Последен брой    Абонирайте се!    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 01 декември 2017 г., брой 4603
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(01.12.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22291
USD   1.65063
CHF   1.67179
EUR/USD   1.1849*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.12   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Инфраструктурна компания АД - София
Омега Би Ди холдинг АД - София
РМО-Металургремонт АД - Челопеч
Сукмо ЕООД - София
Трейс - пътно строителство АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

С 5,6 на сто е нараснал общият индекс на цените на производител през октомври 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 година, съобщиха от НСИ. Увеличение на цените е отчетено в добивната промишленост - с 12,1%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10,2%, и в преработващата промишленост - с 3,8%. В преработващата промишленост по-съществено увеличение на цените се наблюдава при производството на основни метали - с 18%, при производството на дървен материал и изделия от него - с 6,7%, както и при производството на хартия и картон - с 4,6%. Намаление е регистрирано при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти и при производството на превозни средства, без автомобили - по 1,9%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2017 г. е нараснал с 5,5% в сравнение със същия месец на 2016 година. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 12,6%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10,1%, и в преработващата промишленост - с 2,4%.

Източник: Дума

Над 5 милиарда евро, или 45%, са договорените суми до момента по оперативните програми за периода 2014-2020 г. В сравнение с предходния програмен период има над 25% увеличение на подадените проектни предложения, 4.5 млрд. лв. повече договорени суми, близо 3% увеличение на плащанията, съобщи вицепремиерът Томислав Дончев. По пет програми плащанията не успяват дори да доближат десетте процента. По част от тях изпълнението е около 5 на сто. Най-зле е програмата "Морско дело и рибарство", по която са усвоени едва 0.23% от общо 222 млн. лв. Следват "Околна среда" (4.83%), "Добро управление" (5.75%), Фонд "Убежище, миграция и интеграция" (7.31%) и програма "Наука" (8.84%). В същото време "Инициатива за малки и средни предприятия" се отчита с усвояемост от над 90%. Бюджетът по програмата е около 200 млн. лв., но те са предназначени за отпускането на кредити за бизнеса.

Източник: СегаДружества
Производство на електрически домакински уреди
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Теси ООД - Шумен   89 996  
  2   Видеотон Бългериан Холдингс ЕООД - София   59 569  
  3   Елдоминвест ООД - Варна   39 821  
  4   Виком ЕООД - Конуш - Хс   3 025  
  5   Скития 1 ГТ ЕООД - Генерал Тошево   1 718  
  6   Исток ООД - Етрополе   1 092  
  7   Светлю Шишков С ЕООД - София   881  
  8   Мастерват БГ ООД - Кюстендил   835  
  9   Елдом Микс АД - Провадия   772  
  10   Електротерм Варна ООД - Тополи   345  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 30.11.2017
  Обща стойност (BGN): 438 002.13  
Брой търгувани компании: 43
Premium 187 604.50
Standard 229 138.77
АДСИЦ 19 938.16
Структурирани 1 320.70
Най-голяма промяна в цените
Булленд Инвестмънтс АДСИЦ - София 13.20 %
Зърнени храни България АД - София -9.07 %
BaSE - Акции: 4 715.78
BaSE - АДСИЦ: 10 994.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Комисията за защита на конкуренцията разреши на южноафриканския фонд "НЕПИ Проджект ту" да купи мол “Парадайз” за рекордните за България 252,9 млн. евро. Това превръща мола в най-скъпия имот в България, което доскоро се отнасяше за търговския център “Сердика”, купен също от "НЕПИ" преди няколко месеца за 207,4 млн. евро. Фондът придобива целия капитал на „Булфелд“ ЕООД от „НЕПИ Проджект ту“ . Преди осъществяване на сделката едноличен контрол върху придобиваното дружество упражнява „Бул дом” , което след финализирането й ще загуби връзка с него. Законът изисква преди подобни сделки, компаниите да уведомяват регулатора, когато сумата от общите обороти на всички предприятия-участници в концентрацията на територията на страната за предходната финансова година надхвърля 25 млн. лв. Законът въвежда допълнително изискване с два алтернативни критерия, а именно оборотът на всяко едно от поне две от предприятията – участници в концентрацията, или оборотът на предприятието-цел, на територията на България през предходната финансова година да надхвърля 3 млн. лв. След приключването на сделката групата ще има най-голям дял в сегмента от отдавани търговски площи в София.

