Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 03 септември 2018 г., брой 4786
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(03.09.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.17944
USD   1.67868
CHF   1.73374
EUR/USD   1.1651*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Октогор Бластик АД - София
Север Холдинг АД - София
Стромикс АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Банките отчитат рекордна печалба от 951 млн. лв. за първите 7 месеца на 2018 г. спрямо 790 млн. лв. за същия период на 2017-а, отчита БНБ. Собственият капитал в баланса на банковата система в края на юли е 12,2 млрд. лв., а активите достигат 102,3 млрд. лв. Отчита се ръст на вземанията от кредитни институции и в кредитния портфейл, а намаление – при експозициите в централни банки. Брутните кредити и аванси се увеличават спрямо края на юни с 2,6%, или с 2,2 млрд. лв. Кредитният портфейл достига 59,7 млрд. лв., като се увеличава през месеца с 826 млн. лв. Заемите за нефинансови предприятия са се повишили с 390 млн. лв., а за финансови предприятия - с 257 млн. лв. Кредитите на домакинствата се увеличават със 174 млн. лв., или с 0,8%, а на сектор държавно управление - с 6 млн. лв. Депозитите в банковата система достигат 88 млрд. лв., като нарастват през месеца с нови 1,8 млрд. лв., или 2,1%. С 1,4 млрд. лв. са се увеличили депозитите при нефинансови предприятия. Домакинствата държат в банки с 410 млн. лв. повече, а кредитни институции - с 284 млн. лв. Намаление се отчита при депозитите от други финансови предприятия, като те са с 254 млн. лв. по-малко. При портфейлите с ценни книжа има слабо намаление и делът им се понижава до 13,1%.

Източник: 24 часа

Българският износ с по-висока добавена стойност трайно се повишава през последните години. Тази категория вече заема близо една четвърт от общия експорт на страната. Обемът на експорта през миналата година е бил 30.2 млрд. щ. долара, като най-висок дял в него - близо 3 млрд. щ. долара, има износът на продукти на електротехниката и електрониката. Основните купувачи са в Германия, Италия, Франция. Изделията често се вграждат в крайни изделия там, а след това се реализират в целия свят. И така е вече трета поредна година, в която изделията на електротехниката, електрониката и машиностроенето изместват в експортната листа на страната горивата, които дълги години държаха лидерската позиция там. Това показва анализ на Българска стопанска камара за външната търговия на България в периода след присъединяването към Европейския съюз. През последните пет години износът на българските производители в този бранш отбелязва средногодишен ръст от 5%, докато в същото време световният внос на такива изделия се е увеличил само с един процент.

Източник: БанкеръДружества
Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Инса ЕООД - Раковски   194 216  
  2   Нафта трейдинг АД - Бургас   138 239  
  3   Трейднет Варна ЕООД - Варна   80 247  
  4   Ви-Газ България ЕАД - София   74 173  
  5   Еко Ойл ООД - София   53 182  
  6   Тибиел ЕООД - Перник   48 231  
  7   Бургойл БГ ООД - Бургас   45 784  
  8   Гитекс ЕООД - Бургас   44 224  
  9   Дайнинг Енерджи ЕООД - Гълъбово   42 567  
  10   Сима ЕООД - Търговище   39 957  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 31.08.2018
  Обща стойност (BGN): 265 551.95  
Брой търгувани компании: 45
Premium 100 832.86
Standard 115 761.50
АДСИЦ 8 892.50
Структурирани 40 065.10
Най-голяма промяна в цените
Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив 13.53 %
Синергон холдинг АД - София -7.83 %
BaSE - Акции: 7 669.95
BaSE - АДСИЦ: 1 265.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Заводът за алуминиеви продукти "Алкомет" е увеличил приходите си от продажби с 9.5% през първата половина на 2018 г. Разходите са нараснали заради поскъпването на основната суровина, в резултат на което нетната печалба на компанията е спаднала с 11.4%, показва консолидираният отчет на дружеството. Въведените нови продукти бързо увеличават дела си в общото производство. За първите шест месеца на годината предприятието е произвело с около 5% повече продукция - общо 35 хил. тона. Продажбите в обеми също са се увеличили, като по-голям е ръстът при пресовата продукция (4.9%). Това е станало благодарение на вътрешна реорганизация и преструктуриране на продуктовия микс, тъй като мощностите практически са напълно натоварени. Продажбите на специални профили например са нараснали с 29% а над 30% повишение има при тези на профилите с допълнителна повърхностна обработка. Единственият спад (1.8%) е при стандартните профили, които имат и най-голям дял.

Източник: Капитал

Столичната община е глобила компанията „Трейс груп холд” с 450 000 лева. Санкцията е за забавяне на обект в район „Младост”. Често забавянето на обект се дължи и на лошо изпълнение, каза кметът на София Йорданка Фандъкова. По нейни данни компанията „Трейс груп холд” е работила и работи в последните години по по-малко от 10% от общия процент на обектите в Столична община, което е между 90 и 100 обекта. В момента компанията се занимава с преасфалтирането на булевард „България”. Движението по него ще бъде пуснато на 10 септември 2018 г.

