Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 18 април 2018 г., брой 4691
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(18.04.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.26684
USD   1.58277
CHF   1.64245
EUR/USD   1.2357*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   0 %  

Традиционна майска конференция на Българската асоциация за управление на хора
17-19.05.2018 г.
хотел „Рила“, Боровец
Развитието на бизнеса чрез човешкия капитал, иновации и предприемачество в корпоративната среда и управлението на ресурси.
Стъпки и инструменти за въвеждане на GDPR.
Повишаване капацитета на човешкия ресурс
Регистрация за конференцията
Програма на събитието

 

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Арко Фонд за недвижими имоти АДСИЦ - София
Б.О.К. - Българска охранителна компания АД - София
Експресо АД - София
Ел ей рент АД - Лом
Ему АД - Разбойна - Тщ
Илинденци Мрамор АД - Илинденци
Лев корпорация АД - София
Нипроруда Инженеринг АД - София
Новалис АД - Пазарджик
Селект Дистилъри АД - София
Търговски център Тракия АД - Пловдив
Търново-авто инвест АД - Велико Търново
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Комисията за енергийно и водно регулиране публикува промените в цените на тока, поискани от енергодружествата. ЕВН и "Енерго-Про" леко са свили първоначалните си заявки за поскъпване, докато ЧЕЗ не отстъпва от своето искане за 51% поскъпване на нощната тарифа за бита и 5% - за дневния ток. Така претенциите на ЕВН и "Енерго-Про" са за поскъпване в рамките на 2-6%, а ЧЕЗ държи на промени, които биха довели до скок на средната цена с около 18%. Предстоят обществени обсъждания на ценовите предложения, а КЕВР трябва да утвърди новите тарифи най-късно до 30 юни 2018 г.

Източник: Сега

През четвъртото тримесечие на 2017 г. тенденцията на увеличение в производството на годишна база, започнало през Q4’2016, е прекъсната, като спрямо същия период на 2016 г. спадът е 7.6%, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. За цялата 2017 година, обаче, има прираст с 8.2% на годишна база. През четвъртото тримесечие на 2017 г. вносът на минерални горива за двигатели с вътрешно горене нараства на годишна база с 1.3%, а през цялата 2017 г. - със 7.9%. Износът намалява през Q4’2017 с 23.6%. спрямо същия период година по-рано. Годишните данни за 2017 г. показват общ спад на изнесените количества със 17%. Разчетите показват, че предоставените количества минерални горива за продажби на вътрешния пазар през четвъртото тримесечие на 2017 г. са по-големи с 12.8%, а за цялата 2017 г. - с 31.4%. За допълнителна информация и поръчки: http://sfb.bia-bg.comДружества
Леене на стомана
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Стомана Индъстри АД - Перник   524 736  
  2   Промет Стиил ЕАД - Дебелт   332 642  
  3   Метаком СЛЗ Инвест АД - Плевен   7 565  
  4   Енергоремонт Кресна АД - Кресна   6 582  
  5   Металик Бисипи АД - Гъбене   6 210  
  6   Електростомана 2004 АД - Карлово   3 805  
  7   Динамо ООД - Севлиево   763  
  8   Леястом ЕООД - Сливен   519  
  9   Сигмамет ЕООД - Перник   380  
  10   Прецизно леене АД - Ярлово   233  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 17.04.2018
  Обща стойност (BGN): 996 912.15  
Брой търгувани компании: 40
Premium 78 748.92
Standard 848 134.85
АДСИЦ 65 068.38
Структурирани 4 960.00
Най-голяма промяна в цените
ЦБА Асет Мениджмънт АД - Дебелец 69.49 %
Билборд АД - София -14.29 %
BaSE - Акции: 214.50

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Градус" АД внесе в КФН проспект за първично публично предлагане на акции (IPO) на Българската фондова борса (БФБ). Намерението за набиране на капитал от фондовата борса чрез IPO беше обявено от компанията в началото на март 2018 г., като се очаква процесът да бъде финализиран и търговията с емисията да стартира до средата на годината. „Очакваме оценката на компанията от пазара да бъде в диапазона между 400 и 520 млн. лв. и смятаме, че това е реалистично. В периода от обявяването на IPO-то до този момент наблюдаваме достатъчно голям интерес от местни и чуждестранни инвеститори и вярваме, че освен на добрите финансови резултати, това се дължи и на перспективите за развитие на компанията“, каза Ангел Ангелов, представител на "Градус" АД. Финансовите отчети за 2017 г. показват общо консолидирани приходи на групата в размер на 245.8 млн. лв. и нетна печалба след данъци в размер на 39.8 млн. лв.

