Последен брой    Абонирайте се!    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 26 април 2017 г., брой 4451
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(26.04.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.30293
USD   1.79582
CHF   1.80660
EUR/USD   1.0891*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com

  Годишни счетоводни отчети
Петшоп 1 ДЗЗД - Варна
 

 WEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Бизнестакс АД - София
Есмос ЗМПП АД - Левски
Инфрастрой К АД - Шумен
Метикар АД - Медковец
Перла АД - Нова Загора
Тонзос 95 АД - Ямбол
Транскарт АД - София
Транспорт Гарант АД - Велико Търново
Хибридна микроелектроника АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Печалба от 1.3 млрд. лв. са реализирали банките в България през 2016 г. Според последния тримесечен доклад на БНБ за състоянието на банковата система у нас ръстът на печалбата през миналата година е 40.5%, или 364 млн. лв. повече от 2015 г. През миналата година българските банки получиха и общо 186 млн. лв. дивидент от сделката, с която Visa Inc придоби Visa Europa. Реално еднократни приходи получиха всички европейски банки - членки на платежната система. В периода октомври-декември на 2016 г., за който се отнася докладът на БНБ, се отчита най-висок тримесечен темп на нарастване на депозитите в рамките на годината. Въпреки почти нулевите лихви спестяванията на бизнеса и основно на домакинствата са нараснали през последното тримесечие на миналата година с 3.2%, или 2.4 млрд. лв., а за цялата 2016 г. - с 4.2 млрд. лв. Така в края на годината депозитите в банките достигат 78.6 млрд. лв. Брутният кредитен портфейл е нараснал едва с 0.6% (326 млн. лв.). С най-висок темп е нарастването при кредитите в сектор "Държавно управление" - 17.7% (103 млн. лв.). В края на 2016 г. необслужваните кредити и дългови ценни книжа са 10 млрд. лв. (при 11.1 млрд. лв. в края на 2015 г.).

Източник: Сега

Средната цена на декар земеделска земя достигна средно 761 лв. през 2016 г. при 732 лв. преди година, отчете НСИ. За последните 6 години цената се е увеличила близо три пъти. През миналата година са поскъпнали всички категории земя според начина на използването. Декар ниви струва средно 770 лв. (без ДДС), лозя - 370 лв., овощни насаждения - 534 лв., а постоянно затревени площи, където се отчита най-големият ръст на цената - 271 лв. Традиционно най-скъпа е земеделската земя в житницата на България - Североизточния район, където постигнатата цена през 2016 г. е 1157 лв. Статистиката отчита и повишение на цените на наемане или арендуване на земеделска земя. Рентата през 2016 г. достига средно 44 лв. при 42 лв. година по-рано. Най-висок е скокът за овощните градини - от 32 на 41 лв. При лозята и затревените площи се наблюдава падане на цените за наемане и арендуване. През 2016 г. най-висока е средната цена за един декар наета или арендувана земеделска земя отново в Североизточния район - 64 лв. Проучването е правено сред 1979 земеделски стопанства, специализирани дружества за инвестиции в земеделска земя и агенции за недвижими имоти.

Източник: СегаКонцесии

9,7 млн. лева ще получи Столичната община срещу правото на строеж за 35 години на балнеоложки хотел до банята в Банкя. Парите ще бъдат използвани за реставрация и социализация на минералната баня, която стои неизползвана от години. Парите трябва да бъдат изплатени от инвеститора, като той ще предостави сградата на хотела и всичко, което е построил, на общината след срока от 35 години. Инвеститорът се задължава да изгради и летен театър с 200 места, открити и закрити басейни, подземен паркинг, както и топла пешеходна връзка със самата баня. Строежът трябва да е приключил до 5 години. Обявяването на конкурс за възмездно право на строеж е следващата стъпка, която прави общината, след като преди година и половина стартира концесия за минералната баня.

