Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 04 юли 2018 г., брой 4743
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(04.07.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21373
USD   1.67667
CHF   1.68999
EUR/USD   1.1665*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Димекс Трейдинг ЕООД - София
Импулс АД - Габрово
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Ускоряването на растежа на българската икономика все още не е приключило, прогнозира УниКредит Булбанк в последния си тримесечен анализ за икономиката на ЦИЕ. Въпреки лекото понижение на очаквания годишен ръст на БВП до 4%, през 2018 г. икономиката на България е на път да отчете най-високия темп на нарастване от световната финансова криза насам. Очакваме реалният ръст на БВП да достигне 4% на годишна база, подкрепен от нарастването на доходите, увеличаването на финансираното с кредит потребление на домакинствата, както и от съживяването в строителството на жилища, наред с усвояването на повече средства от ЕС. Тези фактори се очаква да помогнат за това растежът да е достатъчно широко базиран и устойчив, така че да се забави едва незначително през 2019 г. до 3,9% на годишна база". Като причина за лекото понижение на първоначално прогнозирания ръст от 4,4% на годишна база експертите посочват по-слабите от очакваните данни за икономическата активност за първите четири месеца на годината, в комбинация с по-високата прогноза за цените на суровия петрол.

Източник: Дума

В края на първото полугодие износът на електроенергия се повишава с почти 25%, показват оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). В периода 1 януари - 30 юни 2018 година от страната са изнесени 2,7 млн. мегаватчаса електроенергия. Тенденцията се наблюдава още от първите месеци на годината. Тогава ръстовете бяха чисто математически и се дължаха на спряния износ в най-студените зимни месеци на 2017 година. В следващите месеци износът ускори своите ръстове и търговците се радват на позитивни новини след почти две години с непрекъснати спадове. Износът смекчава негативните данни на ЕСО за потреблението. В първите шест месеца на годината то се свива с 5,57% до 19,4 млн. мегаватчаса. Така се стига и до спад на производството - с 2,62% до 22,1 млн. мегаватчаса за периода. Сериозен е спадът в работата на базовите централи. От оперативните данни на ЕСО е видно, че той е в рамките на 7,54% до 17,8 млн. мегаватчаса.

Източник: investor.bgПриватизация

Всички частни държавни имоти и терени на дружества с над 50 на сто държавно участие да се продават през специализирана електронна платформа, предлагат "Обединените патриоти" и ГЕРБ с внесени в Народното събрание поправки в Закона за приватизацията и следприватизационния контрол. Според вносителите така ще се облекчи сегашната твърде тежка и продължителна процедура по провеждане на търгове от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) за различните по размер, цена и предназначение държавни имоти. Идеята е да се създаде платформа, управлявана от АПСК, на която да се обявяват за продан както имоти чиста частна държавна собственост, така и такива, които се притежават от дружества с над 50 на сто държавно участие в тях, и на техни дъщерни или над 50 на сто участие фирми. Онлайн да се извършва и продажбата на имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка до 10 000 лв., извършвана от областния управител по местонахождението на имота, е другото предложение.

Източник: Дума

Дружества
Производство на оборудване за контрол на производствените процеси
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Алкател Лусент България ЕООД - София   20 802  
  2   Смартком България АД - София   13 719  
  3   Индустриален софтуер АД - София   8 191  
  4   Сентера Тракия ЕООД - Войводиново   6 687  
  5   Мега инженеринг ООД - Хасково   1 772  
  6   Сика 99 ООД - София   1 178  
  7   СТС Електроникс ООД - Габрово   1 069  
  8   Унисист Инженеринг ООД - София   854  
  9   Спектрон ЕООД - Перник   496  
  10   Промишлена енергетика-ВТ АД - Велико Търново   477  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 03.07.2018
  Обща стойност (BGN): 673 116.07  
Брой търгувани компании: 38
Premium 93 093.48
Standard 33 570.15
АДСИЦ 55 230.80
Облигации 491 221.64
Най-голяма промяна в цените
Каучук АД - София 13.27 %
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София -11.86 %
BaSE - Акции: 3 480.00
BaSE - АДСИЦ: 193 356.80

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Производителят на калцинирана сода "Солвей Соди" ще разпредели 164.6 млн. лв. от печалбата си за 2017 г. като дивиденти. Към сумата ще бъдат добавени и 2.2 млн. лв. от неразпределената печалба на дъщерното дружество "Девен", което се вля в компанията в края на юни миналата година. Решение за това е взето от общото събрание на дружеството на 20 юни 2018 г. Това прави общо 166.8 млн. лв., или по 26.28 лв. на акция преди облагане, като сумата е по-висока от тази за предходната година (25.18 лв.). Компанията от Девня отчита 165 млн. лв. нетна печалба за 2017 г. на индивидуална база, което е с 3% повече от предходната година. Останалата малка разлика над сумата за дивидента ще бъде отнесена към резервите, реши общото събрание. Мажоритарен собственик на дружеството е Solvay Sisecam Holding (97.94%), в който 75% държи белгийската група Solvay, а 25% са на турската Sisecam. В миноритарни акционери са около 130 хил. акции, останали още отпреди приватизацията. Преди повече от десет години компанията отправи предложение за обратно изкупуване, но повечето от малките съсобственици не са се възползвали от него.

