Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 04 септември 2018 г., брой 4787
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(04.09.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.16934
USD   1.68475
CHF   1.73574
EUR/USD   1.1609*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Интерхотел Гранд Хотел София АД - София
Сайънт АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Цените в България са се увеличили с 84.6% в периода между 2000-2017 година, изчисли Европейската статистическа служба "Евростат". В същото време средното им повишение в рамките на целия ЕС е от 36 процента. За същия период в Румъния бележи ценови скок от цели 257%, а Унгария с 98 на сто. В Латвия е отчетено повишение с 86.7%. Това са трите страни, които изпреварват България по този показател. Най-сериозен ръст бележат цените на алкохолните напитки и на тютюневите изделия у нас - 408.8% Относително голямо повишение за посочения период в България отчитат и цените за хотелиерски и ресторантьорски услуги (повишение с 122.8%), както и за комунални услуги, включващи цените за вода, електричество, природна газ и за жилищни наеми (повишение с 130.6%). Скок с 214,5% през годините от началото на новото хилядолетие бележат цените за образование в нашата страната, докато цените за здравеопазване се повишиха със 154.7 процента.

Източник: Банкеръ

Бързите кредити, популярни като заем “от заплата до заплата”, губят темповете си на растеж. Към юни 2018 г. те са се свили до 2,4 млрд. лв. срещу 2,6 млрд. лв. в края на юни 2017 г. Намалението е с 225,7 млн. лв., или с 8,5%, спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. и с цели 14,7%, или с 418,4 млн. лв., в сравнение с края на март тази година, отчете БНБ. Продадените кредити към началото на лятото на годишна база са 133,6 млн. лв., а закупените – 39,4 млн. лв. Общият спад при небанково кредитиране е главно за сметка на късите кредити - със срок до 1 година и от 1 до 5 години. Най-кратките заеми- със срок за погасяване до 1 година, са 510,3 млн. лв. в края на юни 2018 г. И докато намалението спрямо юни 2017 г. е само с 0,7%, или с 3,4 млн. лв., то е с цели 11%, или с 62,9 млн. лв., в сравнение с края на първото тримесечие на тази година. Намаление има и при вземанията по кредити с матуритет от 1 до 5 години - през юни 2018 г. те са 629,5 млн. лева, намалението им на годишна база е с 15,9%, или с 119,1 млн. лв., а намалението спрямо март т.г. е още по-голямо - с 22,1%, или със 178,1 млн. лв.

Източник: 24 часаДружества
Залагания и хазарт
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Български спортен тотализатор ДФ - София   151 096  
  2   Принцес Свиленград ЕАД - Свиленград   122 033  
  3   Уин Сити ЕООД - София   94 298  
  4   Геймър 2001 ЕООД - София   92 734  
  5   Сити Казино Груп ООД - София   71 499  
  6   Актив-БГ АД - София   70 618  
  7   Казино Елит АД - София   65 738  
  8   Стар принцес АД - Свиленград   62 745  
  9   Ентертеймант АД - Пловдив   62 022  
  10   Гейминг планет ентъртеймънт ЕАД - София   47 960  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 03.09.2018
  Обща стойност (BGN): 664 230.51  
Брой търгувани компании: 32
Premium 77 087.32
Standard 512 436.10
АДСИЦ 40 161.35
Структурирани 3 146.40
Облигации 31 399.35
Най-голяма промяна в цените
Петрол АД - Ловеч -25.00 %
Хидроизомат АД - София 9.92 %
BaSE - Акции: 537.50
BaSE - АДСИЦ: 250.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Консолидираната нетна печалба на "Централна кооперативна банка" АД (ЦКБ) е в размер на на 14.5 милиона лева за първите шест месеца на 2018 година. През същия период на 2017 година положителният финансов резултат бил 17.49 милиона лева. Банковата група на консолидирана основа включва "ЦКБ" АД и контролираните от нея дъщерни дружества - "Централна кооперативна банка" - Скопие (87.35% от капитала й), УД "ЦКБ асет мениджмънт" ЕАД, ЗАО "ИК Банк" - Казан, Република Татарстан (Руска федерация) (86.273% от книжата с право на глас). Доходът на акция за акционерите на банката майка е 7 стотинки на акция при 15 стотинки за първите шест месеца на миналата година. Най-съществен спад има при консолидираните приходи от лихви на ЦКБ, които се понижават до 70.5 милиона лева за полугодието. Негативният ефект се компенсира донякъде от намалелите разходи за лихви - с близо 3.6 милиона лева. В същото време приходите от такси и комисиони бележат повишение - до 28.88 милиона лева спрямо 27.9 милиона лева година по-рано. Кредитният портфейл на ЦКБ расте до 2.44 милиарда лева към края на първото полугодие при 2.4 милиарда лева година по-рано. В същото време и привлечените депозити са повече - 5.14 милиарда лева, спрямо 5.11 милиарда лева година по-рано.

