Последен брой    Абонирайте се!    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 07 декември 2017 г., брой 4607
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(07.12.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21411
USD   1.65510
CHF   1.67480
EUR/USD   1.1817*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.12   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Благоустройствени строежи 97 АД - Благоевград
Емка АД - Севлиево
КЕМП АД - Севлиево
Русалка Велико Търново АД - София
Сградостроител АД - Гоце Делчев
Токуда банк АД - София
ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Всички ведомства трябва да прекратят до 1 ноември 2018 г. хартиения документооборот и да минат на електронен обмен, съобщи Държавната агенция "Електронно управление" (ДАЕУ). Целта е да се намалят бюрокрацията и разходите на чиновници, бизнес и граждани. Над 100 държавни ведомства и общини вече могат да си обменят документи изцяло по електронен път, като сред тях са министерствата на финансите, на правосъдието, на регионалното развитие, МВР, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, "Автомобилна администрация", над 80 общински и 8 областни администрации и др., сочи справка на ДАЕУ.

Източник: Сега

Международната рейтингова агенция "Стандард енд Пуърс" /S&P Global Ratings/ повиши дългосрочния кредитен рейтинг на София от ВВ+ на ВВВ- със стабилна перспектива. Така той вече влиза в групата на "инвестиционните рейтинги". Столична община става още по-привлекателно място за насочване на инвестиции. Добрият рейтинг е не само полезен ориентир за чуждестранните инвеститори, а и за самата община и нейните граждани, защото помага за привличане на по-евтин финансов ресурс за реализиране на капиталовата програма на столицата. В мотивите на S&P Global Ratings се посочва, че в подкрепа на вътрешноприсъщия рейтинг на Столична община е статутът на града като административен, финансов и търговски център на България.

Източник: МониторКонцесии

Концесионерът "Юлен" АД плаща нищожните 324 318.59 лв. годишно за ски зоната в Банско, според доклада за 2016 г. на комисията за текущ контрол на сключените концесионни договори към министъра на околната среда. Докладът е приет на правителственото заседание. В него се изтъква още, че при "извършените проверки на място не са констатирани нарушения на концесионните договори", въпреки че от години е известно, че "Юлен" ползва 60% повече територия в Банско от описаното в договора и не плаща за това.

Източник: Сега

Дружества
Други услуги за населението, некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Тотал Телеком ЕООД - София   14 878  
  2   Теравойс ЕАД - София   7 115  
  3   Зауба АД - София   7 106  
  4   Булекопак АД - София   5 722  
  5   ГД Фактори ЕООД - Дупница   4 669  
  6   Юнивиста ООД - София   3 576  
  7   Силкопи ЕООД - София   3 387  
  8   Идънред България АД - София   3 369  
  9   Балканфон ЕООД - София   2 331  
  10   Професионални и индустриални климатични системи - ПИКС ООД - София   2 187  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 06.12.2017
  Обща стойност (BGN): 20 430 007.61  
Брой търгувани компании: 32
Premium 20 177 803.72
Standard 177 727.53
АДСИЦ 68 778.17
Структурирани 5 698.19
Най-голяма промяна в цените
Доверие - Обединен холдинг АД - София -6.85 %
Еврохолд България АД - София 4.46 %
BaSE - Акции: 5 496.78
BaSE - АДСИЦ: 300.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Общо 1000 души се очаква да работят до края на 2017 година в новия завод на "Язаки България" в Димитровград, който вече работи. Това е третото и най-голямо предприятие в страната на японския производител на автомобилни кабелни системи Yazaki. Инвестицията в него е 50 млн. евро, а основният клиент на продукцията е Mercedes-Benz. Досега в новото производство са наети 800 работници и служители, като плановете са броят им да продължи да расте. Колко бързо ще стане това ще зависи от поръчките от автомобилните производители, за които работи компанията. Изграждането на завода в Димитровград приключи за около година, като междувременно компанията нае помещения в Стара Загора, за да може бързо да започне производство във връзка с нов договор. След приключване на строителството през септември производството беше прехвърлено в новото предприятие. До края на 2018 г. компанията планира в завода да работят повече от 1500 души, а крайната цел е броят им да нарасне до 3000. Заводът в Димитровград е разположен върху парцел от 64.5 дка. Самата сградата е с площ 30.4 хил. кв.м и включва над 19 хил. кв.м производствено помещение, складова и административна част, помещения за обучение, лаборатория и т.н. Това я прави най-голямата фабрика на японската компания в България. Проектът беше изпълнен от плевенската строителна фирма "Хоризонт-Иванов", като намеренията бяха тя да инвестира в земята и сградата и след това да ги отдаде дългосрочно под наем на "Язаки".