Източник: Капитал

"Топлофикация" - Перник изгражда тръбопровод с ново трасе към сгуроотвала "Кудин дол", съобщи изпълнителният директор на предприятието Любомир Спасов. По него ще преминава отпадъкът /шлам/ от горивния процес в котлите на ТЕЦ "Република". Съоръжението е с дължина 3 км и на места е доста износено. Напоследък са регистрирани няколко пробива, при които е изтекъл шлам в Струма и е замърсил реката. Затова РИОСВ наложи сериозни санкции на "Топлофикация". Пернишката "Топлофикация" разполага с три шламопровода - два от тях са към работещия сгуроотвал "Кудин дол" и един е към затворения сгуроотвал "Седми септември". През тръбопроводите преминават по 1 000 - 1200 т шлам в денонощие.

Източник: 24 часа

Първият в регион Велико Търново Бизнес и технологичен парк ще бъде построен на мястото на бившата база на съюза на българските автомобилисти в западната част на града. Инвестицията е изцяло частна на съсобствениците на компанията „Екстрапак“. Бившата база на Съюза на българските автомобилисти вече е съборена и тече подготовка за изравняване на терена, заради новия бизнеспарк. Изчистени са и всички стари сгради, за да се реализира строителството. Според общия устройствен план на града за тази зона са позволени сгради с височина от 15 метра с възможност за скатен покрив, а плътността на застрояване е до 60 на сто. Инвеститорите са закупили целия терен, който е близо 10 дка. В съседство наскоро голям център за гуми направи компанията „Примекс“.

Източник: Борба - Велико Търново

Нова сграда с хотел и ресторант предстои да бъде изградена в района на старите басейни в Г. Оряховица. Двете водни съоръжения също ще бъдат изцяло обновени. Инвестицията е на лясковската фирма “Барон Н” ЕООД и Николай Атанасов, който има комплекс в града. Предложението предвижда обединяването на двата урегулирани поземлени имота за построяване на нова сграда с хотелска и ресторантьорска част и обслужващи сгради към двата съществуващи басейна. През 2006 г. мястото е закупено от търновската фирма “Кастекс” ЕООД за 96 000 лв. Инвестиционните намерения бяха за 3 г. да бъдат вложени 2 600 000 лв., с които да бъде направен аквапарк. През есента на 2012 г. Окръжен съд – В. Търново, развали договора между Общината и “Кастекс”, тъй като още в края на първия инвестиционен период Комисията за следприватизационен контрол установи, че не са направени инвестициите в посочения размер.

Източник: Янтра - Велико Търново

Световната верига луксозни хотели InterContinental Hotels & Resorts стъпва на българския пазар. Петзвездният хотел InterContinental Sofia отвори врати в центъра на София на площад „Народно събрание“ 4. Хотелът е собственост на „Галакси Инвестмънт Груп” през „Интерхотел Гранд – Хотел София” АД и се управлява от „InterContinental Мениджмънт България” ЕООД. InterContinental Sofia е част от InterContinental Hotels Group (IHG), който присъства в 100 страни с 5367 хотела.

Източник: 24 часа

Регулирана информация       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

27-28 септември: IFIB 2018: Конференция и международни срещи по време на интернационалния форум по биотехнологии и биоикономика в Торино, Италия

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.

Обучение по мрежи в Сиско академията:

ССNА 2 - 15 септември 2018, съботно-неделен
CCNA 3 - 15 септември 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 септември 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Британския бизнес е на път да изчерпи търпението си спрямо липсата на напредък по преговорите за Brexit между Лондон и Брюксел. За това предупреди ключова лобистка група. Британската търговска камара, която представлява хиляди британски фирми, разпространи въпросното становище преди срещата от ключово значение между премиера Тереза Мей и министрите ѝ в петък. Камарата призовава политиците в Лондон да спрат да се карат и изрежда 24 опасения от „истинския свят” относно Brexit. Организацията настоява за яснота какви ще са данъците, митата и другите регулации след излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Мей ще отведе членовете на кабинета си в британското имение Chequers северно от Лондон, където ще опита да изглади различията колко близо в икономическо отношение да остане Великобритания до ЕС. Наложително е този въпрос най-после да бъде решен, защото остават девет месеца до датата за Brexit – 29 март 2019 г.

