Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 07 август 2017 г., брой 4521
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(07.08.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.16640
USD   1.64799
CHF   1.70161
EUR/USD   1.1868*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Искра Силатроник АД - София
Искра София АД - София
Лемекон АД - Елхово
Лийф Булгериа АД - София
Многопрофилна областна болница за активно лечение Д-р Ст. Черкезов АД - Велико Търново
Орион Агроинвест ЕАД - Пазарджик
Пасат АД - София
Северкооп Гъмза Холдинг АД - София
Тракция АД - Самуил
Хидрострой-2000 АД - Трявна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Близо 500 работодатели са заявили работни места по новите мерки от Закона за насърчаване на заетостта, стимулиращи наемането на безработни от уязвимите групи. В рамките на определените 7 работни дни работодателите са заявили 970 работни места по чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ. За период от 3 до 12 месеца 50 на сто от разходите на работодателите за трудови възнаграждения и осигуровки на наетите ще се финансират от държавния бюджет. Общо 184 фирми и организации заявиха готовност да наемат над 240 безработни с трайни увреждания. Държавата ще ги подкрепи по реда на чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ, като поеме 75 на сто от разходите им за заплати и осигуровки за период от 3 до 12 месеца.

Източник: econ.bg

Столичната община е събрала по-малко приходи от продажба на собствени имоти през първите 7 месеца на годината в сравнение със същия период на миналата година. Разликата е над 7 млн. лева. От кметството са събрали повече пари от данъка върху автомобилите и данъка за възмездно придобиване на имущество, както и от такса смет. 100 млн. лева пък са разплатени от инвестиционната програма за капиталови обекти. От издаване на разрешителни за строителство са събрани вече 4,9 млн. лева. Столичната община е подготвила нова електронна система, която ще улесни фирмите при изваждането на удостоверения за липса на данъчни задължения.

Източник: ДумаДружества
Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Интелиджънт Фууд Системс ЕООД - София   4 210  
  2   Индекс 6 ООД - Пловдив   3 223  
  3   ПИМ ООД - Хасково   1 297  
  4   Хранинвест Хранмашкомплект АД - Стара Загора   877  
  5   Айгер инженеринг ООД - Пловдив   705  
  6   Донидо Машин Индъстри АД - Хасково   367  
  7   Термохран Инженеринг АД - Стара Загора   364  
  8   Мейнтек Сървиз ЕООД - София   348  
  9   Биомашиностроене интернешънъл АД - Пловдив   306  
  10   Родина Хасково АД - Хасково   233  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 04.08.2017
  Обща стойност (BGN): 52 281 936.27  
Брой търгувани компании: 53
Premium 661 933.64
Standard 48 350 062.06
АДСИЦ 3 267 224.09
Структурирани 2 716.48
Най-голяма промяна в цените
Чез Електро България АД - София -18.60 %
БГ Агро АД - Варна 9.52 %
BaSE - Акции: 5 794 280.10
BaSE - АДСИЦ: 3 524 017.40

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Комисията за защита на конкуренцията разреши придобиването на третия по големина търговски център в София – "Сердика център", от страна на инвестиционната група от ЮАР New Europe Property Investments (NEPI). Цената на сделката е рекордна за българския пазар на недвижими имоти - 207 млн. евро, като освен мола включва и офис частта. От страната на продавача на мола стоят няколко предприятия с различна собственост. Основните инвеститори в "Сердика център" са австрийската Sparkassen Immobilen (S IMMO) и германската "Еце проект мениджмънт Бългагия" (ECE). "Ханза имобилиен" пък държи земята на търговския център, а "ЦЕЕ пропърти България" - офис частта в сградата, на които купувачът придобива пълните дялове.

Източник: Капитал

Създадената от българи авиоплатформа Vayant е продадена за 35 млн. долара. Нова технологична компания с български корен е продадена. Сделката е за 35 млн. долара, обект е платформата за обработка на големи бази авиоданни Vayant Travel Technologies, купувач е американската PROS Holdings, а най-голям акционер досега беше българският фонд за рисков капитал NEVEQ. Макар и регистрирана в САЩ, Vayant е създадена по идея на българи и почти целият екип е базиран в София. Затова сделката може да се определи като третото голямо придобиване (над 10 млн. долара) на българска IT компания.

