Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 22 януари 2016 г., брой 4139
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(22.01.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.53405
USD/BGN   1.79549
CHF/BGN   1.78631
EUR/USD   1.0893*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0.01%  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.comОбщи събрания днес
  Лъки 2006 АД - Пловдив
Спорт Бееви АД - Велинград
Холдинг Света София АД - София
Холдинг Център АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Финансовото богатство на българските домакинства достига 62.7 млрд. лева към септември 2015 г., нараствайки с 4.1 млрд. лева за 12 месеца, показват данните от доклад на Индъстри Уоч.  Раздвижването на пазара на труда е основната причина за нарастването на финансовите активи. Заради ръста на заетостта и средните заплати общият доход на заетите българи се увеличава. Същевременно домакинствата остават предпазливи при планирането на личните финанси, въздържайки се от значително увеличение на разходите. Оборотът в търговията на дребно се свива с 0.7% средно през третото тримесечие на 2015 г., дори да изключим автомобилните горива. Ръстът на финансовото богатство през последните години се дължеше до голяма степен на високия доход от лихви по депозитите на физически лица. С понижаването на лихвите в глобален мащаб обаче значението на лихвения доход като източник на богатство постепенно намалява.

Източник: Profit.bg

Фирми, които имат данъчни задължения и неплатени осигурителни вноски към държавата и към общината, няма да могат да участват в обществени поръчки, съгласно приетите на второ четене текстове от проекта на нов закон за обществените поръчки. Задълженията обаче не се взимат предвид, ако са в размер не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година. Задължително ще бъдат отстранявани и кандидати, които имат присъда за участие в престъпни групи, подкуп, престъпления против данъчната и финансовата дисциплина, престъпления против стопанството и собствеността, злоупотребата с детски труд. Основания за задължително отстраняване са и установени нарушения, свързани с екологичното, трудовото или социалното законодателство при изпълнение на обществена поръчка.

Източник: ТрудКонцесии

Концесионният договор за пристанищен терминал „Видин – юг“ е прекратен, след предложение от концесионера на терминала „ТЕЦ Сливоза“ АД. Терминалът бе отдаден на концесия на акционерното дружество през 2013 година, а договорът се разтрогва по взаимно съгласие. Споразумението за това ще бъде сключено при условие, че дружеството извърши всички дължими плащания по концесионния договор и възстанови подкрановия път на пристанищния терминал в състояние, отговарящо на изискванията на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения. По време на концесията за 35 години, дружеството трябваше да вложи 7.09 млн. лева, като през първите десет години в пристанищните дейности трябваше да бъдат вложени 5.667 млн. лв. За първите десет години прогнозираният средногодишен товарооборот, предложен от концесионера, бе 227 800 тона. Не са ясни причините за отказа на концесионера.

С 2 месеца по-рано до 31 март, а не до 31 май, както бе досега ще бъдат обявявани за неохраняеми останалите без концесионер или наемател плажове, е записано в предложените от правителството промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. За тези пясъчни ивици съответният областен управител да може да предлага за одобрение на министъра на туризма схема за обезпечаване с водното спасяване през летен сезон. При търговете за концесионер или наемател председател на конкурсната комисия вече ще е министърът на туризма или длъжностно лице от ведомството, а за заместник-председател и членове се включват освен представители на министерството на туризма и на МРРБ, на финансовото и на вътрешните работи и на специализираната администрация на МС.

Източник: Монитор

Дружества
Производство на хляб, хлебни изделия и други хранителни продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Нестле България АД - София   284 909  
  2   Захарни заводи АД - Горна Оряховица   105 314  
  3   Монделийз България холдинг АД - София   95 450  
  4   Престиж 96 АД - Велико Търново   57 263  
  5   Ден и нощ ООД - Горна Оряховица   29 437  
  6   Савимекс ЕООД - Варна   29 278  
  7   Захарен комбинат Пловдив АД - Пловдив   26 645  
  8   Хебър ЕАД - Пловдив   22 369  
  9   Симид Агро ЕООД - Пловдив   20 770  
  10   Елиаз ООД - София   14 398  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 21.01.2016
  Обща стойност (BGN): 252 187.21  
Брой търгувани компании: 31
Premium 75 026.55
Standard 91 634.04
АДСИЦ 83 504.10
Облигации 2 022.52
Най-голяма промяна в цените
Слънчев бряг АД - Несебър -18.37 %
Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол 1.67 %
BaSE - Акции: 2 571.80

