Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 05 септември 2018 г., брой 4788
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(05.09.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.17174
USD   1.69160
CHF   1.73682
EUR/USD   1.1562*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Авеста трейд АД - София
Билд кънстракшън АД - София
Грийн А енд Д АД - София
Хидрострой АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

България отделя 2,3% от брутния си вътрешен продукт (БВП) за транспортна инфраструктура по данни на Евростат за 2016 година. В Европейския съюз (ЕС) средно държавните разходи за транспорта са били 1,9% от БВП, което е под отчетените за 2015 г. 2%. Държавните разходи за сектора включват администриране, регулиране, изграждане и поддържане на транспортната инфраструктура. Тук се включват пътищата (сухоземни и водни), железопътният и въздушният транспорт, както и всякаква друга транспортна инфраструктура за придвижване на продукти като тръбопроводи. Отчитат се и разходите на държавни компании в сектора, субсидиите и инвестициите, насочени към обществения транспорт. Най-много за транспортната система отделят в Люксембург (3,7% от БВП), Унгария и Чехия (и в двете по 3,5 %). Трите страни членки с най-ниски държвни разходи за транспортна инфраструктура през 2016 са Кипър (0,6 %), Ирландия (1,1 %) и Малта (1,2 %). България по този показател с отчетените 2,3% е на 15-то място сред страните членки и е над средното ниво за ЕС от 1,9%.

Източник: investor.bg

50 000 регистрирани земеделци са получили субсидии за общо 120 млн. лв. през 2017 г., но не са подали данъчни декларации и така са си спестили плащането на данъци и осигуровки върху тях, обяви НАП. Въпреки че агросубсидии се изплащат от много години, едва сега приходната агенция е решила да направи засечка с данните от фонд "Земеделие", който изплаща помощите, за да разбере дали сумите са вписани в данъчните декларации на земеделците за 2017 г. Съпоставката показала, че над половината от общо регистрираните 93 000 производители изобщо не са подали формуляри в НАП. Има и значителен брой производители, които са подали декларация, но са посочили по-малки доходи от реално получените. Най-много нарушения са засечени в Кърджали, Хасково и Благоевград. Сред данъчните тарикати има и едри земеделци - получатели на субсидии от порядъка на 1-2 млн. лв. Към момента от приходната агенция не можели да кажат с колко точно е ощетена хазната, тъй като земеделците ползват различни проценти признати разходи в зависимост от вида на продукцията си, както и различни данъчни ставки в зависимост от това дали са еднолични търговци или физически лица.

Източник: Сега

Концесии

Правителството взе решение, с което се открива процедура за предоставяне на концесия на три морски плажа - "Река Вая" в община Несебър, "Къмпинг Черноморец" в община Созопол и "Каварна" в община Каварна. Целта е плажовете да бъдат обезопасени и да се предоставят услуги от обществен интерес за срока на концесията. Размерът на минималното годишно концесионно заплащане е определен съгласно приетата от Министерски съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното плащане за морски плажове. За морски плаж "Река Вая" размерът възлиза на 48 053 лв., за "Къмпинг Черноморец" – 26 961 лв., а за "Каварна" – 45 961 лв. Трите морски плажа следва да бъдат обезпечени със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж, и услуги от обществен интерес.

