Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 18 януари 2016 г., брой 4135
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(18.01.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.56839
USD/BGN   1.79204
CHF/BGN   1.78598
EUR/USD   1.0914*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0.01%  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.comОбщи събрания днес
  Биоиновейтив АД - Варна
Плевен холдинг АД - Плевен
Поддържане чистотата на морските води АД - Варна
Самоковска текстилна компания АД - Самоков
Струма-С АД - Сандански
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

От януари до октомври 2015 година българите, работещи в чужбина, са изпратили у нас над 704,2 милиона евро. За сравнение през същия период на 2014-а парите са с близо милион по-малко. На първо място финансови потоци идват от Съединените щати - от там са изпратени малко над 159 милиона евро, а след това се нарежда Испания. В топ пет на държавите, от които идват най-много средства, са също Гърция, Обединеното кралство и Италия. Парите от българите в чужбина помагат и за повече приходи в бюджета под формата на ДДС. Парите, които българите изпращат от чужбина, са значителни като суми, но все пак те остават по-малко от преките чуждестранни инвестиции в страната.

Източник: Profit.bg

Продажбите на нови автомобили в България и ЕС като цяло бележат ръст, отразявайки продължаващото от две години насам възстановяване на автомобилния пазар в региона, според данни на Асоциацията на европейските автомобилостроители (ACEA). За цялата изминала година регистрацията на нови автомобили в България се е повишила с 15,4% до 23 500 броя коли спрямо 20 359 броя през същия период на 2014-а година. По този показател страната е в т.нар. "златна среда", заемайки десето място в целия Европейски съюз. Продажбите на нови автомобили в България са нараснали през декември с цели 62,6% на годишна база до 3141 броя спрямо 1932 преди година. Повишението през ноември бе с 33,5%. По този показател нашата страна заема трето място сред всички 28 страни-членки на ЕС, изпреварена единствено от Холандия и Кипър.

Източник: Econ.bgКонцесии

Общинският съвет в Смолян прие решение, с което иска от държавата увеличение на пистите в курорта Пампорово с общо 8 км, а на съществуващите трасета за ски алпийски дисциплини разширение с до 30-40 м на места. Съветниците одобриха искане до министъра на регионалното развитие и благоустройство Лиляна Павлова за изменение на действащия общ устройствен план на курорта "Пампорово". Изработване на проект за изменение на плана на Пампорово е разрешено от министерството от месец октомври 2014 г. След това е направено предпроектно проучване на състоянието на съществуващите писти и проучване какви нови писти могат да се направят за разширение на ски зоната. Според анализа, за да се спазят изискванията на новата наредба за информационната обезпеченост на ски пистите, както и на правилника на Международната федерация по ски за провеждане на състезания по ски алпийски дисциплини е наложително като цяло разширение на ски трасетата в определени части до достигане на оптималните широчини до 30-40 м. 

Източник: БНР

Дружества
Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Адванс Терафонд АДСИЦ - София   53 374  
  2   Фонд имоти АДСИЦ - София   45 013  
  3   Борика Банксервиз АД - София   33 035  
  4   ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София   16 517  
  5   И АР Джи Капитал - 3 АДСИЦ - София   13 423  
  6   Софарма имоти АДСИЦ - София   10 128  
  7   Хелт енд Уелнес АДСИЦ - София   7 699  
  8   Сердика пропъртис АДСИЦ - София   7 436  
  9   Агроенерджи инвест АДСИЦ - София   6 338  
  10   Агро финанс АДСИЦ - Пловдив   6 017  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 15.01.2016
  Обща стойност (BGN): 266 900.60  
Брой търгувани компании: 39
Premium 33 497.47
Standard 107 430.62
АДСИЦ 44 102.35
Облигации 81 870.16
Най-голяма промяна в цените
ИХБ Електрик АД - София -55.60 %
Соларпро Холдинг АД - София 20.33 %
BaSE - Акции: 11 399.40
BaSE - АДСИЦ: 1 197 288.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Български фериботи се включват в нова международна линия през Черно море към Китай, съобщиха от "Параходство БМФ" АД във Варна. Маршрутът е Украйна-Грузия-Азербайджан-Казахстан-Китай. Първият демонстрационен рейс по новата линия ще бъде с 20 празни контейнера, които трябва да бъдат превозени до Китай и върнати обратно, пълни със стока. Партньор в черноморската част на линията ще бъде „Параходство БМФ”, което оперира с двата ферибота "Героите на Севастопол" и "Героите на Одеса". Участието на българското дружество в новия маршрут е в рамките на тристранното /България-Грузия- Украйна/ и двустранното /България-Украйна/ междуправителствени споразумения.

