Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 17 май 2018 г., брой 4710
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(17.05.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.23733
USD   1.65973
CHF   1.65861
EUR/USD   1.1784*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  

Традиционна майска конференция на Българската асоциация за управление на хора
17-19.05.2018 г.
хотел „Рила“, Боровец
Развитието на бизнеса чрез човешкия капитал, иновации и предприемачество в корпоративната среда и управлението на ресурси.
Стъпки и инструменти за въвеждане на GDPR.
Повишаване капацитета на човешкия ресурс
Регистрация за конференцията
Програма на събитието

 

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Аркус България АД - Лясковец
Белла Дрес АД - Петрич
ДЗУ (Дискови запаметяващи устройства) АД - Стара Загора
Камъшит 98 АД - Силистра
М + С 97 АД - Казанлък
М+С Хидравлик АД - Казанлък
Сортови семена-Силистра ЕАД - Силистра
Тримона АД - Монтана
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Общият тримесечен доход на член от домакинството отбелязва годишен ръст от 9.8% през периода януари - март 2018 г. до малко над 1400 лв. Увеличението идва предимно от работната заплата, но принос имат и доходите от самостоятелна заетост. Успоредно с постъпленията към семейните бюджети се повишават и разходите - с 10.1% до близо 1300 лв., почти една трета от които отиват за храна. Двигателите на растящата покупателна способност на домакинствата са увеличението на заплатите през първото тримесечие (със 7%) и растежът на заетостта (с 62.6 хил. души), отчита Националният статистически институт (НСИ). Най-голям принос за растежа на доходите на домакинствата има работната заплата, която нараства с 11.5% до 792 лв. на човек. А тъй като тя представлява над половината от постъпленията към семейните бюджети, това я превръща в определящ фактор за общите доходи. Значителен ръст отбелязват и постъпленията от самостоятелна заетост - 30.9% на годишна база до 94 лв. на глава от домакинството.

Източник: Капитал

Фондът на фондовете (ФнФ), който управлява средствата по европейските програми, ще предостави над 67 млн. лв. на високотехнологични и иновативни микро, малки и средни предприятия. Фондът ще разпредели 47.1 млн. лв. от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и конкретно от Фонда за рисков капитал. Към тези средства избран от ФнФ финансов посредник ще трябва да добави около 20.1 млн. лв., или поне 30% от предвидените 67 млн. лв. за крайни получатели. ФнФ ще даде на бъдещия си посредник възможността да осигури необходимото съфинансиране, както на ниво фонд, така и на ниво краен получател. Така партньорът на Фонда ще може да прояви гъвкавост как да набави частния ресурс в публично-частното финансиране. В една компания от Фонда за рисков капитал ще могат да се инвестират от 1.5 до 7 млн. лв.

Източник: economic.bgКонцесии

Министерски съвет определи концесионерите на три морски плажа в област Варна – „Слънчев ден“, „Св. Св. Константин и Елена – север“ и „Св. Св. Константин и Елена - малък плаж“. Концесиите са за срок от 15 години. Концесионер на плаж „Слънчев ден“ е „Амадеус – Ей Си Джи“ ООД. За срока на договора таксата за един чадър и за един шезлонг в зоната за платени плажни принадлежности трябва да е по 8 лв. Размерът на годишното концесионно плащане е 302 969 лв. без ДДС. Предвидените инвестиции за подобряване на пешеходния достъп до морския плаж и за указателни табели с допълнителна информация са в размер на 74 244 лв. Концесионер на другите два плажа е „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“ АД. За срока на договора той ще предлага чадърите и шезлонгите по 10 лв. в зоните за платени плажни принадлежности. Размерът на годишното концесионно възнаграждение за плаж „Св. Св. Константин и Елена – север“ е 57 768 лв. без ДДС, а за „Св. Св. Константин и Елена - малък плаж“ – 22 733 лв. без ДДС.

