Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 15 август 2018 г., брой 4773
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(15.08.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19018
USD   1.71474
CHF   1.73113
EUR/USD   1.1406*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Бутед АД - Бургас
Вестител БГ АД - София
Интрейдингс АД - София
Кариера Драгоево АД - Лозево
Критие ООД - София
Плант ойл АД - София
РИС Ръбър България АД - Кула
Родина пропъртис ЕАД - София
Руен Транспорт АД - Кюстендил
С Травел АД - София
СОМАТ АД - София
Якс ЕАД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Българската икономика забавя растежа си, като през второто тримесечие на 2018 г. ръстът е от 3.4% спрямо 3.6 на сто през предходния период. България е на пето място в ЕС по ръст на БВП на годишна база, съобщи Евростат. Това е и най-бавната експанзия от второто тримесечие на 2015 г. насам. Сред страните членки на ЕС най-голям ръст на БВП на годишна основа през второто тримесечие е постигнала Полша (5%), следвана от Унгария (4.4%), Латвия и Румъния (4.2%). Преди България се нареждат още Словакия и Кипър (3.9%) и Литва (3.7%). Данните на НСИ показват, че брутното образуване на основен капитал нараства по-бавно - 4.4% спрямо 7.0% през първото тримесечие. Износът също нараства по-малко - с 2.7% спрямо 4.4 процента. Вносът нараства с 4.6 на сто, както и през първите три месеца на годината. Потребление се увеличава значително - с 4.7% спрямо 3.3 на сто. На тримесечна база брутният вътрешен продукт се повишава с 0.8%, като се забавя спрямо повишението от 0.9% през първото тримесечие на 2018 г.

Източник: Банкеръ

28.2% от населението във възрастовата група 15 - 64 г. са икономически неактивни, отчита НСИ за второто тримесечие на 2018 г. Това са 1.28 млн. българи, като сред тях, разбира се, има ученици и студенти, тъй като под икономически неактивни статистиката разбира хората, които не са нито заети, нито безработни. Обезкуражените лица - тези, които са извън работната сила, но не търсят работа, защото не вярват, че ще намерят, продължават да намаляват и към края на второто тримесечие са 84 400 (с 31 200 по-малко в сравнение със същия период на 2017 г.). Около 2 млн. души - почти две трети от всички заети, работят в сектора на услугите, 940 700 (29.8%) - в индустрията, и 214 100 (6.8%) - в селското, горското и рибното стопанство. От всички заети 3.9% (123 500) са работодатели, 7.1% (223 900) - самостоятелно заети лица (без наети), 88.2% (2.785 млн.) - наети лица, и 0.8% (24 100) - неплатени семейни работници. 2.123 млн. (76.2% от заетите) работят в частния сектор, а 662 200 (23.8%) - в обществения. С временна работа са 118 100, или 4.2% от наетите лица.

Източник: СегаДружества
Производство на фурнир и дървесни плочи
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Кроношпан България ЕООД - Бургас   178 732  
  2   Кастамону България АД - Горно Сахране   82 773  
  3   Велде България АД - Троян   46 142  
  4   Фазерлес АД - Силистра   13 895  
  5   Еврофорест ММО ООД - Долно Сахране   2 748  
  6   Фурнир Пласт ЕООД - Симитли   2 452  
  7   Форест трейд ООД - Пролеша   2 186  
  8   Медбио Фарма ООД - София   2 183  
  9   Фърничър ООД - Троян   1 694  
  10   Нива Турс - Карузо ЕООД - Асеновград   1 665  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 14.08.2018
  Обща стойност (BGN): 439 552.69  
Брой търгувани компании: 29
Premium 44 968.31
Standard 49 396.42
АДСИЦ 344 632.95
Структурирани 555.00
Най-голяма промяна в цените
Първа инвестиционна банка АД - София -6.51 %
М+С Хидравлик АД - Казанлък 2.74 %
BaSE - Акции: 2 186.47

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Договорът за поддръжката на Търговския регистър, който от 10 август 2018 г. е в срив, се оказа тайна. От Агенцията по вписванията казаха, че изпълнител е "Лирекс БГ" ООД, а договорът е от 3 май т. г. Причината за тази тайнственост е, че обществената поръчка по темата е специална, каквито са всички, свързани с националната сигурност. Затова не може да бъде открита в електронните регистри. Не е ясно какъв е срокът на договора и за каква сума е, но "Лирекс БГ" обслужва Търговския регистър от 2012 г. насам. Фирмите, които работят по разширяване на капацитета на масиви за съхранение на данни, както и по европроект за надграждане на регистъра, нямат нищо общо с проблема с блокажа, заявиха от агенцията. Само през последните 2 години регистърът е глътнал поне 6 млн. лв. на данъкоплатците, показва сумирането на трите известни договора за поддръжка и разширяване на капацитета му.

