Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 22 май 2018 г., брой 4713
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(22.05.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.23166
USD   1.66326
CHF   1.66411
EUR/USD   1.1759*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  

Българска стопанска камара и Фондация „Право и Интернет” организират целодневно обучение
„Новата регулация за защита на личните данни (GDPR) – въведение и практически насоки за прилагане на изискванията“
6 юни 2018 г., от 9:00, в БСК
Регистрирай се сега!

 

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  БСЕ АД - Бургас
Бусофт Инженеринг АД - Бургас
Емка АД - Севлиево
СК АД - Мрамор - СГ
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Приходите от международен туризъм достигнаха близо 400 млн. евро в първите три месеца на 2018 година, отчита БНБ. Ръстът, който се отчита е 10,7 на сто спрямо периода януари-март година по-рано. В първото тримесечие чуждестранните туристически посещения у нас са 1,196 млн., като нарастват с 10,8 на сто в сравнение със съответния период на миналата година. Постъпленията от международни пътувания през изминалия зимен сезон се увеличават с 11,4 на сто спрямо предходната година. Така в периода декември 2017 - март 2018 г. приходите достигат близо 540 млн. евро. Общият брой туристически посещения на чужденци през зимния сезон 2017/2018 г. е повече 1,653 млн. и се увеличават с 12 на сто в сравнение със зима 2016/2017 г.

Източник: 24 часа

В края на месец март 2018 година активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове в България са достигнали 3.659 млрд. лв., на годишна база това представлява увеличение с 621.7 млн. лв. (20.5%), а на тримесечна с 86.9 млн. лева. Този резултат е своеобразен рекорд за инвестиционните фондове, какъвто БНБ не е отчитала до този момент. Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към март е 3.5%, при 3.1% година по-рано и 3.6% към края на четвърто тримесечие на измината година. Активите на местните инвестиционни фондове достигат 1.346 млрд. лева, като спрямо същия месец на 2017-а те се увеличават с 233.1 млн. лв. (20.9%). В сравнение с декември 2017 г. нарастването е с 27.1 млн. лв. (2.1%). Към края на първо тримесечие на 2018 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават със 111.3 млн. лв. (25.7%) до 544 млн. лв. при 432.7 млн. лв. към март 2017-а, а тези на балансираните фондове се увеличават с 61 млн. лв. (27.9%) до 279.5 млн. лв. при 218.5 млн. лв. година по-рано.

Източник: БанкеръКонцесии

Един от водещите британски летищни оператори - Манчестър Еърпорт Груп, проявява интерес към концесията на летище София. Засега не е ясно на какъв етап е процедурата по концесията на столичния аеропорт. През януари транспортният министър Ивайло Московски внесе яснота относно намеренията на правителството да рестартира концесията на летище София. Впоследствие Московски прогнозира, че тя ще започне до края на българското европредседателство - т.е. вероятно през юни или юли. Концесията на летище София бе спряна от служебното правителство на Огнян Герджиков. В държавния бюджет обаче третият кабинет на Бойко Борисов записа, че до края на 2018 г. ще бъде подписан концесионният договор. Заложеният еднократен приход от евентуалното отдаване на летището на нов оператор е в размер на 480 млн. лева. Компанията Манчестър Еърпорт Груп бе спрягана за един от кандидатите при предишната процедура. Именно по настояване на британците правителството удължи срока за подаването на оферти, преди в крайна сметка търгът да бъде прекратен.

Източник: Банкеръ

Дружества
Производство на осветители и лампи
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   2Р-България ЕООД - Пловдив   9 934  
  2   Фестони ЕООД - Марикостиново   8 431  
  3   ХИТ ООД - Първомайци   6 239  
  4   Марели ЕООД - София   6 157  
  5   Окта Лайт България ЕАД - София   5 356  
  6   Елукс ООД - Бусманци   4 781  
  7   Икис Сл ООД - София   4 548  
  8   Мегалукс ООД - Смолян   4 406  
  9   Атра 96 ООД - Пловдив   3 496  
  10   ПОПП ООД - Костинброд   3 361  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 21.05.2018
  Обща стойност (BGN): 440 362.70  
Брой търгувани компании: 32
Premium 44 309.07
Standard 367 483.13
АДСИЦ 28 570.50
Най-голяма промяна в цените
Асенова крепост АД - Асеновград 16.67 %
Трейс груп холд АД - София -6.70 %
BaSE - АДСИЦ: 96.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