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

За осма поредна година Българската асоциация за управление на хора (БАУХ) отличи най-успешните професионалисти и проекти в областта на човешките ресурси и мениджмънта у нас. Райфайзенбанк България стана победител в категория "Най-добър HR проект на голяма компания". Финансовата институция спечели първото място с проекта си за цялостна трансформация на управлението на човешките ресурси в организацията, реализиран през миналата година. Александра Мирчева от "ВМ Финанс груп" взе приза в категория "Най-ангажиран към управлението на хора организационен лидер" за 2015 г. Наградата за "HR консултантски проект/инструмент на годината" взеха HR консултантите Светлана Вълева и Надежда Данабашева. Проектът им включва провеждане на интерактивно видеообучение сред 32-ма мениджъри от всички отдели на "GfК България" за развитие на умения за водене на интервю. Първата награда в категория "Най-добър проект за интегриране на образованието в бизнеса" отиде при консорциум от компании с координатор Българска мрежа на Глобалния договор на ООН за проекта "Гордея се с труда на моите родители". Изгряваща HR звезда на годината стана Милен Великов, който работи като специалист "Човешки ресурси" във фармацевтичната компания "Актавис България".

Източник: Фирмена информация

Консорциум, в който водещата компания е "Калистратов груп" ООД, е фаворит за спечелването на обществената поръчка за основен ремонт на зала "Фестивална". Обединението "Фестивална реновейшън" получи по-висока оценка по техническите показатели и даде по-ниска цена от другото участващо в процедурата на държавното дружество "Академика 2011" ЕАД. "Фестивална реновейшън", в която партньори са "Калистратов груп" и "Спортни настилки" ЕООД, предложи цена от 4 246 930 лева без ДДС за основния ремонт на залата в кв. "Редута". Другият кандидат "Макс темпо" ("Макс коверинг" ООД и "Темпо 94" ООД) предложи 4 288 668 лева. Преди това комисията беше оценила техническото предложение на "Фестивална реновейшън" със 100 точки, а на "Макс темпо" с 98.90 и така на практика остави цената да определи победителя. Стойността на ремонта се доближава изключително много до прогнозната от възложителя - 4.3 милиона лева без ДДС (5.16 милиона лева с ДДС). Сега стойността с данък добавена стойност става почти 5.1 милиона лева. Ремонтът трябва да  приключи в рамките на една година.

Източник: Капитал

ВАС осъди Българската народна банка (БНБ) по обвинение от страна на Мартин Димитров и Петър Славов от Реформаторския блок (РБ) за отказан достъп до обществена информация за заплатите и бонусите на бившия управител на банката Иван Искров и уволнения подуправител Цветан Гунев, съобщи самият Димитров. След решението на съда централната банка ще е длъжна да обяви публично размера на получените възнаграждения от Искров и Гунев за първите шест месеца на 2014 г. БНБ може да обжалва решението на съда до 30 юни 2015 г. "Надяваме се след това решение на ВАС да получим отговор на въпроса колко е била заплатата на Иван Искров - бонусите му, заплатата и бонусите на шефа на Надзорния съвет", коментира Петър Славов.

Източник: Econ.bg

Над 30% (626 тона) от биоразградимите отпадъци, генерирани от "Билла България" през 2015 г., са били преработени в столичното предприятие за третиране на отпадъци "Хан Богров". Те са оползотворени и превърнати в компост и биогаз, използван за производство на електроенергия, съобщиха от компанията. През 2015 г. "Билла" стана първата голяма търговска верига, която започна директно сътрудничество с общинското предприятие. Този съвместен проект е дългосрочен, като целта е до няколко години неговият обхват да бъде разширен, така че да се реализира на територията на цялата страна. Това би било възможно, ако дотогава бъде изградена подходяща инфраструктура. Над 1000 служители на търговската верига са преминали през инструктаж как да отделят биоразградимите отпадъци, които няколко пъти седмично се транспортират от всички магазини в София до "Хан Богров".

Източник: Капитал

Повече от три пъти скочи цената на тока на енергийната борса в третата й търговска сесия. При първите реални сделки на 19 януари беше постигната средна цена от 44,06 лв., а вече стига 137,49 лева на мегаватчас. Двойно в сравнение с първия ден на реална работа на борсата са нараснали и търгуваните количества. Ще бъдат доставени на клиенти 8106 мегаватчаса. Средната цена за пиковия интервал от 9 до 20 часа е 158,59 лв. за мегаватчас, а извън този интервал средната цена по сделките е била 116,38 лв. за мегавтчас. Най-високата постигната цена е за енергията, която ще бъде доставена утре от 8 до 10 часа – 176,06 лв. за мегаватчас. Най-евтино – по под 90 лв. за мегаватчас е изтъргувана енергията в ранните часове на деня – между 2 и 3 часа сутринта.

Източник: Монитор       Българска стопанска камара


"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

ЕК набира проектни предложения за включване в информационния портал по плана “Юнкер“.


