Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 31 октомври 2018 г., брой 4826
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(31.10.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19391
USD   1.71986
CHF   1.71775
EUR/USD   1.1372*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Бизнес Логистичен Център София АД - София
Биофарм Инженеринг АД - Сливен
Бонора АД - София
Дивет Трейд АД - София
Енергомонтаж ВН АД - Варна
Корадо България АД - Стражица
Многопрофилна болница за активно лечение-Проф.д-р Параскев Стоянов АД - Ловеч
На дъното ЕАД - Батак
РБС АД - Ямбол
Трансстрой Бургас АД - Бургас
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Над 67 000 души работят в индустрията на изнесените услуги - аутсорсинга. Приносът на този специфичен сектор към българската икономика вече надхвърля 4 млрд. лева, а делът му гони 5% от брутния вътрешен продукт. Услугите по телефона са само 16%, а аутсорсингът обхваща много голям спектър дейности - от управление на сгради и обучение на персонал до писане на софтуер и техническа поддръжка, отчита Българската аутсорсинг асоциация (БАА) за 2017 година. Този сегмент на българската икономика се развива толкова устремно, че се очаква до 2021 г. приходите му да се удвоят до 8 млрд. лева (4 млрд. евро), а относителният му дял в икономиката на страната да достигне 7.9%, прогнозира асоциацията. Много западни компании изнасят част от бизнеса си в България, защото разходите тук са по-ниски - като се започне от наемите за офиси и сметките за ток и се стигне до данъците и заплатите, по-лесно се намират знаещи чужди езици, има добри програмисти и други специалисти. Неслучайно България се нарежда на първо място по атрактивност за аутсорсинг в Югоизточна Европа, на второ в Европа след Полша и на 15-о място в света, както сочи Global Services Location Index за 2017 г. на анализаторската компания A. T. Kearney.

Източник: Сега

В края на септември 2018 г. парите в обращение достигнаха 16 644.8 млн. лв., се съобщава Българската народна банка. За едногодишен период спрямо края на септември 2017 г. те нараснаха с 10.38%, или с 1565.0 млн. лв. Година по-рано (септември 2016 г. – септември 2017 г.) нарастването беше по-високо, както в процентно отношение (12.69%), така също и в абсолютна стойност (1698.0 млн. лв.). През месеците от юли до септември 2018 г. парите в обращение се увеличиха с 876.1 млн. лв., или с 5.56% в сравнение с края юни 2018 г., като нарастването им е с 0.52 процентни пункта по-ниско от отчетеното за същия период на 2017 г. Най-висок месечен прираст (2.69%) в рамките на третото тримесечие на 2018 г. парите в обращение отбелязаха през юли. В края на деветмесечието делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97.54%, като през третото тримесечие е нараснал с 0.04 процентни пункта спрямо края на юни. Средната по стойност банкнота в обращение в края на третото тримесечие на 2018 г. възлиза на 35.32 лв., което представлява увеличение с 0.42 лв. спрямо края на юни.

Източник: БанкеръДружества
Търговия на дребно с месо (вкл. птиче) и месни продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Чех ООД - Велико Търново   4 943  
  2   Дием Груп 2008 ООД - Самоков   3 833  
  3   ТДК-11 ООД - Бургас   2 696  
  4   В-Трейд Къмпани ООД - София   1 452  
  5   Орион Агроинвест ЕАД - Пазарджик   1 399  
  6   Риц ООД - Стара Загора   715  
  7   Янаком Делта ЕООД - Кърджали   201  
  8   Алимента ООД - Благоевград   196  
  9   Мег Трейдинг ЕООД - София   154  
  10   Юнимийт Комерс ООД - София   122  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 30.10.2018
  Обща стойност (BGN): 573 681.62  
Брой търгувани компании: 35
Premium 243 525.13
Standard 292 840.46
АДСИЦ 37 316.04
Най-голяма промяна в цените
Северкооп Гъмза Холдинг АД - София 10.00 %
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София -9.82 %
BaSE - Акции: 9 237.45

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Нетните приходи от продажби на „Сирма Груп Холдинг“ АД нарастват с 65% до малко над 4 млн. лв. през третото тримесечие на 2018 година на годишна база. Разходите по икономическите елементи на дружеството към края на септември възлизат на 3,8 млн. лв., като нарастват 2 пъти спрямо същия период на миналата година. Най-съществено е увеличението на разходите за външни услуги – от малко над 1 млн. лв. към 30 септември 2017 г. до 3,4 млн. лв. през третото тримесечие на 2018 г. Това рефлектира и върху финансовия резултат на „Сирма“, като нетната печалба се свива 6 пъти до 226 хил. лв. Сред текущите цели на групата са достигане на средногодишен ръст на приходите от минимум 20% и постигане на минимум 40% дял на приходите от Северна Америка и Европа в общите, посочват от „Сирма Груп Холдинг“ в доклада си за дейността. Според ръководството на дружеството растежът на приходите ще бъде подкрепен от укрепване на пазарния дял в когнитивните услуги, един от най-перспективните сегменти на IT сектора, където „Сирма Груп“ има значителна експертиза.

