Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Тракийски център – Халка Бунар

Останките от тракийския център при Халка Бунар се намират върху ниска полегата тераса, непосредствено на север от едноименния карстов извор в землището на с. Горно Белево, Старозагорска област. През римската епоха изворът е бил обграден от всички страни със солидна стена. Има данни, че стена е съществувала и в предримската епоха.
Обектът е регистриран през 1999 г. по време на теренни обхождания. Голям иманярски изкоп и над 600 иманярски копки са направили видими останки от значителен по площ и с извънредно голяма концентрация на археологически материали тракийски обект. В изхвърлената пръст е събрано внушително количество керамични фрагменти и находки. Една от тях е особено ценна - фрагмент от съд със сив цвят с графит на гръцки език, вероятно част от тракийско царско име (Аматок или Саток) от края на ІV или началото на ІІІ в.пр. Хр.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 05.07.2020
Българска версия: 30014, Английска версия: 2881

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.