Източник: AFP

Америка

Гигантът за одиторски, данъчни и консултантски услуги PricewaterhouseCoopers (PwC) е осъдена да плати компенсация в размер на 625.5 млн. долара. Солидната гроба е във връзка с банкрута през 2009 година на Colonial Bank от щата Алабама, САЩ, се казва в постановлението на окръжния съд. Одиторите от PwC бяха обвинени, че са пропуснали да хванат най-голямата в САЩ схема за ипотечни измами с участието на банката и един от водещите ипотечни застрахователи в страната - Taylor, Bean & Whitaker (TBW). PwC е била одитор на Colonial BancGroup, компанията майка на Colonial Bank в периода 2002-2008 година. Както стана известно, TBW в продължение на няколко години е превишавала кредита си в банката, за да покрие на недостига на собствени средства. В замяна на това компанията е продавала на Colonial Bank ипотечни облигации, вече продадени на други инвеститори, но одиторските проверки на PwC не са открили тези нарушения.

Източник: FT

Азия

Китайският парламент изготви проектозакон, който предвижда намаляване на подоходните данъци в страната, като част от усилията на правителството да увеличи потреблението и да намали неравенството в страната. Китай има едно от най-широките прогресивни облагания със ставки между 3 и 45%. Реално те се запазват, но се променят групите, които се облагат, като тези с доход до 45 хил. долара на година ще спечелят най-много. Целта е освен намаление на данъците за хората с по-ниски доходи да се увеличи и необлагаемият минимум. Спестяванията в страната се увеличават постоянно, но правителството иска повече потребление, а по-ниските данъци биха оставили повече разполагаем доход, който би трябвало да отиде в повече разходи за домакинствата. Освен това Китай е и една от страните в света с най-голямо неравенство. Новият данъчен план повишава прага, над който лице подлежи на облагане с данък върху доходите от 6300 до 9000 долара годишно.

Източник: FT

 
Индекси на фондови борси
03.07.2018
Dow Jones Industrial
24 174.82 (-132.36)
Nasdaq Composite
7 502.67 (-65.01)
Стокови борси
03.07.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)74.59
Heating oil ($US/gal.)2.1800
Natural gas ($US/mmbtu)2.8600
Unleaded gas ($US/gal.)2.1300
Gold ($US/Troy Oz.)1 258.00
Silver ($US/Troy Oz.)16.12
Platinum ($US/Troy Oz.)843.10
Hogs (cents/lb.)76.00
Live cattle (cents/lb.)106.45

       Опознай България

Пещерата Лепеница

Лепеница е пещера, която се намира на около 13 км югозападно от Велинград, на левия бряг на р. Лепеница. Лепеница е дълга 1 525 м и е на три етажа. Долният е с дължина 273 м и през него тече подземна река. Скоростта на водата е 1 600 м в час. На втория етаж има четири езера в дъждовно време, а при сухо остават две. Третият етаж е сух. Входът на пещерата е висок само 1 м, а профилът силно наклонен. Това до известна степен е позволило на пещерата да запази уникалната си красота. Тук почти няма разклонения, което дава възможност на посетителите да се насладят на целия блясък на пещерата. От входа се разкриват няколко зали. В първата подът е покрит с едри люспи, които приличат на мидени черупки. При осветяването пречупват светлината в най-различни цветове. В пещерата се откриват и зала на кратерите, зала на бисерите, голям и малък храм. Тук спелеолозите са открили седем бисера – едни от най-редките природни образувания, които сега се намират в Природонаучния музей в София. Пещерата се обитава от 20 вида пещерни животни, сред тях — осем вида прилепи. Според д-р Петър Берон в Лепеница има четири вида животинки, които не се срещат никъде другаде по света.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 04.07.2018
Българска версия: 29983, Английска версия: 2989

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2018
 ПВСЧПСН
11234567
2891011121314
315161718192021
422232425262728
5293031    

Февруари 2018
 ПВСЧПСН
5   1234
6567891011
712131415161718
819202122232425
9262728    

Март 2018
 ПВСЧПСН
9   1234
10567891011
1112131415161718
1219202122232425
13262728293031 

Април 2018
 ПВСЧПСН
13      1
142345678
159101112131415
1616171819202122
1723242526272829
1830      

Май 2018
 ПВСЧПСН
18 123456
1978910111213
2014151617181920
2121222324252627
2228293031   

Юни 2018
 ПВСЧПСН
22    123
2345678910
2411121314151617
2518192021222324
26252627282930 

Юли 2018
 ПВСЧПСН
26      1
272345678
289101112131415
2916171819202122
3023242526272829
313031     

Август 2018
 ПВСЧПСН
31  12345
326789101112
3313141516171819
3420212223242526
352728293031  

Септември 2018
 ПВСЧПСН
35     12
363456789
3710111213141516
3817181920212223
3924252627282930

Октомври 2018
 ПВСЧПСН
401234567
41891011121314
4215161718192021
4322232425262728
44293031    

Ноември 2018
 ПВСЧПСН
44   1234
45567891011
4612131415161718
4719202122232425
482627282930  


 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999