Източник: Банкеръ

Дружества
Далекосъобщения
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Булсатком ЕАД - София   153 127  
  2   Ериксон Телекомюникейшънс България ЕООД - София   48 637  
  3   НУРТС България ЕАД - София   38 418  
  4   Интеруут България ЕАД - София   29 522  
  5   Кънвърджис Интернешънъл България ЕООД - София   24 893  
  6   Бетател ООД - София   24 206  
  7   БТК-Нет (БТК Секюрити) ЕООД - София   23 886  
  8   Балкантел ООД - София   21 382  
  9   Нуртс Диджитъл ЕАД - София   19 681  
  10   ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България ЕАД - София   19 140  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 04.09.2018
  Обща стойност (BGN): 437 453.01  
Брой търгувани компании: 25
Premium 378 130.92
Standard 34 527.89
АДСИЦ 23 654.20
Структурирани 1 140.00
Най-голяма промяна в цените
235 Холдингс АД - София 22.73 %
Доверие - Обединен холдинг АД - София -3.29 %
BaSE - Акции: 167.70
BaSE - АДСИЦ: 19.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Събраните средства във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ през 2017 г. възлизат на 490.3 млн. лв. По закон във фонда се събират по 5% от месечните приходи на производителите и вносителите на електроенергия в страната, както и на „Булгартрансгаз“ и Електроенергийния системен оператор. Средствата от търгове за продажба на квоти емисии парникови газове също постъпват във фонда. Със събраните средства се покриват разходите на Националната електрическа компания от изкупуване на електроенергия на преференциални цени. През миналата година от 5% вноски са събрани близо 236 млн. лв., а от продажба на квоти - 254.5 млн. лв., е посочено още в отчета. Разходите за издръжка на фонда през 2017 г. възлизат на 193 хил. лв. За покриване на разходите на НЕК, произтичащи от статута й на обществен доставчик, са изплатени близо 505 млн. лв. Разликата спрямо приходите на фонда през 2017 г. е осигурена от останали средства, събрани в него през 2016 г. Отчетът на фонд „Сигурност на електроенергийната система“ е приет от Управителния съвет на фонда през март 2018 г. и е одитиран от Сметната палата.

Източник: Банкеръ

"Завод за хартия - Белово" може скоро да не бъде публично дружество. В края на август 2018 г. Комисията за финансов надзор допусна коригираното търгово предложение на мажоритарния собственик Pabolux, което предвижда цена от 2.25 лв. на акция. Миноритарните акционери имат 28 дни да приемат офертата, а инвестиционен посредник е "Елана трейдинг". В момента книжата на дружеството се търгуват на алтернативния пазар на Българската фондова борса. Обект на търговото предложение са 436 858 акции, или 7.6% от капитала. Останалите 92.4% от акциите се притежават от Pabolux - 59.22% пряко и 33.18% непряко през Padilux. И двете компании са регистрирани в Люксембург и имат гръцки директори, но собствеността им е пръсната, като по информация от търговото предложение никое лице не държи повече от 5% от капитала им. Изкупуването на миноритарния пакет в завода за хартия ще бъде финансирано със собствени средства. Предприятието беше приватизирано от гръцката Thrace Paper Mill през 1997 г., а няколко години по-късно беше прехвърлен на двете люксембургски дружества, които се смята, че са свързани със стария собственик. "Завод за хартия - Белово" има годишен капацитет за производство на 58 хил. тона различни видове хартия и е най-големият производител в страната на тишу хартия.

Източник: Капитал

В "Тех парк Оптела" - Пловдив на 5 септември 2018 година ще бъде открит IT хъб по информатика и електронно лидерство на името на Махатма Ганди. Проектът - "Международно висше училище по информатика и електронно лидерство "Махатма Ганди" е разработен в партньорство с Индийския институт за хардуерни технологии, откъдето е закупен индийски франчайз. Основната цел на новосъздадената структура, по думите на проф. Асен Конарев, член на екипа, е да се представи качествено обучение за лесно и удобно използване на технологиите, както и да се удовлетвори нарастващата нужда от висококвалифицирани специалисти за така необходимата дигитална трансформация на бизнеса. В структурата на новия IT хъб са включени още учебен център "Индийски институт по хардуерни технологии-България" за над 2300 курса по компютърните специалности, "ИТ Академия" за разработка на блокчейн проекти, частен професионален колеж "Омега" по компютърни мрежи, графичен и интериорен дизайн и Фондация Българо-индийски технологичен форум "Махатма Ганди".