Предстоящи събития

IndustryMatchMaking 2016 - двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер между български и чуждестранни фирми


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. февруари
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 30 януари 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 -
13 февруари 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 15 февруари 2016 г., вечерен
CCNP Route - 5 март 2016 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Европейската централна банка очаквано остави основните лихвени проценти непроменени на заседанието си в четвъртък, каквито бяха повечето прогнози. На срещата си в началото на декември ЕЦБ понижи депозитната лихва от -0,2 до -0,3% и удължи срока на програмата за изкупуване на активи поне до март 2017 г. Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране остава 0,05%, а този по пределното кредитно улеснение - също без промяна на ниво от 0,30%. Решението на Марио Драги и изпълнителия съвет от миналата година разочарова пазарите, тъй като инвеститорите очакваха по-решителни мерки. Тогава Драги неколкократно повтори, че мерките са "адекватни". Новата 2016 г. обаче започна със сътресения на глобалните фондови пазари и продължаващ срив в цената на петрола, което определено представляват предизвикателства пред политиката на ЕЦБ. Освен това инфлацията в еврозоната остава на незадоволителни нива.

Източник: BBC

Америка

Още докато Федералният резерв (Фед) на САЩ вдигаше краткосрочните лихвени проценти миналия месец, някои централни банкери изразиха опасения за затягането на политиката при липса на инфлация. Оттогава насам сигналът за тревога ехти още по-силно, след като показателите за очакваната инфлация потънаха в допълнение към новия спад на цената на петрола и острата волатилност на глобалните фондови и облигационни пазари. Миналата седмица Джеймс Булард, гуверньор на Фед в Сейнт Луис, заяви, че понижаващите се инфлационни очаквания „причиняват тревога“, а Чарлс Еванс от Фед в Чикаго каза, че ситуацията е „тревожна“. Проблемът е, че никак не е ясно колко тежест трябва да отдава Фед на тези спадове на инфлационните очаквания. Измерването на инфлационните очаквания е предизвикателно начинание. Много централни банкери и пазарни практици се питат дали финансовите инструменти, използвани от песимистите, са полезен показател за перспективите пред цените.

Източник: FT

Азия

Китайската компания China Cosco Holding Co. (Cosco) е предложила 368,5 млн.евро за мажоритарния дял в пристанище Пирея, Гърция, съобщи приватизационната агенция на страната. Седмица по-рано бе съобщено, че китайската компания е единствен претендент за придобиване на 67% от акциите на пристанището, но Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF), която контролира принадлежащите на държавата активи, заяви, че Cosco трябва да повиши предложената сума, отбелязва The Wall Street Journal. Cosco, в отговор на HRADE подобри предложението си за покупка на дела от 67% от оператора на пристанището Piraeus Port Authority SA, предлагайки 22 евро за акция, тоест 368,5 млн.евро общо“, се казва в съобщението на приватизационната агенция. Посочената сума не включва около 350 млн.евро за инвестиции в развитието на инфраструктурата на пристанището през следващите пет години. Котировката на акции на оператора на пристанището – PPA на борсата в Атина в сряда бе 12,95 евро.

Източник: Wall Street Journal

 
Индекси на фондови борси
21.01.2016
Dow Jones Industrial
15 882.68 (115.94)
Nasdaq Composite
4 472.06 (0.37)
Стокови борси
21.01.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)30.34
Heating oil ($US/gal.)0.9200
Natural gas ($US/mmbtu)2.1500
Unleaded gas ($US/gal.)1.0500
Gold ($US/Troy Oz.)1 099.70
Silver ($US/Troy Oz.)14.10
Platinum ($US/Troy Oz.)825.70
Hogs (cents/lb.)68.58
Live cattle (cents/lb.)130.70

       Опознай България

Остров Света Анастасия

Света Анастасия е остров в Бургаския залив в Черно море. Между 1945 и 1990 г. островът носи името Болшевик. Намира се на 6,5 км югоизточно от Бургас, между нос Света Анастасия и нос Атия. Островът е изграден от вулканични скали, висок е 12 метра, площта му е 0,022 кв.км. През 1924 г. островът е превърнат в концентрационен лагер. От 2001 година Света Анастасия е със статут на културно-историческа забележителност. Манастирът „Света Анастасия Фармаколитрия (Лечителка)” е единствената островна обител в България, част от която е запазена до наши дни. През годините манастирът е бил опожаряван няколко пъти и нападан от пирати. От незапомнени времена се говори, че островът е бил скривалище за морските разбойници, вилнели в Черно море. От месец май 2014 година островът е туристическа дестинация. (Снимка: anastasia-island.com)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 22.01.2016
Българска версия: 27891, Английска версия: 3041

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999