Източник: 24 часа

"Албена" АД стартира годината с годишен ръст на продажбите от 22% до 28,6 млн. лв. за първото полугодие на 2018 г. В абсолютни стойности повишението е от 5,1 млн. лв. Юни е първият летен месец в годината и част от основния сезон на дружеството, с който завършва и разглеждания финансов период. В същото време получените аванси в отчета на компанията са за 37,9 млн. лв. към 30 юни 2018 г. спрямо 40,15 млн. лв. към същия момент на 2017 г., или с 2,25 млн. лв. по-малко. Загубата нараства до 20,2 млн. лв. за полугодието на 2018 г. спрямо 11,3 млн. лв. за същия период на миналата година основно поради липсата на положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти за 7,9 млн. лв. през миналата година, когато компанията продаваше активи. Разходите за дейността нарастват и достигат 47,2 млн. лв., повишавайки се с 6,5 млн. лв. спрямо първото полугодие на миналата година, докато приходите, както споменахме по-горе, се увеличават с 5,1 млн. лв., т.е. по-бавно от разходите. Задълженията към банки на дружеството курорт са за 89,4 млн. лв. към 30 юни 2018 г. спрямо 81,6 млн. лв. към същата дата на 2017 г., тоест има повишение с почти 8 млн. лв. Основните акционери в "Албена" АД са "Албена холдинг" АД с 63,39%, УПФ "Доверие" с 6,02%, ЗУПФ "Алианц България" с 3,75%, самото "Албена" АД с 0,95% и други.

Източник: investor.bg

"АКБ Корпорация" ХАД e поредният бивш приватизационен фонд, който напуска Българска фондова борса. През юли Комисията за финансов надзор отписа дружеството и издадената от него емисия на акции от публичния регистър. Основанието за това бе окончателното спиране на търговията с книжата, издадени от "АКБ Корпорация", от началото на април 2018 година. А причината за тази крайна мярка е неизпълнението на задълженията на компанията в продължение на повече от една година да представи заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет, както и нежеланието й да проведе редовно годишно общо събрание на акционерите. Софийският холдинг е публично дружество от юни 1998 г., но през годините открито не се съобразяваше с изискванията, които му налага това положение. От наличната информация в КФН, в "БФБ-София" и в Търговския регистър се вижда, че последният му годишен отчет е този за 2010 година. По партидата на фирмата в надзора е наличен протокол от редовно годишно общо събрание, проведено през юни 2012-а. "АКБ Корпорация" ХАД се контролира от предприемача Николай Банев. Той беше подкрепен от чешката "Форес банк" с над 3 млн. долара и бе създаден едноименният приватизационен фонд. "Инициативността" на Банев после го скара с инвеститорите и сега чехите са убедени, че е немислимо да си върнат дори и част от парите. ПФ "АКБ Форес" бе сред най-скандалните приватизационни фондове в масовата приватизация. Дружеството стана известно с агресивната си рекламна кампания в периода, когато се акумулираха инвестиционни бонове - през 1996 година. Благодарение на това успя да привлече 114 хил. акционери. Тогава то направи и най-големи разходи спрямо набрания капитал. През 1998 г. се преобразува в "Холдингово дружество АКБ Корпорация".

Източник: Банкеръ

Нетната печалба на „Захарни заводи“ АД се свива с близо 62% до 256 хил. лв. за първата половина на 2018 г. Горнооряховското предприе очита нетни приходи от продажби за полугодието в размер на 54,7 млн. лв., което е спад от 17% спрямо същия период на миналата година. Разходите по икономическите елементи също намаляват – с 16,7% до 53,8 млн. лв. към 30 юни тази година. Прави впечатление, че приходите от продажба на продукция намаляват с 44,45% до 25,317 млн. лв. през първата половина на 2018 г. спрямо същия период на миналата година. В същото време приходите от продажби на стоки растат с 46,08% до 27,430 млн. лв. Само преди седмица стана ясно, че българският производител на захар и захарни продукти е пласирал успешно конвертируеми седемгодишни облигации, след като са били записани 94% от предложените ценни книжа. „Захарни заводи“ предложи 200 хил. облигации на пазара, от които бяха записани 188 288 с цена от по 100 лева за всяка. Самото публично предлагане приключи на 20 август 2018 г. Така дружеството набра от пазара малко над 18,8 млн. лв. Пласирани са 188 288 облигации, докато минималният им брой за успешно пласиране беше 160 хил.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Трябва ли бизнесът да бъде задължен да наема хора с увреждания?

БСК: Промяната на режима за тютюнопушене на обществени места трябва да е предшествана от оценка на въздействието на действащия регламент

НСИ потвърди анализа на БСК за инвестициите в България


Предстоящи събития

6-8 септември: Трети национален събор „Млечният път на България през вековете“

25 септември: Целодневно обучение "Практическо приложение на GDPR"

26 септември: Българо-китайски бизнес форум на тема „Иновации в текстилната промишленост“

27 септември: Клуб Investor.bg "Предприемачи на бъдещето". БСК е институционален партньор на събитието.