Източник: investor.bg

Китай е избрал да гради край София първия интелигентен град в Европа. Мащабната разработка в българската столица ще е витрина на последните хайтек иновации както по отношение на офисите, така и на жилищните сгради. Проектът за изграждането на "Света София" в община Елин Пелин между селата Равно поле и Мусачево е представен през май по време на форум в Пекин по инициативата "Един път, един пояс". Близо три месеца по-късно, на 2 август т.г., българското правителство одобри пакет от насърчителни мерки за реализацията на инвестиционния проект "Света София", но какви точно са мерките засега не се съобщава. Проектът не е нов и за първи път беше представен у нас преди три години от дружеството "България Дивелопмънт Холдингс Лимитед" ЕАД, зад което стои китайският милиардер Стиван Ло.

Източник: mediapool.bg

"Софарма трейдинг" приключи придобиването на сръбския търговец на едро с лекарства Lekovitt, която е с оборот 50 млн. евро. Сделката е за 70% от дяловете на базираната в Шабац компания, с което "Софарма трейдинг" става мажоритарен собственик, а д-р Драган Петрович, досегашният собственик на Lekovit, задържа останалите 30% от дяловете. Цената не е обявена. Сделката получи разрешение от сръбския антимонополен регулатор. "Софарма трейдинг" стъпи на сръбския пазар през 2015 г., първоначално със своето портфолио. Сръбският пазар е значително по-малък от българския с продажби за около 500 - 600 млн. евро годишно, много конкурентен и бързо развиващ се. Дистрибуторът Lekovit е създаден през 1992 г. заедно с фармацевтичната верига Flos. През 2016 г. търговецът на едро има 150 служители, доставчик е на 900 аптеки и има общи складови площи от около 3000 кв.м.

Източник: Капитал

Печалбата преди данъци на Българския енергиен холдинг (БЕХ) е с 19.1 на сто по-малко за първите шест месеца на годината в сравнение със същия период на 2016 г. Отчетената печалба е в размер на 106 202 000 лв. Намалението е с 25 081 000 лв. на годишна база. Финансовите приходи на БЕХ се увеличават с 21.3 млн. лв. като са в размер на 74 265 000 лв. и са основно от лихви от предоставените кредити на дъщерните дружества - 66 428 000 лв. Финансовите разходи също се увеличават - с малко над 16 млн. лв., или 47.6%. Ефекът върху финансовите разходи от това е ръст с 28.3 млн. лв. Заемите, които БЕХ е отпуснал на дъщерните си дружества, са се увеличили със 120.4 млн. лв. Общата стойност на пасивите през първото полугодие е в размер на 2.29 млрд. лв., като спрямо 31 декември 2016 г. е отчетен ръст от 49.2 млн. лв.

Източник: Дневник       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 3 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Royal Bank of Scotland, която все още се държи главно от британското правителство, обяви, че обмисля да разшири офиса си в Амстердам, ако резултатът от Brexit не е изгоден. Банката смята да използва холандския си лиценз, за да обслужва европейски граждани, пише Financial Times. RBS приема Амстердам за добър вариант за развиване на дейността, ако не й е позволено повече да извършва финансови услуги в Европа след излизането на Великобритания от ЕС. Лицензът в холандската столица банката получи след придобиването на ABN Amro през 2008 година. Изпълнителният директор Рос Макиън смята Амстердам за удачен вариант, защото компанията му може да се възползва от вече съществуващите ресурси извън Острова. "Няма да е голяма операция, целта е единствено да се обслужват британски граждани, които трябва да извършват операции в ЕС и обратно. Не бихме искали нищо да наруши това," казва Макиън. Той добавя още, че сегашният "малък" екип в Амстердам вероятно ще се увеличи до 150 служители. Главният финансов директор на компанията Иън Стивънсън обяви, че цената на едно такова преместване и разходите по управлението няма да надвишат "няколко десетки милиона" паунда.

Източник: FT

Америка

Японските автомобилни производители Тоуоtа и Маzdа ще построят заедно нов завод в Съединените американски щати. Двете компании все още не са избрали точното място, където ще построят новата фабрика, но се очаква разходите им по нея да достигнат 1.6 милиарда долара. Тя ще има капацитет да произвежда по 300 000 автомобила годишно и в нея ще работят 4 000 души. Очакванията са заводът да заработи през 2021 г. Това не е първият път, в който двете компании си сътрудничат. Тоуоtа и Маzdа планират да работят заедно и по разработката на електрически автомобили. Колаборацията ще помогне на автомобилните производители да спестят пари, които ще са им нужни за разработката с електрически автомобили и бъдещи технологии. Новият завод ще помогне на Тоуоtа и Маzdа да отговорят на критиките на президента Доналд Тръмп.