Източник: 24 часа

Доставчикът на офис услуги и работно пространство Regus ще отвори офис център в Пловдив в началото на 2018 година. Най-новата локация на Regus ще бъде в бизнес център, разположен на един от основните булеварди в града – „Васил Априлов“. Това ще e четвъртият Regus център в България заедно с вече съществуващите три в София – в Landmark Center, в Sofia City West и най-скоро откритият в хотел ibis в близост до Летище София, който разполага с 34 офиса с различни размери и осигурява 126 работни места. Амбицията на Regus е да увеличи броя на офис центровете си до 10 000 през следващите няколко години.

Източник: econ.bg

897 хил. лв. е финансовият резултат за деветмесечието на 2017 г. от дейността на общинските търговски дружества във В. Търново. През същия период на 2016 година резултатът е бил в размер на 178 хил. лв. За деветте месеца на тази година осем от деветте търговски дружества са реализирали печалба на обща стойност 971 000 лв. Единствено Комплексният онкологичен център отчита загуба в размер на 74 хил. лв., с което общият финансов резултат на всички общински дружества пада до 897 хил. лв. Най-голяма печалба отчита Специализираната белодробна болница „Д-р Трейман” – 722 хил. лв., следвана от „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД и „Царевград Търнов”, които са с по 49 хил. лв., „Обредни дейности” – 40 хил. лв., а Центърът за психично здраве е с печалба от 26 хил. лв. С положителни резултати са също Центърът за рехабилитация и спортна медицина с 5 хил. лв., кожно-венерическият диспансер – 2 хил. лв., и „Инвестстрой – 92” с 1000 лв.

Източник: Борба - Велико Търново

Нетната печалба на Първа инвестиционна банка за деветте месеца на 2017 г. е 63,914 млн. лв., което, с 4,890 млн., или 8% повече от същия период на 2016 г. Общите приходи от банкови операции за деветмесечието на тази година възлизат на 300,385 млн. лв. Нетният лихвен доход е в размер на 197,825 млн., а този от такси и комисиони е 76,413 млн. лв. Балансовото число на ПИБ към 30 септември достига 8,806 млн. лв. и по този начин банката запазва мястото си сред водещите в българската банкова система. Депозитите от други клиенти са 7,516 млрд. лв., с което и по този показател отново се затвърждавала водеща позиция. Счетоводният собствен капитал на банката за деветте месеца нараства с 61 млн. лв. главно поради генерираната печалба за периода. Вземанията от клиенти по балансова стойност са в размер на 5,015 млрд. лв. Коефициентът на капиталова адекватност на ПИБ достига 16,07%, което е увеличение с 0,94 процентни пункта спрямо края на 2016 г. Основната причина за ръста е отчетеното през първото полугодие на 2017 г. капитализиране на печалбата за 2016 г. Адекватността на капитала от първи ред е 16,06%, а съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 13,02%.

Източник: 24 часа

Хотелите Фламинго Гранд, Парадайс Блу, Гергана, Калиакра и Лагуна Гардън във ваканционно селище Албена получиха сертификати по системата за устойчиво развитие Travelife. Сертифицирането им премина през три основни етапа - Travelife Engaged, Travelife Partner, Travelife Certified. За следващият туристически сезон е предвидено изграждане на система и съоръжения за оползотворяване на биоразгадимите хранителни отпадъци в комплекса. Системата за устойчиво развитие Travelife е инициатива, създадена през 2007 г., чиято мисия е да налага устойчиви бизнес практики в туристическата индустрия. Над 200 туроператори, сред които са и партньорите на Албена от TUI и Thomas Cook, използват Travelife, за да осъществяват мониторинг върху дейността на своите доставчици на туристически услуги.

Източник: Дарик радио

Регулирана информация

На 30.11.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран междинен тримесечен отчет към 30.09.2017 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/

На 30.11.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за издаден LEI код на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Включете се в годишната анкета на БСК "2017 г. през погледа на бизнеса"!


