Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 28 август 2018 г., брой 4782
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(28.08.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.16437
USD   1.68128
CHF   1.71144
EUR/USD   1.1633*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Баск Ер АД - Варна
Биомашиностроене интернешънъл АД - Пловдив
Доверие - Обединен холдинг АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През юли лихвите по потребителските кредити в лева достигат средно до 8,76%, което е увеличение от 0,64 процентни пункта на годишна база, отчита БНБ. Оскъпяването по заемите в евро обаче намалява с 0,48 пр.п. до 4,74%. Лихвите при жилищните кредити в левове спадат с 0,48 пр.п. до 3,38%, а по жилищните кредити в евро – с 0,57 пр. п. до 3,72%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се повишава с 0,35 пр. п. до 2,35%, а по другите кредити в евро намалява с 0,10 пр. п. до 3,34%. На месечна база спрямо юни средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове нараства с 0,42 пр.п., а по тези в евро – с 0,84 пр. п. При жилищните кредити в левове и евро почти няма движение през юли, спрямо месец по-рано. През юли 2018 г. средният лихвен процент по кредитите на нефинансовите предприятия до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава спрямо същия месец на 2017 г. с 0,51 пр.п. до 3,80%, а по тези, договорени в евро – с 0,15 пр. п. до 3,16%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0,04 пр.п. до 3,88%, а по тези, договорени в евро, спада с 0,50 пр. п. до 3,40%.

Източник: investor.bg

От Българската стопанска камара (БСК) смятат, че държавата трябва да потърси причините за срива в Търговския регистър (ТР) и да предложи адекватни мерки за гарантиране на сигурната и безаварийна работа на държавните информационни масиви. Това се посочва в позиция на Камарата относно кризата с Търговския регистър. С удовлетворение отбелязваме, че дългоочакваното възстановяване на работата на Търговския регистър е факт. Заедно с това, факт са и множеството въпроси без отговор, се посочва в позицията. Според БСК все още не е ясно дали цялата съществуваща в регистъра информация е възстановена и дали е гарантирана нейната конфиденциалност. За пореден път в ситуация на криза действията на държавата бяха неубедителни, палиативни, пожарогасителни, а обяснението е "технически проблем". Според БСК публичната дискусия, включително в Народното събрание, се е фокусира върху търсенето на виновник, а не върху търсенето на причините за проблема.

Източник: 24 часаПриватизация

Общинското предприятие "Четпром" вече е собственост на производителя на текстилни изделия "Калинел" - Троян. Договорът за приватизация е подписан на 22 август 2018 г. след двегодишно забавяне – резултат от съдебни процедури заради обжалване на един от участниците в процедурата - "Дир.БГ Холдинг" ("Интернет услуги и комуникации")"Калинел" придобива 90.024% от дяловете на предприятието срещу 1.2 млн. лева и задължения за инвестиции, запазване на работните места и откриване на нови. Според подписания договор за приватизация в следващите три години новият собственик трябва да запази предмета на дейност на дружеството и да развие друг вид производство - на текстилни изделия. Той е длъжен също да запази съществуващите 50 работни места и да осигури 265 нови. "Калинел" трябва да инвестира в "Четпром" не по-малко от 1.180 млн. лева без ДДС за срок от три години. Близо три четвърти от продукцията й е предназначена за IKEA, а останалите количества са за световни търговски вериги като "Метро", "Кауфланд", "Алди", "Юск", "Теско" и др. Дружеството отчита ръст от близо 3% на приходите (които надхвърлят 126 млн. лв.), но и лек спад на печалбата през 2017 до 9.2 млн. лв.