Източник: investor.bg

По-високите цени на алуминия на световния пазар са увеличили приходите на шуменския производител "Алкомет" през първите девет месеца на 2018 година, но заедно с това са повишили и разходите му. В резултат на това печалбата на компанията намалява, като допълнителен ефект оказват и увеличените разходи за лихви във връзка с течащата в момента инвестиционна програма. Предприятието продължава да увеличава производството на по-завършени и по-скъпи продукти за сметка на стандартните, което е причина продажбите да нарастват като стойност при практически непроменен обем. За първите девет месеца на 2018 г. производството се запазва (лек ръст от 2%), продажбите също остават стабилни (50.6 хил. тона). Компанията продължава да променя продуктовия си микс към по-завършени и по-високодоходни изделия. Така при пресовите продукти продажбите на специални и елоксирани профили са нараснали с 25%, а на боядисани - с над 30%, докато тези на стандартни профили са намалели с почти 5%, макар че остават основна част от производството. Във валцовия цех преструктурирането е в посока увеличаване на фолиевите продукти за сметка на лентите и листата, като от дружеството отчитат 4-кратно увеличение при фолиото за конвертиране.

Източник: Капитал

Меморандум за сътрудничество бе пописан между Българската агенция за инвестиции и община Сливен. Целта е да се създаде благоприятна среда за привличане на предприемачи. Една от идеите е да се търсят предприемачи във високите технологии, в сферата на автомобилостроенето или производството на части за самолети. Минималните изисквания са размерът на вложенията да е над 5 млн. лева, в период до 5 години, а разкритите нови работни места – минимум над 100-150. Новата индустриална зона на Сливен ще се намира в района на бившето селскостопанско летище „Бършен“, край главния път за Ямбол. Тя ще заема терените около летището с обща площ 2500 дка. Летището с площ от 170 декара и имотите около него с обща площ от близо 2 700 дка бяха предоставени от държавата безвъзмездно на Сливен при управлението на кмета Йордан Лечков /2003-2011 г./.

Източник: Труд

От 1 ноември 2018 г. Столичната община увеличава зелената зона за платено паркиране срещу 1 лев на час с над 5500 места. Разширението на зоната се прави по искане на гражданите в районите "Лозенец", "Красно село", "Оборище" и "Възраждане". Така общият брой на местата за платено паркиране в София ще нарасне до 27-28 хил., твърдят от Центъра за градска мобилност. Новите паркоместа се намират на улиците между бул. "Джеймс Баучер" и бул. "Никола Вапцаров" в "Лозенец", в карето на бул. "Иван Гешов", бул. "Пенчо Славейков", бул. "Ген. Тотлебен" и ул. "Георги Софийски" в "Красно село", карето между ул. "Константин Величков", бул. "Сливница", бул. "Александър Стамболийски", ул. "Димитър Петков" и ул. "Опълченска" във "Възраждане", както и района между бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", бул. "Ситняково", бул. "Данаил Николаев" и ул. "Черковна" в "Оборище". Центърът за градска мобилност е подготвил 95% от новата зона, като вече са поставени пътните знаци, маркировките и предвидените за някои тротоари ограничителни колчета.

Източник: Сега

По искане на Инспекцията по труда в Ловеч Окръжният съд обяви в несъстоятелност „Бета мебел” АД - с. Голям извор, съобщи директорът на инспекцията Митко Митев. Причината е неизплащане на трудовите възнаграждения на повече от една трета от работниците за период, по-дълъг от два месеца.С решение на съда дружеството ще бъде заличено и от Търговския регистър. В момента тече тримесечният срок, в който работниците на мебелната фирма имат право да претендират своите вземания пред Гаранционния фонд.

Източник: Дарик радио

Регулирана информация

На 30.10.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за трето тримесечие на 2018 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Покана за избор на изпълнител по дейност "Проучване на образуваните отпадъци в страната..." по проект SWAN Срок за участие – 9 ноември!

Консултация на ЕК относно средата за обслужване на едно гише за митниците Срок за включване в консултацията – 10 ноември!


Предстоящи събития

31 октомври: Семинар “Разработване на концепция за нови учебни програми във висшето образование”

1 ноември: КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)

6-8 ноември: Българо-азербайджански бизнес форум и B2B срещи

8-9 ноември: Конференция „Бъдещето на ДДС. Дигитална икономика“

13 ноември: Конференция "Образование и бизнес: Без граници"

16 ноември: Дискусия: Български марки на чужди регали - Private label или Собствена марка

20 ноември: Семинар „Изискванията на регламентите REACH и CLP за МСП“

22-19 ноември: Конкурс на БСК за детска рисунка "Коледата е възможна"

29 ноември: Конференция „Безопасност и здраве при работа 2018"

19 октомври: Годишни награди на БАУХ за 2018 г.

