Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 21 май 2018 г., брой 4712
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(21.05.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.23971
USD   1.66016
CHF   1.66128
EUR/USD   1.1781*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Елхим Искра АД - Пазарджик
ЕМЕ АД - Смолян
Кораборемонтен завод - Одесос АД - Варна
ФС холдинг АД - Дупница
Чайка 97 АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Преките чуждестранни инвестиции в България през първото тримесечие излизат на плюс 180 млн. евро, което е с 34.4% под нивото от година по-рано. Това показват предварителните оценки на Българската народна банка (БНБ). Вложенията намаляват и спрямо отчетената сума към февруари в резултат на отлив на капитали под формата на дългови инструменти през март, както и ревизия на месечните данни, която отписва 140 млн. евро дялов капитал от сметките. Този вид инвестиция се асоциира с дългосрочни планове, а числата показват, че инвеститорите, които изтеглят най-големи суми от българския пазар през първото тримесечие, са от Унгария и Италия - съответно 103.8 млн. евро и 43 млн. евро. Секторът, който е привлякъл най-много чужди инвестиции, е преработващата промишленост - близо 250 млн. евро през първите три месеца на 2018 г. За сравнение, година по-рано сумата беше 100 млн. евро. Основен източник на чужди капитали за българската икономика през първото тримесечие е Русия с нетни вложения от 117 млн. евро, като така измества досегашния лидер Великобритания (37.3 млн. евро).

Източник: Капитал

За първото тримесечие на годината текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 48.4 млн. евро (0.1% от БВП) при излишък от 15.7 млн. евро (0.03% от БВП) за същия период на 2017-а., отчита БНБ. През март салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 89.6 млн. евро при дефицит от 299.4 млн. евро за същия месец на миналата година. За първото тримесечие на годината текущата сметка е отрицателна и възлиза на 138.3 млн.евро (0.3% от БВП) при дефицит от 97.5 млн. евро (0.2% от БВП) година по-рано.Търговското салдо за март 2018 г. също е отрицателно и е в размер на 233 млн. евро при дефицит от 353.7 млн. евро за март 2017 г. За периода от януари до март 2018 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 847.1 млн. евро (1.6% от БВП) при дефицит от 602.8 млн. евро (1.2% от БВП) за същия период на 2017 година. Износът на стоки е 2279.8 млн. евро за март 2018 г., като се повишава със 137.2 млн. евро (6.4%) в сравнение с този за същия месец на 2017-а (2142.6 млн. евро). През първото тримесечие на годината експортът е 6200.8 млн. евро (11.6% от БВП), като нараства с 255.9 млн. евро (4.3%) в сравнение с този за същия период на 2017 г. (5944.9 млн. евро, 11.8% от БВП).

Източник: БанкеръКонцесии

Консорциумът между китайската HNA Group и свързаната с него Plovdiv Airport Invest ще инвестира в Летище Пловдив двойно повече средства от това, което е записано в предварителния договор. Парите ще бъдат вложени в по-кратки срокове от предвидените в предварителния концесионен договор. В първоначално заложения вариант на концесията обемът на инвестициите в обекта е в размер на 79 млн. евро в срок от 35 години. Сега вече се говори за 160 млн. евро. Очаква се след приключването на законовите процедури да бъде подписан концесионният договор. За всяка календарна година концесионерът ще извършва плащане, което се състои от фиксирана и променлива част. Фиксирана част е в размер на 600 хил. лв. без ДДС, а променливата част представлява 6% от общия размер на нетните приходи от всички дейности за съответната година, свързани с ползването на обекта на концесията. Китайските инвеститори са изразили намерение да превърнат летището в сериозен транспортен хъб с пътнически терминал и два карго терминала, които да могат да обработват голям брой камиони. Предвижда се да бъде подсилена и разширена пистата на летището, както и изградена ремонтна база за самолети, подобно на тази на летище София. От израелската компания Israel Aerospace Industries вече са проявили интерес да оперират базата.

