Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 20 март 2018 г., брой 4672
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(20.03.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.23286
USD   1.58894
CHF   1.66922
EUR/USD   1.2309*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Авионамс АД - Пловдив
Булгранит АД - София
Бургаски корабостроителници АД - София
Гео Кар ЕООД - София
Джи Ес Би АД - София
ДРП АД - Баните
Елисейна ЕАД - Елисейна
ИМС Напредък АД - Пловдив
Пивоимпекс АД - Ямбол
Приста-рисайклинг АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Природният газ през второто тримесечие на 2018 г. да поскъпне с 2,6% до 361,82 лв. за 1000 куб. м, предлага КЕВР. Тези цени ще се обсъждат на 26 март на заседание на регулатора. “Булгаргаз” поиска цената да се вдигне с 4,82%, но от комисията, чийто председател е Иван Иванов, изчислили, че компанията има надвзети 5,28 млн. лв. през 2017 г., поради което цената ще се вдигне с по-малко. За цените на тока от 1 юли все още няма внесени заявления от енергийните компании, крайният срок е 31 март. Според експерти поскъпването ще е от 2 до 5%.

Източник: 24 часа

Частните съдебни изпълнители (ЧСИ) са завели над 246 000 дела срещу длъжници през 2017 година. През 2016 г. техният брой е бил 229 000, а през 2015 г. - 175 000, съобщиха от Камарата на частните съдебни изпълнители. От длъжници са събрани 1,1 млрд. лева през миналата година. От камарата отчитат ръст на събраната сума в полза на гражданите 92 млн. лв. само за първите шест месеца на 2017 г. За сравнение за цялата 2016 г. са събрани 150 млн. лв.Увеличават се и вземанията за издръжка - 2,2 млн. лв. за шестмесечието при 3 млн. лв. през цялата 2016 г., както и тези за заплати - 5 млн. лв., при 8 млн. за 2016 г. Продължава тенденцията на спад на делата в полза на банки - от януари до юни 2017 г. при частните съдебни изпълнители са постъпили само 15 000 нови изпълнителни дела с взискател банки, което представлява едва 14% от всички новообразувани изпълнителни дела, посочват от камарата.

Източник: Дарик радиоДружества
Издаване на вестници
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Вестникарска група България ООД - София   24 409  
  2   Икономедиа АД - София   17 770  
  3   Пресмаркет ЕООД - София   16 975  
  4   168 часа ЕООД - София   9 181  
  5   Сега ЕАД - София   1 943  
  6   Медийна Група България Холдинг ООД - София   1 822  
  7   Компакт Меридиан ЕООД - София   1 726  
  8   Български Фермер ООД - София   1 436  
  9   АС Медия ЕАД - София   1 215  
  10   Тема Спорт ЕООД - София   1 171  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 19.03.2018
  Обща стойност (BGN): 405 749.30  
Брой търгувани компании: 45
Premium 140 672.40
Standard 250 508.87
АДСИЦ 10 176.44
Структурирани 3 759.15
Права 632.45
Най-голяма промяна в цените
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София 300.00 %
Тодоров АД - София -9.84 %
BaSE - Акции: 11 180.68
BaSE - АДСИЦ: 470.80

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Преговорите с американски компании, които притежават централите "Ей И Ес Гълъбово" и "Контур Глобал - Марица изток 3" по дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия от НЕК, не могат да приключат в рамките само на три седмици, коментира заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков. Американските централи са поискали срок от три месеца, в който да анализират методологията за оценка на инвестициите, одобрена от Европейската комисия. Тя е за начина, по който "Ей И Ес" и "КонтурГлобал" ще бъдат компенсирани за предсрочното прекратяване на 15-годишните им договори. Няма конкретно поставен срок, но самите те са поискали да им бъде предоставен на разположение срок от три месеца за анализи, съобщи директорът на БЕХ Петьо Иванов.

