Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 02 юли 2018 г., брой 4741
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(02.07.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.20736
USD   1.67767
CHF   1.69058
EUR/USD   1.1658*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Автоинвест АД - Бургас
БГ Агро АД - Варна
Бор Ин АД - Пловдив
Вилни селища-Боровец АД - София
Ди Комерс АД - Шумен
Диавена Трейд АД - Шумен
Дъбрава 99 АД - Бургас
Дъбрава ЕАД - Бургас
ЕАЗ 99 АД - Перущица
Ерджиа ЕАД - София
Каменица АД - Пловдив
Леяркомплект АД - София
Мура Боровец АД - Боровец
Напредък Холдинг АД - София
Новостройинвест-2013 АД - Езерово-Вн
Полиграфия АД - Пловдив
Световна търговска организация АД - Варна
Фруга ЕАД - Шумен
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Печалбата на банковата система към 31 май 2018 г. е 515 млн. лв. при 526 млн. лв. за петте месеца на 2017 година. На годишна база тя се свива с 2,09%. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, за петте месеца на годината са 183 млн. лв. (при 207 млн. лв. година по-рано). През миналия месец активите на банковата система се увеличиха с 0,8% (771 млн. лв.) до 98,5 млрд. лева в резултат от прираста при депозитите и балансовия капитал. Месечната динамика в активите не оказва съществено влияние върху структурата им, като дяловете на основните категории остават почти без промяна. С еднакъв темп (0,9%) се увеличават през май парите, паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане, както и сумата на портфейлите с дългови и капиталови инструменти. В централната банка отчитат, че прирастът на паричните салда в централни банки допринася за нарастването на ликвидния буфер в банковата система, като отношението на ликвидно покритие (LCR) в края на май е 363,9%. Брутните кредити и аванси растат с 0,9% (725 млн. лв.).

Източник: investor.bg

Турция заема 4-то място в българския износ и 5-то място във вноса. През 2017 г. двустранният стокообмен достигна 4 млрд. евро, а само за първите три месеца на настоящата година той е 1 млрд. евро., заяви министърът на икономиката Емил Караниколов. По думите му хранително-вкусовата, химическата и текстилната промишленост предлагат широко поле за инвестиции. Автомобилният сектор също бе определен като потенциален за привличане на инвестиции от Турция от министъра.

Източник: 24 часаКонцесии

В условията за летище София се предвижда концесионерът да построи трети пътнически терминал. Той трябва да бъде изграден до десетата година, съобщи министърът на транспорта Ивайло Московски. Консултант на сделката е консорциум между Световната банка и ЕВБР. Очаква се процедурата да се проведе по новия Закон за концесиите. При оценяването на офертите най-висока тежест ще има концесионното възнаграждение - 55%, техническото предложение има тежест от 45%. Сред минималните изисквания към участниците е да оперират поне едно международно летище с над 10 млн. превозени пътници годишно. От тях се искат още активи за 200 млн. евро за всяка от последните три години и опит при финансиране поне на един проект в инфраструктурния сектор, надвишаващ 400 млн. евро. Предвижда се годишното концесионно възнаграждение да е 10% от приходите, но не по-малко от 18 млн. лв. Концесионерът ще има задължение за инвестиции не по-малко от 600 млн. евро.

Източник: Дума

Дружества
Събиране и третиране на други отпадъци
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Българска рециклираща компания АД - София   43 066  
  2   ЗМБГ АД - София   31 834  
  3   Еф Си Си България ЕООД - София   26 699  
  4   Унитрейд Бг ООД - Нови Искър   23 036  
  5   Астон сервиз ООД - София   15 362  
  6   ПМБ Индъстрис ООД - Пловдив   13 741  
  7   Чистота Искър ЕООД - София   11 655  
  8   Евро Импекс ЕООД - София   10 653  
  9   Екобулпак АД - София   10 590  
  10   Унитрейд 2002 ООД - София   8 199  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 29.06.2018
  Обща стойност (BGN): 422 841.61  
Брой търгувани компании: 41
Premium 87 513.63
Standard 301 511.44
АДСИЦ 30 567.14
Структурирани 3 249.40
Най-голяма промяна в цените
Булгартабак холдинг АД - София 18.94 %
ЦБА Асет Мениджмънт АД - Дебелец -10.77 %
BaSE - Акции: 1 741.60
BaSE - АДСИЦ: 99 048.93

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Токът поскъпва средно с 2% от 1 юли 2018 г., а парното - със 7%. Това гласува на закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Ръстът на енергийни цени е следствие на одобреното от регулатора увеличение с 10.81% на цената на природния газ от 1 юли 2018 г. За клиентите на ЧЕЗ "България" в Западна България повишението на цената на електроенергията ще бъде в рамките на 1.75%. Най-много токът ще поскъпне в Североизточна България, обслужвана от "Енерго Про" - 2.78%. Клиентите на EVN в Югоизточна България ще плащат с 1.82% повече. Топлинната услуга поскъпва средно със 7.33% от 1 юли. Абонатите на "Топлофикация София" ще плащат със 7.46% повече за парно и топла вода. Най-драстично цената на топлоенергията скача за жителите на Бургас - 17.12%, и Плевен - 15.19%. Съществено е увеличението в Разград - 7.45%, и Враца - 5.42%. За "Топлофикация" Пловдив повишението е минимално - с 0.94 на сто, а за "Веолия Варна" - с 4.89%.

