Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 25 октомври 2018 г., брой 4822
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(25.10.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21666
USD   1.71730
CHF   1.71971
EUR/USD   1.1389*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Амонит АД - Варна
Билборд АД - София
Ентел ТТТ АД - София
Ентел холдинг АД - София
Първи май АД - Силистра
Пъткомплект 2000 АД - София
Ритон П АД - Панагюрище
Солвекс-Мира-Фрукт АД - Нови пазар
Старком холдинг АД - Етрополе
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

На свое редовно заседание Управителният съвет (УС) на БСК на 24.10 прие решение, с което свиква XV Общо събрание на БСК, на 5 декември 2018 г. Сдружение „Храни и напитки България“, Българска петролна и газова асоциация, Уникредит Булбанк АД, Пфайзер Люксембург Сарл – клон България, Фондация „Уебит“, Биодит Глобал Технолоджи АД и Фолиарт ООД станаха членове на БСК. Новоприетите членове на БСК обединяват компании от различни сектори на икономиката, в които са заети общо над 15 хил. души. На вниманието на УС бяха представени и основни позиции за стартиране на обществен дебат за съществени промени в действащия или приемане на изцяло нов Кодекс на труда.

Източник: БСК

За да заработи новото „Национално тол управление“, на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) ще бъдат осигурени над 2 млн. лв., които ще дойдат от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), реши Министерският съвет. Новите средства идват на фона на отпуснатите през лятото 180 млн. лв. за изграждането на тол системата, които не бяха предвидени в бюджета. Сумата от над 2 млн. лв. е за разходи по въвеждането на смесената електронна система - за таксуване на камионите според изминатото разстояние и за електронните винетки за леките коли. Освен това с парите трябва да се покрият и разходите на 105 автомобила, оборудвани с мобилни камери за контрол, наемите за разполагане на 500-те терминала за самообслужване и за оборудване на работни места в администрацията на "Националното тол управление".

Източник: СегаПриватизация

Парламентът прие отново промените в Закона за държавната собственост, гласувани на 10 октомври 2018 г., и по този начин отхвърли десетото вето на президента Румен Радев. С приетите повторно текстове управляващите премахват забраната за апортиране на имоти и вещи, които са собственост на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие. Министeрският съвет може да взема решения за апорт на имоти и вещи, които не са обособени части от такива дружества, в смесени дружества с общинско участие. С друг текст бе отнета възможността на направилите апорт държавни фирми да имат блокираща квота при вземането на важни решения. Президентът Радев върна изброените промени с аргумент, че създават възможност за скрита приватизация на дружества от забранителния списък. В него влизат около 180 държавни фирми, сред които предприятия от военнопромишления комплекс, болници, комунални дружества и т.н.

Източник: Сега

Концесии

Правителството открива процедура за предоставяне на концесия на морски плаж „Слънчев бряг- централен“ в община Несебър, като целта е обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за 20-годишния срок на концесията. Размерът на минималното годишно концесионно заплащане е 1 393 210 лева без ДДС. Концесионерът на морския плаж ще бъде определен в резултат на конкурс. Съгласно друго решение, правителството приема отправеното от концесионера „Вени-М“ ЕООД предложение за прекратяване на договора за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица – морски плаж „Слънчев бряг-централен“ в община Несебър, сключен през 2002 г.

Източник: 24 часа

Дружества
Добив, обогатяване и брикетиране на въглища с калоричност непревишаваща 5833 kcal/kg
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Мини Марица Изток ЕАД - Раднево   565 959  
  2   Въгледобив Бобов дол ЕООД - Бобов дол   20 190  
  3   Мина Бели брег АД - Габер   12 816  
  4   Мина Станянци АД - София   7 412  
  5   Въглища Перник ООД - Перник   7 217  
  6   Фундаментал ЕООД - Бобов дол   4 131  
  7   Балкан МК ЕООД - Перник   2 895  
  8   Мина Черно море Бургас ЕАД - Поморие   832  
  9   Мина Чукурово АД - Габра   396  
  10   Кам и Кам ООД - Симитли   341  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 24.10.2018
  Обща стойност (BGN): 184 518.25  
Брой търгувани компании: 34
Premium 59 147.06
Standard 24 329.11
АДСИЦ 20 603.60
Структурирани 80 438.48
Най-голяма промяна в цените
Зърнени храни България АД - София 10.40 %
БТФ Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF ФОНД - София -8.91 %
BaSE - Акции: 57 314.25
BaSE - АДСИЦ: 391 685.52

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

При недостиг на ток енергийната система вече ще може да разчита освен на ТЕЦ-овете от студения резерв и на две предприятия. Търговете на Електроенергийния системен оператор бяха спечелени от "Мини Марица-изток" и "Стомана Перник". При необходимост тези две дружества ще предоставят предварително закупените от тях количества на други промишлени предприятия, които в момента имат нужда от ток. За пръв път в страната ни се прави опит да бъде осигурен този така наречен третичен резерв, обясни изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев.