Източник: Капитал

Дружества
Товарен автомобилен транспорт
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Гопет Транс ЕООД - Казичене   269 101  
  2   ПИМК ООД - Марково - Пд   237 409  
  3   Пауър Брандс ЕООД - Пловдив   158 508  
  4   Петко Ангелов БГ ЕООД - Пловдив   117 040  
  5   Ян Де Райк Логистик България ЕООД - Севлиево   57 476  
  6   Глобал Биомет ЕООД - София   55 503  
  7   АИТ Интернешънъл Транспорт ЕООД - Пловдив   54 708  
  8   Трансмобил ООД - София   50 968  
  9   КНС-Кериер Нетуърк Сълюшън ЕАД - София   46 006  
  10   Транспрес ООД - Велико Търново   43 881  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 27.08.2018
  Обща стойност (BGN): 232 103.89  
Брой търгувани компании: 30
Premium 111 021.52
Standard 110 078.05
АДСИЦ 10 459.22
Структурирани 545.10
Най-голяма промяна в цените
Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив -11.02 %
Холдинг Варна АД - Варна 3.26 %
BaSE - Акции: 2 739.67
BaSE - АДСИЦ: 417.60

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Държавният румънски газов оператор Transgaz планира да инвестира 360 млн. евро в изграждането на газопровода Тузла - Подишор, според доклада на ръководството за първото полугодие. Проектът ще позволи да се пренася газ от съоръженията в дълбоките води на Черно море до газопровода България - Румъния - Унгария - Австрия (BRUA), с което на практика синьото гориво ще може да достига България. Газопроводът Тузла - Подишор, който ще е дълъг 308 км, е липсващото звено, което да осигури връзка между черноморските находища и международните газопроводи. Единият от тях е BRUA, който достига България при Гюргево - Русе и Унгария при Надлак - Сегед. Бъдещата тръба ще има връзка и със съществуващия газопровод Transit 1 от Исакча на границата с Украйна до Черна вода, по който в момента тече руски газ към България. Окончателното решение за инвестицията предстои да се вземе до края на тази година. Строителството се очаква да започне през 2019 г., а през 2020 г. тръбата трябва да влезе в експлоатация.

Източник: Капитал

Компанията “Холдинг Варна“ АД обяви намерение за увеличение на капитала. Това става ясно от решение на Управителния съвет на дружеството. Броят на акциите преди увеличението на капитала на "Холдинг Варна" е 5 235 900, като броят на издадените права съответно е също 5 235 900. Броят на акциите, предложени за записване, е 1 250 000. Номиналната стойност на една акция е 1 лев, а емисионната - 36 лв. Съотношението между издадените права и новите акции е 4,18871993, като срещу всяка съществуваща акция ще бъде издадено едно право, даващо възможност за записване на приблизително 0,23873642 нови акции по емисионна стойност. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по коефициент 4,18871993. Увеличението на капитала „Холдинг Варна“ АД ще се счита за успешно, ако бъдат записани и платени най-малко 500 хил. нови акции. За инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала, е избран „Реал Финанс“ АД – град Варна.

Източник: investor.bg

От началото на 2007 г. до края на 2017-а самостоятелно или в консорциуми компанията "Трейс груп холд" е спечелила 108 обществени за общо 984 574 573 лева. През 2017 г. "Трейс" отчете консолидирани нетни приходи от продажби на стойност 314.3 млн. лв., които нарастват спрямо 2016 г. с 19.27%. Финансовият резултат след облагане бе печалба в размер на 3.87 млн. лева. Компанията бе ангажирана с редица възлови инфраструктурни проекти, включително с изграждането на третия лъч на столичното метро, на магистралите "Хемус" и "Тракия", ремонта на бул. "Цариградско шосе", на обходните пътища на Враца и Монтана и куп други. Освен това дружеството работи и в Сърбия, където участва в строителството на част от паневропейския коридор №10. Реализирало е и обекти в Чехия. В последните дни компанията води спор с държавата след инцидента на пътя край Своге. "Трейс груп холд" бе ангажирана с рехабилитацията на пътя.

Източник: Банкеръ

Близо 100 млн. евро всяка година изтичат от България за плащане на обезщетения по системата "Зелена карта". Голяма част от претенциите обаче били застрахователни измами предимно в Румъния и Италия, обявиха експерти в застраховането по повод проблемите с "Гражданска отговорност", които се оказа, че далеч надхвърлят казуса с фалита на кипърския застраховател "Олимпик". На 30 юли 2018 г. Комисията за финансов надзор (KФН) е взела решение за пълна финансова проверка на най-голямата компания в сектора "Лев инс". Целта била да се установят задълженията на застрахователя по всички претенции по "Гражданска отговорност" за пътнотранспортни произшествия у нас и в чужбина, както и има ли застрахователят достатъчно резерви да ги покрие адекватно. Компанията не получава съдействие от българското бюро "Зелена карта" и затова е наела агенции за предотвратяване на застрахователни измами. Така щетите на дружеството, които понася в Румъния, са намалели пет пъти, а в Италия - два пъти. "Лев инс" заедно с "Далл Богг: Живот и здраве" бяха посочени в края на миналата година за нарушители от Съвета на бюрата за автомобилно застраховане в ЕС.