Източник: Дума

Регулирана информация

На 25.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Пристанище Варна ЕАД - Варна

На 25.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" ЕАД - Бургас

На 25.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на Многопрофилна болница за активно лечение - Д-р Христо Стамболски ЕООД - Казанлък

На 25.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за първо тримесечие на 2017 г. на Елит 95 ООД - с. Дълбок извор, общ. Първомай

На 25.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на Многопрофилна болница за активно лечение-Самоков ЕООД - Самоков

Дружества
Производство на горно облекло, без работно
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Куш Мода ООД - Бургас   72 044  
  2   Пирин Текс ЕООД - Гоце Делчев   69 211  
  3   БТБ България АД - Русе   62 989  
  4   Пирин Текс Продакшън ЕООД - Гоце Делчев   39 758  
  5   Джи Ем Ти ООД - София   38 764  
  6   Дуветика България ЕАД - Димитровград   25 528  
  7   Брилянт инвест АД - София   23 767  
  8   Булгарконф АД - Пловдив   22 913  
  9   Аполон-95 ЕООД - Горна Оряховица   22 160  
  10   Каро-06 ЕООД - Жълтуша   16 749  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 25.04.2017
  Обща стойност (BGN): 360 614.22  
Брой търгувани компании: 39
Premium 27 779.24
Standard 222 114.52
АДСИЦ 109 155.84
Структурирани 1 564.61
Най-голяма промяна в цените
Арома АД - София 6.22 %
Проучване и добив на нефт и газ АД - София -5.85 %
BaSE - Акции: 3 334.77
BaSE - АДСИЦ: 3 754.40

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

МВР купува 290 високопроходими автомобила от компанията "Българска автомобилна индустрия" за над 30 млн. лв. Фирмата е изместила гиганти като "Мото Пфое". "Н-Ауто София", които внасят "Нисан", "Тойота Тиксим", както и "Киа Моторс България" също са отпаднали от надпреварата по различни причини. Според МВР "Мото Пфое" са направили грешно изчисление в цената си. Победителят е избран, но не става ясно дали договорът е подписан. В мотивите си за избора комисията, оценила предложенията, е записала като предимство, че предложените автомобили се сглобяват в България. Единствената кола, която се сглобява в България, е "Грейт уол". Наскоро "Литекс Моторс", която сглобяваше у нас колите от марката "Грейт уол" близо до Ловеч, подаде молба за обявяване в несъстоятелност. Едноличен собственик на капитала на "Българска автомобилна индустрия" е Андон Димитров. До средата на 2015 г. той е бил в управата на "Литекс Моторс". Преди това е управлявал и дружествата "Литекс Комерс" и "Литекс Пропърти". Член е и на управата на футболния клуб ЦСКА-София. Самата компания е регистрирана през март 2012 г., като тогава се казва "Литекс-Бус". В средата на 2015 г. вече е "Ловеч-Моторс", а от февруари тази година се сдобива с актуалното си име - "Българска автомобилна индустрия". Стойността на поръчката е над 29 млн. лв. без ДДС., като търгът е прекратен по втората позиция - за доставка на мобилни технически работилници, с които да се поддържат новите автомобили. За поддръжката вероятно ще се обяви следващ търг.

Източник: Сега

Общо 540.6 хил. тона руда е добила "Дънди прешъс металс Челопеч" през първото тримесечие на годината, показват данни на канадския собственик Dundee Precious Metals (DPM). Произведеното количество мед и злато под формата на концентрат е според прогнозите. Финансовите резултати на компанията ще излязат в началото на следващия месец. Изкопните работи в Крумовград, където DPM изгражда добивно-преработвателен комплекс за златна руда, вървят по план, като изливането на бетона се очаква да започне до края на април 2017 г. Добивът от новата мина е планиран да започне до края на 2018 г. В началото на тази година Европейската банка за възстановяване и развитие направи дялова инвестиция в дружеството, като вложи 43.7 млн. канадски долара. Средствата ще се използват за проекта в Крумовград.

