Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 05 ноември 2018 г., брой 4829
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(05.11.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22582
USD   1.71309
CHF   1.71234
EUR/USD   1.1417*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Астерион България АД - София
ЗСК Девня АД - Варна
Инкомс-контактни елементи АД - Зверино
Ноя Ловеч АД - Ловеч
Пластхим Т АД - Тервел
Пътища Пловдив АД - Пловдив
Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ - София
ХСИ Инвест АД - Варна
Цлахим АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През третото тримесечие на 2018 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1659 жилищни сгради с 9419 жилища в тях и 1 173 841 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 37 административни сгради/офиси с 212 473 кв. м РЗП и на 1207 други сгради със 707 761 кв. м РЗП, съобщи Националният статистически институт. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 12.4 на сто, жилищата в тях - с 15.2 на сто, а общата им застроена площ - с 14.7 на сто. При броя на издадените разрешителни за строеж на административни сгради също се наблюдава ръст от 15.6 на сто, а при общата им застроена площ увеличението е малко над пет пъти. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, намаляват с 5.3 на сто, а тяхната РЗП - с 26.2 на сто. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 8.7 на сто, броят на жилищата в тях - с 32 на сто, а разгънатата им застроена площ - с 25.6 на сто.

Източник: 24 часа

България ще изгради своя собствена платформа за търговия с природен газ, според актуализираната Енергийна стратегия на страната, одобрена от Съвета по енергийна сигурност към Министерския съвет. В момента България има един-единствен доставчик на природен газ, и това няма да се промени в следващите две или три години. Минимални количества синьо гориво търгуват виртуално търговци на границата с Гърция, но това не променя общата картина при монопола в доставките. В актуализираната стратегия не е упоменато кога точно ще имаме действаща борса за природен газ, но е логично тя да бъде изградена след създаването на газовия хъб "Балкан". Експертите очакват промяна на посоката на транзита на газ след 2020 г. от Север-Юг на Юг-Север, както и потенциално намаляване на транзитираните през нашата страна количества.

Източник: БанкеръДружества
Производство на прясно или замразено месо, без месо от домашни птици
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Месокомбинат Ловеч АД - Ловеч   146 728  
  2   Месокомбинат Русе АД - Русе   100 390  
  3   Тандем Попово ООД - Попово   21 117  
  4   Боримес ООД - Русе   20 065  
  5   Агрокомерс 98 ЕООД - Търговище   15 273  
  6   Надежда - М ООД - Бяла-Рс   15 139  
  7   Месокомбинат Свищов ООД - Свищов   15 064  
  8   Шенел Шабан Шабан ЕТ - Прилепци   14 096  
  9   Месфууд АД - Радиново   13 266  
  10   Интермес ООД - София   10 979  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 02.11.2018
  Обща стойност (BGN): 227 462.62  
Брой търгувани компании: 30
Premium 164 845.16
Standard 43 280.38
АДСИЦ 17 853.08
Структурирани 1 484.00
Най-голяма промяна в цените
Холдинг Варна АД - Варна -7.98 %
Българска фондова борса АД - София 2.63 %
BaSE - Акции: 536.20

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Албена" АД реализира 23-процентен ръст на оперативната печалба, достигнала 19,2 млн. лв. за деветмесечието на 2018 г. Нетната печалба намалява с 33% до 18,7 млн. лв., тъй като през миналата година имаше силни еднократни ефекти от продажба на активи в размер на 10,6 млн. лв. През 2017 г. компанията отбеляза загуба от 10 млн. лв. през последното тримесечие и ако тази загуба се повтори и през последната четвърт на 2018 г., може да очакваме "Албена" АД да финишира годината с печалба около 9 млн. лв. Печалбата от оперативна дейност през предходни години беше 6,6 млн. лв. за цялата 2017 г., 9,1 млн. лв. за 2016 г., 12,3 млн. лв. за 2015 г., 12,6 млн. лв. за 2014 г., цели 16,9 млн. лв. за 2013 г. и дори 19,4 млн. лв. за 2012 г. Преди това "Албена" АД отчита 12,5 млн. лв. оперативна печалба през 2011 г. и 13,5 млн. лв. през 2010 г. "Албена" АД не е излязла от кризата и резултатите ѝ продължават да са почти двойно по-слаби от успешните 2012 и 2013 г. Причините са увеличената конкуренция от други дестинации и липсата на разнообразие в "Албена" АД.