Източник: Капитал

Логистичен хъб за износ на китайски стоки за Централна и Източна Европа с павилион за мостри ще бъде изграден на територията на пристанище Бургас. Инвестицията е за 20 млн. евро, договорена през май 2016-а в Ханджоу, Китай. “Подписан бе тристранен меморандум между Асоциацията за насърчаване на селскостопанското сътрудничество, пристанище Бургас и Индустриалния парк за електронна интернет търговия", каза изпълнителният директор на пристанището Диан Димов. Предвижда се на първо време да бъде изграден павилион от 200 кв. м, в който да се излагат китайските и европейските стоки, като търговията ще е през Бургас. Потребителите ще получават бързи доставки и възможност за следпродажбен сервиз, а доставчиците ще генерират по-големи печалби, коментират експерти. Към момента сектор “Услуги” формира над 60% от икономиката в областта. Индустрията обхваща около 35%, а останалите са за селското стопанство според статистически данни за региона. Областта е сред най-развитите в страната, с добри икономически показатели основно от туризъм, услуги, строителство и производство.

Източник: 24 часа

Общо събрание на акционерите на Обединена българска банка (ОББ) одобри вливането на СИБАНК в ОББ. След получаването на разрешение за вливане от Българската народна банка и вписването на вливането в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ще съществува само едно юридическо лице - Обединена Българска Банка АД. В общото събрание взеха участие представители на KBC Банк – мажоритарен акционер на ОББ и едноличен собственик на капитала на СИБАНК. В резултат на вливането ще бъде увеличен капиталът на ОББ със 17 874 239 лева. Размерът на увеличението не е по-голям от чистата стойност на имуществото на СИБАНК, което в резултат от вливането ще премине в ОББ. Сред решенията, одобрени от общото събрание, е и промяна на адреса на управление на ОББ. Той съвпада с адреса на управление на СИБАНК – гр. София 1463, район Триадица, бул. Витоша 89 Б. Решение със сходно съдържание, което одобрява вливането на СИБАНК в ОББ, беше взето от KBC Банк, в качеството му на едноличен собственик на капитала на СИБАНК. Двете решения ще бъдат предоставени на БНБ, като се очаква централната банка да се произнесе по вливането в първите месеци на 2018 г.

Източник: Банкеръ

С 3 млн. лв. през 2018 г. обновяват Западната промишлена зона на Велико Търново и строят новия мост към Шемшево. Новия мост, който е единственият пряк път към 8 села, ще прави компанията „Пътни строежи ВТ“, а възложител е държавата. По същото време същата фирма започва и пълна реконструкция на инфраструктурата на Западната промишлена зона, където се трудят над 5 хил. човека. Градската и бизнес среда в промишления район ще бъдат обновени със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Цялата съществуваща техническа инфраструктура, свързана с бизнеса, ще бъде подобрена и обновена. Изградени и рехабилитирани ще бъдат над 2.5 километра участъци от общинската пътна мрежа, които осигуряват достъпа до промишления район. Поставени ще бъдат 200 пътни знаци и указателни табели. Западната индустриална зона на Велико Търново е сред най-бързо развиващите се в Северна и Централна България, като общият брой на производствените комплекси и фирмите, които развиват дейност там, е над 30.

Източник: Янтра - Велико Търново

Фирма Технически компоненти България (TCB) предвижда разширение на производството си във Видин. Компанията за производство на електроника за индустриални и битови нужди има предприятие в града от 2007 г. насам. "В момента индустрията в България е в растеж, което се отразява и на нашия бизнес и това налага повишаване на нашия капацитет", заяви директорът на дружеството Мартин Петров. През 2007 г. компанията започва работа с 15 души, а в началото на 2017 г. те са 50. Поради благоприятната обстановка за последните три месеца са наети нови 60 работници, а разчетите показват нужда от още толкова.

Източник: industryinfo.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Включете се в годишната анкета на БСК "2017 г. през погледа на бизнеса"!

Съобщение за набиране на ценови предложения за софтуерни продукти


Предстоящи събития

8 декември: Зам.-председателите на БСК Димитър Бранков и Камен Колев ще участват в кръгла маса на тема: „Европейския икономически дневен ред по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018“, организирана от БИФорум, в партньорство с Представителството на Европейската комисия в България.

12 декември: Годишни награди на Търговско индустриална камара – Бургас

12-13 декември: Иновации чрез дизайн - специализирано обучение за МСП

15 декември: Семинар „Екологични декларации на продуктите (ЕДП) – същност, процедури, ползи и разходи“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - 21 октомври, съботно-неделен
CCNA 1 - 07 октомври, съботно-неделен
CCNA 3 - 30 септември, съботно-неделен
CCNA 1 - 16 октомври, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейската комисия представи плановете си за реформиране на еврозоната, които включват създаването на Европейски валутен фонд до края на 2019 г. „Няма по-добре време за ремонт на покрива от слънчевото“, каза председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер в изявление. Предложенията, които се може да влязат в сила до края на следващата година, следват програмната реч на Юнкер пред Европейския парламент от септември и ще послужат като основа за дискусия по време на предстоящата среща на върха на ЕС на 15 декември. „След години на криза е време да вземем европейското си бъдеще в ръце“, посочва още Юнкер. Предложените реформи от Комисията първоначално трябваше да бъдат европейският отговор на Брекзит, но впоследствие мащабът им беше ограничен заради противоположните позиции на някои държави членки. Списъкът на ЕК е сходен с предложенията на френския президент Еманюел Макрон за заздравяване на единната европейска валута, направени по-рано през годината.