Източник: Сега

Пенсионните фондове на "Доверие" са записали най-голям дял от новите акции в първичното публично предлагане на "Градус", става ясно от подадените документи за вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър. Най-голямото осигурително дружество в страната е участвало с трите си фонда, с които общо е придобило 6.112 млн. нови акции за малко над 11 млн. лв. Към тях трябва да се добавят още толкова от настоящите книжа (или обща сума 22 млн. лв), тъй като при предлагането наред с нови се продаваха и акции на мажоритарните акционери в съотношение 50:50. Най-много книжа е придобил универсалният фонд на "Доверие" – 5.43 млн. акции. С новите записани акции фондовете на "Доверие" държат общо малко над 5% от капитала на "Градус". Следващите в класацията на големите инвеститорите са пенсионните фондове на "Алианц" и на "Ен Ен" (бившето ING) съответно с акции за малко над 15 млн. и почти 10 млн. лв. Четвъртото място е за ПОД "ДСК Родина" с малко над 7.9 млн. лв. В предлагането са участвали и фондове на "Съгласие", "ЦКБ Сила", "Бъдеще", "Топлина" и реално на всички тях се дължи успешното набиране на средства.

Източник: Капитал

Министър-председателите на България и Гърция Бойко Борисов и Алексис Ципрас подписаха политическата декларация за изграждане на интерконектора между България и Гърция. Предвижда се строителните работи да започнат до края на 2018-та година. Интерконекторът следва да бъде въведен в експлоатация през 2020 година, когато се очакват и първите доставки на азербайджански природен газ през Транс-Адриатическия газопровод. Тръбата ще свързва националната газопреносна мрежа на "Булгартрансгаз" в близост до Стара Загора и с газопреносната мрежа на Гърция край Комотини. Проектът се реализира от смесено дружество с равен дял по 50% участие от двете страни. Газовата връзка е с дължина от 140 км на българска територия. Предвиденият първоначален капацитет на интерконектора е 3 млрд. кубически метра газ на година , а максималният до 5,5 млрд. на следващ етап. Планира се газовата връзка да бъде изградена през 2018 г. и въведена в експлоатация до 2020 г. Междусистемната газова връзка Гърция e обявена от Европейската комисия за проект от общ интерес на ЕС.

Източник: Банкеръ

8 са кандидатите за строителството на участъка от софийския околовръстен път от връзката с магистрала "Тракия" до ж к "Младост". Техните оферти бяха отворени в АПИ. Отсечката е дълга около 6 километра, а стойността й се изчислява на 123 милиона лева без ДДС. Те ще бъдат платени от републиканския бюджет. Кандидатите са Обединение "Ринг Роуд" с участници: "Джи пи груп" АД и "Трансконсулт-22" ООД; ДЗЗД "АПП СОП", в което са: "Пътища Пловдив" АД и "Агромах" ЕООД; "Трейс Груп Холд" АД; "ИСА-2000" ЕООД; "ГБС Инфраструктурно строителство" АД; Обединение "Геопът СОП Младост", в което са: "Геострой" АД и "Пътстрой 92" АД; "ПСТ-СЕТ Младост" ДЗЗД, с участници "ПСТ Груп" ЕАД и "Сет Къмпани" АД и "Хидрострой" АД. Срокът за строителство е 910 календарни дни.

Източник: Сега

“Армеец лизинг” придобива “И Ар Би лизинг” - лизинговото дружество на Пощенска банка. Очаква се операцията да окаже въздействие върху пазарити на финансов и оперативен лизинг, е посочено в документите. Поради това се иска КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение. От регулатора уточняват, че всяко заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар в страната. Становището следва бъде заведено в деловодството на КЗК до 6 юли, като бъде подкрепено със съответни доказателства. “И Ар Би лизинг” се занимава основно с финансирането на покупката на автомобили. Предишното име на дружеството бе “И Eф Джи лизинг”. След това бе преобразувано и част от дeйнocттa мy бe пpexвъpлeнa в “И Ap Би лизинг Бългapия”, което пpoдължaвa дa e чacт oт гpyпaтa нa Пощенска банка. “Армеец лизинг” е част от едноименно застрахователно дружество, което влиза в холдинг “Химимпорт”.

Източник: 24 часа

Регулирана информация       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

27-28 септември: IFIB 2018: Конференция и международни срещи по време на интернационалния форум по биотехнологии и биоикономика в Торино, Италия

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.