Източник: Investor.bg

Трейс Груп Холд АД увеличи капитала на своето дъщерно дружество Трейс – София ЕАД с 2 млн. лв. Увеличението е вписано в Търговския регистър на 12 януари 2016 г. Със стъпката капиталът на Трейс – София ЕАД нараства от 55 100 акции на 2 055 100 акции. Трейс Груп, който е едноличен собственик на дружеството, е записал новите 20 000 книжа срещу парична вноска за 2 млн. лв. Във връзка с промяната на капитала са извършени промени в устава на дружеството.

Източник: Investor.bg

Българската стартираща компания ClaimCompass е победителят в т.нар. лека категория на предприемаческото състезание Get in the Ring за Източна Европа. София беше домакин на регионалния финал на инвестиционната надпревара на 14 януари, където се състезаваха проекти на предприемачи от 9 европейски държави: Сърбия, Черна гора, Румъния, Молдова, Украйна, Македония, Словакия, Унгария и България. Състезанието е организирано на национално и регионално ниво от Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE). Финалистът ClaimCompass, заедно с румънския стартъп Symme 3D (победител в средната категория), ще продължат в последната фаза на надпреварата в Колумбия през март, където ще се състезават за финансиране от международни инвеститори. Get in the Ring (от англ. "влез в ринга") изправя стартиращите компании в идейна битка, тъй като те презентират бизнеса си на алтернативен боксов ринг пред жури от инвеститори.

Източник: Капитал

Бургаският мол „Странд“ е обявен за трети път за продажба. Цената, предложена от частния съдебен изпълнител Янко Бъчваров, е 15 000 000 лв. Причина за продажбата на единствения в България открит търговски център, са дългове към Община Бургас. Процедурата беше поискана заради сумата от 448 хил. лв. под формата на неплатени местни данъци и такси. Собственикът на проекта - "Странд Бургас", не е направил плащания дори и след подписаното споразумение за разсрочване. Търгът е започнал да тече от 15 януари и ще продължи малко повече от месец. През това време желаещите купувачи могат да подават своите ценови предложения в Бургаския районен съд.  През септември 2015 година мол „Странд” в Бургас бе обявен за първи път за продан. Тогава цената му бе 33 301 717.50 лв, търгът обаче претърпя провал, а месец по-късно цената му вече бе паднала на 26,6 млн. лв.

Към края на декември 2015 г. Адванс Терафонд АДСИЦ притежава 231 480 дка земеделска земя и 139 дка градска земя. През декември са купени 2 354 дка земеделски земи при средна цена 807 лв/дка и са продадени 3 842 дка. През цялата 2015 г. са купени общо 21 536 дка при средна цена 827 лв/дка. През месеца са продадени 3 842 дка, а за годината общо са продадени 7 212 дка при средна цена 1373 лв/дка. Общите приходи от продажба на земи през 2015 г. възлизат на 9.899 млн. лв. Отделно са договорени за продажба на финансов лизинг земеделски земи за общо 2424 дка при средна цена 1490 лв./дка. Новата стопанска година започна на 1 октомври 2015 г. Очакваните приходи са с 11% повече от предходната година, или 7 366 360 лв., от които авансово са събрани 51.1%. За стопанската 2014-2015 г. са събрани 88.3% от дължимите вземания, a за 2013-2014 г. - 95.9%. През изминалата година книжата на Адванс Терафонд отчетоха спад от 3.32 на сто до 2.07 лв. за брой.

Източник: Profit.bg       Българска стопанска камара


"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

ЕК набира проектни предложения за включване в информационния портал по плана “Юнкер“.


Предстоящи събития

Специализиран тренинг “Водене на търговски преговори и участие в международни брокерски срещи”- 20 януари 2016, БСК, София

IndustryMatchMaking 2016 - двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер между български и чуждестранни фирми


