Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 07 септември 2018 г., брой 4789
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(07.09.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.16525
USD   1.68868
CHF   1.73266
EUR/USD   1.1634*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Греатленд АД - София
Ескола Академи ЕАД - София
Улпина АДСИЦ - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

По предварителни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в България към края на 2017 г. възлизат на 24,3 млрд. евро, което е с 3,6% повече в сравнение с 2016 година, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). През 2017 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 10,5 млрд. евро, или с 4,3% повече спрямо предходната година. Следващ по обем на направените ПЧИ e секторът на услугите – 5,7 млрд. евро, което обаче е с 2,6% по-малко спрямо 2016 година. В сектор „Строителство” преките чуждестранни инвестиции през 2017 г. възлизат на 626 млн. евро, или с 2,8% повече в сравнение с предходната година. Според НСИ през 2017 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи във всички сектори на икономиката са 17,7 млрд. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 0,2%.

Източник: investor.bg

Броят на участниците на пощенския пазар в края на 2017 г. е 169, което е ръст от 6 процента спрямо предходната година, според годишния доклад „Анализ на пазара на пощенски услуги“. Приходите, реализирани през 2017 г. в двата големи пазарни сегмента - предоставяне на услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга и на неуниверсална пощенска услуга, са 425 млн. лева, което е ръст от 8 процента спрямо предишната година. През 2017 г. обемът на пазара на пощенските услуги, измерен чрез показателя „брой реализирани услуги“, е 193 милиона броя, и нараства с пет процента спрямо предходната година. Както и през предишните две години, така и през 2017 г. продължава да намалява пазарният дял на „Български пощи“ и достига до 13 процента от общия пазар. Намаленият пазарен дял на „Български пощи“ се дължи на изпреварващия ръст в приходите на останалите оператори. През 2017 г. приходите от куриерски услуги са 307 милиона лева, като в едногодишен период нарастват с 9 процента. Те са формирани главно от пратки за страната, като основен двигател на тези услуги е пазаруването онлайн. По данни на 70 процента от пощенските оператори, извършващи неуниверсална пощенска услуга, през 2017 г. приходите от доставка на пратки от електронната търговия формират 39 на сто от общия размер на приходите на куриерски услуги.

Източник: investor.bgДружества
Търговия на едро с химични продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Афер България ЕООД - Девня   440 349  
  2   АСМ ЕООД - Монтана   187 935  
  3   Пестицид ЕООД - Костинброд   158 249  
  4   999 Ив. Асенов ЕООД - Катуница   136 345  
  5   Евро Ферт АД - Димитровград   126 161  
  6   БАСФ ЕООД - София   108 733  
  7   Балджиев ООД - Севлиево   70 963  
  8   Ф + С Агро ООД - Русе   66 427  
  9   Шишеджам България ЕООД - Варна   66 229  
  10   Ферт Бул ЕАД - Стара Загора   65 601  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 05.09.2018
  Обща стойност (BGN): 207 174.05  
Брой търгувани компании: 23
Premium 91 111.65
Standard 34 299.60
АДСИЦ 1 870.70
Облигации 79 892.10
Най-голяма промяна в цените
Специализирани логистични системи АД - София -5.12 %
Алтерко АД - София 4.81 %
BaSE - Акции: 954.35

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Южноафриканският фонд NEPI Rockcastle ще инвестира 141 млн. евро в изграждането на мол в центъра на Пловдив. В края на 2017 година компанията купи 36 дка парцел, а справка в имотния регистър показва, че през март тази година е придобила и съседните 29 дка. Така целият проект ще бъде разположен върху 65 дка. Новият мол се очаква да заработи след две години и да добави близо 60 хил. кв.м отдаваема площ на пазара на търговски имоти в града, става ясно от отчета на NEPI за първата половина на 2018 г. Молът на NEPI ще бъде четвъртият търговски център в града и ще се казва Promenada Plovdiv. В момента проектът е в процес на получаване на необходимите разрешителни и договаряне с бъдещи наематели. Общата отдаваема площ ще бъде 59 500 кв.м, като молът се планира да заработи през третото тримесечие на 2020 г. До момента компанията е инвестирала в проекта 24 млн. евро. За полугодието NEPI Rockcastle отчита нетни приходи от 165 млн. евро, което е ръст от 4.1%. Портфейлът й с инвестиционни имоти е на стойност 5.3 млрд. евро, като се увеличава с 8.1% от началото на годината. Фондът има инвестиции в девет държави в Централна и Източна Европа, като най-новият й пазар е Литва.

