Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 14 май 2018 г., брой 4707
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(14.05.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22253
USD   1.63887
CHF   1.63901
EUR/USD   1.1934*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  

Традиционна майска конференция на Българската асоциация за управление на хора
17-19.05.2018 г.
хотел „Рила“, Боровец
Развитието на бизнеса чрез човешкия капитал, иновации и предприемачество в корпоративната среда и управлението на ресурси.
Стъпки и инструменти за въвеждане на GDPR.
Повишаване капацитета на човешкия ресурс
Регистрация за конференцията
Програма на събитието

 

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Адвъртайзинг ейджънси АД - София
БГС груп АД - Стара Загора
Джей партнерс бизнес груп АД - София
Мизия Търговище АД - Търговище
Ситизен съсайъти груп АД - София
Строителна Механизация АД - Шумен
Теста ди боя АД - София
Холдинг Български държавни железници ЕАД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Устойчиво расте делът на вложенията в България в сектори с висока добавена стойност. Българската агенция за инвестиции обяви, че през 2016 и 2017 г. около 50% от всички издадени сертификати за инвестиции са във високотехнологични производства и услуги. През 2018 г. - 60% от подкрепените от държавата проекти са в такива отрасли, съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев. Проектите обхващат широк кръг от дейности: производството на лекарства, консултантска дейност в областта на информационните технологии, преработващата промишленост, складиране и съхранение на товари, производство на части и принадлежности за автомобили, производство на фурнир и дървесни плочи, медицински услуги и други. След приключването на изброените проекти се очаква да бъдат разкрити около деветстотин нови работни места. Инвеститорите са се насочили към райони, където има повече специализирани и висши училища, което пък е важно, за да си осигурят необходимите им кадри. Малко са градовете, които могат да се похвалят, че са привлекли инвестиции за повече от 200 млн. лева. В рамките на няколко месеца в Разград обаче започна изпълнението на два проекта на стойност над тази сума. Проектът на "Биовет" е и най-голямата сделка на България по плана "Юнкер".

Източник: Банкеръ

2886.44 лв. е средната сума по партидите за втора пенсия в универсалните фондове, отчита Комисията по финансов надзор за първото тримесечие на 2018 г. При мъжете средният размер на натрупаните средства е 3025.10 лв. При жените сумата е по-ниска - 2739.62 лв. Първите, които ще получават втора пенсия - хората, които днес са на 55-59 г., имат 3631.46 лв. в партидите си. С най-голяма сума, заделена за втора пенсия, могат да се похвалят мъжете на възраст 50-54 г. - 3759.37 лв. Индивидуалният размер на натрупаните средства варира в широки граници и зависи от множество фактори като продължителност на осигурителния период, размер на осигуровките, удържаните такси, доходността на съответния фонд и пр. Пенсионноосигурителните дружества вече управляват близо 13 млрд. лв. Само за първото тримесечие брутните постъпления от осигурителни вноски в универсалните фондове са над 319 млн. лв., като спрямо миналата година има над 12% ръст на приходите от вноски. 3 690 524 са осигурените лица в универсалните фондове към март 2018 г., като най-многобройна е групата на хората на възраст 40-44 г. - 593 319 души.

