Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 18 юни 2018 г., брой 4731
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(18.06.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.23984
USD   1.68664
CHF   1.68970
EUR/USD   1.1596*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0 %  

Българска Фондова Борса - София

и
ELITE – London Stock
Exchange Group
организират уъркшоп
Connecting companies with capital
25 юни 2018 г., София

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Автотранс 2002 АД - Ветрен - Пз
БГ Агро АД - Варна
Би Пауър АД - София
Булгара АД - Айтос
Българска фондова борса - София АД - София
Велде България АД - Троян
Градус - 98 АД - Стара Загора
Завод за шлифовъчни машини АД - Асеновград
Кабиле ЛБ АД - Ямбол
Кетчуп - Фрукт - 99 АД - Айтос
Контактни елементи АД - Драгоман
ЛГР АД - София
Мастер-Стийл профайлс АД - Пловдив
Мел Инвест Холдинг АД - София
Минералмаш АД - Перник
Мототехника Пловдив АД - Пловдив
Полиграфически комбинат АД - София
ПП Трейдинг АД - София
Премиер - ПЛ АД - Плевен
Прогрес АД - Етрополе
Пътинженеринг АД - Русе
Пътинженеринг Русе АД - Русе
Пътстрой Габрово АД - Габрово
Пътстройинженеринг АД - Враца
Родина АД - Хасково
Свилоза 2000 АД - Свищов
Свилоза Транспорт АД - Свищов
Северна дърводобивна компания АД - Свищов
Симат АД - Димитровград
Средна гора АД - Стара Загора
Строителна компания Ес Би Ес АД - Стара Загора
Теда Комерс Ко АД - Стара Загора
Текстилни влакна АД - Хасково
ТЕЦ Марица 3 АД - Димитровград
Хеброс П АД - София
Химекс 96 АД - Бургас
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Концесиите са единственият източник на приходи в Сребърния фонд през последните пет години. Постъпленията от приватизация отдавна са преустановени, а от бюджетния излишък не е влязъл нито един лев. В края на май 2018 г. в резервния фонд, който след време трябва да допълва основните пенсии на българите, има 2.902 млрд. лв., показват последните данни на финансовото министерство. Сумата е с около 117 млн. лв. повече от края на 2017 г., като 103 млн. лв. от тях са дошли от концесии. 31 май е крайният срок, в който по закон в Сребърния фонд трябва да се внесат всички постъпления, дължими от предходната година. От приватизация са влезли символичните 770 хил. лв., а от глоби и санкции, свързани със следприватизационния процес, приходите са 2 млн. лв. По закон 25% от реализирания излишък на държавния бюджет трябва да се превеждат във фонда. Държавният бюджет обаче се различава от консолидираната фискална програма, по която за 2016 и 2017 г. бе отчетено положително бюджетно салдо, след няколко поредни години на дефицити. За миналата година излишъкът е 845 млн. лв., или 0.8% от БВП. От тях 309 млн. лв. са излишък по националния бюджет, а останалите 536 млн. лв. по европейските средства. В националния бюджет влизат държавният бюджет, бюджетите на общините, на Държавното обществено осигуряване и на здравната каса, на БАН, БНТ, БТА, БНР.

Източник: Сега

За 2017 г. износът на България за Румъния възлиза на 2.1 милиарда, а общият ни стокооборот е 4.3 милиарда евро, каза зам.-министърът на икономиката Александър Манолев. Румънски компании са инвестирали в икономиката на България над 200 милиона евро. Редица български компании вече работят успешно на румънския пазар. Велико Търново е едно много добро място за правене на бизнес. Промишлеността в региона е сред основните структуроопределящи отрасли. Предприятията са реализирали над 5 милиарда лева оборот за 2017 г. Сред тях най-голям дял имат услугите с 63%, след това производството с 28 % и селското стопанство с 8%. През първите месеци на 2018 г. се наблюдава още по-сериозно оживление в икономически план в региона, намаляване на безработицата до 6.1%. Това е и един от регионите на България, който най-успешно изпълнява европейските проекти, като средно на човек от населението усвояването е 746 лв., а за община Велико Търново - 1000 лв., каза зам.-министърът.