Източник: Капитал

Компании от Индия имат интерес да инвестират в IT сектора, туризма и производството на храни в България, стана ясно по време на първия по рода си българо-индийски бизнес форум, състоял се в София. Той бе част от програмата на индийския президент Рам Натх Ковинд в България.На българския пазар има редица индийски компании, които през последните години разшириха бизнеса си. Една от тях е "Съдърланд" (Sutherland Global Services), която предлага аутсорсинг на бизнес процеси. Тя оперира с пет центъра в България, в които работят над 2000 високоплатени специалисти. "Съдърланд" обслужва клиенти от цял свят, сред които и Cisco, DELL, McAfee, Allianz, Google, Amazon и др. Компанията планира разрастване на дейността си у нас. Друг пример е индийската ИТ компания "Феуджи" (Feuji Inc), която откри център за аусторсинг и ИТ услуги, подпомагащ дейността на HP и компанията DXC в България. "Феуджи" обслужва от страната ни и американските компании VMware и AGCO. За нея работят около 100 специалисти. Индийската "Синегранд" оперира 3 киносалона в България и планира да инвестира през следващата година още 3 млн. евро в откриване на нови обекти.

Източник: Дума

Депутатът Веселин Марешки продава аптечния си бизнес. Цената е започнала от 200 млн. лв., а сега е свалена на 170 млн.лв., според няколко независими източника. Намеренията му за продажба били съвсем сериозни и бил в напреднали преговори с чешката верига “Д-р Макс”, която искала да стъпи и на нашия пазар, след като влезе в Румъния, Полша и Словакия. “Д-р Макс” управлява близо 1300 аптеки в Източна и Централна Европа с общи продажби за 1,25 млрд. евро и планира да разшири в бъдеще мрежата си в Италия, България, Македония, Хърватия, Босна и Черна гора. Чехите обаче се отказали заради българското законодателство, което позволява едно дружество да има максимум 4 аптеки. Веселин Марешки продава аптеките си, тъй като искал да се занимава само с политика. Това означавало фактически да купят някоколко десетки фирми, които стоят зад близо 400 аптеки на Марешки. Това изискване в закона отблъсква сериозните стратагически инвеститори като германския търговец на лекарства “Фьоникс” и други международни компании. “Фьоникс” преговаряли също преди година и половина, но пак не се е стигнало до резултат. Интерес имало ѝ от Ромфарма. Това е румънския фармацевтичен производител, който е най-големия собственик на земеделски земи у нас. Вероятно това е и причината Марешки да обедини лекарствения си бизнес в холдинг От средата на миналата година е регистриран “Марешки холд”, който е шапка на фирмите, притежаващи аптеките и на търговеца на едро “Фармнет”.

Източник: 24 часа

Бордът на директорите на гръцката "Банка Пиреос", която е собственик и респ. продавач на българската кредитна институция, ще бъде запознат с офертите на два консорциума от инвестиционни фондове. Те възнамеряват да предложат цена както за покупката както на "Банка Пиреос България", така и на кредитната институция на "Банка Пиреос" в Албания. Поради тази причина двамата кандидати, подали досега обвързващи оферти за "Банка Пиреос България""Пощенска банка" и БАКБ, са били помолени да удължат сроковете за валидност на своите оферти до края на септември. Експерти смятат, че удължаването на сроковете поставя в неравностойно положение двете банки. Офертите на Пощенска банка и на БАКБ са одобрени от Гръцкия фонд за финансова стабилност. Това е фондът, който навремето оказа значителна капиталова подкрепа на "Банка Пиреос" и гарантира съществуването й като една от четирите големи банки в Гърция. Допускането на нови кандидати предизвика сериозни опасения, че те ще имат неконкурентно предимство да наддават върху вече направените оферти на кандидатите, подали обвързващи оферти.