По-голямата част от средствата, набрани от IPO-то /първичното предлагане на акции/ на "Градус" АД, ще бъдат инвестирани в т. нар. хетчинг сегмент – нови мощности за родителски стада, каза Ангел Ангелов, изпълнителен директор на компанията. "Градус" АД е на второ място в Европа по производство на разплодни яйца и еднодневни пилета - т. нар. генетичен материал. През 2017 година дружеството е произвело над 120 млн. разплодни яйца и над 40 млн. еднодневни пилета. Продукцията е продадена за 2 г. напред. Именно поради тази причина основна част от средствата ще бъдат за вложение в разплоден цех. „100 млн. лв. свеж капитал се очаква да бъде привлечен след излизането на „Градус" АД на БФБ, а за да бъде успешно публичното предлагане, ще е нужно набирането на поне 65 млн. лв.", обясни Ангел Ангелов. „Набраният капитал от публичното предлагане ще бъде достатъчен, за да осъществим 5-годишната си инвестиционна програма. Ние смятаме да бъдем дивидентна компания, като и досега. За последните 10 г. „Градус" е инвестирал над 120 млн. лв. в бизнеса си, като тези средства са инвестирани или от неразпределена печалба или от дивидент, който е реинвестиран", каза Ангелов.

Източник: Стандарт

Комисията за защита на конкуренцията ще извърши анализ на сделката за банка “Виктория”. Регулаторът е започнал анализа, след като от Инвестбанк, която бе избрана за купувача на ТБ “Виктория”, са поискали разрешение за придобиването. Преди няколко месеца четири компании подадоха документи, но обвързващи оферти имаше само от Инвестбанк и Българо-американската кредитна банка. От БНБ допуснаха и двете банки до финалната част на сделката, като купувач трябваше да бъде избран от фонда за гарантиране на влоговете, тъй като парите от продажбата на “Виктория” отиват в масата по несъстоятелност на КТБ. След анализ на финансовите параметри в края на април за купувач бе избрана Инвестбанк. От фонда за гарантиране на влоговете тогава съобщиха, че едновременно ще бъде направено прехвърлянето и получаването на договорената цена и депозита, който има банката към КТБ.

Източник: 24 часа

Кметът на София Йорданка Фандъкова даде началото на нова гаранционна схема за подпомагане на предприемаческата активност в София - Програмата за финансиране на иновативни стартиращи предприятия - Програмата ФИСП. Схемата за финансова подкрепа се реализира от Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП) към Столична община, като първата банка-партньор е Банка ДСК. В изпълнение на Програмата, Общинският гаранционен фонд ще издава гаранции по кредити, отпуснати за финансиране на иновативни предприемачески идеи, на базата на подписаното Рамково споразумение за партньорство между ОГФМСП и Банка ДСК. Специализираната гаранционна схема на ОГФМСП е с акцент върху основните тематични приоритети на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София, включително информатика и ИКТ, както и нови технологии в креативните и рекреативни индустрии.

Източник: Банкеръ

Ръководството на туристическото дружество Златни пясъци има намерение да придобие имоти от основния акционер Златни АД на стойност между 9 755 381 лв. и 13 730 710 лв., става ясно от приложените към свиканото за 29 юни 2018 г. редовно годишно общо събрание на акционерите материали. Златни АД е основен акционер с дял от 63,84% към 31 март 2018 г., като другият голям собственик на акции е С Травел АД с 28,75% от книжата на морското дружество. През януари 2018 г. акционерите на Златни пясъци АД гласуваха да се купят имоти от С Травел АД за 2,4 млн. лв. Сега предложението засяга по-големия акционер и касае повече акции. На 23 януари 2018 г. С Травел АД нямаше право да гласува по сделката, тъй като е заинтересовано лице, и то бе прието с гласовете на Златни АД. На 29 юни 2018 г. Златни АД би трябвало да не може да гласува, затова може би С Травел АД ще върне жеста и ще гласува ЗА сделката със Златни АД. Задължението на Златни АД към Златни пясъци АД е възникнало от неточно изпълнение на задължения, произтичащи от неуредени разчети по изпълнение на съвместен проект, представляващ изграждане на луксозен апартаментен комплекс „Златна котва“, в к.к. „Златни пясъци“ в съсобствен на двете дружества поземлен имот. Строителството е било изпълнено изцяло от Златни пясъци АД, а за Златни АД е възникнало задължение да плати стойнстта на извършените строителни работи съобразно своя дял в съсобствеността.

Източник: investor.bg

Съвместното инвестиционно дружество, което ще изгражда газопровода, който ще свързва директно националните газопреносни мрежи на Гърция и България - "Ай Си Джи Би" АД (ICGB), започва процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на археологически проучвания на археологически обекти, установени на трасето на газопровод "Междусистемна газова връзка Гърция - България" (IGB), съобщиха от дружеството. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 3 000 000 лева без ДДС, а срокът за изпълнение на поръчката е до 3 месеца от възлагане на проучването за съответния археологически обект. Изборът на изпълнител на археологическите проучвания ще бъде извършен чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие. Срокът за подаване на заявления за участие в първата фаза на процедурата е 5 юни 2018 г. Обект на археологически проучвания ще бъде линейната част на газопровода IGB заедно с неговия сервитут, площадките на линейните кранове, наземните съоръжения и довеждащата към тях инфраструктура (електропроводи, водопроводи, канализация, пътни връзки).