Източник: Банкеръ

Директорът на завода „Oлива“ в Полски Тръмбеш Карло Матуш е напуснал фирмата и е заминал за Англия, където ще управлява фабрика за етерични масла. 36-годишният португалец бе назначен на поста преди четири години във фабриката за сурово масло. Той е инженер химик и преди да дойде в България, бе построил завод за олио в Румъния. Преди няколко месеца между Карло Матуш и собствениците на фабриката избухнал скандал. След това португалецът бил пратен на друг обект, собственост на „Олива” АД. Съвсем наскоро Матуш обаче е приел оферта за работа във фабрика за етерични масла край Лондон, където се преработва лавандула. По време на управлението на Матуш в Полски Тръмбеш бе вдигната втора база на „Олива”. Сега в предприятието работят над 150 души от района. Компанията купи фалиралата „Прима” в града преди няколко години и възроди производството. На мястото на португалеца в Полски Тръмбеш е назначен Фридрих Катцер.

Източник: Борба - Велико Търново

Близо 6 млн. лева ще трябва да плати Община Велинград на комуналната фирма „Еко-Титан“, реши Окръжният съд в Пазарджик. Местната администрация изгуби поредното дело срещу дружеството, като този път – отново чрез съдия изпълнител и принудително – ще бъдат събрани 5 946 000 лева, а сумата за адвокатски хонорар е издължена в хода на процеса. За посочените суми са издадени изпълнителни листове още на 8 май 2015 година. След блокиране на сметките е погасен дългът за адвокатско възнаграждение, но пък са приети три нови договора за правна защита от комуналното предприятие общо за 29 990 лева, също изплатени. Магистратите потвърждават изцяло решението на съдия-изпълнителя. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Съдебните спорове на родопската община срещу сметопочистващата фирма се разразиха от началото на 2017 година, когато се разбра, че риск от възбрана има за над 100 имота, сред които старческият дом „Ела“ и бившата дискотека „Пикадили“. По спешност местните съветници промениха статута им в публична общинска собственост, за да станат несеквестируеми. Но се оказа, че този акт няма правна стойност – към датата на налагане на възбраната са били частна общинска собственост. Два от имотите са продадени в началото на тази година.

Източник: Дарик радио

Строителната компания "Трейс груп холд" АД обяви консолидираната печалба от 1,6 млн. лв. за полугодието на 2018 г., което е подобрнеие с 5,3 млн. лв. спрямо загубата от 3,7 млн. лв. за първата половина на 2017 г. Консолидираните продажби нарастват с 57% на годишна база до 147,3 млн. лв. Прогнозата за деветмесечието е продажбите да възлязат на 227,1 млн. лв. при повишение с 21% на годишна база. В съобщение до медиите компанията посочва, че притежаването на лаборатория е било сред минималните критерии за класирането им като строител на пътя при град Своге, където в катастрофа загинаха 17 души. Акциите на "Трейс груп холд" АД загубиха 15% от стойността си в последната седмица, като цената има се понижи до 3,2 лв. за акция след катастрофата край Своге - на път ремонтиран от дружеството. Акциите на пътностроителния холдинг поевтиняват с 32% в последните 12 месеца до пазарна капитализация от 78 млн. лв. Скандалът в Своге не е първият за тази година, довел до срив в цената на акциите на компанията. През май стана ясно, че в Чехия има съдебен иск срещу компанията за близо 10 млн. лв. по повод строежа на летището „Рузине“. Тогава цената на акциите падна от 4,2 лв. до 3,9 лв. за акция в рамките на няколко дни.