Източник: БТА

Близо 3100 домакинства в Перник не са подновили договорите си с "Топлофикация". Отливът е заради новите условия на дружеството, с които отпадна заплащането на ползваната топлоенергия на база квадратура на жилището, а с тях и евтиното парно. Отпада и отстъпката от 13.7%, която коректните абонати без индивидуални договори ползваха досега. Абонатите с индивидуални договори вече ще плащат отоплението и топлата вода на 11 равни месечни вноски с 5% отстъпка и 12-а изравнителна с 50% отстъпка.

Източник: Сега

"Топливо" АД не успява да намери мястото си в острата конкуренция на трите си основни пазара - на отоплителни материали (дърва и въглища), на строителни материали и на търговията с газ пропан-бутан, течни горива във веригата от бензино- и газостанции (с марката SNG). През 2017 година компанията отчете най-голямата си консолидирана загуба в последното десетилетие - 3.86 млн. лева. Така бе задминат антирекордът от 2011 г., когато отрицателният финансов резултат бе 3.001 млн. лева. В края на полугодието на 2018 г. нетната загуба на групата "Топливо" е в размер на 4.048 млн. лева. Приходите от отоплителни и строителни материали формират 40% от паричните постъпления на фирмата, а останалите 60% идват от продажби на газ и течни горива. Консолидираните разходи по дейността обаче растат с по-висок темп, което и натиска надолу финансовите резултати. Високи са и плащанията на лихви по банковите кредити. И дългосрочните, и краткосрочните задължения на "Топливо" АД са нараснали, като вече са на стойност 85.982 млн. лева. Срещу тях обаче стоят текущи активи за 76.595 млн. лева. Компанията продължава да продава недвижими имоти, като отчита печалби от тази дейност, с които се намаляваха загубите.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Радосвет Радев: Квотите за хора с увреждания са арогантна намеса на държавата в един свободен пазар


Предстоящи събития

6-8 септември: Трети национален събор „Млечният път на България през вековете“

25 септември: Целодневно обучение "Практическо приложение на GDPR"

26 септември: Българо-китайски бизнес форум на тема „Иновации в текстилната промишленост“

27 септември: Клуб Investor.bg "Предприемачи на бъдещето". БСК е институционален партньор на събитието.

27-28 септември: IFIB 2018: Конференция и международни срещи по време на интернационалния форум по биотехнологии и биоикономика в Торино, Италия

17 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2018

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.

03 октомври 2018

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.
13 октомври 2018

Обучение по мрежи в Сиско академията:

ССNА 2 - 01 септември 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 септември 2018, съботно-неделен
CCNP Route - 27 октомври 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейската комисия е взела решение да не продължава антидъмпинговите мита за вноса в ЕС на слънчеви батерии от Китай, става ясно от съобщение на регулатора. „Отчитайки необходимостта както на производителите, така и на тези, които използват или внасят слънчеви панели, комисията реши, че е в интерес на Европейския съюз да се откаже от тези мерки“, се казва в съобщение на ЕК. Очаква се отказът от митата за внос на слънчеви панели да подпомогне постигането от ЕС на целите в областта на възобновяемата енергия. ЕК през декември 2013 г. антидъмпингови и антисубсидиращи мита за вноса на слънчеви батерии от Китай за срок от две години. Митата бяха възобновени през месец март 2017 г. за 1,5 години, които изтекоха в нощта срещу трети септември. За въвеждането на мита от 30 % върху вноса на слънчеви батерии от Китай съобщиха през януари и от САЩ. Китай през август се обърна към Световната търговска организация (СТО) във връзка с тези мита.

Източник: AFP

Америка

Аржентинският президент Маурисио Макри обяви нови мерки за орязване на разходите, за да привлече обратно инвеститорите. Макри обеща, че заедно с досегашните икономии ще затвори и обедини над 10 министерства и ще балансира бюджета за 2019 г. Въпреки обещанията ще са нужни реални резултати, за да привлече вече опарените международни инвеститори. Тревогата около поевтиняването на песото влошава политическите перспективи на Макри и може да доведе до още по-масирано задълбочаване на кризата. Миналата седмица аржентинският държавен глава Маурисио Макри помоли Международния валутен фонд да ускори спасителния заем от 50 млрд. долара, одобрен през юни. Този ход доведе до пазарна паника, като в рамките на два дни националната валута изгуби още 15% от стойността си спрямо долара. Държавният глава на Аржентина обяви късно в понеделник визията си за излизане от сегашната валутна криза. Макри призна, че досегашните постепенни ходове за намаляване на държавните разходи трябва да бъдат заменени с много по-строги и шокови икономии и съкращения.