Източник: Монитор       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Атанас Божков беше преизбран за председател на Съюза на производителите на комбинирани фуражи

IX награди на БСК „ИН-5“

Пиер Гатаз е новият президент на BusinessEurope

Делегация на BusinessEurope бе приета от президента Румен Радев

Обучение за кюстендилския бизнес по новия Регламент на ЕС за защита на личните данни


Предстоящи събития

22 май: Семинар "Системи за управление безопасността на движението по пътищата - Изисквания с указания за прилагане /ISO 39001:2014/"

31 май: Конференция „Индустрия и енергетика“ 2018

16-31 май: Безплатни обучения за електронна търговия: „Как да разрастнете бизнеса си бързо и ефективно?“ в градовете Габрово (16.05.2018), Русе (17.05.2018), Варна (18.05.2018), Пловдив (29.05.2018), Стара Загора (30.05.2018) и Бургас (31.05.2018).

6 юни: Целодневно обучение: "GDPR – въведение и практически насоки за прилагане на изискванията“

7-8 юни: Бирената индустрия се събира на глобална среща в Брюксел

7 юни: E² Tech4Cities Brokerage event & Pitching session 2018

13 юни: Конференция „Готови ли сте за GDPR?“

14 юни: Международна среща за Черноморския регион

27-28 септември: IFIB 2018: Конференция и международни срещи по време на интернационалния форум по биотехнологии и биоикономика в Торино, Италия

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.
Дати: 16.05.2018 г., 14 - 18 ч.;
12.06.2018 г., 14 - 18 ч.
Регистрация

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.
Дата: 19.05.2018 г., 09.00 – 17.00 ч.
Регистрация

 

Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 19 май 2018, съботно-неделен
CCNA 2 - 2 юни 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Испанското правителство призна правомощията на новоизбрания регионален премиер на Каталуния Ким Тора, но възрази срещу избора му на министри - някои от които се намират в ареста - и отказа да утвърди избрания от него екип. Този развой означава, че Мадрид ще продължи да налага пряко управление над североизточната област. Тора е сепаратист, искаща да възстанови състава на правителството, което обяви независимост от Испания през октомври, и за целта предложи за министри четирима души, които или са в ареста, или живеят в самоналожено изгнание. Мадрид и Барселона са в продължаващо вече месеци наред противопоставяне помежду си, след като през декември на свиканите от централното правителство предсрочни избори в Каталуния сепаратисткият блок запази мнозинството си в регионалния парламент. По силата на извънредното законодателство, позволило да бъде въведено прякото управление над делата на Каталуния, Мадрид трябва да сложи край на прякото управление, щом бъде напълно съставено каталунско правителство с назначени министри.

Източник: Reuters

Америка

Доналд Тръмп е „обсебен” от идеята да атакува онлайн гиганта за търговия на дребно Amazon. Медийната компания Axios писа, че Тръмп обмисля правни мерки срещу компанията на Джеф Безос. През почти двата месеца от тогава досега лидерът на САЩ не се е отказал от желанието си за война срещу Amazon. Тръмп лично е поискал от главния пощенски началник на САЩ Меган Бренан да удвои таксата, която компании като Amazon трябва да плащат на американските пощи, за да използват услугите им. Бренан обаче е успяла засега да тушира желанието на президента, страхувайки се, че исканото повишение на таксите значително ще усложни договорните отношения между американските пощи и компании като Amazon. Много от договорите между пощите и компаниите подлежат на контрол от регулаторна комисия. Тръмп отдавна не прикрива неодобрението си към Amazon и нейния главен изпълнителен директор Джеф Безос. Американският президент в миналото е писал в Twitter, че компанията нанася вреда върху американската пощенска служба и е критикувал Безос, че притежава вестник The Washington Post.

Източник: Associated Press

Азия

Япония регистрира търговски излишък от 626 млрд. йени, или 5,6 млрд. долара през април. Това сочат обявените днес данни на Министерството на финансите. Този резултат се дължи на силното търсене на японски коли и промишлено оборудване на пазарите извън страната. Износът е нараснал със 7,8 на сто до 6,8 трлн. йени, което е повече от увеличението с 5,9 на сто на вноса, достигнал 6,2 трлн. йени, сочи предварителният доклад на министерството на финансите. Търговският излишък е нараснал с 30,9 на сто на годишна основа въпреки увеличението на вноса на енергия. По региони търговският излишък на Япония при стокообмена със САЩ е нараснал с 4,7 на сто до 615,7 млрд. йени благодарение на скока на износа на автомобили. Японските коли са били силно търсени и в ЕС, което е довело до увеличение на търговския излишък на страната с 28-те с 68,8 на сто до 102,9 млрд. Йени. Япония е намалила дефицита с Китай, който е най-големият й търговски партньор, с 40,2 на сто до 145,8 млрд. йени, тъй като износът на оборудване за производство на дисплеи с течни кристали се е увеличил над два пъти.