Източник: Сега

На специален референдум жителите на садовското село Катуница ще решат дали искат на територията на населеното място да има добив на инертни материали. Общинският съвет в Садово насрочи дата за допитването - 13 октомври 2018 г. Договорът, одобрен от МС, е в полза на "Арт Принт" ЕООД. Управител на дружеството е Константин Филипов, син на Илиян Филипов - собственик на транспортния гигант ПИМК ООД. Бизнесът на ПИМК ООД започва с производство на снаксове. Постепенно Илиян Филипов и съдружникът му Пенко Несторов започват да купуват камиони, с които да извозват продукцията си. За близо 20 г. ТИР-овете им са над 1200, а бизнесът на компанията е най-разнообразен. Имат концесии за добив на трошляк и баластра, кандидати са за концесията на пловдивското летище. Миналата година получиха за 27 г. интермодалния терминал в Пловдив. Кандидатстват по обществени поръчки за добив на инертни материали, доставка на медицинска техника и оборудване, строителство на жилищни сгради и др.

Източник: Дума       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Радосвет Радев: Постигането на екологичните цели трябва да става чрез стимули, а не чрез санкции

Станислав Попдончев: Част от изискванията в Наредбата за касовите апарати на Министерство на финансите не са приложими

Позиция на БСК относно кризата с Търговския регистър

Относно предложението за Директива за пластмасовите опаковки за еднократна употреба


Предстоящи събития

28 август: Пресконференция „Преките чуждестранни инвестиции в България 2007-2017 г.“

29 август: Радосвет Радев ще посети Враца

6-8 септември: Трети национален събор „Млечният път на България през вековете“

25 септември: Целодневно обучение "Практическо приложение на GDPR"

26 септември: Българо-китайски бизнес форум на тема „Иновации в текстилната промишленост“

27-28 септември: IFIB 2018: Конференция и международни срещи по време на интернационалния форум по биотехнологии и биоикономика в Торино, Италия

17 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2018

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.

03 октомври 2018

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.
13 октомври 2018

Обучение по мрежи в Сиско академията:

ССNА 2 - 01 септември 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 септември 2018, съботно-неделен
CCNP Route - 27 октомври 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Бизнес климатът в Германия се подобри през август повече от първоначално очакваното. Това става ясно от данните на института Ifo, цитирани от tradingeconomics.com. Индексът на бизнес климата в най-голямата икономика в Европа се повиши с 2,1 пункта спрямо месец по-рано до 103,8 пункта през август, като по този начин се оказа над консенсусната прогноза на пазара за резултат от 101,9 пункта. Подиндексът, измерващ бъдещите очаквания на бизнеса, нарасна с 3 пункта до 101,2 пункта. По отношение на текущите бизнес условия също се наблюдава подобрение с 1 пункт до 106,4 пункта. Последните данни потвърждават резултатите от друго проучване от средата на август, когато стана ясно, че нагласите на германските инвеститори за състоянието на най-голямата европейска икономика през следващите месеци се подобряват рязко през август. Това стана, след като постигната предварителна договорка между Доналд Тръмп и Жан-Клод Юнкер доведе до отслабване на опасенията, свързани с ескалиращата „война с митата" в световен план или поне в частта й, засягаща Европа. Изследването е проведено от базирания в Мюнхен Център за европейски икономически изследвания Zew.