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. януари
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 16 януари 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 -
13 февруари 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 15 февруари 2016 г., вечерен
CCNP Route - 13 февруари 2015 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I - в платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Слабият държавен контрол, крехкостта на институциите на Европейския съюз и надигащият се популизъм може да предизвикат процес на разпадане в шенгенското пространство, еврозоната или дори единния доклад. Това предупреждение е отправено в Доклада за глобалните рискове за 2016 година на Световния икономически форум. Европейски и национални специалисти прогнозират, че известни центробежни сили, действащи в Евросъюза, може да се засилят около предстоящия референдум във Великобритания. По време на Световния икономически форум в Давос от 20 до 23 януари премиери и ръководители на международнии организации и частния сектор ще търсят варианти за противодействие на тези рискове. Очаква се да бъде да бъде поставен акцент върху необходимостта от бързо приспособяване в променящия се рязко промишлена и технологична реалност. В случай, че Европейският съюз не съумее да покаже гъвкавост, през следващите 10 години не е изключено да се стигне до загуби в размер на около 600 милиарда евро или на около 10 процента от промишления капацитет на Европа.

Източник: EurActive

Америка

Американската инвестиционна банка Goldman Sachs постигна извънсъдебно споразумение с американските власти. Банката ще изплати обезщетения и глоби на обща стойност 5,1 милиарда долара, тъй като в навечерието на Голямата рецесия е подлъгвала инвеститори при продажбите на обезпечени с ипотеки ценни книжа. Според анализатори постигането на това споразумение ще заличи печалбата на концерна през четвъртото тримесечие на миналата година. От Goldman посочват, че са се споразумели да платят парична глоба на стойност 2,4 милиарда долара на Министерството на правосъдието на САЩ, като освен тези пари ще изплатят още 875 млн. долара на отделни агенции и ведомства. Към тези суми се прибавят и обезщетенията, възлизащи на 1,8 млрд. долара, които Goldman Sachs ще изплати на различни собственици на жилища, които са изпаднали в неплатежоспосоност. „Щастливи сме, че успяхме да постигнем принципно споразумение, за да разрешим тези въпроси“, коментира председателят и главен изпълнителен директор на финансовата институция Лойд Бланкфейн.

Източник: FT

Азия

Централната банка на Китай продаде рекордно количество чуждестранна валута през декември – повече от два пъти количеството в който и да е от предходните месеци, след като извърши покупки на юани, за да обуздае срива в курса на валутата. Чуждестранните резерви на централната банка се свиха с еквивалента на 708 млрд. юана (107 млрд. долара) до 24,85 трлн. юана. Това е спрямо спада с 2,21 трлн. юана за цялата минала година. Понижението е близко и до намалението със 107,9 млрд. долара в международните валутни резерви, което бе отчетено първоначално за декември. В последния месец на 2015 г. юанът поевтиня с 1,5%, или с най-много от август, когато бе предприета изненадващата му девалвация. Китай оказва подкрепа на валутния курс на борсите в Шанхай и Хонконг през последните месеци, търсейки варианти за ограничаване на поевтиняването му, което разстрои финансовите пазари. Тази подкрепа идва на фона на растящите разходи за управлението на валутните резерви на страната, след като забавящият се растеж на втората по големина икономика в света разпали отлив на капитали.

Източник: Блумберг

 
Индекси на фондови борси
15.01.2016
Dow Jones Industrial
15 988.08 (-390.97)
Nasdaq Composite
4 488.42 (-126.59)
Стокови борси
15.01.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)29.01
Heating oil ($US/gal.)0.9200
Natural gas ($US/mmbtu)2.0600
Unleaded gas ($US/gal.)1.0200
Gold ($US/Troy Oz.)1 091.60
Silver ($US/Troy Oz.)13.96
Platinum ($US/Troy Oz.)826.70
Hogs (cents/lb.)67.35
Live cattle (cents/lb.)128.50

       Опознай България

Атанасовден

На 18 януари българската православна църква чества празника на Св. Атанасий Велики, архиепископ Александрийски (298 - 2 май 373). В народните представи, денят е известен като Атанасовден. Според народната вяра празникът бележи средата на зимния сезон. Светецът, на когото при подялбата на света се паднали зимните снегове и ледове, на този ден си съблича кожуха, облича копринена риза и качвайки се на висока планина, се провиква, за да прогони зимата. В този граничен ден се ражда и чумата. За да бъде омилостивена болестта, се коли черна кокошка и се пекат пресни питки, намазани с мед и набодени със стрък босилек. Те се раздават на домашни и съседи. Перата се запазват, защото се вярва, че носят лечебна сила. Атанасовден се почита, както и Антоновден, като патронен празник от ковачи, ножари и налбанти. На 18 януари празнуват именниците Атанас, Атанаска, Начо, Таньо, Тинка.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 18.01.2016
Българска версия: 27827, Английска версия: 3042

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999