Източник: Market Watch

 
Индекси на фондови борси
21.05.2018
Dow Jones Industrial
25 013.29 (298.20)
Nasdaq Composite
7 394.04 (39.70)
Стокови борси
21.05.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)72.60
Heating oil ($US/gal.)2.2700
Natural gas ($US/mmbtu)2.8200
Unleaded gas ($US/gal.)2.2600
Gold ($US/Troy Oz.)1 289.70
Silver ($US/Troy Oz.)16.50
Platinum ($US/Troy Oz.)899.20
Hogs (cents/lb.)
Live cattle (cents/lb.)

       Опознай България

Иван Ведър – Патриархът на българското масонство

През 1880 г. Иван Ведър създава в Русе първата масонска ложа в България - Etoile des Balkans (Балканска звезда). До 1882 г. ложата наброява 27 членове, между които Захари Стоянов, Никола Обретенов, Тома Кърджиев, Иларион Драгостинов и др. В нея тайно членува дори княз Александър Батенберг. Иван е роден през 1827 г. в Разград. Рожденото му име е Данаил Николов, но тъй като убива един турчин, сменя името си с Иван и заминава за о. Малта. Там учи в протестантски колеж, като усвоява много европейски езици, а също така латински и различни арабски наречия. След завършването си, Иван Ведър става моряк на английски търговски кораб, с който пътува между Лондон и Мелбърн. През 1852 г. той заживява в Измир, където преподава езици на синовете на турските първенци. По време на Кримската война Иван Ведър обикаля турските черноморски пристанища, като се предполага, че изпълнява разузнавателни задачи в полза на Русия. Започва работа като преводач в управлението на Цариградската полиция, във Вътрешното и във Външното министерства. Така Ведър получава достъп до огромна информация, която предоставя на руските дипломати в турската столица. След като се появява опасност дейността му да бъде разкрита той заминава за Букурещ. Там следва в медицинското училище, където получава псевдонима си Ведрий, след което остава в историята като Иван Ведър. През 1863-65 г. той е приет като свободен зидар в английската Ориенталска ложа. По-късно достига до 33-а, най-висока масонска степен. В края на август 1877 г. турците решават да избият населението на гр. Русе. Тогава Иван отива при турския военачалник Делавер паша, който също се оказва масон. Един жест на Ведър и пашата разбира, че пред него стои масонски брат от по-висша степен и отменя зловещата заповед. Башибозуците напускат града, а населението остава под охраната на редовния аскер. Така Иван Ведър спасява над 4000 русенци от сигурна гибел, а гр. Русе - от опожаряване. В негова чест през 2007 г. в родното му място Разград е открит негов бронзов паметник.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 22.05.2018
Българска версия: 30051, Английска версия: 2999

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2018
 ПВСЧПСН
11234567
2891011121314
315161718192021
422232425262728
5293031    

Февруари 2018
 ПВСЧПСН
5   1234
6567891011
712131415161718
819202122232425
9262728    

Март 2018
 ПВСЧПСН
9   1234
10567891011
1112131415161718
1219202122232425
13262728293031 

Април 2018
 ПВСЧПСН
13      1
142345678
159101112131415
1616171819202122
1723242526272829
1830      

Май 2018
 ПВСЧПСН
18 123456
1978910111213
2014151617181920
2121222324252627
2228293031   

Юни 2018
 ПВСЧПСН
22    123
2345678910
2411121314151617
2518192021222324
26252627282930 

Юли 2018
 ПВСЧПСН
26      1
272345678
289101112131415
2916171819202122
3023242526272829
313031     

Август 2018
 ПВСЧПСН
31  12345
326789101112
3313141516171819
3420212223242526
352728293031  

Септември 2018
 ПВСЧПСН
35     12
363456789
3710111213141516
3817181920212223
3924252627282930

Октомври 2018
 ПВСЧПСН
401234567
41891011121314
4215161718192021
4322232425262728
44293031    

Ноември 2018
 ПВСЧПСН
44   1234
45567891011
4612131415161718
4719202122232425
482627282930  

Декември 2018
 ПВСЧПСН
48     12
493456789
5010111213141516
5117181920212223
5224252627282930
131      


 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999