Източник: Сега

199 584 коли в България ще останат без задължителната застраховка “Гражданска отговорност”. Причината е отнетият лиценз на кипърския застраховател “Олимпик”, който работи в България чрез клон. На 17 август 2018 г., се очаква в Официалния Вестник на Кипър да бъде публикувано съобщение за назначаването на ликвидатор в “Олимпик”. Според законите в Кипър, действащите застраховки, сключени с “Олимпик”, ще бъдат автоматично прекратени. Това означава, че от 00,01 часа на 18 август собствениците на коли, които досега са имали полица от тази компания, трябва да имат нови застраховки “Гражданска отговорност” с друг застраховател, обявиха от Комисията за финансов надзор. Полицата може да се сключи и от друго лице, а не само от собственика. Ако не бъдат сключени нови полици, в случай на катастрофа обезщетението ще се плаща от лицето, причинило произшествието на пътя. Платените премии за неизтеклата част на прекратените полици, подлежат на връщане в рамките на производство по несъстоятелност на “Олимпик”. Клиентите на дружеството ще бъдат уведомени за реда и сроковете, в които могат да поискат парите си. По същия начин ще бъдат уведомени и лицата, които са завели щети при застрахователя. Това са около 2000 души, като някои чакат суми от по 20 хил. лв.

Източник: Труд

Националните регулатори на Гърция и България приеха съвместно Окончателно Решение за освобождаване на IGB от правилата за тарифа, отделяне по собственост и от правилата за достъп на трети страни. Решението за освобождаване определя рамката, съгласно която газопроводът IGB ще работи от началото на търговска експлоатация. То освобождава газовата връзка от правилата за достъп на трети страни за капацитета, резервиран вследствие на приключилия пазарен тест за резервиране на капацитет за срок от 25 години. Европейската комисия и националните регулатори одобриха освобождаване от регулирана тарифа за целия капацитет на газопровода, както и освобождаване от отделяне по собственост. И двете са за срок от 25 години. Решението е ключово заради трансграничния характер на проекта и необходимостта от определянето на единна тарифа за целия газопровод, както и за да се пристъпи към подписване на споразуменията за пренос на газ с търговците, запазили дългосрочен капацитет. Издаването на окончателно решение за освобождаване позволява на проектната компания ICGB да подаде заявление за получаване на лиценз за независим преносен оператор.

Източник: economic.bg

417 млн. лв. предоставя Фонд на фондовете за инвестиции в градско развитие и развиване на стартиращи компании. Приключили са 2 ключови процедури и обяви финансовите посредници, които ще управляват средствата по двата фонда. До края на годината се очаква крайните получатели да могат да кандидатстват за финансиране. Фондът за градско развитие е финансиран по ОП "Региони в растеж" и средствата по него са 353,3 млн. лв. Посредниците ще осигурят и допълнителен частен ресурс, който ще бъде малко над 40% от финансирането. Така до крайните получатели се очаква да достигнат близо 600 млн. лв. За финансирането могат да кандидатстват общини, общински дружества, както и частни компании. Изискването е те да кандидатстват с проекти, насочени към подобряване на градската среда. Финансирането е за 39 общини. От средствата предвидени за културно развитие и туризъм, ще могат да се възползват всички общини.