Източник: СегаДружества
Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и други суровини от растителен и животински произход
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Севан ООД - Бургас   444 083  
  2   АДМ България Трейдинг ЕООД - София   413 673  
  3   Каргил България ЕООД - София   379 613  
  4   Балджиеви 91 ООД - Севлиево   222 418  
  5   Гленкор Грейн България ЕООД - София   189 684  
  6   Ойроконсулт ООД - София   185 321  
  7   Октопод С ООД - Варна   161 550  
  8   Фарм сенс АД - София   161 214  
  9   Меджик Флейм ЕООД - София   135 128  
  10   Първи май АД - Силистра   130 459  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 11.05.2018
  Обща стойност (BGN): 125 184.23  
Брой търгувани компании: 30
Premium 32 725.76
Standard 77 609.92
АДСИЦ 14 748.24
Структурирани 100.30
Най-голяма промяна в цените
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна -19.49 %
Лавена АД - Шумен 6.80 %
BaSE - Акции: 226 573.60
BaSE - АДСИЦ: 99 900.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Българската технологична компания ScaleFocus отваря нов развоен център в Бургас. До края на 2018 г. ScaleFocus ще открие 20 нови работни места в морския град, а до края на 2019 г. - още 40. Търсят се софтуерни инженери с разнороден опит и умения, както и лидер, който дългосрочно да оглави бургаското представителство. Новите служители ще работят с клиентите на фирмата от САЩ и Европа. Компанията планира да подпомогне местната ИТ общност в Бургас със знания и опит чрез периодични събития - технологични разговори и „Java beer“ вечери, на които софтуерните инженери се запознаят с новостите в програмните езици и технологии. "Т индустрията може да задържи талантите в България", заяви изп. директор Пламен Цеков. "Целта ни е да „внесем“ в България високотехнологични проекти от цял свят, а не обратното – да „изнесем“ извън България ИТ професионалисти", обобщава той. От началото на годината компанията е част от комитета за откриване на новата Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, в която специалисти от ScaleFocus ще преподават. Бургас е третият развоен център на ScaleFocus след София и Пловдив. Градът привлича все повече инвестиции на технологични компании с благоприятната си бизнес среда. През 2019 г. ScaleFocus ще инвестира в още един регионален развоен център в България.

Източник: economic.bg

Датската верига за обзавеждане JYSK планира да отвори още 14 магазина в България до 2019 г., каза Симона Карп, ръководител Човешки ресурси на JYSP за Румъния и България. Те ще осигурят работа на 150 души. От 2005 г. компанията е отворила 18 магазина в 13 български града. Този факт прави JYSK един от най-големите играчи на българския пазар на вериги от магазини за мебели и украса. JYSK отваря дистрибуционен център в района на Божурище, който ще обслужва 270 магазина в 7 държави от Югоизточна Европа. Центърът ще осигури работни места за 300 човека. Строителните дейности започнаха през месец май 2017 г. с инвестиция от 100 млн. евро и ще приключат през септември 2019 г.

Източник: gradat.bg

Националната електрическа компания (НЕК) е завършила 2017 г. на нетна печалба (6.9 млн. лв.) за пръв път от 2012 г. насам. За първото тримесечие на 2018 г. финансовият резултат преди данъци също е положителен - 72.8 млн. лева. Въпреки това компанията остава в изключително тежко финансово състояние. Непокритата загуба от предходните периоди е близо 1.2 млрд. лв., а като цяло стойността на текущите пасиви на дружеството надвишава тази на активите с 562 милиона. "НЕК продължава да изпитва недостиг на парични средства и затруднения при погасяването на задълженията си", пише в отчета за първото тримесечие на годината. Тенденцията е показателите да се влошат, тъй като през пролетните месеци потреблението на електроенергия намалява значително, а в същото време се увеличават изкупуваните количества ток от ВЕИ, респективно разходите свързани с тях. Въпреки стабилизирането на енергийната система след 2015 г. и отчетената печалба НЕК има колосални задължения - над 3.8 млрд. лв., които не само че не намаляват, но и се увеличават като балансова стойност с 37 млн. лв. през 2017 г. заради направени отсрочки и предоговаряния . Основно дружеството дължи пари на БЕХ - 2.35 млрд. лева. Става дума за двата големи заема по над милиард (от 2014 г. и от 2016 г.), които бяха отпуснати съответно за консолидиране на стари задължения и забавени плащания към АЕЦ "Белене", както и за изплащане на задълженията към американските централи "Ей и Ес Гълъбово" и "КонтурГлобал Марица-изток 3".

Източник: Капитал

Частен съдебен изпълнител продава за 6 905 784 лв. ножарската фабрика “Терна 1923” във Велико Търново. За публична продан е обявен целият имот от близо 19 дка, намиращи се на ул. “Никола Габровски” 71 заедно с всички прилежащи сгради. Фабриката бе обявена в несъстоятелност в края на 2017 г., но реално производството бе спряно още през пролетта. Директорът на предприятието Петя Дешева и всички работници бяха освободени от длъжност. Последният собственик на предприятието бе Румен Биков, бивш министър на промишлеността в правителствата на Филип Димитров и Любен Беров. След като се оттегля от политиката, купува ножарската фабрика в старата столица чрез компаниите си “Ровотел ФМ” ЕАД и “Ровотел метал” ООД, занимаващи се с изкупуване на метални отпадъци. В момента частни съдебни изпълнители разпродават и други големи обекти във Великотърновска област. Сред тях е хотелският комплекс в село Емен, чийто собственик е Иван Габеров. Началната цена, от която ще започне наддаването, е 957 000 лв. За публична продан е обявен и друг производствен имот във В. Търново, намиращ се в кв. “Чолаковци”. Той е собственост на фирма за монтажни заготовки и елементи за електроинсталационни работи и е обявен за сумата от близо 700 000 лв.