Източник: Дума

Бившето машиностроително предприятие "Вапцаров", чийто основен бизнес сега е отдаване на имуществото си под наем, ще продаде активите си в Плевен на един от наемателите. Сделката ще бъде сключена с производителя на дървесни пелети и брикети "Кейууд" за сумата от 942.35 хил. лв. Окончателното решение за това ще бъде взето на общо събрание на 23 ноември 2018 г. Със средствата компанията ще покрие задълженията си към основните кредитори, които са свързани с нея. Сделката е разделена на две части, като първата включва имотите в Плевен (земя и сгради), а втората - движимите вещи (машини и оборудване). И за двете предложението е продажбата да стане по пазарна оценка. Земята и сградите са оценени на 626.27 хил. лв., а машините - на 316.08 хил. лв. Договорката е общата сума да бъде платена на шестмесечни вноски, първата от които половин година след сключването на договора, тъй като компанията ще ползва банково финансиране и има нужда от време да го договори. Самите активи ще бъдат използвани за обезпечение по заема. Останалите вноски ще бъдат издължени в рамките на три години.

Източник: Капитал

Правителството реши да предостави за безвъзмездно управление на администрацията на Министерския съвет резиденция „Бояна“, а стопанство „Кричим“ - на „Югозападно държавно предприятие“ ДП - гр. Благоевград. Резиденция „Бояна“ и поземлените имоти в село Куртово Конаре са със статут на публична държавна собственост. Двата обекта към момента се стопанисват от Националната служба за охрана при президента на Република България, но са с отпаднала необходимост и не са свързани с основната дейност на службата. Двуетажната сграда със специално предназначение на Резиденция „Бояна“ е със застроена площ от 1027 кв. м и е необходима за изпълнение на дейностите на администрацията на Министерския съвет. Стопанство „Кричим“ се намира в землището на село Куртово Конаре, община Стамболийски, и включва общо 24 имота с различна площ. На територията на стопанството се намират сгради паметници на културата - Двореца „Кричим“ и „Австрийската къща“, които са със статут на недвижимо културно наследство.

Източник: Банкеръ

Консолидираните продажби на „Стара планина холд“ АД за деветмесечието на 2018 година бележат повишение от 13,81% до 182,4 млн. лв. в сравнение с продажбите за същия период на миналата година, съобщи дружеството чрез Българска фондова борса. Към края на октомври се очаква консолидираните продажби на „Стара планина холд“ да нараснат с 12,47% до 203,6 млн. лв. Най-голям годишен ръст на продажбите спрямо деветте месеца на 2017 г. отчита "М+С Хидравлик" АД. Според неконсолидираните данни продажбите на дружеството към края на септември достигат малко над 95 млн. лв., което е с 16,55% повече в сравнение с година по-рано, като се очаква темпът им на ръст да се запази и към края на октомври да достигнат 95,11 млн. лв. "Хидравлични елементи и системи" АД отчита годишен ръст на продажбите от 11,13% от януари до края на септември до 45,8 млн. лв. Прогнозата за продажбите са те да достигнат 51,6 млн. лв. към края на октомври, което би било с 11,10% повече в сравнение със същия период на 2017 г.

Източник: investor.bg

Луксозният бранд InterContinental Hotels & Resorts откри първия си хотел в София. InterContinental Sofia е собственост на инвестиционната компания „Галакси Инвестмънт Груп” през „Интерхотел Гранд – Хотел София” АД и се управлява от „InterContinental Мениджмънт България” ЕООД. InterContinental Hotels & Resorts, най-големият луксозен бранд в света със 70-годишна история, са част от InterContinental Hotels Group (IHG®). Към днешна дата IHG® е водеща хотелска верига, която оперира в близо 100 страни.

Източник: 24 часа       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Пациентите вече няма да могат да ползват по-скъпа терапия дори срещу доплащане

Станислав Попдончев, БСК: Трябва да бъдат подменени около 200 000 фискални устройства, на останалите ще е нужна актуализация на софтуера

Липсата на работна ръка и предизвикателствата пред т.нар. кръгова икономика са сред ключовите проблеми пред производствените сектори на икономиката

Седем нови организации и фирми станаха членове на БСК

Камен Колев: Процедурите по несъстоятелност са малко, но задлъжнялостта на компаниите расте


Предстоящи събития

25 октомври: Национална конференция: „Предизвикателства пред развитието на човешкия капитал в индустрията“

25 октомври: Заседание на Националния съвет за оценка на компетенциите

25 октомври: КУРС „Въведение в Blockchain технологията”

26 октомври: Конференция „Киберсигурност в електрическата мобилност и цифрова трансформация в енергийната инфраструктура“

27-28 октомври: Обучение по мрежи CCNP ROUTE: Implementing IP Routing

1 ноември: КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)

8-9 ноември: Конференция „Бъдещето на ДДС. Дигитална икономика“

16 ноември: Дискусия: Български марки на чужди регали - Private label или Собствена марка

20 ноември: Семинар „Изискванията на регламентите REACH и CLP за МСП“

22-19 ноември: Конкурс на БСК за детска рисунка "Коледата е възможна"

19 октомври: Годишни награди на БАУХ за 2018 г.