Америка

Технологичният гигант Apple ще намали очакваните си данъчни задължения с 47 млрд. долара, ако републиканците прокарат сегашния си данъчен план. Така компанията ще се превърне в най-големия бенефициент на законодателството, което сега се промъква през Конгреса. Огромният мащаб на данъчното облекчение привлече внимание през последните дни, след като Сенатът и Камарата на представителите доближават позициите си по третирането на сумата от близо 1,3 трлн. долара, която американските компании държат извън страната. Детайлите по данъчното законодателство трябва тепърва да бъдат финализирани. Потенциалният неочакван късмет за компанията с най-голяма пазарна капитализация в света произлиза от по-ниската данъчна ставка, която ще бъде наложена върху чуждестранната печалба, в момента държана извън САЩ. Подобно на много американски компании, Apple предпочита да държи по-голямата част от международната си печалба в чужбина, вместо да плаща корпоративна данъчна ставка от 35%, ако върне парите обратно в САЩ при сегашния режим.

Източник: FT

Азия

Шведско-китайският консорциум NEVS обяви старта на серийното производство на новия електрически автомобил, създаден на базата на известния шведски седан Saab 9-3. Колата ще слиза от поточната линия на предприятие в китайския град Тянцзин. Новият екологичен модел се отличава от оригиналния Saab 9-3 малко - от външния вид са променени радиаторната решетка и предната броня. Салонът на автомобила е оборудван с дигитален приборен панел и информационно- развлекателен комплекс със сензорен екран. По неофициална информация електрическият задвижващ агрегат има мощност около 180 конски сили. Акумулаторната батерия е със 144 амперчаса и позволява автомобилът да измине до 300 километра без ново зареждане. NEVS вече постигна споразумение за доставката на 150 000 машини на компанията Panda News Energi, която се занимава с лизинг на електрически автомобили в Пекин. Сумата на сделката се оценява на 12 милиарда долара. През следващите няколко години NEVS планира да разработи още няколко електрически модела, включително три кросоувъра и седан.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
06.12.2017
Dow Jones Industrial
24 140.91 (-39.73)
Nasdaq Composite
6 776.38 (14.16)
Стокови борси
06.12.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)56.04
Heating oil ($US/gal.)1.8700
Natural gas ($US/mmbtu)0.0000
Unleaded gas ($US/gal.)1.6700
Gold ($US/Troy Oz.)1 264.50
Silver ($US/Troy Oz.)15.96
Platinum ($US/Troy Oz.)901.60
Hogs (cents/lb.)68.95
Live cattle (cents/lb.)119.28

       Опознай България

Никола Вапцаров

Поетът и революционер Никола Вапцаров е роден на 7 декември 1909 г. в Банско. Израснал в род, известен със своите обществени и политически борби, Вапцаров се изгражда като личност под силното влияние на революционните идеи и творчеството на Ботев, Вазов и Яворов. След като завършва ученичеството си в Банско и после в Разлог, Вапцаров по волята на баща си учи в Морското машинно училище във Варна (1926-1932). По време на пребиваването си във Военноморското училище, Никола Вапцаров създава над 70 стихотворения, импресии, прозаични откъси. През 1932 г. Никола Вапцаров постъпва на работа в книжно-мукавената фабрика между селата Кочериново и Бараково. Отначало е огняр, а по-късно работи и като машинист. Вапцаров не спира да пише стихове, пропити с вяра в живота и бъдещето. През март 1942 г. е арестуван за минноподривната си дейност срещу немските войски и на 23 юли е осъден на смърт. Мигове преди това той е написал последните си стихотворения, които дава на жена си при последното свиждане. Същата вечер Вапцаров е разстрелян. Единствената стихосбирка, която Вапцаров издава, е Моторни песни. Някои от най-известните му творби са Вяра, Пролет, Двубой, Завод, Не бойте се деца, Прощално, Борбата е безмилостно жестока. Стихотворенията му са преведени на над 30 езика. Посмъртно Вапцаров е награден с почетната Международна награда за мир (1952).


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 07.12.2017
Българска версия: 29894, Английска версия: 3007

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2017
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2017
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2017
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2017
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2017
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2017
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2017
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2017
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2017
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2017
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     

Ноември 2017
 ПВСЧПСН
44  12345
456789101112
4613141516171819
4720212223242526
4827282930   

Декември 2017
 ПВСЧПСН
48    123
4945678910
5011121314151617
5118192021222324
5225262728293031


 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999