Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 18 юни 2018 г., брой 4731
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(18.06.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.23984
USD   1.68664
CHF   1.68970
EUR/USD   1.1596*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0 %  

Българска Фондова Борса - София

и
ELITE – London Stock
Exchange Group
организират уъркшоп
Connecting companies with capital
25 юни 2018 г., София

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Автотранс 2002 АД - Ветрен - Пз
БГ Агро АД - Варна
Би Пауър АД - София
Булгара АД - Айтос
Българска фондова борса - София АД - София
Велде България АД - Троян
Градус - 98 АД - Стара Загора
Завод за шлифовъчни машини АД - Асеновград
Кабиле ЛБ АД - Ямбол
Кетчуп - Фрукт - 99 АД - Айтос
Контактни елементи АД - Драгоман
ЛГР АД - София
Мастер-Стийл профайлс АД - Пловдив
Мел Инвест Холдинг АД - София
Минералмаш АД - Перник
Мототехника Пловдив АД - Пловдив
Полиграфически комбинат АД - София
ПП Трейдинг АД - София
Премиер - ПЛ АД - Плевен
Прогрес АД - Етрополе
Пътинженеринг АД - Русе
Пътинженеринг Русе АД - Русе
Пътстрой Габрово АД - Габрово
Пътстройинженеринг АД - Враца
Родина АД - Хасково
Свилоза 2000 АД - Свищов
Свилоза Транспорт АД - Свищов
Северна дърводобивна компания АД - Свищов
Симат АД - Димитровград
Средна гора АД - Стара Загора
Строителна компания Ес Би Ес АД - Стара Загора
Теда Комерс Ко АД - Стара Загора
Текстилни влакна АД - Хасково
ТЕЦ Марица 3 АД - Димитровград
Хеброс П АД - София
Химекс 96 АД - Бургас
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Концесиите са единственият източник на приходи в Сребърния фонд през последните пет години. Постъпленията от приватизация отдавна са преустановени, а от бюджетния излишък не е влязъл нито един лев. В края на май 2018 г. в резервния фонд, който след време трябва да допълва основните пенсии на българите, има 2.902 млрд. лв., показват последните данни на финансовото министерство. Сумата е с около 117 млн. лв. повече от края на 2017 г., като 103 млн. лв. от тях са дошли от концесии. 31 май е крайният срок, в който по закон в Сребърния фонд трябва да се внесат всички постъпления, дължими от предходната година. От приватизация са влезли символичните 770 хил. лв., а от глоби и санкции, свързани със следприватизационния процес, приходите са 2 млн. лв. По закон 25% от реализирания излишък на държавния бюджет трябва да се превеждат във фонда. Държавният бюджет обаче се различава от консолидираната фискална програма, по която за 2016 и 2017 г. бе отчетено положително бюджетно салдо, след няколко поредни години на дефицити. За миналата година излишъкът е 845 млн. лв., или 0.8% от БВП. От тях 309 млн. лв. са излишък по националния бюджет, а останалите 536 млн. лв. по европейските средства. В националния бюджет влизат държавният бюджет, бюджетите на общините, на Държавното обществено осигуряване и на здравната каса, на БАН, БНТ, БТА, БНР.

Източник: Сега

За 2017 г. износът на България за Румъния възлиза на 2.1 милиарда, а общият ни стокооборот е 4.3 милиарда евро, каза зам.-министърът на икономиката Александър Манолев. Румънски компании са инвестирали в икономиката на България над 200 милиона евро. Редица български компании вече работят успешно на румънския пазар. Велико Търново е едно много добро място за правене на бизнес. Промишлеността в региона е сред основните структуроопределящи отрасли. Предприятията са реализирали над 5 милиарда лева оборот за 2017 г. Сред тях най-голям дял имат услугите с 63%, след това производството с 28 % и селското стопанство с 8%. През първите месеци на 2018 г. се наблюдава още по-сериозно оживление в икономически план в региона, намаляване на безработицата до 6.1%. Това е и един от регионите на България, който най-успешно изпълнява европейските проекти, като средно на човек от населението усвояването е 746 лв., а за община Велико Търново - 1000 лв., каза зам.-министърът.

Източник: 24 часаДружества
Преработка и консервиране на риба и други водни животни
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Алмар сийфуд АД - Бургас   22 093  
  2   Север Експорт ООД - Варна   12 258  
  3   Диавена ООД - Шумен   9 969  
  4   Рея Фиш ООД - София   8 614  
  5   Електа ЕООД - Варна   7 801  
  6   Есетра Комерс ЕООД - Болярци - Пд   7 552  
  7   Фишком ООД - Сливен   5 872  
  8   Черноморски риболов Бургас АД - Бургас   5 038  
  9   П.А.Л БГ ЕООД - София   4 408  
  10   Морски Риболов-Несебър ООД - Несебър   3 919  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 15.06.2018
  Обща стойност (BGN): 330 725.00  
Брой търгувани компании: 33
Premium 113 351.67
Standard 114 720.17
АДСИЦ 101 943.45
Структурирани 709.71
Най-голяма промяна в цените
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ - София -9.38 %
Сирма груп холдинг АД - София 2.77 %
BaSE - Акции: 1 765.44
BaSE - АДСИЦ: 660.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Най-голямата българска компания за производство на олово и цинк - КЦМ, приключи проект за 22 млн. лв., с който подобрява възможностите за преработване на разнообразни качества концентрати, използвани в производството на цинк. Проектът се финансира изцяло със собствени средства. През 2016 година КЦМ достигна рекордно производство на цинк в 55-годишната си история – 74 336 тона. "С проекта ставаме по-малко чувствителни към качеството на суровините, които получаваме за преработка. Което е значимо конкурентно предимство. Ние внасяме суровини от над 14-15 източника. Нямаме мина, която да ни снабдява 100% със суровина, а и винаги смесваме суровините, за да достигнем приемливи нива на микропримесите във входящия поток. Сега постигаме относителна суровинна независимост, коментира инж. Румен Цонев, главен изпълнителен директор на "КЦМ 2000 груп". С включването в производствения процес на новите мощности компанията постига и по-високо технологично ниво на автоматизация и дигитализация. Компанията вече има утвърдена практика да внедрява новите големи проекти без спиране на съществуващото производство.