Обучение по мрежи в Сиско академията:

ССNА 2 - 15 септември 2018, съботно-неделен
CCNA 3 - 15 септември 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 септември 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Гърция ще спести до 336,7 милиарда евро заради предоставеното й облекчаване на дълга. Вестникът се позовава на изчисления на икономиста проф. Дирк Майер от университета "Хелмут Шмид" в Хамбург. Според Майер от тази сума 52,1 милиарда се падат на Германия. Огромните икономии за Гърция са следствие от програмите за подкрепа от страните от еврозоната и от "подстригването" на гръцкия дълг през 2012 г. Атина е получила обща помощ от страните от еврозоната в размер на 272,7 милиарда евро под формата на "субсидирани заеми". Срокът за изплащане на заемите по втория спасителен пакет е удължен средно на 42,5 години. Освен това изплащането на лихви ще започне през 2032 г., а погасяването на заемите - от 2033 г. Също така страните от еврозоната се отказаха от печалби от лихвите на Европейската централна банка по гръцките държавни ценни книжа в размер на 17 милиарда евро. Само последното договорено от еврогрупата облекчаване на гръцкия дълг възлиза на 47,9 милиарда евро.

Източник: Associated Press

Америка

Камарата на представителите в САЩ одобри законопроект за бюджета на министерството на отбраната в размер на 675 милиарда долара, който предвижда 2,6 процента увеличение на средствата за армията. Той бе приет с 359 гласа "за", 49 "против" и ще отиде за разглеждане в Сената, където миналата седмица бе одобрен подобен проект. Общо 146 милиарда долара ще бъдат заделени за военна техника, включително 22,7 милиарда за 12 кораба, две подводници и три скоростни кораба за водене на боеве в крайбрежни зони. Още 9,4 милиарда долара са предвидени за 93 самолета Еф-35 и 4 милиарда за хеликоптери Black Hawk, Apache и други. Според републиканеца Кей Грейнджър, който ръководи една от подкомисиите по отбраната, законопроектът предоставя необходимите ресурси "за отговор и възпиране на заплахи от страни като Русия, Китай, Иран и Северна Корея, както и за противодействие на екстремисти по цял свят". Забранява се купуване на продукти и услуги от телекомуникационните гиганти ZTE и Huawei.

Източник: New York Times

Азия

Японското индустриално производство се е понижило по-малко от очакваното миналия месец, като в същото време стана ясно, че безработицата в страната е достигнала до най-ниската си стойност от 25 години насам. Това изпраща положителен сигнал за постепенното възстановяване на икономиката след свиването ѝ през първото тримесечие въпреки нарасналия риск за прогнозите от търговския протекционизъм на САЩ. Конфликтът между САЩ и редица световни икономики, включително големият пазар за износ на Япония – Китай, внесе смут сред инвеститорите и законодателите, които се притесниха, че споровете може да окажат отрицателен ефект върху световната икономика. Представянето на производителите по всяка вероятност ще бъде от ключово значение за прогнозите за икономическия растеж. Индустриалното производство се е свило с 0.2% на месечна база през май, което не е толкова лоша новина, тъй като е под очакванията за понижение от 1.1%.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
29.06.2018
Dow Jones Industrial
24 271.41 (55.36)
Nasdaq Composite
7 510.30 (6.62)
Стокови борси
29.06.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)73.24
Heating oil ($US/gal.)2.1800
Natural gas ($US/mmbtu)2.9000
Unleaded gas ($US/gal.)2.1300
Gold ($US/Troy Oz.)1 252.20
Silver ($US/Troy Oz.)16.08
Platinum ($US/Troy Oz.)849.00
Hogs (cents/lb.)76.45
Live cattle (cents/lb.)106.72

       Опознай България

Природен резерват Ропотамо

Резерватът Ропотамо е обособен през 1992 на площ от 1000,7 ха около двата бряга на едноименната река. Включва в себе си съществуващите преди това природен парк “Ропотамо” (резерват “Водни лилии”), резерватите “Змийски остров”, “Аркутино” и “Морски пелин”. При вливането на р. Ропотамо в Черно море се е образувал лиман, като в него навлиза и морска вода. Има формирани блатисти местности с ясенова гора с лонгозен характер и съобщества от водни лилии. Флората и фауната включват редки и застрашени от изчезване видове, което го прави природен комплекс с международно значение. Река Ропотамо е кръстена на гръцката богиня Ро (Rо на гръцки означава “бягам”, а potamo означава “река”), която, с песните си и красотата си, е спечелила милостта на пиратите, които са тероризирали древна Аполония. Реката тече през гъста гора от широколистни дървета, като корените и долната част от стъблата на голяма част от дърветата с потопени във водата. Избуяли треви, тръстики и лианообразни влачещи се бръшляни създават у човек усещането, че се намира в джунгла. Последните седем километра от реката съдържат над 100 растителни вида, включени в Червената книга на защитените видове в България.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 02.07.2018
Българска версия: 29980, Английска версия: 2989

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    

Август 2019
 ПВСЧПСН
31   1234
32567891011
3312131415161718
3419202122232425
35262728293031 

Септември 2019
 ПВСЧПСН
35      1
362345678
379101112131415
3816171819202122
3923242526272829
4030      


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999