Източник: investor.bg

Дълговете на болниците продължават да растат, сочи анализ на финансовото състояние на лечебните заведения, изготвен от консултантската компания „Симбула". На 909 млн. лв. възлизат дълговете на 328 болници в края на 2017 г. Година по-рано те са били 820 млн. лв., а през 2015 г. - 780 млн. лв. Очаквано по-голям е делът на борчовете на държавните и общинските болници. Над 545.4 млн. лв. са задълженията на 198 публични лечебни заведения. Подобни бяха преди време и данните на здравното министерство за обществените болници. При 130 частни болници дълговете са 364.5 млн. лв. В тях влизат и заеми към банки, както и към други предприятия на собствениците им. Структурата на дълговете също е различна. При държавните и общинските клиники 54% от борчовете са към доставчици на лекарства, медицински изделия и други консумативи. На второ място се нареждат тези към персонала - 13%, а на трето за данъци и осигуровки – 10%. Заемите към банки са едва 6% от всички борчове. При частните болници най-големи са задълженията към свързани предприятия - 35%, на второ място са към доставчици - 30%, 13% са борчовете към банки, 8% към персонала и 4% са дълговете за данъци и осигуровки. Традиционно с най-големи дългове сред държавните болници са пловдивската "Св. Георги""Александровска" и "Пирогов". При частните начело са "Уни хоспитал" в Панагюрище, "Пълмед", "Аджъбадем Сити клиник""Св. Марина" в Плевен и "Токуда".

Източник: Сега

Надзорният съвет на УниКредит Булбанк одобри Теодора Петкова да поеме позициите на председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк. Промяната ще влезе в силa на 1 май 2019 г. след получаване на необходимите регулаторни одобрения от БНБ. Теодора Петкова ще замести Левон Хампарцумян, който ще остане на тези позиции до края на април 2019 г., когато изтича неговият мандат след 18 успешни години начело на най-голямата банка в България. Теодора Петкова е член на УС и главен риск директор на УниКредит Булбанк. Тя е председател на Кредитния съвет на банката, на Комитета по провизиране и реструктуриране и член на Кредитния комитет.

Източник: Банкеръ

Българската компания за семантичен софтуер "Онтотекст" ще получи още 1.38 млн. евро финансиране за развитие на технологии с изкуствен интелект. През третото тримесечие на тази година са одобрени три проекта с участието на дружеството, които ще бъдат финансирани по програма "Хоризонт 2020" на Европейската комисия. Това са WeVerify, EXA MODE и InnoRate, като WeVerify ще започне да се изпълнява през декември тази година, а останалите два – през януари 2019 г. По-рано през годината компанията спечели и европейско финансиране от близо 400 хил. евро по проект за интелигентно свързване на данни за компании от различни източници. Така обемът на осигуреното финансиране по европейски програми към "Онтотекст" за развойна дейност през тази година достига 1.8 млн. евро. Компанията е осигурила общо финансиране за развойна дейност през тази и следващите години в размер на 3.1 млн. евро. Плановете предвиждат парите да отидат за разработване на вертикални модели и конкретни приложения за платформата за изкуствен интелект (AI) SENPAI на компанията майка "Сирма груп холдинг". Финансирането ще бъде разделено на две – 1.9 млн. евро за пазарно разузнаване и 1.2 млн. евро за здравеопазване.

Източник: Капитал

БАКБ отчете ръст на нетната печалба от 66% за година. Ръстът на кредитния портфейл на БАКБ АД води до нарастване с 10% на приходите от лихви. Нетният лихвен приход расте с 23% спрямо трето тримесечие на 2017 г. Продължава спада на цената на финансиране на банката - с 25% по-малко от година по-рано, въпреки увеличението на депозитната база, съобщиха от Българо-американска кредитна банка. Броят на клиентите и извършваните от тях трансакции значително нарастват, което води и до увеличаване на нетните приходи от такси и комисионни с 23 процента. Кредитният портфейл на БАКБ отчита ръст от 16% спрямо година по-рано с основен двигател диверсифицирано кредитиране на МСП клиенти и физически лица. По този показател банката значително превишава средния ръст на банковия пазар в страната, отчетен за същия период в размер на 6,18 %. Привлечените средства нарастват с 16% и в двата сегмента: корпоративни депозити и депозити на граждани и домакинства, отчитайки значително по-добри резултати от тези на банковата система от 9,12%.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

НАП залага на 30 млн. лв., за да спечели 300 милиона. Според финансовия директор на БСК Станислав Попдончев новите изисквания за касовите апарати ще причинят ново утежнение на бизнеса

Инвестиционно зацикляне. Според изпълнителния председател на БСК Радосвет Радев общият обем на чуждестранните инвестиции е толкова незначителен, че не оказва ефект върху икономиката.

Радосвет Радев връчи награда за институционално партньорство на министър Ангелкова

Явор Божанков: Управляващите готвят поскъпване на всички видове дрехи и обувки

Информационен календар на БАМИ

Покана за избор на изпълнител по дейност "Проучване на образуваните отпадъци в страната..." по проект SWAN Срок за участие – 9 ноември!

Консултация на ЕК относно средата за обслужване на едно гише за митниците Срок за включване в консултацията – 10 ноември!


Предстоящи събития

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)

6-8 ноември: Българо-азербайджански бизнес форум и B2B срещи

7 ноември: Пресконференция "Оценка и анализ на дейността на съдилищата и на нормативната база в сектор „Правосъдие“ в периода 2010-2017 г."