Източник: 24 часаДружества
Преработка и консервиране на риба и други водни животни
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Алмар сийфуд АД - Бургас   22 093  
  2   Север Експорт ООД - Варна   12 258  
  3   Диавена ООД - Шумен   9 969  
  4   Рея Фиш ООД - София   8 614  
  5   Електа ЕООД - Варна   7 801  
  6   Есетра Комерс ЕООД - Болярци - Пд   7 552  
  7   Фишком ООД - Сливен   5 872  
  8   Черноморски риболов Бургас АД - Бургас   5 038  
  9   П.А.Л БГ ЕООД - София   4 408  
  10   Морски Риболов-Несебър ООД - Несебър   3 919  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 15.06.2018
  Обща стойност (BGN): 330 725.00  
Брой търгувани компании: 33
Premium 113 351.67
Standard 114 720.17
АДСИЦ 101 943.45
Структурирани 709.71
Най-голяма промяна в цените
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ - София -9.38 %
Сирма груп холдинг АД - София 2.77 %
BaSE - Акции: 1 765.44
BaSE - АДСИЦ: 660.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Най-голямата българска компания за производство на олово и цинк - КЦМ, приключи проект за 22 млн. лв., с който подобрява възможностите за преработване на разнообразни качества концентрати, използвани в производството на цинк. Проектът се финансира изцяло със собствени средства. През 2016 година КЦМ достигна рекордно производство на цинк в 55-годишната си история – 74 336 тона. "С проекта ставаме по-малко чувствителни към качеството на суровините, които получаваме за преработка. Което е значимо конкурентно предимство. Ние внасяме суровини от над 14-15 източника. Нямаме мина, която да ни снабдява 100% със суровина, а и винаги смесваме суровините, за да достигнем приемливи нива на микропримесите във входящия поток. Сега постигаме относителна суровинна независимост, коментира инж. Румен Цонев, главен изпълнителен директор на "КЦМ 2000 груп". С включването в производствения процес на новите мощности компанията постига и по-високо технологично ниво на автоматизация и дигитализация. Компанията вече има утвърдена практика да внедрява новите големи проекти без спиране на съществуващото производство.

Източник: Капитал

Българския енергиен холдинг (БЕХ) започва поредица от срещи с международни инвеститори във връзка с планираното емитиране на еврооблигации в размер на 500 млн. евро. Серията от срещи ще започне от Лондон и ще продължи във Франкфурт и Виена. След успешното приключване на преговорите БЕХ ще емитира нови 7-годишни и 10-годишни еврооблигации. БЕХ нае Citigroup и First Financial Brokerage House да ръководят предстоящата емисия облигации, която е необходима за рефинансиране на 5-годишен еврооблигационен дълг на компанията в размер на 500 млн. евро, чийто падеж предстои през ноември тази година. С него ще бъде рефинансиран облигационният заем за 500 млн. евро, който холдингът емитира през 2013 г. при доходност от 4.25%. БЕХ пласира и втора емисия облигации преди две години за стойност 550 млн. евро при доходност от 4.875%, чийто падеж е през 2021 година. Очакванията са чрез рефинансирането на първата емисия БЕХ да спести от такси за обслужване. Холдингът планира двойно листване на новите еврооблигации както на Българската, така и на Ирландската фондова борса. Именно чрез БЕХ държавата е собственик на най-големите енергийни фирми в България за производство, доставка и пренос на електроенергия, природен газ и лигнитни въглища - АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица изток 2", НЕК, ЕСО, "Булгаргаз""Булгартрансгаз" и "Мини Марица изток".

Източник: Стандарт

Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации, които ще бъдат издадени от „Захарни заводи“ АД. Емисията на "Захарни заводи" АД е в размер до 200 000 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми, необезпечени облигации, с базов актив обикновени безналични акции, с номинална и емисионна стойност от 100 лева за всяка облигация. Фиксираният годишен лихвен процент е в размер на 3%, платим на 6-месечен период, с изплащане на главницата на падежа заедно с последното лихвено плащане, с матуритет 84 месеца (7 години), считано от датата на емитирането. Комисията за финансов надзор вписа посочената емисия конвертируеми облигации, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Мениджър на емисията е Mane Capital.