Източник: CNBC

Азия

Китай стартира в четвъртък строителството на втората по големина в света водноелектрическа централа "Байхетан". Съоръжението е разположено на река Цзинша (приток на Янцзъ в югозападните провинции Съчуан и Юнан). Мощността на ВЕЦ ще бъде 16 Гигавата. Според проектната документация, първият етап на електроцентралата ще бъде въведена в експлоатация през в 2021 г., а ще бъде напълно завършена през 2022 година. Средногодишното й производство ще 62,4 милиарда киловатчаса, което се равнява на две трети от електропотреблението на Пекин през 2015 година. Централата ще има 16 водноелектрическите турбини, всяка с мощност 1 Гигават (1000 мегавата). Водосборната площ на язовира ще бъде 430 хиляди квадратни километра, което представлява около 90 на сто от басейна на река Цзинша. Височината на язовирната стена достига 300 метра, като нейното строителство е започнало ще през 2008 година. Тя ще стане втора по големина стена в Китай и четвърта в света.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
07.08.2017
Dow Jones Industrial
22 092.81 (66.71)
Nasdaq Composite
6 351.56 (11.22)
Стокови борси
07.08.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)49.42
Heating oil ($US/gal.)1.6400
Natural gas ($US/mmbtu)2.7900
Unleaded gas ($US/gal.)1.6400
Gold ($US/Troy Oz.)1 263.40
Silver ($US/Troy Oz.)16.22
Platinum ($US/Troy Oz.)961.30
Hogs (cents/lb.)66.85
Live cattle (cents/lb.)1.14

       Опознай България

Ритлите

На запад от село Лютиброд, на двата долинни склона на река Искър се намират Ритлите – едни от най-интересните скални образувания на Искърския пролом. Те са във формата на успоредни каменни стени, които гледани отдалеч стърчат точно като ритли на кола, откъдето идва и името им. Най-внушителни са четирите ритли на левия бряг на р. Искър, оформен на стръмния югоизточен склон на Врачанска планина. Тяхната височина се издига постепенно и от 50-80 м достига 200 м над реката. В древността, римляните са използвали скалните образувания за блокиране на изхода към Искърското дефиле. Според древно предание, тук е имало желязна врата, която затваряла пътя към древната българска крепост Сердика. В околностите на дефилето има множество исторически паметници и забележителности – старобългарското градище Коритенград, в чиито район са разкрити 9 средновековни български църкви; историческия Рашов дол, Голямата чукла, Черепишкия манастир. В наши дни, Ритлите са популярен катерачен и туристически обект. Обявени са за природна забележителност още през 1938 г.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 07.08.2017
Българска версия: 29889, Английска версия: 3013

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2018
 ПВСЧПСН
11234567
2891011121314
315161718192021
422232425262728
5293031    

Февруари 2018
 ПВСЧПСН
5   1234
6567891011
712131415161718
819202122232425
9262728    

Март 2018
 ПВСЧПСН
9   1234
10567891011
1112131415161718
1219202122232425
13262728293031 

Април 2018
 ПВСЧПСН
13      1
142345678
159101112131415
1616171819202122
1723242526272829
1830      

Май 2018
 ПВСЧПСН
18 123456
1978910111213
2014151617181920
2121222324252627
2228293031   

Юни 2018
 ПВСЧПСН
22    123
2345678910
2411121314151617
2518192021222324
26252627282930 

Юли 2018
 ПВСЧПСН
26      1
272345678
289101112131415
2916171819202122
3023242526272829
313031     

Август 2018
 ПВСЧПСН
31  12345
326789101112
3313141516171819
3420212223242526
352728293031  

Септември 2018
 ПВСЧПСН
35     12
363456789
3710111213141516
3817181920212223
3924252627282930

Октомври 2018
 ПВСЧПСН
401234567
41891011121314
4215161718192021
4322232425262728
44293031    

Ноември 2018
 ПВСЧПСН
44   1234
45567891011
4612131415161718
4719202122232425
482627282930  

Декември 2018
 ПВСЧПСН
48     12
493456789
5010111213141516
5117181920212223
5224252627282930
131      


 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999