7-10 ноември: Месомания, Светът на млякото, БУЛПЕК, Салон на виното, Интерфуд & Дринк, СИХРЕ

8 ноември: Детското образователно шоу-дегустация „Здрави и силни от малки“

8-9 ноември: Конференция „Бъдещето на ДДС. Дигитална икономика“

13 ноември: Конференция "Образование и бизнес: Без граници"

16 ноември: Дискусия: Български марки на чужди регали - Private label или Собствена марка

20 ноември: Семинар „Изискванията на регламентите REACH и CLP за МСП“

22-19 ноември: Конкурс на БСК за детска рисунка "Коледата е възможна"

29 ноември: Конференция „Безопасност и здраве при работа 2018"

19 октомври: Годишни награди на БАУХ за 2018 г.

5 декември: Общо събрание на БСК


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google Ads. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.

1 ноември 2018

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 19 ноември 2018, съботно-неделен
ССNА 2 - 24 ноември 2018, съботно-неделен
CCNP Route - 10 ноември 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Делът на енергията, която се генерира от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в Германия, е достигнал 38% през първите 9 месеца на 2018 г. Числото е нараснало с 3 процентни пункта спрямо същия период на 2017 г., обявиха днес от Центъра за соларна енергия и изследване на водородните технологии и Федералната асоциация на енергийния и воден сектор. През месеците януари, април и май делът на възобновяемата енергия се е покачил до 43%, защото тези месеци са били особено ветровити и слънчеви. Ако през четвъртото тримесечие има средно количество вятър, делът на възобновяемата енергия за цялата 2018 г. би трябвало да остане 38%, твърдят от двете организации.

Източник: Associated Press

Америка

Частният бизнес в САЩ е създал 250 000 нови работни места през октомври, а заплатите са се увеличили с най-бърз темп от 2009 г. насам, показват данни от месечният доклад за заетостта в САЩ на министерството на труда. Безработицата в страната е останала на 40-годишно минимално равнище от 3,7 на сто. Напливът от нови кадри, търсещи работа е увеличил дела на работещите американци до най-високо равнище от януари 2009 година. Потребителите сега са с най-високото доверие от 18 години и харчат свободно, давайки тласък на жизнения икономически растеж, пише изданието. Американската икономика е в експанзия от 10 години - вторият по продължителност такъв период в историята на страната, а октомври е стотният пореден месец на нови назначения - също рекорден период.

Източник: CNN

Азия

Правителството на Япония одобри законопроект, който да смекчи ограниченията за трудовата емиграция в страната, се посочва в комюнике на правителството. Скоро законопроектът ще бъде внесен в парламента, като се очаква приемането му да стане още на текущата пленарна сесия. Правителството начело с премиера Шиндзо Абе се надява новата система да заработи от 1 април догодина, когато в страната ще започне финансовата 2019 година. Тази нова програма трябва да позволи в страната да влязат по-слабо квалифицирани служители в сектори, които страдат от липса на работна ръка като ресторантьорството, строителството, грижата за възрастни хора и малки деца. Японците не искат да се занимават с подобна работа заради тежките условия на труд и заплатите, които не са привлекателни.

Източник: BBC

 
Индекси на фондови борси
02.11.2018
Dow Jones Industrial
25 270.83 (-109.91)
Nasdaq Composite
7 356.99 (-77.06)
Стокови борси
02.11.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)62.76
Heating oil ($US/gal.)2.1700
Natural gas ($US/mmbtu)3.4400
Unleaded gas ($US/gal.)1.6900
Gold ($US/Troy Oz.)1 233.00
Silver ($US/Troy Oz.)14.70
Platinum ($US/Troy Oz.)872.70
Hogs (cents/lb.)58.22
Live cattle (cents/lb.)117.02

       Опознай България

Божидар Данев (1939-2018)

На днешния ден, през 1939 г., в София е роден Божидар Данев - дългогодишен председател на БСК. Той завършва с отличие висшето си образование в Техническия университет в София през 1965 г., след което постъпва на работа в Институт по кибернетика при Българската академия на науките. През 1980 г. постъпва на работа в Българската индустриална стопанска асоциация (БИСА, днес - БСК) като експерт в направление “Икономически анализи”. Последователно заема длъжностите старши експерт, ръководител направление, директор, заместник-председател.През 1987 г. е назначен и за зам.-председател на Централния кооперативен съюз (ЦКС) по финансовите въпроси. През 1989 г. напуска ЦКС и работи основно като като заместник-председател на БИСА, където ръководи направленията Икономически анализи, Приватизация и инвестиции, Промишлено развитие. За периода 1991-1997 г. е и главен изпълнителен директор на Софийската фондова борса. През 1993 г. е избран за председател на БСК. Основен двигател е по учредяването на Смесения консултативен комитет Европейски съюз – България и е негов съпредседател от българска страна в периода 1999 - 2004 г. На 15 февруари 2011 г. Божидар Данев е избран за изпълнителен председател на БСК. Той е член на Управителния съвет на европейския проект за професионална мобилност ESCO от февруари 2011 г. Има над 100 научни публикации в наши и чуждестранни издания и три монографични публикации. Божидар Данев умира на 28 май 2018 г.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 05.11.2018
Българска версия: 29656, Английска версия: 2907

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999