Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Празник на община Пазарджик

Град Пазарджик е основан преди 5 века, през 1485 год., а през 1934 год. му е дадено името “Татар – Пазарджик”. Неговите основатели са били татари, а името му било дадено от техният вожд – Султан Баязид II. От търговски център, градът се превърнал във важен икономически и административен център. За това допринесъл и факта, че оттук минавал пътя Истанбул – София – Западна Европа. Много българи се заселили в Пазарджик и това променило изцяло етническият облик на града. Той достигнал до своя възход през 19 век, когато можел да се сравнява със София и Пловдив. През 1865 населението на града вече наброявало 25 000 жители. По това време били построени и много църкви. Имената на много български възродители могат да се свържат с град Пазарджик – епископ Дионисий Агатоникийски, основал първото българско училище през 1823 със собствени средства, Хаджи Татяна – първата жена учител в града. Първият революционен комитет на Васил Левски бил основан в Пазарджик. През 1878 войската на генерал Гурко освобождава града от турско робство. В гр. Пазарджик са обявени над 150 паметници на културата. От индивидуалните паметници на културата, 4 имат статут на архитектурно - художествени паметници с национално значение: църквата “Св.Богородица”, къща-музей “Станислав Доспевски”, къща-музей “Константин Величков” и къщата на Николаки Христович. На 14 км. южно от града се намира лобното място на българският писател и демократ Алеко Константинов. На 10 км. източно от града се намират Бесапарските ридове. След археологическите изследвания се установява, че тук се е намирал главният Тракийски град “Бесапара”.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 22.01.2020
Българска версия: 29934, Английска версия: 2890

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.