Източник: Капитал

Изграждането на газовият хъб "Балкан" ще струва между 1.4 и 2.4 млрд. евро, показват разчетите на плана за развитие на "Булгартрансгаз" за периода 2017 - 2026 година. Разходите ще бъдат покрити от собствени и привлечени средства. Проектът е все още в идейна фаза и няма окончателно инвестиционно решение. Той е определен като ключов за компанията, а прогнозата е, че ще бъде пуснат в експлоатация до 2022 година. Хъбът ще работи с газ от различни източници, като сред вариантите са руски газ от нов морски газопровод, местен добив, газ от Южния газов коридор или от терминалите за втечнен газ от Гърция и Турция. В плана на "Булгартрансгаз" за пореден път се отбелязва важността на интерконекторите с Турция, Сърбия и Гърция, както и газопровода Eastring, който ще свърже мрежите на Румъния и Унгария. Въпреки това, с изключение на газовата връзка с Гърция и пуснатата тръба със северната ни съседка, нито един от тях не е в напреднала фаза.

Източник: Сега

Започна строителството на нов хипермаркет от веригата „Практис“ във Велико Търново. Инвеститор е компанията „Eвродом“. Обектът е седмият по ред на дружеството и трябва да бъде готов до шест месеца. Инвестицията в него ще е за 10 млн.лв. Новият хипермаркет ще е с разгъната площ от над 8 хил.кв. метра. Изпълнител на строителството е местната компания „Водстрой ВТ“.

Източник: Борба - Велико Търново

"Нестле България" ще инвестира 5.5 млн. лв. през 2017 г., като близо 4 млн. лв. от тях са за дълготрайни материални активи. Отделно от това се очакват допълнителни инвестиции в нови продукти в рамките на тази година. През 2016 г. "Нестле България" инвестира над 11.5 милиона лева в страната. "Нестле" работи на българския пазар от 1994 г., когато придоби бившия завод "Малчика" в София, където в момента се произвеждат различни продукти - шоколад, захарни изделия, бисквити. През 2006 г. швейцарската компания купи и сладоледената фабрика във Варна. "Нестле България" развива дейност в седем бизнес направления. От компанията цитираха официални данни за пазарни дялове, според които тя е лидер в страната при кафе напитките (67.6%), кулинарните продукти (61.6%), шоколадовите десерти (17.2%), зърнените закуски (37.9%) и храни за деца (15.6%) и втора при храни за домашни любимци (18.7%). От 1994 г. досега компанията е инвестирала над 265 млн. лв. в България. Българското дружество отчита 257 млн. лв. годишен оборот за 2016 г. и оперативна печалба от 25 млн. лв., като ръстът в обем е 2%. За 2017 българското дружество планира нарастващи продажби, по-висока печалба и увеличение на пазарните дялове.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Бизнес форум и двустранни бизнес срещи с корейски фирми

Конференция "Reach 2018 And Beyond" - 27 и 28 април 2017 г.

Изискванията на регламентите REACH и CLP за МСП

Конференция "Европейски технологии и практики в озеленяването на урбанизирани територии“

Tour d' Europe - Stockholm 2017 - B2B срещи между шведски купувачи и европейски производители в сектора на храни и напитки


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA 1 - 11 февруари, съботно-неделен
CCNA 3 - 11 февруари 2017, съботно-неделен
CCNA 2 - 06 февруари 2017, вечерен
CCNA TSHOOT - м. февруари 2017, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Гръцкото правителство продаде на търг 67-процентен дял от пристанището в Солун, както бе предвидено от споразумението между Атина и нейните кредитори - Европейския съюз и Международния валутен фонд. За купувач бе определен германо-гръцко-френски- китайски консорциум, съобщава гръцката агенция по приватизация. Консорциумът, който е предложил 1,1 милиарда евро, е бил избран пред други две конкурентни компании, след като е отговорил на призива на агенцията по приватизация да подобри офертата си. За сключването на договора е необходимо одобрение от Сметната палата, уточни агенцията. Консорциумът включва германската компания Дойче инвест екуити партнърс, гръцката Белтера инвестмънт и Търминал линк, който обединява френската група CMA-CGM и китайската държавна компания Чайна мърчантс холдинг интеренешънъл.