Източник: Капитал

Българския енергиен холдинг (БЕХ) започва поредица от срещи с международни инвеститори във връзка с планираното емитиране на еврооблигации в размер на 500 млн. евро. Серията от срещи ще започне от Лондон и ще продължи във Франкфурт и Виена. След успешното приключване на преговорите БЕХ ще емитира нови 7-годишни и 10-годишни еврооблигации. БЕХ нае Citigroup и First Financial Brokerage House да ръководят предстоящата емисия облигации, която е необходима за рефинансиране на 5-годишен еврооблигационен дълг на компанията в размер на 500 млн. евро, чийто падеж предстои през ноември тази година. С него ще бъде рефинансиран облигационният заем за 500 млн. евро, който холдингът емитира през 2013 г. при доходност от 4.25%. БЕХ пласира и втора емисия облигации преди две години за стойност 550 млн. евро при доходност от 4.875%, чийто падеж е през 2021 година. Очакванията са чрез рефинансирането на първата емисия БЕХ да спести от такси за обслужване. Холдингът планира двойно листване на новите еврооблигации както на Българската, така и на Ирландската фондова борса. Именно чрез БЕХ държавата е собственик на най-големите енергийни фирми в България за производство, доставка и пренос на електроенергия, природен газ и лигнитни въглища - АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица изток 2", НЕК, ЕСО, "Булгаргаз""Булгартрансгаз" и "Мини Марица изток".

Източник: Стандарт

Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации, които ще бъдат издадени от „Захарни заводи“ АД. Емисията на "Захарни заводи" АД е в размер до 200 000 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми, необезпечени облигации, с базов актив обикновени безналични акции, с номинална и емисионна стойност от 100 лева за всяка облигация. Фиксираният годишен лихвен процент е в размер на 3%, платим на 6-месечен период, с изплащане на главницата на падежа заедно с последното лихвено плащане, с матуритет 84 месеца (7 години), считано от датата на емитирането. Комисията за финансов надзор вписа посочената емисия конвертируеми облигации, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Мениджър на емисията е Mane Capital.

Източник: investor.bg

Голяма ферма за скариди ще заработи в Свищовско. Тя ще се намира в местността Кривулка на село Българско Сливово. Вложението е на местната фирма „Биляна“ООД, която вече реализира множество съгласувателни процедури, включително и през Общинския съвет в Свищов, тъй като ще се използват и общински земи. Ракообразните ще растат в халета с отлична изолация и площ от почти 2 дка. В тях се поставят специални басейни с дълбочина от 1,5 метра. Водата на басейните ще минава през няколко пречистващи съоръжения, а водните площи ще са с връзка помежду си за постоянна циркулация. За осигуряване на необходимия кислород фермата за скариди ще има и отделна аерираща система, захранвана от компресор. Предвидено е скаридите, които ще растат край Българско Сливово, да се хранят с фураж, като по норматив е нужен 1,5 кг за кило прираст. Така за 20 тона скариди, колкото е капацитетът на съоръжението, ще трябват около 40 тона фураж. С фермата се откриват 4 работни места. Готовата продукция ще се опакова в кутии с лед, за да се предлага в пресен вид. Скаридената ферма ще има и собствен енергоизточник. Фотоволтаикът е с мощност от 20 киловата, което ще снижи до минимум производствените разходи.

Източник: Янтра - Велико Търново

До 2020 г. "Софийска вода" въвежда ултравиолетово третиране на питейната вода, съобщи новият изпълнителен директор на "Софийска вода" АД Васил Тренев. С помощта на тази технология, която се въвежда за първи път в България, водата ще се обеззаразява напълно. Третирането с хлор обаче ще остане да действа и ултравиолетовото облъчване ще бъде допълнителна мярка. Предимството на ултравиолетовото третиране в това, че разрушава напълно ДНК-то на микроорганизмите. По този начин е сигурно, че те нямат да се възстановят отново по нататък по водопроводната мрежа.

Източник: 24 часа

Регулирана информация       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Национален предупредителен протест на автобусните превозвачи

Черноморският регион привлича 5% от световните туристически приходи

С минута мълчание в памет на Божидар Данев стартира двудневен международен форум, посветен на Черноморския регион и връзката му с Дунавската стратегия

Писмо до МОСВ относно въвеждането на продуктови такси за автобуси и камиони


Предстоящи събития

18 юни: Представяне на програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“, част от норвежкия финансов механизъм 2014-2021

26 юли: Специализиран тренинг за МСП „Икономика на споделянето“

27-28 септември: IFIB 2018: Конференция и международни срещи по време на интернационалния форум по биотехнологии и биоикономика в Торино, Италия

5-10 ноември: China I