Източник: investor.bg

Голяма ферма за скариди ще заработи в Свищовско. Тя ще се намира в местността Кривулка на село Българско Сливово. Вложението е на местната фирма „Биляна“ООД, която вече реализира множество съгласувателни процедури, включително и през Общинския съвет в Свищов, тъй като ще се използват и общински земи. Ракообразните ще растат в халета с отлична изолация и площ от почти 2 дка. В тях се поставят специални басейни с дълбочина от 1,5 метра. Водата на басейните ще минава през няколко пречистващи съоръжения, а водните площи ще са с връзка помежду си за постоянна циркулация. За осигуряване на необходимия кислород фермата за скариди ще има и отделна аерираща система, захранвана от компресор. Предвидено е скаридите, които ще растат край Българско Сливово, да се хранят с фураж, като по норматив е нужен 1,5 кг за кило прираст. Така за 20 тона скариди, колкото е капацитетът на съоръжението, ще трябват около 40 тона фураж. С фермата се откриват 4 работни места. Готовата продукция ще се опакова в кутии с лед, за да се предлага в пресен вид. Скаридената ферма ще има и собствен енергоизточник. Фотоволтаикът е с мощност от 20 киловата, което ще снижи до минимум производствените разходи.

Източник: Янтра - Велико Търново

До 2020 г. "Софийска вода" въвежда ултравиолетово третиране на питейната вода, съобщи новият изпълнителен директор на "Софийска вода" АД Васил Тренев. С помощта на тази технология, която се въвежда за първи път в България, водата ще се обеззаразява напълно. Третирането с хлор обаче ще остане да действа и ултравиолетовото облъчване ще бъде допълнителна мярка. Предимството на ултравиолетовото третиране в това, че разрушава напълно ДНК-то на микроорганизмите. По този начин е сигурно, че те нямат да се възстановят отново по нататък по водопроводната мрежа.

Източник: 24 часа

Регулирана информация       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Национален предупредителен протест на автобусните превозвачи

Черноморският регион привлича 5% от световните туристически приходи

С минута мълчание в памет на Божидар Данев стартира двудневен международен форум, посветен на Черноморския регион и връзката му с Дунавската стратегия

Писмо до МОСВ относно въвеждането на продуктови такси за автобуси и камиони


Предстоящи събития

18 юни: Представяне на програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“, част от норвежкия финансов механизъм 2014-2021

26 юли: Специализиран тренинг за МСП „Икономика на споделянето“

27-28 септември: IFIB 2018: Конференция и международни срещи по време на интернационалния форум по биотехнологии и биоикономика в Торино, Италия

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.
Дати: 16.05.2018 г., 14 - 18 ч.;
12.06.2018 г., 14 - 18 ч.
Регистрация

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.
Дата: 19.05.2018 г., 09.00 – 17.00 ч.
Регистрация

 

Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 19 май 2018, съботно-неделен
CCNA 2 - 2 юни 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Атина и Скопие официално подписаха договроа за името на Македония. На брега на Преспанското езеро, в гръцкото селище Псарадес, външните министри на Гърция и Македония Никос Кодзияс и Никола Димитров подписаха споразумението, според което страната ще се казва Република Северна Македония. На церемонията присъстваха премиерите Алексис Ципрас и Зоран Заев, както и върховният представител по външната политика и сигурността на ЕС Федерика Могерини, еврокомисарят по разширяването Йоханес Хан и посредникът на ООН по спора за името Матю Нимиц. Македонската делегация пристигна с лодка по Преспанското езеро, което е разположено на границата между Гърция, Македония и Албания. "Наш дълг е да сме сигурни, че правим солидни стъпки, и аз съм оптимист. Тук имаме голяма музикална, балканска традиция. Днес пишем заедно нова песен, песен на радост, на просперитет. Празнуваме заедно раждането на ново бъдеще", заяви гръцкият премиер Ципрас в речта си. Колегата му Заев нарече вчерашния ден "исторически".