Източник: Янтра - Велико Търново

Фармацевтична компания “Софарма” АД реализира ръст в продажбите си с 12% през април 2018 г. спрямо същия месец на предходната година. На 1% възлиза ръстът на продажбите за вътрешен пазар, а износът расте с 21%. През първите четири месеца на 2018 година приходите от продажби на продукция се увеличават с 0,3% спрямо същия период на 2017 година в т.ч. 0,5% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 0,1% ръст на продажбите за износ. Фармацевтичната компания отчете спад на приходите от продажби и печалбата на неконсолидирана база през първото тримесечие на годината. Печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) през първото тримесечие на 2018 г. намалява с 0,7 млн. лв., или с 3,9%, до 16,7 млн. лв. Печалбата от оперативна дейност се свива с 5,7% до 12,7 млн. лв., а нетната печалба се понижава с 0,9 млн. лв., или със 7%, до 11,7 млн. лв. към края на март. Приходите от продажби на продукция през първо тримесечие са с 3% по-малко спрямо предходната година – в размер на 48,9 млн. лв. Приходите от продажби за европейските страни намаляват с 2% в сравнение с първото тримесечие на 2017 г., основно поради намаление на приходите от продажби в Русия с 12%, балканските страни, Близък и Далечен изток. Увеличават се продажбите за Украйна - с 10%, както и в Латвия, Беларус, Малта и др.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

15 май: Специализирано обучение за ИНТРАСТАТ оператори. Коментари и практика по прилагането на система ИНТРАСТАТ

16 май: Обучение "Въведение в Blockchain технологията"

17 май: Церемония по награждаването на победителите в конкурса „ИН-5“

17 май: Общо събрание на БАМИ

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

18 май: Общо събрание на Съюза на производителите на комбинирани фуражи в България

18 май: Европейски минен бизнес форум 2018 г.

19 май: Обучение "Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании"

22 май: Семинар "Системи за управление безопасността на движението по пътищата - Изисквания с указания за прилагане /ISO 39001:2014/"

16-31 май: Безплатни обучения за електронна търговия: „Как да разрастнете бизнеса си бързо и ефективно?“ в градовете Габрово (16.05.2018), Русе (17.05.2018), Варна (18.05.2018), Пловдив (29.05.2018), Стара Загора (30.05.2018) и Бургас (31.05.2018).

7 юни: E² Tech4Cities Brokerage event & Pitching session 2018

13 юни: Конференция „Готови ли сте за GDPR?“

14 юни: Международна среща за Черноморския регион

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.
Дати: 16.05.2018 г., 14 - 18 ч.;
12.06.2018 г., 14 - 18 ч.
Регистрация

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.
Дата: 19.05.2018 г., 09.00 – 17.00 ч.
Регистрация

 

Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 19 май 2018, съботно-неделен
CCNA 2 - 2 юни 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Полският парламент гласува намаляване с 20% на заплатите на депутатите. Мярката идва в опит да се потуши скандал, породен от щедри бонуси, които консервативното правителство си отпусна. Законопроектът, който засяга както 460-те членове на долната камара (Сейм), така и сенаторите, бе одобрен от 240 депутати от консервативното мнозинство. Двама гласуваха против и петима се въздържаха, а депутатите от опозицията бойкотираха вота и скандираха „крадци“. В опит да възстанови част от загубената подкрепа за партията си лидера на управляващата партия "Право и справедливост" Ярослав Качински призова миналия месец министрите да дадат за благотворителност същите суми, като тези, получени под формата на бонуси. Действията на парламента ще намалят сегашната заплата на народните представители от 10 000 злоти (около 2800 долара) месечно, след като бившият премиер Беата Шидло взе решение да отпусне на себе си и своя кабинет бонуси в размер на над 10 средни месечни заплати.