Източник: Дума

"ИХБ Електрик" АД е финализирало сделката по продажба на съвкупност от недвижими имоти срещу сумата от 20,333 млн. лв. на 15 март 2018 г., съобщи компанията майка "Индустриален холдинг България" АД (ИХБ). Обект на продажба са терени, заедно с разположените върху тях сгради, трайно прикрепените съоръжения, намиращи се в недвижимите имоти и договори за извършване на строителни работи в тях. Става дума за имота на бившето "Елпром-Зем" АД (сега "ИХБ Електрик") в кв. "Илиянци" в София. За сделката дъщерното дружество е получило предварително одобрение от Управителния съвет на "Индустриален холдинг България". Купувач е дружество под общ контрол с ИХБ. Това в общи линии е свързано лице. През декември 2017 г. Съветът на директорите на "ИХБ Електрик" АД обяви провеждането на търг с явно наддаване за продажба на съвкупност от обекти на недвижима собственост – поземлени имоти, заедно с построените в тях сгради в едно със съоръженията, трайно прикрепени към тях, и на договори за извършване на строителни работи в недвижимите имоти. В резултат на взетото решение към 31 декември 2017 г. активи на стойност 9,12 млн. лв. са рекласифицирани като активи, държани за продажба. Общата балансова стойност на активите на холдинга, държани за продажба към 31 декември 2017 г. са 16,906 млн. лв, от които в обхвата на търга са активи с балансова стойност 14,257 млн. лв.

Източник: investor.bg

Създадената в България софтуерна компания Dynamo Software придоби щатската Q-Biz Solutions. Двете компании имат съвместни проекти от години за общи клиенти. Dynamo Software е специализирана в облачно базирани системи за управление на инвестиции и инвестиционни портфейли. Q-Biz Solutions разработва финансовия и счетоводен софтуер PEViewTM. Dynamo Software е създадена в София през 1998 г. като Netage Solutions, която се занимава с дизайн на интернет страници. Постепенно създателят й Дилян Павлов и Красен Драганов решават да преминат към разработка на CRM системи за управление на инвестиции и инвестиционни портфейли. През миналата есен в компанията като мажоритарен акционер влезе фондът Francisco Partners, който инвестира 70 млн. долара за контролен пакет от акции. Членовете на мениджмънта, както и служителите запазиха дял в компанията. Десет милиона от сумата по сделката бяха раздадени на служителите. В България Dynamo оперира през българското дружество "Динамо софтуер", чиито приходи за 2016 г. достигнаха 5.9 млн. лв. при печалба от 1.64 млн. лв. В офиса в София работят 75 души, като идеята е тепърва да се разширява екипът тук и след време да се удвои. Общо служителите на Dynamo са 125.

Източник: Капитал

Синдиците на Корпоративна търговска банка са събрали достатъчно пари - над 700 млн. лв., за да върнат първата порция от средствата, които трябва да си получат кредиторите на банката. Според Закона за банковата несъстоятелност това става чрез т. нар. частична сметка за разпределение. След като тя бъде изготвена, сумите от нея се изплащат на кредиторите. Процедурата може да започне, когато е събрана сума, надхвърляща 10% от задълженията на кредитната институция. В изготвената още през март 2017 г. сметка за разпределение е предвидена сума от 570 млн. лева. Една малка част от нея - близо 36.09 млн. лв., е заделена за удовлетворяване на спорни вземания, след като по тях се произнесе съдът. Останалите около 534 млн. лв. трябва да отидат по сметките на всички обезпечени (на първо място) и необезпечени кредитори в съответствие с условията, описани в закона. Това не се случва, защото кредитори обжалват сметката за разпределение. Един от тях е Българска банка за развитие, заедно с дъщерните си структури - "Национален гаранционен фонд" и Микрофинансираща институция "Джобс", а другия е френската "Сосиете Женерал" в Париж. Те възразяват срещу включването в списъка на обезпечените кредитори на две фирми - "Ардастрой" и "Аполо Инжинеринг". Мотивът е, че фирмите не представят необходимите документи, и преместването им в списъка на обезпечените кредитори ощетява ББР и дъщерните й дружества, а също и "Сосиете Женерал", тъй като намалява размера на сумите, които им се полагат от частичната сметка за разпределение. Но дъщерните дружества на ББР, а и самата банка възразяват и срещу включването на "Сосиете Женерал"- Париж, в сметката за разпределение като обезпечен кредитор.