Източник: Associated Press

Америка

AT&T Inc приключи сделката на стойност 85 милиарда долара по придобиването на медийната компания Time Warner Inc., след като регулаторните органи за защита на конкуренцията в САЩ заявиха, че няма да търсят забавянето й. Сделката, обявена за пръв път през октомври 2016 г., бе оспорена от президента Доналд Тръмп. Срещу AT&T тръгна разследване на Министерството на правосъдието, но то не получи одобрение от съдия, и така след 6 месеца проучване, във вторник федерален съдия даде зелена светлина за придобиването. Министерството на правосъдието все още има 60 дни, за да обжалва решението на окръжния съдия Ричард Леон, въпреки че сделката е приключила. Съдия Леон от Окръжния съд на окръг Колумбия постанови във вторник, че сделката по сливането на безжичния и сателитния бизнес на AT&T с филмите и телевизионните предавания на Time Warner е законна по отношение на антитръстовите разпоредби. Министерството на правосъдието твърди, че сделката ще навреди на потребителите.

Източник: Reuters

Азия

Китайските регулатори одобриха сливането на американския производител на чипове Qualcomm с NXP Semiconductors на стойност 44 млрд. долара. Решението на Министерството на търговията на Китай слага край на продължилото с месеци блокиране на сделката, причинено от търговските търкания между САЩ и Пекин и ще позволи на придобиването да се случи. Със зелената светлина от азиатската страна, сделката е официално одобрена от всичките девет световни регулатора, които трябваше да се произнесат. Qualcomm отправи първата си оферта за NXP Semiconductors още през октомври 2016 г. Qualcomm не е коментирала веднага новините. NXP също не е отговорила веднага на запитването за коментар. Анализаторът на Bernstein Стейси Расгън заяви, че одобрението е било последната голяма бариера пред затварянето на сделката, което по-рано се сблъска със съпротива от страна на акционерите на NXP докато Qualcomm не качи предложението си.

Източник: CNBC

 
Индекси на фондови борси
15.06.2018
Dow Jones Industrial
25 090.48 (-84.83)
Nasdaq Composite
7 746.38 (-14.66)
Стокови борси
15.06.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)63.75
Heating oil ($US/gal.)2.0700
Natural gas ($US/mmbtu)3.0400
Unleaded gas ($US/gal.)2.0100
Gold ($US/Troy Oz.)1 282.70
Silver ($US/Troy Oz.)16.53
Platinum ($US/Troy Oz.)888.10
Hogs (cents/lb.)78.25
Live cattle (cents/lb.)104.78

       Опознай България

Христо Смирненски (1898 - 1923)

Христо Димитров Измирлиев (Смирненски) е роден на 17 септември 1898 година в град Кукуш, тогава в Османската империя, днес Килкис, Гърция. След опожаряването на родния му град, той се премества със семейството си в София. Работи известно време като вестникар и репортер, а също и като писар. 16-годишен започва да сътрудничи на хумористичните издания – най-напред на вестник „К’во да е“, където за пръв път се подписва с един от най-известните си псевдоними като хуморист – Ведбал. От следващата година той публикува хумористични стихове и фейлетони в „Българан“, „Родна лира“, „Художествена седмица“, „Смях и сълзи“, „Барабан“, „Сила“. Необикновено находчив и плодовит, Ведбал, въпреки младостта си, става един от най-търсените и популярни за онова време хумористи. През 1917 г. за пръв път се подписва с псевдонима Смирненски, с който остава в класиката на българската литература. На 18 юни 1923 година умира в следствие на усложнения от своето заболяване туберкулоза на 24 години. Той е представител на постсимволизма в българската литература и завещава над 800 лирически и над 100 прозаически произведения.

Името на Христо Смирненски носи морският нос Христо Смирненски на остров Робърт, Южни Шетлъндски острови, Антарктика. (Източник: /bg.wikipedia.org)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 18.06.2018
Българска версия: 30003, Английска версия: 2992

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999