Източник: economic.bg

Българската компания "Евроинс иншурънс груп" (ЕИГ) съобщи, че разширява бизнеса си в Украйна и диверсифицира портфолиото с нов вид немоторни застраховки - тези, осигуряващи покритие на щети при пътуване. Това ще стане чрез покупката на местната компания ERV от настоящия й собственик, германската ERGO. Сделката подлежи на одобрение от регулаторните власти, като намерението е след финализирането й двете застрахователни групи да влязат в стратегическо партньорство. "ERV Украйна" има 10.7% пазарен дял в сегмента туристически застраховки и за миналата година, което му отрежда позицията на втори по големина в сегмента. Премийният му приход за 2017 г. е бил 5 млн. евро, а клиентската база е 627 хиляди души. Досегашният собственик, германската ERGO, която има бизнес в 30 държави от Европа и Азия, е поредната западна компания, която излиза от украинския пазар.

Източник: Капитал

УД "Конкорд Асет Мениджмънт" АД информира относно предстоящото преобразуване чрез вливане на фондовете ДФ "Стандарт Инвестмънт Международен Фонд" ("Вливащ се фонд") и ДФ "Конкорд Фонд - 5 Централна и Източна Европа" ("Приемащ фонд"). Преобразуването чрез вливане се осъществява въз основа на решение на Съвета на директорите на УД "Конкорд Асет Мениджмънт" АД и в съответствие на решение на Комисия за финансов надзор. Преобразуващите се фондовете имат еднаква инвестиционна стратегия и рисков профил, като тяхната основна цел е да осигурят на инвеститорите значително нарастване на вложените средства чрез реализиране на капиталови печалби и приходи от дивиденти при зададено умерено до високо ниво на риск. И двата договорни фонда инвестират до 90% от активите си в акции на български и чуждестранни емитенти от Централна и Източна Европа.

Източник: money.bg

До края на 2018 година във Велико Търново ще бъде построен новият обект на „Кауфланд“, като паралелно ще се прави и магазин във Варна, който също трябва да е готов в края на 2018 г. Ще бъдат модернизирани и 15 от вече съществуващите обекти. Планираните инвестиции на компанията в България за 2018 г., които ще засегнат и старата столица, възлизат на над 100 млн. лева. До броени дни ще стартира самото строителство на магазина. Само строителството на обекта във Велико Търново ще струва близо 7 млн. лв. Около 10 млн. струваше на компанията покупката на терена, събарянето на стария хирургически блок и подготвянето на площта за същинското строителство. Новият магазин ще е с площ от почти 4 хил. кв. метра и 7 хил. кв. метра просторен паркинг.

Източник: Борба - Велико Търново

Частен съдебен изпълнител е подновил продажбата на голф игрището "Света София" край Елин Пелин, което трябваше да стане част от мегапроект на китайския инвеститор Стиван Ло. След като в края на януари 2018 г. Васил Недялков обяви имота за продан, а десетина дни по-късно спря процедурата по искане на взискателя, сега отново се търси купувач за земята, сградите и оборудването. Причината е неизплатен дълг на собственика на "Голф клуб" към проектантската компания "Урбанико", а началната цена е 12 млн. лв. Парцелът се намира между селата Равно поле и Мусачево в община Елин Пелин и е с площ от близо 550 дка. Освен него в цената влизат двуетажна сграда с хотелска част, СПА център, ресторант и т.н., бъги паркинг към голф клуба, както и оборудване. Върху имота има наложена възбрана в полза на "Урбанико". Компанията има изпълнителен лист още от края на юли 2017 година заради необслужван дълг на собственика на "Голф клуб" - "България дивелопмънт холдингс лимитед" (БДХЛ), за над 820 хил. евро.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

24-25 април: Бизнес делегация с участие в икономическа конференция гр. Тел Авив, Израел

24 април: Среща с браншови организации във връзка с прилагането на регламента GDPR

15 май: Специализирано обучение за ИНТРАСТАТ оператори. Коментари и практика по прилагането на система ИНТРАСТАТ

17 май: Общо събрание на БАМИ

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

18 май: Общо събрание на Съюза на производителите на комбинирани фуражи в България

18 май: Европейски минен бизнес форум 2018 г.