Източник: Associated Press

Америка

Coca-Cola Co. отчете по-слаба от очакваното тримесечна печалба за периода между януари и март. Основен фактор за това е преразпределянето на операциите за бутилиране в Северна Америка. Нетната печалба на компания за трите месеца до март е в размер на 1,18 млрд. долара, или 27 цента на акция, в сравнение с 1,48 млрд. долара, или 34 цента на акция година по-рано. Компанията отчете коригирана печалба на акция от 43 цента в сравнение с очакваните от анализаторите 44 цента на акция. Приходите са намалели с 11,3% до 9,12 млрд. долара, което представлява спад за осмо поредно тримесечие. Компанията продава голяма част от своя бутилиращ бизнес с нисък марж, за да намали разходите в условията на намаляващо търсене на газирани напитки в Северна Америка. Глобалните продажби на безалкохолни газирани напитки намаляха с 1% през първото тримесечие, приключило на 31 март, съобщиха от компанията във вторник.

Източник: Reuters

Азия

През първите три месеца на годината са били открити 3,34 милиона нови работни места в Китай, а безработицата е била 3,97%, според доклада за заетостта. Новите работни места са били със 160 000 повече в сравнение със същия период на миналата година, а процентът на безработица е спаднал с 0,07 процентни пункта. „Пазарът на труда в Китай отбеляза силен старт през тази година и остана стабилен през първите три месеца", каза говорителят на Министерството на човешките ресурси и социалното осигуряване Ли Айхун на пресконференция. Икономистите са на мнение, че по-ниската безработица предполага по-солидна картина за китайската икономика. От януари до март свободните работни места са се увеличили с 7,8% на годишна база, докато търсещите работа са били с 2,1% повече, според данни на министерството.

Източник: Xinhua

 
Индекси на фондови борси
25.04.2017
Dow Jones Industrial
20 996.12 (232.23)
Nasdaq Composite
6 025.49 (41.67)
Стокови борси
25.04.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)49.43
Heating oil ($US/gal.)1.5500
Natural gas ($US/mmbtu)3.0500
Unleaded gas ($US/gal.)1.6100
Gold ($US/Troy Oz.)1 265.60
Silver ($US/Troy Oz.)17.58
Platinum ($US/Troy Oz.)956.90
Hogs (cents/lb.)71.65
Live cattle (cents/lb.)1.16

       Опознай България

Дечко Узунов

Дечко Христов Узунов е световноизвестен художник. Роден е на 22 февруари 1899 г. в Казанлък. Следва в Мюнхенската академия (1922–1923). През 1924 г. завършва Художествената академия в София, специалност живопис. По-късно става ректор на софийската Художествена академия. Бил е и директор на Националната художествена галерия в София, а няколко пъти е избиран за председател на Съюза на българските художници. Член е на Европейската академия на науките, изкуството и литературата. Носител е на редица награди и признания. Узунов оставя изключително богато творчество – около 13 000 произведения. Той е един от най-изявените български художници. Работи в областта на всички жанрове, но предимно портрети, фигурална композиция и пейзаж. Сред най-известните му картини са “Вършитба”, “Светлина”, “Детски портрет”, “Мома”, “Пролет в Добруджа”. Дечко Узунов умира на 26 април 1986 г. в София.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 26.04.2017
Българска версия: 29271, Английска версия: 3015

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2017
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2017
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2017
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2017
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2017
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2017
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2017
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2017
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2017
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2017
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     

Ноември 2017
 ПВСЧПСН
44  12345
456789101112
4613141516171819
4720212223242526
4827282930   

Декември 2017
 ПВСЧПСН
48    123
4945678910
5011121314151617
5118192021222324
5225262728293031


 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999