Източник: Банкеръ

Собственикът на "Син карс интернешанъл" Росен Даскалов представи шосейна версия на първия български електрически автомобил, състезателен автомобил и концепция за мултифункционален и компактен градски електромобил, съобщи пресцентърът на Министерството на икономиката. Предвижда се колата да се произвежда в България и да се изнася в чужбина. По думите на собственика новият L City е изцяло насочен към бъдещето и именно затова от него ще се предлага единствено електрическа версия. Общият брой на регистрираните електрически и хибридни превозни средства в страната от всички категории е 6808, съобщи зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов на представянето. От тях леки автомобили изцяло електрически са 554, а увеличението за пет години е над 600%. "Около 170 компании произвеждат части и системи за основните автомобилни производители и генерират заетост за над 40 000 души в България", каза зам.-министърът. Той подчерта, че производството на български електромобил е сред приоритетите и изцяло съответства на насоките на провежданата икономическа политика за насърчаване на инвестициите в нови иновативни производства.

Източник: Дневник

Българската компания „Правец компютри“, възродена през 2014 г. от Бойко Вучев се продава на цена от 500 хил. евро. Дружеството е обявено за продажба през интернет портала Kpd.bg, сайт за покупко-продажби на разработен бизнес. Фирмата е за производство и продажба на лаптопи от най-висок клас, десктопи и мобилни телефони. В сделката влизат регистрирана търговска марка „Правец компютри“, онлайн магазина и 3 работещи сервиза. Марката има 4 уникални продукта до момента и 2 продукта в разработка - водо и ударозащитен смартфон. Дружеството разработва и други устройства, които са в по-ранен етап. Екипът е от 7 души. От „Правец“ добавят, че имат две партньорски фабрики в Тайван и Хонг Конг. Офертата е добавена в сайта на 1 септември 2018 г.

Източник: economic.bg

Регулирана информация

На 5.09.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи съобщение от Випом АД-Видин /VIPOM/, че в търговският регистър е вписана промяна в членовете на съвета на директорите въз основа на решение на общото събрание на акционерите взето на 17.08.2018 година. Заличен е като член Иван Петров Ревалски и е вписана Анна Олеговна Костарева като член на Съвета на директорите.       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

17 септември: Дискусия „Равносметка на Председателството на България и как виждаме бъдещето на ЕС - социална и икономическа сигурност“

25 септември: Целодневно обучение "Практическо приложение на GDPR"

26 септември: Българо-китайски бизнес форум на тема „Иновации в текстилната промишленост“

27 септември: Клуб Investor.bg "Предприемачи на бъдещето". БСК е институционален партньор на събитието.

27-28 септември: IFIB 2018: Конференция и международни срещи по време на интернационалния форум по биотехнологии и биоикономика в Торино, Италия

17 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2018

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.

03 октомври 2018

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.
13 октомври 2018

Обучение по мрежи в Сиско академията:

ССNА 2 - 01 септември 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 септември 2018, съботно-неделен
CCNP Route - 27 октомври 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Дефицитът на Италия през 2019 г. ще се доближи до 3% от брутния вътрешен продукт, но без да надвиши лимитът, определен от Европейския съюз, заяви вицепремиерът на страната Матео Салвини. Изявлението на Салвини идва, след като в края на предишната работна седмица агенция "Фич" ревизира до негативна перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на Италия, който е на ниво "ВВВ", цитирайки притеснения относно фискалната перспектива на страната при новото управление, което пое властта по-рано тази година. След като "Фич" преразгледа в петък до негативна перспективата пред рейтинга на италианския държавен дълг, правителството изпрати поредица от противоречиви съобщения относно това, което обмисля да направи с бюджета на страната за следващата година. Самият проектобюджет за 2019 г. трябва да изготвен в рамките на следващите два месеца. Матео Салвини посочи, че той ще настоява бюджетният дефицит да бъде близо до лимита в рамките на ЕС от 3% от БВП, но в същото време желае той да остане под тази европейска граница. 

