които трябва да плащат при добива на различни изкопаеми. 

Източник: Дневник

Дружества
Производство на химични продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2007 г.
(хил. лв.)
  1   Солвей-Соди АД - Девня   410 431  
  2   Полимери АД - Девня   197 006  
  3   Софарма АД - София   192 534  
  4   Балканфарма-Дупница АД - Дупница   106 133  
  5   Неохим АД - Димитровград   100 551  
  6   Свилоза АД - Свищов   95 849  
  7   Биовет АД - Пещера   87 693  
  8   Оргахим АД - Русе   76 271  
  9   Ер Ликид България ЕООД - Пирдоп   60 456  
  10   Агрополихим АД - Девня   59 834  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 03.02.2009
  Обща стойност (BGN): 2 304 182.20  
Брой търгувани компании: 83
Официални пазари: 567 568.97
Свободен пазар: 194 369.86
Регистрационни: 1 510 835.98
Най-голяма промяна в цените
Оргтехника АД - Силистра -44.76 %
Северкооп-Гъмза Холдинг АД - София 33.10 %

Регулирана информация
3JW (STOM) Стомана АД - Перник
4VI (VIPOM) Випом АД - Видин

  БЪЛГАРСКИ ФИРМИ
СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO

Ловешкото публично дружество Балкан АД преминава на 4-часов работен ден, считано от втори февруари. Ще бъдат проведени консултации за намаляване броя на работниците и служители, заети в основното производство, както и дейностите, свързани с него. Оптимизацията ще надвиши 10 %, съгласно Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове се казва в съобщение до инвестиционната общност. Причина за предприетите мерки е драстично намаляване на обемите на поръчките за месеците януари и февруари 2009 година, както и на използваните производствени мощности .

Източник: Дарик радио

Планови са съкращенията в завода на Актавис в Дупница, а не заради икономическата криза и понижени заявки, съобщи фармацевтичната компания. Редукцията на персонала се налага заради модернизацията на производството и ще приключи в средата на годината.

Източник: Стандарт

Млекопреработвателното предприятие Лактис в Монтана, което спря работа на 12 януари заради газовата криза, няма да започне производство. Това стана ясно на среща на собственика Стоян Стоянов с работниците. Причина за затварянето е икономическата криза, която оставила предприятието без поръчки. След дълги преговори работодател и работници се споразумяха за нова среща след три дни, на която всеки зает да реши дали е съгласен да бъде съкратен от работа по взаимно съгласие, или да продължи да ходи на работа 4 часа на ден. Ако останат на работа, работниците няма да произвеждат продукция, но ще получават половината от минималната заплата.

Източник: Дневник

По предварителни данни на Булгаргаз загубите на дружеството от спрените доставки на газ през януари са 20 млн. долара. Това обяви изпълнителният директор на Булгаргаз и член на Съвета на директорите на Български енергиен холдинг (БЕХ) Димитър Гогов. Според него те би трябвало да се заплатят пряко по договорите за доставка, като неустойки за недоставено количество и още около 80 млн. лева от пропуснати ползи и нанесени щети. Най-голямото неизпълнение по договорите за доставка е от страна на Овергаз, тъй като това дружество е и най-големият доставчик, уточни Гогов.

Източник: News.bg

Българският енергиен холдинг (БЕХ) смята да създаде дъщерно дружество с инвестиционна цел, което да поеме реализацията на проектите за използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), които в момента са в плановете на друга дъщерна фирма – Националната електрическа компания (НЕК). Това съобщи Галина Тошева, изпълнителен директор на БЕХ.

Източник: Медия Пул

Бутилиращата компания Девин намалява наполовина нетната си печалба към края на миналата година - до 804 хил. лв. в сравнение с 1.521 хил. лв. през 2007 г. Това стана ясно от съобщение на дружеството. Част от намалението на печалбата в размер на 1.2 млн. лева се дължи на пропуснати продажби вследствие забавяне на пуска на някои от основните машини. Тази сума е изцяло компенсирана от доставчиците на оборудване. 

Източник: Дневник       Българска Стопанска Камара

Външноикономическо сътрудничество


Enterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи обучения
КУРСОВЕ и СЕМИНАРИ


Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

4-5 февруари, Хисар: Кръгла маса по проект, изпълняван от БСК по ОП "Административен капацитет"

06 февруари 2009 - Семинар "Годишно счетоводно приключване за 2008 г. и одитиране на фирмите". Срок за регистрация - 05 февруари 2009 г.

Ст.Загора, 6 февруари: Обучение за подготовка на стратегии за намаляване на емисиите на СО2

София, 13 февруари: Обучение за подготовка на стратегии за намаляване на емисиите на СО2

Подготовка на стратегии за намаляване на емисиите на СО2. Обученията ще се проведат Русе 29.01.2009г., в Стара Загора на 06.02.2009г. и София на 13.02.2009г.

20.02.2009 - Семинар Изисквания на ЗООС. Наредби за КПКЗ и ОВОС. Нормативни изисквания и практиката по прилагане на комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването. Краен срок – 18.02.09 г.

БСК съобщава за две обяви за търг по CORDIS (информационна служба на Общността за научноизследователска и развойна дейност) Крайния срок за получаване на документи за участие  в първия търг е 09.03.2008. Крайния срок за подаването им - 16.03.2009. Крайния срок за получаване на документи за участие във втория търг е 30.01.2009г. Крайния срок за подаването им - 16.03.2009.