Източник: Банкеръ

10 фирми са подали заявления за участие в ограничената процедура за възлагане на обществена поръчка за производство и доставка на тръби за изграждане на междусистемната връзка Гърция - България. В процедурата кандидатстват Jindaw SAW Ltd., JSC "Zagorsk Pipe Plant", Welspun Corp. Limited, Salzgitter Mannesmann International GmbH, Ноксел Челик Бору Санайи А.Ш, Umran Celik Boru Sanayii A.S, Erciyas Celik Boru Sanayi A.S (Erciyas Steel Pipe Co), Топливо -2 ЕООД, Korinth Pipeworks S.A Pipe Industry S.A и Public Joint Stock Company "Chelyabinsk Pipe Plant". Това е първата от няколко ключови процедури, които ще осигурят фактическия старт на строителството на интерконектора Гърция–България. В нея участниците ще бъдат селектирани на два етапа: първо те удостоверяват съответствието с критериите за подбор, а след това се подават и оценяват същинските оферти.

Източник: actualno.com       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

21-22 март: Международна конференция „Бъдещето на труда“

22-23 март: Редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи `2018”

22-23 март: Среща на група 1 "Работодатели" на Европейския икономически и социален комитет

27 март: Семинар „Управление на риска ISO 31001:2018 в системата за управление“

11 април: Конференция "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие"

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

18 май: Европейски минен бизнес форум 2018 г.

14 юни: Международна среща за Черноморския регион


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:

Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 10 март 2018, съботно-неделен
CCNA 4 - 14 април 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен

Нов курс  Internet of Things Fundamentals

Обучение за MS Office:
Предстоят

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейският парламент ще разследва информацията за неприемливо използване на лични данни на потребители във Facebook от анализаторската компания Cambridge Analytica. Това заяви председателят на ЕП Антонио Таяни в Twitter. „Твърденията за злоупотреба с потребителските данни във Facebook са неприемливо нарушение на правото на гражданите на неприкосновеност на личния живот", пише той. Причина за разследването е информацията, че Cambridge Analytica е използвала потребителски данни от социалната мрежа, за да насочва определени политически кампании. Първоначално самата Facebook съобщи за изтичането на потребителски данни от социалната мрежа и след това реши да блокира британската компания Cambridge Analytica, която е използвала данните и отказа да работи с нея до приключване на разследванията. Фирмата е събрала информация от Facebook профили на 50 млн. американски гласоподаватели, правейки едно от най-големите нарушения на личните данни в технологичния гигант.

Източник: EurActive

Америка

45 търговски асоциации, представляващи интересите на секторите за търговия на дребно, технологиите, земеделието и др. изпратиха съвместно писмо до президента Доналд Тръмп, в което призовават правителството да не облага с мита внасяните от Китай стоки, в противен случай това ще навреди на интересите на американските предприятия и потребители. В писмото се казва, че във връзка с извършваното от правителството разследване по раздел 301 от Търговския закон, засягащ и китайските стоки, от името на американските търговци те апелират Белия Дом да не предприема мерки, които ще накажат потребителите и навредят на конкурентоспособността на американските стоки. Те предупредиха, че облагане с данък на китайските стоки ще донесе редица отрицателни реакции, които ще увеличат разходите на американските предприятия и консуматори и ще попречат на износа в сектора на земеделието и услугите на САЩ. Асоциациите призоват правителството на Тръмп да намери ефективен начин за разрешаване на проблема и да изслуша мненията на специалистите в сектора.