Източник: economic.bg

Дружества
Производство на изделия от пластмаси за строителството
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Ролпласт ЕООД - София   66 790  
  2   Вайс Профил ООД - София   24 186  
  3   Валда 90 ООД - София   16 305  
  4   Кристиан Нейко 90 ЕООД - София   15 588  
  5   ЕМЕ АД - Смолян   15 204  
  6   Терра Пласт ООД - Перник   13 440  
  7   Комфорт Партнерс ООД - Варна   9 458  
  8   Деворекс ЕАД - Браниполе   9 181  
  9   Стилпласт 2002 ООД - София   7 967  
  10   Инстал Инженеринг СВ ООД - Пловдив   7 417  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 18.05.2018
  Обща стойност (BGN): 312 980.21  
Брой търгувани компании: 31
Premium 35 853.53
Standard 253 298.97
АДСИЦ 23 253.07
Структурирани 574.65
Най-голяма промяна в цените
Петрол АД - Ловеч 26.67 %
Първа инвестиционна банка АД - София -4.75 %
BaSE - Акции: 3 323.54
BaSE - АДСИЦ: 400.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Българският енергиен холдинг ще емитира поредната порция облигации, за да финансира стари задължения. През ноември 2018 година е падежът на една от големите облигационни емисии на държавната компания с размер от 500 млн. евро. Тя беше пласирана през 2013 г. с цел да се покрият задължения на НЕК по проекта АЕЦ "Белене" и други дългове на холдинга. Планът е да се рефинансира и по-новата емисия, която бе за 550 млн. евро, така че в излизането на капиталовия пазар много по-вероятно да се търси сума от порядъка на 1 млрд.евро. Това ще е най-голямата облигационна емисия на българско дружество. Обемът, естествено ще зависи от състоянието на пазара. Преди време Петьо Иванов, председател на съвета на директорите на БЕХ, обяви, че ако бъдат постигнати по-добри нива, е възможно да се търси и по-голямо финансиране. БЕХ контролира най-големите държавни енергийни компании, сред които са НЕК, АЕЦ "Козлодуй", "Булгартрансгаз", "Булгаргаз", ЕСО, ТЕЦ "Марица-изток 2", едноименните мини и други. На 3 май, след проведена процедура за избор на инвестиционен консултант по сделка за емитиране на облигационна емисия, е подписан договор със Citigroup Global Markets Limited (CGML) и "Първа финансова брокерска къща" ЕООД в качеството им съответно на водещ мениджър и комениджър. Консултантите ще съдействат за емитирането на облигациите на Ирландската фондова борса и на Българската фондова борса (двойно листване).

Източник: Капитал

Алианц България има над 1,2 млн. клиенти в България, като голяма част от тях са по линията на пенсионните продукти. Това е близо 17% от работещото население на страната, съобщи Александър Проценко, председател на Изпълнителния комитет на Алианц България Холдинг. „България предизвиква все по-силен интерес за развитието на финансови услуги. Заедно с ръста на БВП, се наблюдава и увеличение на доходите на населението, което повишава търсенето на имоти, както и склонността на хората да инвестират в допълнително пенсионно осигуряване и застраховки“, обясни Проценко. По думите му именно у нас германският застраховател има най-развита финансова структура. Само в България и Словакия от страните от ЦИЕ има такова сериозно присъствие и толкова добри и бързо покачващи се резултати. По данни на Комисията за финансов надзор (КФН) към края на февруари 2018 г. брутният премиен приход на Алианц от животозастраховане е общо 16,7 млн. лв., а от общото застраховане - 24,5 млн. лв. Според Проценко компанията е на първо място на пазара на застраховки „Живот“, като за миналата година реализираният премиен приход е бил над 100 млн. лв.

Източник: 24 часа

Aлeĸcaндъp Xaнгимaнa е нoвият yпpaвлявaщ диpeĸтop нa МаnроwеrGrоuр в България. Дoceгaшният yпpaвлявaщ диpeĸтop Haдя Bacилeвa щe пpoдължи дa paзвивa cдpyжeниe "БГ Cтaфинг" ĸaтo пocлaниĸ нa бpaндa МаnроwеrGrоuр. Πoд нeйнo pъĸoвoдcтвo ĸoмпaниятa зae чeлнa пoзиция в Бългapия, ĸaтo oтвopи чeтиpи oфиca в нaй-гoлeмитe гpaдoвe в cтpaнaтa, ĸaĸтo и в Cъpбия и Xъpвaтия. МаnроwеrGrоuр e вoдeщaтa cвeтoвнa ĸoмпaния в oблacттa нa peшeниятa зa paбoтнaтa cилa, пoмaгa нa opгaнизaциитe дa ce пpeoбpaзявaт в eдин бъpзoпpoмeнящ ce paбoтeн cвят, ĸaтo нaмиpa, oцeнявa, paзвивa и yпpaвлявa тaлaнтитe, ĸoитo им дaвaт възмoжнocт дa пoбeдят. Paзpaбoтвa нoвaтopcĸи peшeния зa нaд 400 000 ĸлиeнти и нaмиpa дългocpoчнa paбoтa нa пoвeчe oт 3 милиoнa дyши. МаnроwеrGrоuр Бългapия e чacт oт МаnроwеrGrоuр.

