Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Средновековна ямболска крепост

Разположена е в западната част на Ямбол. Крепостната стена е изградена в края на Х век, като неколкократно е преправяна и разширявана през ХІІ–ХІV век. Сега една значителна част от Ямболската средновековна крепост е проучена, консервирана и достъпна за посещение. Тя е единственият археологически паметник на територията на град Ямбол от Средновековието и представлява интерес за всички, които се интересуват от средновековна българска история.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.09.2020
Българска версия: 29978, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.