26 - 27.03.2009г. - Международни дни за бизнес срещи в сферата на възобновяемите източници на енергия и енергийната ефективност в Неапол, Италия. Срок за регистрация - 15 март 2009 г.

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към БСК
e вече Майкрософт ИТ академия.

Възползвайте се от възможността да се обучавате онлайн за операционната система Windows и офис пакета MS Office и да получите сертификат от Майкрософт за завършен курс!


Регионална Cisco академия
CCNP – сем. 6 - м. февруари 2009
CCNP – сем. 8 - м. март 2009
CCNA – сем. 2 - м. февруари 2009
CCNA – сем. 2 - съботно-неделен - м. февруари 2009
MS Access – 26-30.01.2009 - 15:00-18:00 ч
MS Power Point – 09-13.02.2009 - 15:30-18:00 ч
MS Windows - 02-06.02.2009 - 13:30-15:30
ч
MS Word за начинаещи - 09-13.02.2009, 13:30-15:30 ч.
MS Excel за начинаещи - 16-20.02.2009, 13:30-15:30 ч.
Интернет и електронна поща - 23-27.02.2009, 13:30-15:30
Excel - експертно ниво - 19-23.01.2009, 15:30-18:00 ч.
Word за напреднали - 02-06.02.2009, 15:30-18:00 ч.

За повече информация:
http://educentre.bia-bg.com/
teobor@bia-bg.com, drago@bia-bg.com
или на тел. 981 03 26

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година и e лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация по професии. Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии в над 60 специалности. Центърът за професионално обучение се Сертифицира по EN ISO 9001:2000.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионално обучение и квалификация;
Вътрешно фирмени обучения по заявка на работодател;
Разработване на проекти по различни програми по заявка от работодател;
Семинари по актуални теми;
Консултации за разкриване на дейности за професионално обучение; Здравословни и безопасни условия на труд; Франчайзинг и проектен мениджмънт.

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: galia@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Швейцарската банка UBS е наела 200 брокери от Goldman Sachs, Merrill Lynch и Morgan Stanley, които ще подсилят инвестиционно звено на банката в САЩ. Назначенията са били направени през последното тримесечие на 2008 година, като са им обещали огромни бонуси. Швейцарската банка търпи сериозни загуби от кризата и отлив на клиенти. Въпреки това, ръководството й си позволява да плати бонуси в размер на над 260% от приходите им през последните 12 месеца, коментира още агенцията. 

Източник: Блумберг

Америка

Macy's Inc. обяви, че ще съкрати 7 хил. души, включително 5 100 служители в магазините си, и ще насочи част от корпоративните дейности към опит да се намалят разходите заради все по-свития пазар. Компанията също така предрече печалба доста под очакванията за годината, която тъкмо започна. “Съкращенията са лош резултат от сегашното положение и ме е яд, че толкова много от нашите служители няма да могат да продължат с нас към светлото бъдеще на Macy's и Bloomingdale's”, заяви изпълнителният директор Тери Лундгрен.

Източник: CNN

Азия

Satyam Computer Services Ltd подписа 15 договора с подизпълнители през януари въпреки разкриването на най-голямата корпоративна счетоводна измама в Индия, заяви говорител. Договорите са на пазари като САЩ, Европа, Япония, Африка, Близкия изток и Индия. “За сега има прекратен само един договор с клиент”, допълни говорителят. Тя има предвид прекратяването на договора от страна на американската State Farm Insurance, след като основателят на компанията напусна на 7 януари признавайки фалшификации в продължение на години.

Източник: Ройтерс

 
Индекси на фондови борси
03.02.2009
Dow Jones Industrial
8 078.36 (141.53)
Nasdaq Composite
1 516.30 (21.87)
?>
Стокови борси
03.02.2009
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)40.78
Heating oil ($US/gal.)1.3300
Natural gas ($US/mmbtu)4.5000
Unleaded gas ($US/gal.)1.1700
Gold ($US/Troy Oz.)892.50
Silver (cents/Troy Oz.)12.30
Platinum ($US/Troy Oz.)967.00
Hogs (cents/lb.)62.15
Pork bellies (cents/lb.)82.00
Live cattle (cents/lb.)86.13

       Опознай България

Чорбаджи Паскалевата къща в Хасково

Една от забележителностите на Хасково е Чорбаджи Паскалевата къща. Според преданието Чорбаджи Паскал е бил влиятелен и богат местен търговец, участващ в хасковската община по време на Възраждането. В неговата къща днес е изнесена експозицията “Градският бит от следосвобожденската епоха”. Музейната сбирка в Паскалевата къща проследява преходът от традиционния селски към градския бит на местното население от втората половина на ХІХ в. През ХІХ в. в условията на икономически подем и нови производствени потребности на забогателите занаятчии и търговци се слага началото на ново решение на пространствената композиция на къщата и нейната украса. Едни от най-характерните промени са увеличеният обем и растящата височина. Жилищните помещения се изнасят на горния етаж, а стопанските остават в приземния или в отделни сгради. Вътрешната украса, типична за възрожденските сгради, е с оптимистичен, жизнерадостен характер.Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 04.02.2009
Българска версия: 21945, Английска версия: 3376

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2009. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999