Източник: Банкеръ

Дружества
Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Дунавски драгажен флот Видин АД - Видин   4 778  
  2   Хеликс ЕООД - София   4 509  
  3   Динас АД - Сливен   4 366  
  4   Геоминерал АД - София   2 290  
  5   Минерали Индустриали България ООД - Севлиево   1 054  
  6   Ватия Трейдинг ЕООД - София   693  
  7   Магма 97 АД - София   544  
  8   Рамово ЕООД - Севлиево   46  
  9   България Флуорит ЕООД - София   7  
  10   Ведена ООД - Разград   4  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 16.05.2018
  Обща стойност (BGN): 184 566.64  
Брой търгувани компании: 35
Premium 35 217.98
Standard 122 279.04
АДСИЦ 24 548.83
Структурирани 513.30
Облигации 2 007.48
Най-голяма промяна в цените
ЦБА Асет Мениджмънт АД - Дебелец -10.00 %
Неохим АД - Димитровград 3.46 %
BaSE - Акции: 110.00
BaSE - АДСИЦ: 947.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Научноизследователски център, свързан с автомобилната индустрия, ще отвори 4000 нови работни места в София. Той ще е разположен в София Тех Парк, а осъществяването му ще започне съвсем скоро. "Проектът е в много напреднал стадий и имаме само някои административни стъпки, които трябва да предприемем, преди да започне действителното му изпълнение", съобщи изпълнителният директор на автомобилния клъстер в България Любомир Станиславов. Центърът, където заедно ще се съберат инженери, работещи в автомобилната електроника и автономните автомобили, привлече интереса на редица ключови играчи от международния сектор, каза ръководителят. Съоръжението за изследователска и развойна дейност ще се простира на площ от над 50 000 кв. м и освен лабораториите, ще разполага и с обучителен център. Автомобилният сектор допринася за около 5% от брутния вътрешен продукт на България. Той генерира годишен оборот от 3,5 млрд. евро, като електронните компоненти формират половината от него, по данни на автомобилния клъстер. Индустрията е една от най-динамичните в България, като в нея работят повече от 130 компании и около 40 000 души.

Източник: money.bg

Правителството реши мораториумът върху строителството на Втора атомна, наложен през 2012 г., при първото правителство на Борисов, да бъде вдигнат. Причината за изваждането на проекта е, че тези дни представители на Китайската национална ядрена корпорация обявиха, че се интересуват от "Белене". Процедурата, свързана с избор на стратегически инвеститор, трябва да бъде обявена до края на годината, ако Народното събрание даде мандат за това. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова заяви, че не се предвижда държавна гаранция за проекта или пък ангажимент за изкупуване на произведения ток. Проектът или ще бъде реализиран като пазарен, или няма да бъде реализиран", увери Томислав Дончев. Той разясни, че пазарен означава без държавна гаранция.

Източник: Сега

Завод за месопреработване ще бъде изграден в Горна Оряховица. Инвестицията е на “СММ Комерс” ООД от Нови Искър и предвижда изграждане на “Месопреработвателно производствено предприятие с транжорна и кланица за свине, едри и дребни преживни животни” в кв. 5 в района на гара Горна Оряховица. Издадено е разрешителното за строеж, а за инвестиционното намерение е уведомена Регионалната екоинспекция във В. Търново, която трябва да направа оценка за въздействието на околната среда. Мястото, предвидено за новото предприятие, е добре свързано с транспортната инфраструктура на района и няма да е необходима промяна. С изграждането му дружеството ще разшири дейността си и ще увеличи производствения си капацитет. Според инвестиционното намерение фабриката ще бъде изградена върху 2800 кв.м застроена площ. Самата сграда ще е на два етажа с обща площ от 5000 кв.м. Най-близката жилищна зона е на повече от 500 м от урегулирания поземлен имот, а най-близката детска градина на повече от 700 м. Предвиденият капацитет е обработка на около 320 броя свине и 40 броя едър преживен добитък на ден. Ще бъдат разкрити 50 работни места. Фирмата вече има изградено предприятие в Нови Искър. То е от първа категория и отговаря на всички европейски изисквания относно технологичното и техническо оборудване, сгради и съоръжения, а в цеховете на фирмата работят с последен модел месопреработвателни машини, внесени от водещи немски и холандски компании.