Източник: money.bg

Българските държавни железници продължават да отчитат загуби и не успяват да регистрират дори и скромен положителен резултат. Това показват отчетите на компаниите от жп холдинга за първите три месеца на годината. БДЖ "Пътнически превози" трудно успява да направи услугата си по-атрактивна и да накара повече хора да се качат на влака, вместо да изберат колите си или автобус. Финансовият резултат за януари-март е загуба в размер на 250 хил. лева при отчетена загуба от 3.352 млн. лева за същия период на 2017 г. или подобряване с 3.102 млн. лева. Освен от превоз на пътници, приходите идват и от таксите, които компанията събира за ползване на локомотиви, увеличение на приходи от амортизации и др. С отрицателен резултат приключи първите три месеца на годината и БДЖ "Товарни превози", което отчете загуба в размер на 2.726 млн. лева. Този финансов резултат спрямо отчета за същия период на предходната година е подобрен с 449 хил. лв., което в известна степен се дължи на увеличението на приходите от превоз на товари. Не добре се представя и "Холдинг БДЖ", който регистрира загуба в размер на 1.878 млн. лева, при отчетена печалба от 467 хил. лева за съответния период на 2017 г., показват още данните. Това влошаване на резултата с 2.345 млн. лв. идва от намалението на приходите - от такси, от продажба на скрап, както и от намалените приходи от услуги.

Източник: Сега

"Спарки Елтос" АД реализира 49% нетен марж на загубата т. е. губи по 49 ст. на всеки лев продажби, показва отчетът на дружеството за първото тримесечие на 2018 г. Нетната загуба на ловешкото дружество се увеличава със 7,3% до 2,17 млн. лв. за януари-март 2018 г. Допълнителна негативна тенденция е, че нетните приходи от продажби на продукция намаляват с 16,55% на годишна база до 4,39 млн. лв. за първото тримесечие на 2018 г. Основното бреме са разходите за лихви в размер на 770 хил. лв. за първото тримесечие на 2018 г., а загубата преди лихви и амортизации е 226 хил. лв. Задълженията към банки и небанкови финансови институции възлизат на 82,05 млн. лв. към 31 март 2018 г., което сочи увеличение с 365 хил. лв. за тримесечието, тоест банките продължават да увеличават кредита си на доверие към компанията. Текущи са 50,5 млн. лв. от тези кредити, което означава, че скоро трябва да има разсрочване на кредитите, ако ли не те трябва да бъдат платени. Собственият капитал на "Спарки Елтос" АД към 31 март 2018 г. е 32,9 млн. лв. Пазарните участници обаче изпитват недоверие към оценките на счетоводителите на дружеството, защото текущата пазарна капитализация на компанията е 2,43 млн. лв.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

22 май: Семинар "Системи за управление безопасността на движението по пътищата - Изисквания с указания за прилагане /ISO 39001:2014/"

16-31 май: Безплатни обучения за електронна търговия: „Как да разрастнете бизнеса си бързо и ефективно?“ в градовете Габрово (16.05.2018), Русе (17.05.2018), Варна (18.05.2018), Пловдив (29.05.2018), Стара Загора (30.05.2018) и Бургас (31.05.2018).

7 юни: E² Tech4Cities Brokerage event & Pitching session 2018

13 юни: Конференция „Готови ли сте за GDPR?“

14 юни: Международна среща за Черноморския регион

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.
Дати: 16.05.2018 г., 14 - 18 ч.;
12.06.2018 г., 14 - 18 ч.
Регистрация

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.
Дата: 19.05.2018 г., 09.00 – 17.00 ч.
Регистрация

 

Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 19 май 2018, съботно-неделен
CCNA 2 - 2 юни 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Главният изпълнителен директор на Fiat Chrysler Automobiles NV Серджо Маркионе, иска да промени компанията си и се връща на мястото, откъдето е започнало всичко: Италия. На 1 юни т.г. той се готви да представи огромна промяна в производството в европейската държава. Компанията ще спре производството на бюджетните Punto и Mito, като ги замени с по-скъпи модели,, цитирайки свои източници. Заводът в Торино и още един край Неапол ще бъдат променени и ще започнат да произвеждат нови модели на Maserati и Jeep. Производството на Panda пък ще бъде преместно в Полша.Промените в Италия ще приключи историческото преобразяване на компанията, основана през 1899 и превърнала се в символ на следвоенния индустриален бум, основно чрез производството на автомобили като малкия Fiat 500, който средният италианец е можел да си позволи. Стратегията на Маркионе цели премести производството на премиум автомобили в Западна Европа, да увеличи продажбите на Jeep по света и да осъществи преход от дизел към хибридни електрически автомобили. Заради това промяната ще включва и премахване на дизеловите двигатели от малките бюджетни модели.