27-28 септември: IFIB 2018: Конференция и международни срещи по време на интернационалния форум по биотехнологии и биоикономика в Торино, Италия

17 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2018

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.

03 октомври 2018

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.
13 октомври 2018

Обучение по мрежи в Сиско академията:

ССNА 2 - 01 септември 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 септември 2018, съботно-неделен
CCNP Route - 27 октомври 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Брюксел ще предложи да се отмени смяната на времето в ЕС два пъти годишно, като идеята е за постоянно да се запази лятното часово време. В обществена консултация на комисията 80% от гласувалите поискаха да се премахне дългогодишната практика. От хората, искащи да спре смяната на часовото време, повечето предпочитат да се запази за постоянно лятното часово време. Окончателното решение ще трябва да бъде одобрено от Европейския парламент и от държавите членки в Съвета. Въпросът стана особено актуален, след като няколко държави от ЕС (Литва, Финландия и Естония) поискаха съюзът да отмени практиката. В началото на февруари Европейският парламент настоя да се направи задълбочена оценка на смяната на зимно и лятно часово време и ревизия на режима, ако е необходимо. Евродепутатите отбелязаха, че множество проучвания не са успели да достигнат до заключителен резултат, но от друга страна, има индикации за негативни последици за човешкото здраве.

Източник: BBC

Америка

Amazon ще започне онлайн продажба на храни и напитки в Мексико, включително закуски, десерти и вина. Тази стъпка може да засили конкуренцията й с Wal Mart de Mexico за привличане на купувачи в развиващия се пазар на електронната търговия в страната. Онлайн пазаруването е част от общите продажби на дребно в Мексико, но нараства бързо, като поставя Amazon и конкурентите й в надпревара за увеличаване на инвестициите в логистика, технологии и предлагане на продукти. Amazon определя храните и напитките като ключови за растежа, като се стреми да остави рутинните покупки на заден план и да наложи друг вид продажби. На компанията й предстои още работа, за да застане начело в сегмента. В САЩ Amazon премина към онлайн продажби на храни и напитки, след като придоби Whole Foods Market за 13,7 милиарда долара миналата година. Компанията предлага доставка зa 2 часа и купувачите могат да си изберат продукти от магазините на Whole Foods Market.

Източник: Reuters

Азия

Инвестициите в Азиатско-тихоокеанския регион са ударили рекордните 81 млрд. долара през първата половина на годината, нараствайки с 30% на годишна база, сочи нов доклад на глобалната консултантска компания в сферата на недвижимите имоти JLL. Хонконг води региона като най-активен град и е сред трите най-ликвидни пазара в света с обем на трансакциите от 14,6 млрд. долара. От тях продажбата на 73-етажната сграда The Center за рекордните 5,1 млн. долара се е превърнала и в най-скъпата имотна сделка в света в исторически план, съобщава World Property Journal. “Пазарите на имоти в Азиатско-тихоокеанския регион продължават да се представят добре въпреки глобалната политическа и икономическа несигурност“, казва Стюарт Кроу, ръководител на капиталовите пазари за Азиатско-тихоокеанския регион в JLL. Обемът на сделките в Хонконг е нараснал до 14,6 млрд. долара през първата половина на годината спрямо 5,8 млрд. долара за същия период на 2017 г.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
31.08.2018
Dow Jones Industrial
25 964.82 (-22.10)
Nasdaq Composite
8 109.54 (21.17)
Стокови борси
31.08.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)69.62
Heating oil ($US/gal.)2.2400
Natural gas ($US/mmbtu)2.8900
Unleaded gas ($US/gal.)2.0000
Gold ($US/Troy Oz.)1 204.60
Silver ($US/Troy Oz.)14.50
Platinum ($US/Troy Oz.)786.00
Hogs (cents/lb.)50.42
Live cattle (cents/lb.)108.78

       Опознай България

Некропол Шушманец

През 1996 г., със спонсорството на фондация Хелвеция от Швейцария, бяха открити три тракийски гробници от некропола Шушманец край град Шипка. Гробницата от могилата Грифоните е най-добре запазената каменна куполна гробница, използвана през V- IV в. пр.Хр. като мавзолей. Двукрилатите врати са счупени при ограбването. Тракийската гробница Хелвеция беше наречена в чест на швейцарската фондация. Подът и стените са измазани с дебел слой штукатура - варено мляко с мраморен прах. Изградена е от големи каменни блокове, захванати с железни скоби. Състои се от дълъг коридор, правоъгълно преддверие и гробна камера. Преддверието и камерата са покрити с двускатен покрив, измазани са с фина варова мазилка, декоративно разчленена на правоъгълни полета, имитиращи мраморни блокове. Пред входа на гробницата са запазени двата улея за жертвопринушения и погребаните два коня на тракийския владетел. Тракийската гробница Шушманец се състои от гробна камера и правоъгълно предверие с полуцилиндричен свод, подпрян от дорийска колона. Тази гробница е също измазана с штукатура в бяло и червено. Централната част е подпряна с йоннийска колона, служеща като конструктивен елемент със седем полуколони в куполната част.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 03.09.2018
Българска версия: 29734, Английска версия: 2917

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999