Източник: investor.bg

Платформата за дизайнерски мебели и осветление Clippings.com, в която съосновател е Адел Закут, получи финансиране в размер на 15.4 млн. долара с водещ инвеститор американският фонд Advance Venture Partners (AVP). Това е вторият голям рунд (Series B) финансиране, който компанията с инженерен офис в България привлича. Общите инвестиции преди него на платформата бяха близо 4.2 млн. паунда, като инвеститор в нея е и Спас Русев. Британската платформа Clippings.com е основана от предприемача с български корени Адел Закут и Том Малори през 2014 г. Компанията има вече близо 60 служители, от които 30 в бизнес звеното в Лондон, 20 в инженерния офис в София и останалите служителите са във Филипините. Компанията преминава през четири рунда на финансиране, като последните два са осигурени от фондове и са най-големите финансови инжекции за развитие на бизнеса. Част от инвестицията ще бъде използвана за откриването на офис в Дубай.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Китайска делегация от гр. Худжоу посети БСК

Радосвет Радев се срещна с ръководството на "Храни и напитки България"

Стара Загора стана домакин на Националната бирена академия


Предстоящи събития

6-8 септември: Трети национален събор „Млечният път на България през вековете“

25 септември: Целодневно обучение "Практическо приложение на GDPR"

26 септември: Българо-китайски бизнес форум на тема „Иновации в текстилната промишленост“

27 септември: Клуб Investor.bg "Предприемачи на бъдещето". БСК е институционален партньор на събитието.

27-28 септември: IFIB 2018: Конференция и международни срещи по време на интернационалния форум по биотехнологии и биоикономика в Торино, Италия

17 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2018

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.

03 октомври 2018

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.
13 октомври 2018

Обучение по мрежи в Сиско академията:

ССNА 2 - 01 септември 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 септември 2018, съботно-неделен
CCNP Route - 27 октомври 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Испанският премиер Педро Санчес обеща на каталунците референдум за нов статут на Каталуния с по-голяма автономия, но за пореден път отхвърли възможността за вот за независимост. В интервю за испанско радио Санчес отбеляза, че референдумът ще е плод на диалог между него и каталунския лидер Ким Тора. Въпреки това испанският премиер подчерта, че това ще бъде "референдум за автономия, но не за самоопределяне" и не каза кога ще бъде проведено гласуването. Каталунските сепаратисти искат референдум за самоопределяне, което Санчес отхвърли категорично. "Процесът по постигането на независимост е необратим. Правото на Каталуния на самоопределяне не може да бъде поставяно под въпрос", заяви каталунският премиер Ким Тора в интервю за каталунска телевизия. Каталунците вече гласуваха през 2006 г. на референдум за определяне на статута на провинцията. Седемдесет и три процента от тях тогава изразиха подкрепата си Каталуния да се ползва с широка автономия и с правото да се нарича "нация".