Източник: Bloomberg

Америка

PayPal е постигнала сделка да купи iZettle - европейският отговор на компанията за мобилния плащания Square. Това ще бъде най-голямото придобиване на компанията - на стойност около 2,2 милиарда долара. "Малките компании са двигателят на световната икономика и ние продължаваме да разширяваме платформата си, за да им помогнем да са конкурентноспособни", казва главният изпълнителен директор на PayPal Дан Шуман. Това е поредната обещаваща европейска компания, която се продава на по-голямо американско дружество. Amazon, Apple, Google, Facebook и Microsoft използваха придобивания в региона, за да се сдобият с обещаваща технология и висококвалифицирани инженери. Минали сделки включват покупката на лондонския стартъп за изкуствен интелект DeepMind от Google, сделките на Microsoft за Skype и Mojang - шведският разработчик на популярната видеоигра Minecraft, както и покупката на Shazam от Apple, която все още не е получила разрешение от регулаторите.

Източник: New York Times

Азия

Китайските власти са предложили на американския президент Доналд Тръмп съкращаване на годишния търговски излишък със САЩ в размер на 200 млрд. долара. Един от начините за това е посредством увеличаване на вноса на американски стоки, посочва източник от администрацията във Вашингтон. Предложението е било направено по време на поредния кръг от преговори между двете страни, който се проведе тази седмица в американската столица. В делегацията участва и китайският вицепремиер Лу Хи, който е провел среща с Тръмп в четвъртък следобед. Все още обаче не е известно какъв е бил отговорът на американските власти. Въпреки това преди срещата президентът изрази съмнение, че на нея ще бъде постигнат напредък. „Причината да се съмнявам е, че Китай стана много разглезен“, каза той по време на пресконференция с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг. Министерството на външните работи на Китай в петък опроверга съобщенията на вестника, като според говорителя на ведомството Лу Кан преговорите със САЩ са конструктивни и продължават.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
18.05.2018
Dow Jones Industrial
24 715.09 (1.11)
Nasdaq Composite
7 354.34 (-28.13)
Стокови борси
18.05.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)71.80
Heating oil ($US/gal.)2.2800
Natural gas ($US/mmbtu)2.8400
Unleaded gas ($US/gal.)2.2400
Gold ($US/Troy Oz.)1 287.50
Silver ($US/Troy Oz.)16.40
Platinum ($US/Troy Oz.)883.20
Hogs (cents/lb.)78.20
Live cattle (cents/lb.)99.10

       Опознай България

21 май – Св. Константин и Елена

На 21 май християнската църква отбелязва празника на император Константин Велики и неговата майка Елена. С техните имена се свързва един от преломните моменти в историята на християнската религия – по тяхно време, и не без тяхна помощ, е издаден Миланския едикт (313 г.), с който християнството се превръща от преследвана в официална държавна религия на Византия. В чест на това събитие императорът и неговата майка са канонизирани за светци. В деня на Св. Константин и Елена се изпълнява и един от най-интересните ритуали по нашите земи, свързан с вярата в магическата сила на огъня – нестинарството. През деня нестинарите посещават дома на главната нестинарка и извършват ритуално обличане на иконите на равноапостолите, а вечерта започват своя огнен танц върху жарава с боси крака, държейки свещените икони в ръцете си. Смята се, че така те получават способността да пророкуват.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 21.05.2018
Българска версия: 30052, Английска версия: 3001

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2018
 ПВСЧПСН
11234567
2891011121314
315161718192021
422232425262728
5293031    

Февруари 2018
 ПВСЧПСН
5   1234
6567891011
712131415161718
819202122232425
9262728    

Март 2018
 ПВСЧПСН
9   1234
10567891011
1112131415161718
1219202122232425
13262728293031 

Април 2018
 ПВСЧПСН
13      1
142345678
159101112131415
1616171819202122
1723242526272829
1830      

Май 2018
 ПВСЧПСН
18 123456
1978910111213
2014151617181920
2121222324252627
2228293031   

Юни 2018
 ПВСЧПСН
22    123
2345678910
2411121314151617
2518192021222324
26252627282930 

Юли 2018
 ПВСЧПСН
26      1
272345678
289101112131415
2916171819202122
3023242526272829
313031     

Август 2018
 ПВСЧПСН
31  12345
326789101112
3313141516171819
3420212223242526
352728293031  

Септември 2018
 ПВСЧПСН
35     12
363456789
3710111213141516
3817181920212223
3924252627282930

Октомври 2018
 ПВСЧПСН
401234567
41891011121314
4215161718192021
4322232425262728
44293031    

Ноември 2018
 ПВСЧПСН
44   1234
45567891011
4612131415161718
4719202122232425
482627282930  

Декември 2018
 ПВСЧПСН
48     12
493456789
5010111213141516
5117181920212223
5224252627282930
131      


 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999