Източник: 24 часа

"Синергон холдинг" АД увеличава с 4,07 млн. лв. капитала на "Енерджи Делта" ЕООД, което притежава басейна в Белчин бани, община Самоков. Капиталът на Енерджи Делта ще бъде увеличен от 10 379 700 лв. на 14 449 100 лв. с непарична вноска. Намеренията на "Синергон холдинг" АД и "Главболгарстрой" АД (което изгради свой басейн в близост преди кризата) бяха да застроят района на Белчин Бани и да продават апартаменти и къщи, с което да излязат на печалба, но кризата от 2008 г. им попречи. „Спортно-развлекателен парк Белчин Бани”, собственост на "Енерджи Делта" ЕООД е с обща площ от 18 дка. В момента паркът разполага с минерален басейн с водна пързалка, детски басейн с малка водна пързалка, ресторант, бар, изградена е картинг писта, а също така и пейнтбол игрище. Има още катерачна стена и мултифункционална спортна площадка за тенис, мини футбол, волейбол и баскетбол. В последните 2 години "Главболгарстрой" АД започна да изгражда къщи в района на своя басейн (в посока с. Белчин), като проектът е „Еко селище „Белчински извор“. Според уеб страницата на проекта вече са продадени 2 от общо 67 планирани къщи. Проектът няма стандартните селски къщи със собствен голям двор, а сравнително гъсто разположени къщи с общи зелени площи.

Източник: investor.bg

VIVACOM отчете ръст от 4.8% на общи приходи за първото полугодие на 2018 спрямо същия период на 2017 година – близо 453 млн. лв. Компанията продължава да реализира и стабилен ръст в коригираната EBITDA от 5.8% до 170.5 млн. лв. Телекомът достига 30% пазарен дял в приходите от мобилни услуги, с общ брой клиенти на мобилни услуги от 3 053 000. От тях над 88% са на абонаментен договор. Делът на приходите от мобилен интернет в общите приходи от мобилни услуги продължава да се увеличава, като през второто тримесечие на 2018 г. достига 43% спрямо 35% за същия период на 2017 г. Принос за положителната тенденция има разширяването на покритието на 4G мрежата на телекома до 99% от населението, измерено от GWS. VIVACOM запазва първото място в предлагането на фиксиран широколентов интернет с 492 хиляди абонати, което представлява ръст от 9.0% спрямо същия период на предходната година. Над половината от абонатите използват високоскоростен достъп чрез оптичната мрежа на телекома, която вече покрива близо 1 милион и 150 000 домакинства в цялата страна.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Изпълнителният председател на БСК и министърът на икономиката обсъдиха въпроси от взаимен интерес


Предстоящи събития

27-28 септември: IFIB 2018: Конференция и международни срещи по време на интернационалния форум по биотехнологии и биоикономика в Торино, Италия

17 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2018

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.

03 октомври 2018

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.
13 октомври 2018

Обучение по мрежи в Сиско академията:

ССNА 2 - 01 септември 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 септември 2018, съботно-неделен
CCNP Route - 27 октомври 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Няколко месеца преди официалното излизане на Великобритания от Европейския съюз (ЕС) през март следващата година, втората най-голяма по активи банка в страната е напът да се превърне в банка номер 1 на Ирландия. Ръководството на Ваrсlауs планира да прехвърли собствеността на своите европейски дъщерни дружества от британската си компания към тази в Ирландия. Това ще направи финансовата институция най-голямата по активи в страната, съобщава сайтът Quаrtz. Това означава, че за банката предстои да премести около 225 милиарда паунда или 250 милиарда евро от своите активи, които се изчисляват на общо 1,15 милиарда паунда. Тази сума е достатъчна за Ваrсlауs, за да изпревари настоящият лидер на пазара Ваnк оf Іrеlаnd, която разполага с 110 милиарда паунда активи. Според информация на Rеutеrs от банката вече са започнали процеса по прехвърляне на собствеността върху своите клонове във Франция, Германия и Испания към ирландското си дружество. След време в него ще бъде концентрирана собствеността на всички дъщерни компании в EC. Дpyги финaнcoви инcтитyции cъщo плaниpaт пoдoбни пpoмeни. Llоуd'ѕ пpeмecтвa цeнтpaлaтa cи oт Лoндoн в Дъблин, ĸaĸтo и Ваnk оf Аmеrіса. Haй-гoлямaтa бpитaнcĸa бaнĸa пъĸ - НЅВС, щe изпpaти 1000 oт cлyжитeлитe cи в нoвaтa cи цeнтpaлa в Πapиж.