Източник: Reuters

Америка

САЩ регистрираха най-големия си месечен бюджетен излишък през април - 214 млрд. долара, който според Бюджетната служба на Конгреса отразява по-силната икономическа активност през изминалата година. Приходите през април са в размер на 510 млрд. долара, което е с около 12% повече в сравнение със същия период на миналата година, докато разходите се увеличават с 8.4% до 296 млрд. долара. Месечният излишък е 214 млрд. долара - най-високият от 1968 г. Правителството обикновено отчита бюджетен излишък през април, когато данъкоплатците имат срок до средата на месеца, за да подадат своите данъчни декларации. В основата на по-добрите приходи е по-силната икономическа експанзия и ръста на доходите. Държавният бюджет нарасна с рекордните 314 млрд. долара чрез индивидуални данъчни плащания през април. Допълнителният ден за данъчни плащания през месеца добави около 19 млрд. долара към държавните постъпления, съобщават от Министерството на финансите.

Източник: Bloomberg

Азия

Иран е в контакт с европейския самолетостроителен гигант "Еърбъс", за да се опита да използва тесния времеви прозорец, достъпен за бизнеса, след решението на САЩ по-рано тази седмица да се оттегли от международното ядрено споразумение с Техеран, посочи високопоставен ирански представител, цитиран от агенция Ройтерс. "Ние сме в контакт с "Еърбъс" и те проучват всички възможности, които биха могли да съществуват, за да се възползваме от ограниченото за нас време", каза Асгар Фахрих-Кашан, който е висш съветник на иранския министър, отговарящ за пътищата и градското развитие. От "Еърбъс" заявиха, че нямат непосредствен коментар по този въпрос. По-рано през седмицата Фахрих-Кашан беше цитиран да казва, че "Еърбъс" ще обяви в скоро време, дали ще продаде самолети на Техеран, след като Съединените щати, които трябва да одобрят евентуален износ на самолети със значителен брой американско произведени компоненти, заявиха, че ще се оттеглят от международната ядрена сделка с Иран, одобрена през 2015-а година.

Източник: CNBC

 
Индекси на фондови борси
11.05.2018
Dow Jones Industrial
24 831.17 (91.64)
Nasdaq Composite
7 402.88 (-2.09)
Стокови борси
11.05.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)70.45
Heating oil ($US/gal.)2.2100
Natural gas ($US/mmbtu)2.8100
Unleaded gas ($US/gal.)2.1700
Gold ($US/Troy Oz.)1 319.80
Silver ($US/Troy Oz.)16.73
Platinum ($US/Troy Oz.)925.80
Hogs (cents/lb.)75.10
Live cattle (cents/lb.)104.42

       Опознай България

Средновековен град Червен

Средновековен град Червен е най-голямото средновековно селище с крепост край р.Черни Лом в района на Поломието. Първите следи от човека в Поломието датират от старокаменната епоха. Античността също е оставила множество следи. Тук са живели траките. Римляните са се настанили по тези земи през I век след Христа. По-късно българите издигнали в непристъпните скали градища срещу враждебните набези. По онова време (ХIII -ХIV век) средновековния град Червен е един от най-значимите военно-административни, стопански и църковно-културни центрове на България.Първото писмено сведение за Червен е на старобългарски език от XI в. В "Български апокрифен летопис" се казва, че "цар на име Гега с прозвище "Оделян, създал в земята българска" градовете Червен, Несебър и Щип. В градоустройствено отношение Червен е типичен феодален град, състоящ се от две части – Цитаделата /заемаща по-високата част на града/ и същински град. Крепостните стени достигат дебелина 3м. Гордо се извисява единствената така изцяло запазена в нашата страна бойна триъгълна кула, която била четириетажна. Разкритите 11 църкви са били строени в стил на Търновската архитектурна школа. Градът бил изцяло разрушен по време на османското нашествие през 1388г., след което западнал безвъзвратно.Системни разкопки се провеждат от 1961г.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 14.05.2018
Българска версия: 30053, Английска версия: 3002

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999