7 юни: E² Tech4Cities Brokerage event & Pitching session 2018

14 юни: Международна среща за Черноморския регион

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:

Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 10 март 2018, съботно-неделен
CCNA 4 - 14 април 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен

Нов курс  Internet of Things Fundamentals

Обучение за MS Office:
Предстоят

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

"Зачитането на върховенството на закона и основните права и свободи е основно задължение, което Турция трябва да изпълни като страна кандидатка. Продължаващата негативна тенденция в тези области не оправдава отварянето на нови преговорни глави в процеса на присъединяване", смята Еврокомисията относно Турция в своя годишен доклад за разширяването, който трябва да бъде представен днес, съобщи "ИЮ Обзървър". В него ЕК призовава Турция да отмени извънредното положение и говори за "сериозно отстъпление" по въпроси като задържането на журналисти, съдии и депутати. "Двустранните отношения с няколко държави - членки на ЕС, се влошиха значително през 2017 г., а ръководството на Турция прибягна до изключително обидна и неприемлива реторика", се казва в документа и се цитират публичните фрази на Ердоган срещу "нацистките" практики в Германия. Турция започна присъединителните преговори през 2005 г. Те вървят бавно, а преди две години спряха на фона на неуспешния опит за преврат срещу турския президент Реджеп Ердоган и последвалите репресии.

Източник: EUObserver

Америка

САЩ обмислят как да отговорят на ограниченията на Пекин върху бизнеса на американските доставчици на облачни и други високотехнологични услуги. Така на практика те откриват нов фронт в търговската си офанзива срещу Китай. Според информирани източници, които са запознати с намеренията на администрацията, офисът на постоянния търговски представител на САЩ подготвя нова търговска жалба, като твърди, че Пекин несправедливо ограничава търговията на САЩ с тези високотехнологични услуги. Търговският представител на САЩ трябва тепърва да реши дали да задвижи оплакването, което допълнително ще засили натиска върху Китай, включващ подготвяните мита за вносни стоки на обща стойност 150 млрд. долара. Вашингтон е крайно недоволен от китайското законодателство, според което американски корпорации, който използват методите на отдалечена обработка на данни като Amazon и Microsoft, за да работят в страната трябва да създадат смесени компании с китайски фирми. Така техните партньори в Китай получават достъп до технологиите на американските групи.

Източник: Wall Street Journal

Азия

Тази година китайските власти планират да премахнат всички ограничения за дела на чуждестранния капитал в националните предприятия в сферата на корабостроенето, самолетостроенето, автомобилната промишленост и екологично чистите горива, съобщи Държавният комитет по развитието и реформите. През 2018 г. ще бъдат отменени ограниченията за дела на чуждестранния акционерен капитал в корабостроенето (конструкторската дейност, производствения цикъл и ремонтните дейности), се казва в съобщение, публикувано в сайта на ведомството. Аналогични мерки ще последват в самолетостроенето. Още от тази година това правило ще се прилага в производството на екологични коли. Китай планира да отмени до пет години ограниченията върху дела на чуждестранния капитал в предприятията от автомобилния сектор в страната, съобщи Държавният комитет по развитието и реформите на Китай.

Източник: Xinhua

 
Индекси на фондови борси
17.04.2018
Dow Jones Industrial
24 786.63 (213.59)
Nasdaq Composite
7 281.10 (124.81)
Стокови борси
17.04.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)66.87
Heating oil ($US/gal.)2.0700
Natural gas ($US/mmbtu)2.7400
Unleaded gas ($US/gal.)2.0500
Gold ($US/Troy Oz.)1 345.80
Silver ($US/Troy Oz.)16.74
Platinum ($US/Troy Oz.)941.80
Hogs (cents/lb.)76.75
Live cattle (cents/lb.)104.90

       Опознай България

Международен ден на Паметниците на културата

18 април е избран за международен ден на Паметниците на културата от Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ICOMOS) през 1982 г. и по-късно е потвърден от 22-рата Генерална конференция на ЮНЕСКО през 1984 г. България става член на ЮНЕСКО на 17 май 1956 г. Българските обекти, включени в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО са: културни - старият Несебър (1983); Боянската църква (1979); Мадарският конник (1979); Рилският манастир (1983); Ивановските скални църкви (1979); Казанлъшката тракийска гробница (1979), Тракийската гробница при Свещари (1985); природни – Национален парк Пирин (1983) и резерватът Сребърна (1983). Бистришките баби, Нестинарството, Чипровските килими, Празникът Сурова в Пернишко, Съборът в Копривщица и мартеницата са включени в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството. Вписването на Събора в Копривщица е първото в Регистъра на добрите практики за опазване на културното наследство на ЮНЕСКО.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 18.04.2018
Българска версия: 29979, Английска версия: 3002

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999