Източник: Reuters

Америка

През август експанзията на промишлената активност в САЩ се ускори изненадващо рязко до 14-годишен връх, показва проучване на Institute for Supply Management (ISM). Индексът ISM, измерващ активността на промишлените предприятия, нарасна през август до 61,3 пункта от 58,1 пункта през юли и при осредните очаквания за слабо понижение към 57,6 пункта. Това е знак за здрава експанзия на промишлената активност в САЩ въпреки опасенията, свързани с напрежението с основни американски търговски партньори. Индексът на новите промишлени поръчки скочи до 65,1 пункта от 60,2 пункта през юли, докато този на експортните поръчки се понижи слабо до 55,2 пункта от 55,3 пункта, а индексът, оценяващ промишленото производство, нарасна с цели 4,8 пункта до 63,3 пункта. В същото време индексът ISM, измерващ работната заетост в промишления сектор, се увеличи през август с 2 пункта до 58,5, което е сигнал за по-добър растеж на новите работни места в сектора. Ценовият промишлен индекс се понижи слабо до 72,1 пункта от 73,2 пункта през юли, но въпреки това подсказва за продължаващ растежа на производствените цени за 30-ти пореден месец.

Източник: Reuters

Азия

Автомобилни производители в Китай са обезпокоени от предложените правителствени ограничения за инвестиции в нови мощности и начините, по които Пекин се опитва да консолидира сектора чрез сливания и стратегически сътрудничества. Поради прекомерния капацитет в индустрията правителствената комисия готви нови правила за инвестиции. Въпреки това поради голямата конкуренция за привличане на инвестиции от китайските провинции е възможно те да бъдат заобиколени. Националната комисия за развитие и реформи в Китай иска да ограничи начините, по които производителите на автомобили могат да инвестират в нов капацитет за производство на бензинови и електрически автомобили. С предложения проект комисията се стреми да се справи с излишъка от капацитет в производството на автомобили. За да могат да строят нови заводи, компаниите ще трябва да инвестират над средното за сектора в развойна дейност, да поемат ангажименти за екологични автомобили и износ. Индустрията е притеснена от новите изисквания, защото много малко производители ще могат да ги изпълнят.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
06.09.2018
Dow Jones Industrial
25 995.87 (20.88)
Nasdaq Composite
7 922.73 (-72.45)
Стокови борси
06.09.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)67.81
Heating oil ($US/gal.)2.2100
Natural gas ($US/mmbtu)2.7800
Unleaded gas ($US/gal.)1.9600
Gold ($US/Troy Oz.)1 206.90
Silver ($US/Troy Oz.)14.16
Platinum ($US/Troy Oz.)790.50
Hogs (cents/lb.)54.98
Live cattle (cents/lb.)108.90

       Опознай България

Средновековна крепост Маркели

Крепостта Маркели се намира в района на община Карнобат. Заема западния край на възвишението Хисар, което е част от южната верига на Източна Стара планина. В древността, на север и югозапад от крепостта, са съществували две блата – Карнобатското и Стралджанското. Мостът над Мочурица е бил единствената проходима връзка между тях. Стратегическото местоположение и естествената защита са основните причини за изграждането на крепостта на това място. В околностите на Маркели са се състояли няколко големи битки. При една от тях, на 20 юли 792 г., българите обсадили в крепостта византийския император Константин VІ и му нанесли тежко поражение. След като се спасил с бягство, владетелят на Византийската империя се задължил да плаща данък на българския хан Кардам (777-802), а крепостта станала българско владение. Повече от столетие след това Маркели била най-важната гранична крепост, разположена на най-краткия път между Константинопол и първата българска столица, Плиска. Археологическите разкопки през 1986 г. разкриват средновековна базилика от VІ в., старобългарска църква от Х в. и византийска църква от ХІ в. Площта на оградената от крепостната стена територия е 14,6 декара. Най-вероятно крепостта е била разрушена от турците през 1371 г. след битката при Черномен.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 07.09.2018
Българска версия: 29729, Английска версия: 2916

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999