Предстоящи събития

Управление на риска в стандарти на ISO за системи за управление

12-13 декември: Иновации чрез дизайн - специализирано обучение за МСП

15 декември: Семинар „Екологични декларации на продуктите (ЕДП) – същност, процедури, ползи и разходи“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - 21 октомври, съботно-неделен
CCNA 1 - 07 октомври, съботно-неделен
CCNA 3 - 30 септември, съботно-неделен
CCNA 1 - 16 октомври, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Съветът на ЕС и Европейския парламент одобриха окончателно бюджета на Европейския съюз за 2018 г. Общата одобрена сума е 160.1 млрд. евро, или с 0.2% над нивото от 2017 г. Тук обаче влизат всички поети правни ангажименти, които могат да бъдат подписани през дадена финансова година, но да не бъдат платени в целия размер. Плащанията, които задължително трябва да бъдат направени през 2018 г., са на стойност 144.7 млрд. евро и са с 14.1% над нивото от предходната година. В мотивите е записано, че големите плащания за догодина са заради плащанията по новата оперативна програма (2014-2020 г.), които се очаква да се ускорят през 2018 г. Съветът продължава да отдава особено значение на инвестициите в конкурентоспособност, работни места и растеж, като същевременно се съсредоточава върху области, които осигуряват добавена стойност за ЕС. Бюджетът за 2018 г. отпуска 11.2 млрд. евро за програмата за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020", което представлява увеличение с 8.4% в сравнение с бюджета за 2017 г.

Америка

Броят на американците, попълнили молби за помощ при безработица, се понижи слабо през последната седмица, задържайки недалеч от 44-годишното дъно от преди месец, което е пореден знак за силата на трудовия пазар във водещата икономика в света. Заявките за социални помощи при безработица за седмицата до 25-и ноември се понижиха с 2000 до 238 000 при прогноза на финансовите пазари за 240 000, показва проучване на Департамента по труда. По този начин молбите за помощи при безработица се доближават до тяхното 44-годишно рекордно дъно от 223 000, достигнато през седмицата до 14-и октомври. Молбите за помощи при безработица са под важното ниво от 300 000 вече повече от две и половина години насам (за 143-та поредна седмица), като това представлява най-продължителният период на толкова ниски заявки за социални помощи от 70-те години на миналия век, когато обаче населението и работната сила в САЩ бяха далеч по-малки по размер.

Източник: Reuters

Азия

Японското индустриално производство се възстановява леко през октомври. Спрямо предния месец то скача с 0,5 на сто, както става ясно от предварителните данни на Министерството на търговията. Въпреки това ръстът е под медианните пазарни очаквания за повишение от 1,9 на сто и следва ревизиран спад от 1 на сто през септември. Въпреки че резултатите от октомври са до известна степен разочароващи, прогнозите за ускоряване на фабричната продукция предполагат, че Япония може да продължи своя най-дълъг непрекъснат период на растеж от повече от десетилетие, тъй като износът и вътрешното търсене продължават да задвижват икономиката. Производителите, анкетирани от Министерството на икономиката, търговията и промишлеността, очакват производството да нарасне с 2,8% през ноември и 3,5% през декември. „Очаквам икономиката да продължи да се разширява", казва Шуджи Тоночи, старши пазарен икономист в Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
30.11.2017
Dow Jones Industrial
24 272.35 (331.67)
Nasdaq Composite
6 873.97 (49.58)
Стокови борси
30.11.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)57.62
Heating oil ($US/gal.)1.9100
Natural gas ($US/mmbtu)3.0500
Unleaded gas ($US/gal.)1.7500
Gold ($US/Troy Oz.)1 277.40
Silver ($US/Troy Oz.)16.46
Platinum ($US/Troy Oz.)942.50
Hogs (cents/lb.)69.78
Live cattle (cents/lb.)124.98

       Опознай България

Крепост Ранули

Крепостта Ранули се намира на връх, разположен на десния бряг на река Ропотамо, на около 18 км южно от гр. Созопол. Върхът е известен като Въчановото кале. Тук на времето Вълчан войвода е използвал загражденията на крепостта за свой щаб по време на Османската империя. Останките от крепостната стена ограждат голяма площ - около 30 000 кв.км. Добре запазените крепостните стени, са изградени от огромни и добре одялани камъни и са ограждали един от най-големите укрепени градове на територията на България. По структура на градежа, изследователите отнасят строежа на крепостната стена и на най-старите запазени сгради от епохата на Крито-Микенската цивилизация – 16-14 век пр. н.е. Живот на върха е имало и хилядолетия преди това, но мащабния строеж е унищожил в голяма част от артефактите. Редовни археологически проучвания не са провеждани, понеже крепостта се намира в резервата Ропотамо. През 2003 година е открито дълго търсеното светилище на Ранули. На около 2-3 километра от крепостните стени, археолозите разкриват почти недокоснато от времето светилище.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 01.12.2017
Българска версия: 29896, Английска версия: 3007

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2017
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2017
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2017
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2017
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2017
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2017
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2017
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2017
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2017
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2017
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     

Ноември 2017
 ПВСЧПСН
44  12345
456789101112
4613141516171819
4720212223242526
4827282930   

Декември 2017
 ПВСЧПСН
48    123
4945678910
5011121314151617
5118192021222324
5225262728293031


 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999