Източник: AFP

Америка

Дванадесет страни от Латинска Америка се събират в еквадорската столица Кито, за да обсъждат решения на венецуелската бежанска криза. Срещата е по инициатива на Еквадор. В нея участват Аржентина, Боливия, Бразилия, Колумбия, Коста Рика, Мексико, Чили, Панама, Парагвай, Перу и Уругвай. Венецуела бе поканена, но засега не е потвърдила участие. Около 2,3 милиона венецуелци - 7,5 процента от населението на 30,6-милионна Венецуела, живеят сега зад граница заради икономическата и политическата криза в родината си. Най-много от миграцията бяха засегнати Колумбия, Перу и Еквадор. В Бразилия пък имаше прояви на насилие срещу бежански лагери на венецуелци. Страните, събрали се в Кито, се очаква да повдигнат въпроса за система за квоти за разпределяне на мигрантите. Тази идея им бе подсказана от испанския премиер Педро Санчес, който бе неотдавна на обиколка в региона. Там той обеща и 35 милиона долара европейска помощ за управление на тази миграционна криза. Страните, които ще се срещнат в Кито, ще обсъждат и елиминирането на ограниченията пред уеднаквяване на мерките за транзит на венецуелските мигранти.

Източник: AFP

Азия

Alibaba е в "напреднала фаза на преговори" за обща компания за електронна търговия с руската Mail.ru. Инициативата е част от китайския план за "дигитален път на коприната" между Европа и Азия. Руски източници коментират, че сделката е близо до приключване и Alibaba ще работи заедно с Mail.ru и Руския суверенен инвестиционен фонд. "Това е важна инвестиция, част от дигиталния път на коприната", коментира един от руските участници в сделката, който за момента не може да бъде назован. В края на декември миналата година Кирил Дмитриев, директор на Руския суверенен фонд, направи обръщение към президента Владимир Путин с думите, че скоро ще бъде обявена "инвестиция в редица от нашите интернет платформи, чиято цел ще бъде да се разширят операциите им, както и инвестиция от Alibaba в интернет логистичната структура на Русия". Изпълнителният директор на Alibaba Джак Ма коментира по същото време, че "Alibaba трябва да обедини сили в развиваща се Русия". Все още не е ясно каква ще бъде общата инвестиция. Mail.ru е известна преди всичко със социалната си мрежа VKontakte, която играе ролята на руския Facebook.

Източник: FT

 
Индекси на фондови борси
31.08.2018
Dow Jones Industrial
25 964.82 (-22.10)
Nasdaq Composite
8 109.54 (21.17)
Стокови борси
31.08.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)70.04
Heating oil ($US/gal.)2.2700
Natural gas ($US/mmbtu)2.8700
Unleaded gas ($US/gal.)2.0300
Gold ($US/Troy Oz.)1 205.00
Silver ($US/Troy Oz.)14.51
Platinum ($US/Troy Oz.)788.10
Hogs (cents/lb.)50.42
Live cattle (cents/lb.)108.78

       Опознай България

Празник на Якоруда

Община Якоруда се намира в североизточната част на Благоевградска област. На територията й се намира Парков участък "Якоруда", част от Национален парк "Рила". Историческите сведения дават основание Якоруда да се числи към списъка на забележителните старинни селища в България. Отломките от тракийско светилище при връх Бабечка чука са свидетелство за съществуването на селище още при траките. През землището на Якоруда преминава римски пътен лъч, съединявал Филипополис и долината на р. Марица с един от главните пътища на Римската империя - Виа Егнатия. За това свидетелстват останките на две крепости - едната под града, наречена Калята, а другата - Градището, край Черна Места. Интерес представляват и развалините от средновековна църква (V-VI век) на около 3 км югозападно от града, както и останките от праисторическо селище (2-1 хилядолетие пр.н.е.) край с. Юруково. От икономическия и културен разцвет от епохата на Възраждането в Якоруда, днес са запазени като паметници на културата два архитектурни ансамбъла в центъра на града. Тук са все още живи традиционните занаяти като домашното тъкачество - със своята самобитна цветова палитра и мотиви - както и плетачеството и изработването на гоблени. Якоруда е известна и с изумително красивите местности разположени в двете планини Рила и Родопите. Празникът на града е на 4 септември – на тази дата през 1964 г. село Якоруда е обявено за град.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 04.09.2018
Българска версия: 29734, Английска версия: 2917

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999