Източник: Янтра - Велико Търново

На мястото на бившия "Карфур" в Mall Rousse бе открит нов хипермаркет - "Едеа". Той е разположен на 5000 кв. метра площ, инвестицията в него е 5 млн. лв., а новооткритите работни места – 120. Търговският обект е управляван от фирма "Едеа ритейл". Проектът и доставката на оборудването са на фирма "Еге груп""Едеа ритейл" и "Еге груп" са с общи собственици – съдружници в тях са Хасан Биртан Хюсеин, Икбале Хилми Хасан, Биртан Хюсеин Хасан. Това е първият от бъдещата верига магазини, която замислят собствениците. Идеята е за разширяване на национално ниво, но всичко ще зависи от потребителското търсене, съобщават от компанията.

Източник: Капитал

АЕЦ „Козлодуй“ приключва първото тримесечие на 2018 година с печалба от 87 млн. лв. след данъци. За сравнение, през първите три месеца на 2017 г. тя е била 49 млн. лв. По-добрият резултат е заради по-високите приходи. Атомната централа отчита значително подобрение на финансови показатели спрямо същия период на 2017 г. Това се дължи на ръста на реализацията от повишената средна пазарна цена за продажба на електроенергия и значителното повишение на регулираната цена. Отчетният период се характеризира с нарастваща ликвидност и подобряващи се показатели за рентабилност, като се обръща внимание на тенденцията за намаляване на задлъжнялостта в резултат на регулярното погасяване на лихви и главници по държавно гарантирания заем с Евратом. Произведената електроенергия (бруто) през посочения период е в размер на 4 543 511 МВтч. Производството е с 2,5 % повече или със 112 810 МВтч повече от сравнявания период на предходната година. Съответно реализираната електроенергия е с почти 3 процента повече. Предвид отварянето на пазара от дружеството отчитат и понижение на продажбите по регулирани цени със 7,3 %, както и повишение с 8,1% на реализираните количества на пазара.

Източник: 3e News

Регулирана информация

На 16.05.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 31.03.2018 год       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

17 май: Церемония по награждаването на победителите в конкурса „ИН-5“

17 май: Общо събрание на БАМИ

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

18 май: Общо събрание на Съюза на производителите на комбинирани фуражи в България

18 май: Европейски минен бизнес форум 2018 г.

19 май: Обучение "Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании"

22 май: Семинар "Системи за управление безопасността на движението по пътищата - Изисквания с указания за прилагане /ISO 39001:2014/"

16-31 май: Безплатни обучения за електронна търговия: „Как да разрастнете бизнеса си бързо и ефективно?“ в градовете Габрово (16.05.2018), Русе (17.05.2018), Варна (18.05.2018), Пловдив (29.05.2018), Стара Загора (30.05.2018) и Бургас (31.05.2018).

7 юни: E² Tech4Cities Brokerage event & Pitching session 2018

13 юни: Конференция „Готови ли сте за GDPR?“

14 юни: Международна среща за Черноморския регион

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.
Дати: 16.05.2018 г., 14 - 18 ч.;
12.06.2018 г., 14 - 18 ч.
Регистрация

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.
Дата: 19.05.2018 г., 09.00 – 17.00 ч.
Регистрация

 

Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 19 май 2018, съботно-неделен
CCNA 2 - 2 юни 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Потребителските цени в еврозоната през април са се увеличили с 1.2% на годишна база, според публикуваните днес данни на Eurostat. Индикаторът съвпадна с предварителната оценка и прогноза на анализаторите. През март инфлацията в еврозоната беше 1.3%. В сравнение с март, потребителските цени в еврозоната миналия месец се повишиха с 0.3%. Потребителските цени, с изключение на по-волатилните цени на енергията, храните и алкохола (индекс CPI), поскъпнаха с 0.7% през април в годишно изражение след увеличение от 1% през предходните три месеца. Цената на енергоносителите през април се е увеличила с 2.6% на годишна база след ръст от 2% месец по-рано. Храните, напитките и тютюневите изделия са поскъпнали с 2.4%. През март ръстът в стойността им бе 2.1%. Цените на услугите през април се повишиха с 1% след покачване с 1.5% през предходния месец. Потребителските цени в целия Европейски съюз през април са нараснали с 1,4% на годишна база и с 0.2% на месечна основа. от 1.5% през март, като потребителските цени се повишиха на месечна база с 0.3 на сто.