Източник: Reuters

Америка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа в понеделник законопроекта за бюджета на Пентагона за 2019 финансова година, предвиждащ рекордните 716 милиарда долара разходи за отбрана, съобщиха световните агенции. Церемонията се състоя във военната база Форт Дръм, на 400 км северозападно от Ню Йорк, в която е разположена Десета планинска дивизия на САЩ. Законът деблокира 69 милиарда долара за настоящи операции в чужбина (Афганистан, Сирия, Ирак, Сомалия и др.) и предвижда предвижда увеличаване на броя на военнослужещите с 16 хиляди души, както и увеличаване на заплатите им с 2,6%. Близо 40 милиарда долара ще бъдат похарчени за обновяването на военновъздушните сили, други 65 милиарда долара ще бъдат заделени за разработването на нови ядрени бойни глави с малка мощност, които ще бъдат монтирани на ракети, изстрелвани от подводници. Този бюджет "ще даде на американските военни огневата мощ, от която се нуждаят, за да спечелят бързо и решително всякакъв конфликт", заяви Тръмп пред хиляди военни в камуфлажни униформи. "Ние смятаме, че нашите войници заслужават средствата, въоръжението и ресурсите, които са спечелили с кръв, пот и сълзи", добави президентът, цитиран от Франс прес.

Източник: CNBC

Азия

Китайският конгломерат HNA Group продава Radisson Holdings на консорциум, предвождан от хотелиерската група Jin Jiang International Holdings, в сделка на стойност 332 млн. долара. Това пише Reuters, позовавайки се на съобщение на Radisson. Консорциумът ще придобие 51.3% от нетъргуваните на борсата акции на Radisson Hospitality на цена от 35 крони на акция, или общо 3 млрд. шведски крони (332 млн. долара). Цената на придобиването представлява 5% отстъпка от цената на книжата на компанията в края на миналата седмица. Придобиването е част от решението на HNA да продаде част от активите си, за да редуцира огромните задължения, които конгломератът натрупа през последните няколко години на придобивания. Предвожданият от Jin Jiang консорциум ще придобие и допълнителен дял в размер на 18.5% от Radisson Hospitality, които HNA е заложил като обезпечение за заем, съобщават от компаниите. През 2016 г. туристическото звено на HNA купи 100% от американската Carlson Hotels, като по линия на придобиването получи и дял от 51.3% от Rezidor Hotel, която беше преименувана на Radisson Hospitality. Офертата на HNA за хотелиерската група по това време беше оценена на 34.86 шведски крони на акция.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
14.08.2018
Dow Jones Industrial
25 299.92 (112.22)
Nasdaq Composite
7 870.89 (51.19)
Стокови борси
14.08.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)66.77
Heating oil ($US/gal.)2.1300
Natural gas ($US/mmbtu)2.9500
Unleaded gas ($US/gal.)2.0300
Gold ($US/Troy Oz.)1 194.20
Silver ($US/Troy Oz.)14.94
Platinum ($US/Troy Oz.)790.30
Hogs (cents/lb.)51.85
Live cattle (cents/lb.)108.72

       Опознай България

15 август – Успение на Пресвета Богородица

На 15 август Православната църква празнува един от 12-те големи християнски празници -Успение на Пресвета Богородица, денят, в който Божията майка се възвисява в небето. Според светото писание, на 64-годишна възраст веднъж, по време на молитва, пред Богородица се явил архангел Гавраил, който й съобщил, че Бог е пожелал да я вземе при Себе Си в своето Царство, за да царува вечно с Него. Последното желание на божията майка било да види христовите апостоли заедно. Така и станало – по необикновен начин те всички се пренесли пред дома й в Йерусалим. Три дни по-късно, Исус слязъл от небето, за да прибере душата на Света Богородица. Погребали я в пещера край Гетсимания и затворили входа с камък. След още три дни Богородица възкръснала, явил се пред апостолите, обкръжена с ангели и им казала: "Радвайте се, защото съм с вас през всичките дни." Култът към Богородица е един от най-разпространените у българите. Дълбоко вкоренена е народната представа за нейното милосърдие. Тя е защитница на грешниците, покровителка на жените, на майчинството, на родилката и детето.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 15.08.2018
Българска версия: 29780, Английска версия: 2925

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999