Източник: FT

Азия

Mиниcтъpът нa финaнcитe нa Япoния Tapo Aco пoдгoтвя бюджeт, ĸoйтo нaй-вepoятнo щe дocтигнe peĸopднитe 102 трлн. йeни (792 млрд. евро). Oĸoнчaтeлнaтa paмĸa вce oщe нe e гoтoвa. Πpичинaтa зa yвeличeнитe paзxoди e зacтapявaщoтo нaceлeниe и нyждaтa oт пo-гoлям бюджeт зa Mиниcтepcтвoтo нa oтбpaнaтa зapaди Kитaй и Ceвepнa Kopeя. Cĸoĸът в paзxoдитe щe нaтeжи oщe пoвeчe нaд зaдлъжнялaтa иĸoнoмиĸa, чийтo дълг пpeз 2017 гoдинa бe 253% oт БВП, нaй-виcoĸoтo нивo в cвeтa. Зacтapявaщoтo нaceлeниe нa Япoния пocтaвя пoд нaтиcĸ coциaлнaтa и здpaвнитe cиcтeми в Япoния. Πpaвитeлcтвoтo пpeдпpиe cтъпĸи дa нaмaли paзxoдитe в тeзи cфepи, нo cpeднaтa възpacт нa нaceлeниeтo ce yвeличaвa тoлĸoвa бъpзo, чe дopи и c тeзи мepĸи paзxoдитe ce yвeличaвaт нeпpeĸъcнaтo. Oт дpyгa cтpaнa Mиниcтepcтвoтo нa oтбpaнaтa иcĸa 5.3 трлн. йeни зa cлeдвaщaтa фиcĸaлнa гoдинa, зaпoчвaщa пpeз aпpил – 2.1% yвeличeниe cпpямo нacтoящaтa. Cpeдcтвaтa щe бъдaт нacoчeни ĸъм oбнoвявaнe нa cиcтeмитe зa oтбpaнa, ĸoитo пaзят cтpaнaтa oт бaлиcтичнитe paĸeти нa Πxeнян.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
04.09.2018
Dow Jones Industrial
25 952.48 (-12.34)
Nasdaq Composite
8 091.25 (-18.29)
Стокови борси
04.09.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)69.36
Heating oil ($US/gal.)2.2500
Natural gas ($US/mmbtu)2.8200
Unleaded gas ($US/gal.)1.9900
Gold ($US/Troy Oz.)1 199.20
Silver ($US/Troy Oz.)14.18
Platinum ($US/Troy Oz.)778.90
Hogs (cents/lb.)51.08
Live cattle (cents/lb.)109.88

       Опознай България

Съединението на Княжество България и Източна Румелия

Берлинският конгрес от 1 (13) юли 1878 разделя България на три части – Княжество България, Източна Румелия (автономна област) и Македония и Беломорска Тракия, върнати под властта на Турската империя. След дългогодишните борби за Освобождение българският народ е разочарован от това разделение и започва подготовка за обединяване на разпокъсана България. На 6 септември 1885 г. в Източна Румелия се извършва преврат и се прогласява съединението на областта с Княжество България. Княз Александър Батенберг утвърждава извършения акт с Указ за Обединението. Обединението на България предизвиква различни реакции в Европа и дава повод на Сърбия да обяви война на България, в която сръбската армия е разгромена. Това принуждава Великите сили и Османската империя да признаят Съединението на Цариградската конференция (24.10.1885 г.). Съединението от 1885 г. е проява на независимия дух на българите и важна стъпка по пътя на утвърждаване на Третата Българска държава.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 05.09.2018
Българска версия: 29732, Английска версия: 2917

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999