Източник: Market Watch

Америка

Размерът на студентските заеми в САЩ продължава да нараства, като вече е над 1,5 трлн. долара, въпреки че реално отпуснатите суми намаляват вече над половин десетилетие. Това се дължи най-вече на невъзможността на студентите да обслужват дълговете си и на недостатъчните ефекти от програмите за облекчаване на задълженията. Целият размер на студентски заеми е нараснал с 500 млрд. долара от академичната 2010/2011 г. насам според доклад на S&P Global, въпреки че от агенцията за кредитен рейтинг допълват, че търсенето намалява всяка година оттогава насам, съобщава в. Financial Times. Това до голяма степен е предизвикано от схемите за коригиране на плащанията, които предлагат краткосрочно облекчаване, но увеличават общия обем на задълженията, намалявайки минималната сума за вноските, без да свиват лихвените проценти, посочва Джон Англив от S&P.

Източник: Reuters

Азия

Иран започва съдебна битка срещу САЩ заради подновените санкции, наложени на Техеран, а адвокатите на ислямската република се очаква да оспорят мерките, които накърняват икономиката й. Арена на сблъсъка е най-висшият съд на ООН - Международният съд в Хага, а изслушванията на страните по делото ще се проведат в рамките на 4 дни, съобщава АFР. На 8 май президентът на САЩ Доналд Тръмп изтегли САЩ от ядреното споразумение с Иран, постигнато 2015 г. от предшественика му Барак Обама и други световни сили, и нареди на САЩ да наложат тежки санкции срещу Техеран. Решението предизвика критики по целия свят. Първият кръг от санкции влезе в сила в началото на август, като забрани на иранското правителство да купува щатски долари, да извършва търговски сделки със злато или други ценни метали и да инвестира в ирански дълг. Въпросните ограниченията са насочени и към металургичния сектор в Иран, тъй като забраняват търговията на страната с алуминий, стомана, графит, въглища и определен софтуер. Иранската автомобилна индустрия, втората по големина промишленост в cтpaнaтa cлeд пeтpoлнaтa, cъщo щe бъдe cилнo зaceгнaтa oт caнĸциитe, ĸaтo нa cтpaнaтa e зaбpaнeнo дa внacя caмoлeти и ĸoмпoнeнти зa caмoлeти.

Източник: AFP

 
Индекси на фондови борси
27.08.2018
Dow Jones Industrial
26 049.64 (259.29)
Nasdaq Composite
8 017.90 (71.92)
Стокови борси
27.08.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)68.85
Heating oil ($US/gal.)2.2200
Natural gas ($US/mmbtu)2.8700
Unleaded gas ($US/gal.)1.9800
Gold ($US/Troy Oz.)1 216.00
Silver ($US/Troy Oz.)14.84
Platinum ($US/Troy Oz.)807.00
Hogs (cents/lb.)54.78
Live cattle (cents/lb.)109.30

       Опознай България

75 години от смъртта на цар Борис III

Цар Борис III е роден на 30 януари 1894 г. Пълното му име е Борис Клемент Роберт Мария Пий Станислав Сакскобургготски. Син е на цар Фердинанд I. Качва се на престола на 4.10.1918 г., след като баща му абдикира при поражението на България в Първата световна война. Страната ни е принудена, по силата на Ньойския мирен договор, да отстъпи част от територията си на съседните страни, както и да плати огромни репарации, което заплашва нейната политическа и икономическа стабилност. В страната се зараждат две движения – БЗНС и комунистическата партия, които отправят призиви за сваляне на монархията. В такава обстановка Борис заема българския престол. Управлението му се характеризира с постепенно укрепване и засилване на монархическата власт, въпреки популярността на земеделското движение сред народните маси. През 1930 г. се жени за италианската принцеса Джована Савойска, която става българска царица под името Йоанна. Раждат им се две деца - Мария Луиза и Симеон. През втората световна война присъединява България към Тристранния пакт. Приживе се обкичва със славата на Цар Обединител, под чиято власт в една държава живеят почти всички българи от новоприсъединените територии след 1941 г. Прави всичко възможно, за да не бъдат изпратени български войски на Източния фронт. Има най-големи заслуги за спасяването на българските евреи по време на Втората световна война. Цар Борис ІІІ умира на 28 август 1943 г., скоро след като се връща от визита при Хитлер.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 28.08.2018
Българска версия: 29744, Английска версия: 2918

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999