5 декември: Общо събрание на БСК


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google Ads. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.

1 ноември 2018

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 19 ноември 2018, съботно-неделен
ССNА 2 - 24 ноември 2018, съботно-неделен
CCNP Route - 10 ноември 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Испанската Iberdrola пусна в експлоатация вятърната си ферма Wikinger в Балтийско море. Съоръжението с капацитет 350 мегавата се намира край североизточния бряг на германския остров Рюген. Това е първата офшорна вятърна електроцентрала, която е "100% проектирана и експлоатирана" от испанската компания. Общата инвестиция на Iberdrola в проекта е 1.4 млрд. евро, съобщават от компанията. Вятърните турбини са 165 метра високи, а всяка от лопатките им е с дължина 67 метра. Напълно функционираща и свързана с германската мрежа, Wikinger доставя възобновяема енергия на 350 000 домове в страната. Това помага да се спестят почти 600 000 тона въглеродни емисии годишно, според Iberdrola. Председателят на Iberdrola Игнасио Галан заяви, че вятърната ферма представлява нова стъпка в ангажимента на компанията да доставя надеждна, ефективна и чиста електроенергия.

Източник: CNBC

Америка

Тръмп каза, че иска да премахне конституционното право на гражданство за родени в САЩ бебета на хора, които не са американски граждани, и на имигранти, пристигнали незаконно в страната. Тръмп направи изказването по телевизия HBO в момент, когато се появяват нови настоявания за твърда имиграционна политика преди изборите в САЩ следващата седмица. Той смята, че съсредоточаването върху имиграцията ще активизира неговите поддръжници и ще помогне на републиканците да запазят мнозинството си в Конгреса. Премахването на гражданството по рождение би предизвикало съдебна битка заради едностранната възможност на президента да промени конституционна поправка. Четиринадесетата поправка на американската конституция гарантира това право на децата, родени в САЩ. Попитан за законността на подобен указ, Тръмп заяви: "... казват, че мога да го направя просто с изпълнителна заповед".

Източник: CNBC

Азия

Японската компания Shikoku Electric Power задейства отново Трети блок на атомната електроцентрала в Иката на о-в Шикоку близо година след като експлоатацията му беше спряна заради протести. Според Shikoku Electric от вторник Трети блок ще започне отново да захранва мрежата с енергия, а на 28 ноември би трябвало вече изцяло да е подновил работа. През декември съдът постанови, че реакторът трябва да бъде изключен, след като за това беше призовала гражданска организация. Тя заяви, че компанията оператор е подценила опасността за централата от възможно изригване на вулкана Асо, намиращ се на около 130 км от нея. Миналия месец съдът реши да отмени забраната, след като прие, че няма риск за безопасността дори и при изригване на вулкана. В Япония повечето ядрени реактори все още са изключени след най-тежката ядрена авария в нейната история, в АЕЦ Fukushima през 2011 г. 

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
30.10.2018
Dow Jones Industrial
24 874.64 (431.72)
Nasdaq Composite
7 161.65 (111.36)
Стокови борси
30.10.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)66.49
Heating oil ($US/gal.)2.2700
Natural gas ($US/mmbtu)3.2300
Unleaded gas ($US/gal.)1.8200
Gold ($US/Troy Oz.)1 219.50
Silver ($US/Troy Oz.)14.42
Platinum ($US/Troy Oz.)837.20
Hogs (cents/lb.)59.00
Live cattle (cents/lb.)116.80

       Опознай България

Ден на Черно море

На 31 октомври се чества Международният ден на Черно море. Датата е определена за празник през 1996 г. на среща на министрите на околната среда на България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна, с цел да бъде привлечено вниманието на обществеността върху усилията за опазване на Черно море.
Черно море има обширен водосборен басейн, в който се вливат повече от 300 реки. Около една трета от сушата на Европа принадлежи към водосборния басейн на Черно море, а втората, третата и четвъртата по големина и воден обем реки на Европа се вливат в Черно море и в свързаното с него Азовско море. Площта на водосборния му басейн е над 2,3 милиона кв.км и обхваща напълно или частично териториите на 22 страни на Европа и Мала Азия - 6 Черноморски държави /България, Грузия, Русия, Румъния Турция и Украйна/ и 16 страни на Централна и Източна Европа. Черно море е най-изолираното от Световния океан море - свързано е с океаните посредством Средиземно море през протоците Босфор, Дарданели и Гибралтар. През 2018 г. празникът ще бъде отбелязан и в София, пред НДК. На площада пред Двореца ще се появи 25 метрова риба, изработена от 800 пластмасови торбички, за да напомни за замърсяването на морето.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 31.10.2018
Българска версия: 29663, Английска версия: 2908

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999