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.

03 октомври 2018

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.
13 октомври 2018

Обучение по мрежи в Сиско академията:

ССNА 2 - 20 октомври 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 септември 2018, съботно-неделен
CCNP Route - 27 октомври 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Печалбата на британската банка Barclays бележи скок за третото тримесечие благодарение на доброто представяне на подразделенията за инвестиционно банкиране и търговия на дребно. Банката отчете печалба от 1,5 млрд. паунда преди облагането с данъци за трите месеца до 30 септември. Това е ръст спрямо сумата от 1,1 млрд. паунда преди година. Главният изпълнителен директор Джес Стейли заяви, че финансовата институция се справя добре, въпреки че несигурността около Brexit „силно натежава върху пазарното настроение“. От данните става ясно, че печалбата от търговия на пазараите нараства с 19% до 1,2 млрд. паунда в рамките на тримесечието на годишна база. Доброто представяне за периода ще се приеме с радост след по-неубедителната първа половина на годината, по време на която печалбата на Barclays пострада от разходи около съдебни спорове. Също така през март стана ясно, че активистът инвеститор Едуард Брамсън е придобил 5-процентен дял от банката.

Източник: BBC

Америка

Тим Кук, главен изпълнителен директор на Apple, заяви, че американският технологичен гигант подкрепя идеята за законодателство за защита на личните данни в САЩ. „Ние в Apple подкрепяме напълно приемането на федерален закон за защита на личния живот в САЩ", каза Кук, предизвиквайки бурни аплодисменти в залата. Той изброи четирите права, които един такъв закон би трябвало да защитава, на първо място правото на минимално количество събирани данни и правото да знаеш какви данни се събират и за какви цели се използват. „Това е единственият начин да се даде на потребителите възможност да решават кое събиране на данни е законно и кое - не. Всичко друго е лицемерие“, заяви той. Шефът на Apple подчерта също, че компаниите трябва да „признаят, че данните принадлежат на потребителите“, от което следва, че те си запазват правото да ги коригират или премахват. Според него трябва да бъде признато също „правото на сигурност“ на данните. Тим Кук приветства Европейския регламент за защита на личните данни, влязъл в сила на 25 май.

Източник: CNBC

Азия

Китайските държавни енергийни компании Sinopec Group и China National Petroleum Corp (CNPC) не са направили заявки за доставка на петрол от Иран през ноември поради опасения от предстоящите американски санкции, които трябва да влязат в сила в началото на следващия месец. Очаква се на 4 ноември наказателните мерки на Вашингтон да ударят износа на ирански петрол, а идеята им е да принудят Техеран да се откаже от своята ядрена програма. Иран е третият по големина износител на петрол в Организацията на страните износители на петрол (ОПЕК), а Китай е неговият най-голям купувач. Sinopec и CNPC са пропуснали заявки за доставки през ноември, тъй като остава неясно дали китайските компании ще могат да се възползват от някакви отстъпки след активирането на санкциите. „Без яснота относно ползите и вредите от американските санкции никоя компания няма да рискува да купува петрол от Иран през ноември“, смята един от източниците, отказал да бъде назован. За момента двете китайски компании отказват да дадат коментар.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
24.10.2018
Dow Jones Industrial
24 583.42 (-608.01)
Nasdaq Composite
7 108.40 (-329.14)
Стокови борси
24.10.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)66.27
Heating oil ($US/gal.)2.2400
Natural gas ($US/mmbtu)3.1800
Unleaded gas ($US/gal.)1.8000
Gold ($US/Troy Oz.)1 239.60
Silver ($US/Troy Oz.)14.76
Platinum ($US/Troy Oz.)834.90
Hogs (cents/lb.)57.52
Live cattle (cents/lb.)118.35

       Опознай България

Академик Тодор Бурмов

Тодор Бурмов е български политик, първият министър-председател на България. Роден е на 2 януари 1834 в село Нова махала, Габровско. През 1857 завършва Духовната академия в Киев и става учител в Габрово. След 1860 е редактор на вестниците Български книжици, Съветник и Време. По време на Временното руско управление е Пловдивски вицегубернатор и Софийски губернатор. От 17 юли 1879 до 6 декември 1879 оглавява първото българско правителство. През 1881 става член на просъществувалия за кратко Държавен съвет. През 1883 е министър на финансите в кабинета на генерал Леонид Соболев, както и за няколко дни по време на преврата от 1885. След преврата заедно с други консерватори преминава към проруската Прогресивно-либерална партия. След 1886 г. се оттегля от политическия живот и се занимава с книжовна дейност - участва в редактирането на вестниците Витоша, Български глас и Светлина. Умира в гр. София на 25 октомври 1906 г.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 25.10.2018
Българска версия: 29673, Английска версия: 2909

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999