Източник: Associated Press

Америка

Американското министерство на правосъдието и ФБР разследват британската компания за политически консултации Cambridge Analytica, която се оказа в центъра на скандал за незаконно ползвана лична информация на потребители на Фейсбук. Прокурори са разпитвали бивши служители на компанията и банки, които са я обслужвали. По-рано този месец Cambridge Analytica обяви, че прекратява дейността си и започва процедура по обявяване в несъстоятелност, тъй като е изгубила клиенти и е принудена да плаща все повече юридически такси, след като медии съобщиха, че от 2014 г. насам е събирала лична информация за милиони потребители на Фейсбук. След като Cambridge Analytica, наета от президентската кампания на Доналд Тръмп през 2016 г., беше уличена в неправомерно използване на данните на 87 милиона потребители на Фейсбук, фирмата стана обект на множество разследвания в САЩ и Европа.

Източник: Reuters

Азия

БВП на Япония намаля с 0,6% през първото тримесечие на 2018 г. на годишна база, показват официални правителствени данни. Така продължилият осем поредни тримесечия растеж - най-дългият от края на 80-те години на миналия век - приключи. Забавянето на вътрешното търсене и капиталовите разходи е довело до забавяне на третата най-голяма икономика, казват анализатори. Спрямо предходното тримесечие намалението е от 0,2 процента. Вътрешното търсене отговаря за около 60% от икономиката на Япония, но държавата разчита и на износ на потребителска електроника. Някои икономисти посочват, че световното забавяне в търсенето на подобна техника, заедно с лошото време през първото тримесечие, е доведело до свиването. И очакват през настоящото тримесечие Япония отново да се върне към растеж. Други посочват, че вървящият спор между Китай и САЩ е навредил на оптимизма на бизнеса навсякъде по света.

Източник: CNN

 
Индекси на фондови борси
16.05.2018
Dow Jones Industrial
24 768.93 (62.52)
Nasdaq Composite
7 398.30 (46.67)
Стокови борси
16.05.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)71.72
Heating oil ($US/gal.)2.2700
Natural gas ($US/mmbtu)2.8200
Unleaded gas ($US/gal.)2.2500
Gold ($US/Troy Oz.)1 291.40
Silver ($US/Troy Oz.)16.39
Platinum ($US/Troy Oz.)892.50
Hogs (cents/lb.)78.72
Live cattle (cents/lb.)99.05

       Опознай България

Спасовден

Празникът е подвижен и се отбелязва 40 дни след Великден, винаги в четвъртък.
Според Новия завет, в продължение на 40 дни след своето възкръсване Исус остава на земята да проповядва своето учение и да беседва с апостолите си, движейки се сред тях като богочовек. На четиридесетия ден в обкръжението на своите последователи в подножието на Елеонската планина близо до Витания, където възкресил Лазар, той се въздига в небесата. Празникът Възнесение Господне българският народ нарича Спасовден. На този ден се вика дъжда, като се обикалят нивите и ливадите и се пеят обредни песни. Спасовден се свързва до голяма степен с култа към мъртвите. Според поверието на този ден се прибират душите на всички покойници, които са на свобода до Велики четвъртък. Това определя спазването на Спасовската или черешовата задушница. На Спасовден почти навсякъде се прави голямо хоро. Повсеместно е вярването, че на този ден идват русалиите. Смята се, че в нощта срещу празника разцъфтява цветето росен, което е лековито и затова болните отиват на поляната, където расте, със зелена глинена паница, вино и погача.
Спасовден е и празник на българските хлебопроизводители и сладкари.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 17.05.2018
Българска версия: 30054, Английска версия: 3001

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999