Източник: Associated Press

Азия

Търговският баланс на Япония се върна към излишък през февруари, като силното търсене в световен мащаб е подпомогнало растежа на износа за 15-ти месец подред, въпреки че празниците около Лунната нова година доведоха до спад в продажбите в Китай. Износът нараства с 1,8% през февруари на годишна база, което е над предварителните прогнози за повишение от 1,4%. Вносът отчита ръст от 16,5% при прогноза за 16% (воден от вноса на дрехи от Китай и нарастващите разходи за суров петрол и втечнен природен газ). Търговският излишък в страната на изгряващото слънце достига 3,4 млрд. йени, надхвърлияйки значително пазарните очаквания за дефицит от 99,6 млрд. йени. Продължаващото нарастване на износа предполага, че глобалното възстановяване остава важен фактор за японската икономика. Силната йена обаче създава известни рискове, като прави износа на страната по-малко конкурентен, а в същото време натежава върху инфлациията, водейки до по-ниски цени на вноса.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
19.03.2018
Dow Jones Industrial
24 610.91 (-335.60)
Nasdaq Composite
7 344.24 (-137.74)
Стокови борси
19.03.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)62.36
Heating oil ($US/gal.)1.9100
Natural gas ($US/mmbtu)2.6600
Unleaded gas ($US/gal.)1.9300
Gold ($US/Troy Oz.)1 315.30
Silver ($US/Troy Oz.)16.30
Platinum ($US/Troy Oz.)953.60
Hogs (cents/lb.)76.82
Live cattle (cents/lb.)110.15

       Опознай България

20 март - Международен ден на франкофонията

Първият “Sommet de la Francophonie” се състои в Париж през 1986 г. В него участват около 44 държави, които решават да обявят 20 март за международен ден на франкофонията. През декември 1993 г. България се присъединява към тази световна организация, в която понастоящем членуват 58 държави.
Ето и някои исторически факти, обединяващи историята на Франция и България:

 • След априлското въстание през 1876г., светът обръща поглед към България и жестокостите на османските поробители по време на 5-вековното робство. Известни държавници, политически и обществени фигури, интелектуалци и учени, се изказват и пишат в защита на правото на българите на свободен живот. Един от тях е и френският писател Виктор Юго, който участва особено активно в тази кампания.
 • През 1838 г. друг известен френски поет и политик – А.дьо Ламартин, посещава Пловдив и отсяда за кратко в къщата на Георги Мавриди. Днес, тя е превърната в музей, носещ името на френския общественик, в който се помещава експозиция на фото албуми, бюст на поета и карта с маршрута на пътуването на Ламартин през България.
 • Първата българска пощенска марка се появява през 1879г. Нейната стойност е във френски франкове.
 • Първият полет с дирижабъл в България е направен край Пловдив, a екипът, който го осъществява, се състои от французи и българи.
 • Франция помага на България да създаде своя черноморски флот.

 • Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 20.03.2018
  Българска версия: 29931, Английска версия: 3003

  Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
  тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
  Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


  Архив
  Бизнес Индустрия Капитали

  Година:  
  Януари 2019
   ПВСЧПСН
  1 123456
  278910111213
  314151617181920
  421222324252627
  528293031   

  Февруари 2019
   ПВСЧПСН
  5    123
  645678910
  711121314151617
  818192021222324
  925262728   

  Март 2019
   ПВСЧПСН
  9    123
  1045678910
  1111121314151617
  1218192021222324
  1325262728293031

  Април 2019
   ПВСЧПСН
  141234567
  15891011121314
  1615161718192021
  1722232425262728
  182930     

  Май 2019
   ПВСЧПСН
  18  12345
  196789101112
  2013141516171819
  2120212223242526
  222728293031  

  Юни 2019
   ПВСЧПСН
  22     12
  233456789
  2410111213141516
  2517181920212223
  2624252627282930

  Юли 2019
   ПВСЧПСН
  271234567
  28891011121314
  2915161718192021
  3022232425262728
  31293031    


   2019   2018   2017  
   2016   2015   2014  
   2013   2012   2011  
   2010   2009   2008  
   2007   2006   2005  
   2004   2003   2002  
   2001   2000   1999