Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Атанасовскo езеро

Свръхсолен крайбрежен водоем, разделен на две части от пътя Бургас - Варна. Северната част е обявена за природен резерват още през 1980 г. Южната му част е буферна зона. Двете части на Атанасовско езеро са солници от 1906 г. Езерото е заобиколено от по-малки водни площи, както и от система от канали, обрасли с блатна растителност. Сладката вода от водосборния басейн се събира в обиколен канал и се отвежда в морето. В буферната зона на резервата годишно се добиват средно 40 000 т. морска сол. При добро-поддържане на екологичните условия в резервата, което гарантира увеличаване на неговото биологично разнообразие, се увеличава и производството на сол.Други ценни природни ресурси са лечебната кал и лугата. Посещението на Атанасовско езеро обикновено се извършва по западната околовръстна дига.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 26.09.2018
Българска версия: 29700, Английска версия: 2914

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2012. Всички права запазени.