Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 16 април 2018 г., брой 4689
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(16.04.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.26369
USD   1.58791
CHF   1.64993
EUR/USD   1.2317*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   0 %  

Традиционна майска конференция на Българската асоциация за управление на хора
17-19.05.2018 г.
хотел „Рила“, Боровец
Развитието на бизнеса чрез човешкия капитал, иновации и предприемачество в корпоративната среда и управлението на ресурси.
Стъпки и инструменти за въвеждане на GDPR.
Повишаване капацитета на човешкия ресурс
Регистрация за конференцията
Програма на събитието

 

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Автотранс-Монтана АД - Монтана
Аидалес АД - Хасково
Индустриален и логистичен парк-Бургас АД - Бургас
Многопрофилна болница за активно лечение-Света Анна АД - София
Монолит АД - Хасково
Неохелт АД - София
Полиграф Юг АД - Хасково
Прима ленд груп АД - София
Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - София
Хибридна микроелектроника АД - София
Холдинг Варна АД - Варна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Разходите на компаниите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2017 г. са със 7.4% повече в сравнение с 2016 г., но плановете на мениджърите за тази година са да намалят инвестициите, съобщи Националният статистически институт. Данните са от редовно бизнес наблюдение на инвестиционната активност сред промишлените предприятия, проведено през март. Анкета сред мениджърите показа, че плановете им за тази година са да свият инвестициите с 6.6% като в частния сектор намалението ще е с 14 на сто. Най-голям относителен дял в инвестициите през 2018 г. се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление (43.3%), при което се предвижда понижение от 12.0% спрямо предходната година. На второ място по прогнозен обем на инвестициите са енергетичните и свързаните с водата сектори (с относителен дял от 25.4%), при които се очаква увеличение с 27.9% в сравнение с 2017 г. В производството на недълготрайни потребителски стоки, което е с относителен дял от 16.3%, инвестиционните програми ще се свият с 25.2%.

Източник: Дневник

България продължава да бележи търговски дефицит със страните извън Европейския съюз и през месец февруари на 2018 годината, макар че размерът му се свива на месечна база, съобщи Евростат. Той остава на ниво от 264,6 млн. евро, докато през предишния месец той бе в размер на 378,5 млн. евро. На годишна база дефицитът сериозно се разширява, тъй като през февруари 2017 г. той е бил в размер на 50 млн. евро. Общият дефицит към целия свят, включително страните от ЕС, за февруари се равнява на 380,1 млн. евро, като износът се оценява на 1,947 млрд. евро, а вносът – на 2,327 млрд. евро. На годишна база това сочи ръст на вноса, но спад на износа. За първите два месеца на годината България отново бележи търговски дефицит спрямо всички страни в света в размер на 800 млн. евро, като за сравнение, през същия период на 2017 г. той е бил с 300 млн. евро по-малко. Износът бележи слаб ръст – от 3% до 4,1 млрд. евро, но вносът продължава да расте доста по-бързо – с 11% до 4,9 млрд. евро. Еврозоната бележи излишък в търговията с останалата част от света и през февруари, като този път дори ускорява темпа си на растеж на годишна база, достигайки 18,9 млрд. евро.

Източник: investor.bgДружества
Производство на метална дограма за строителството
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Дормакаба България ЕООД - София   25 131  
  2   Тал Инженеринг ЕООД - Казичене   24 830  
  3   Ти Ес Би Груп ЕООД - София   11 779  
  4   Гласпроект ЕООД - София   11 299  
  5   Камакс ООД - Тетевен   9 249  
  6   Прециз Ал Енерджи ЕООД - Русе   8 661  
  7   Етиком ООД - Петрич   7 230  
  8   Алумина Елит 2003 ЕООД - Велико Търново   5 942  
  9   Мухарски ООД - София   5 936  
  10   Буларкос ЕООД - Хасково   5 563  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 13.04.2018
  Обща стойност (BGN): 318 056.72  
Брой търгувани компании: 31
Premium 144 828.13
Standard 93 746.68
АДСИЦ 18 886.35
Структурирани 196.35
Облигации 60 399.21
Най-голяма промяна в цените
Фонд имоти АДСИЦ - София 25.64 %
Петрол АД - Ловеч -10.00 %
BaSE - Акции: 1 701.64
BaSE - АДСИЦ: 238.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Производителят на текстилни изделия "Аглика трейд" ще разработи иновативна технология за сухо багрене на гладки и обемни тъкани. Проектът е за 1.7 млн. лв., като половината от средствата са безвъзмездни по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Подписването на договора предстои, а срокът за изпълнение е 12 месеца. "Екипът ще направи редица научни изследвания и тестове за създаване на палитра от приложими в производството цветове с необходимата равномерност и устойчивост. Пробите ще се вземат от платове, произведени в промишлени количества", обясниха от компанията. Подготвен е анализ и списък с клиенти, които са проявили интерес за подготовка на техни колекции по новия метод. Сред тях са и дизайнерски компании като Armani и Desigual, с които "Аглика трейд" има дългогодишно партньорство. Технологията ще доведе до икономия на вода, на електрическа енергия и труд. След разработването и внедряването й "Аглика" ще произведе мострени количества продукти, като при изготвянето на дизайна им ще участват и външни консултанти от Италия и Франция. Колекциите ще са в средния ценови клас. "Аглика трейд" разполага със собствени отдели за развойна и иновационна дейност.

Източник: Капитал

Френски инвеститор в сферата на авиацията е проявил интерес към терените на бъдещата Индустриална зона на Кърджали в района на летището, съобщи областният управител Никола Чанев. Компанията от Франция се занимава с преоборудване на самолети. Цялата необходима информационна документация с параметрите на парцела и на пистата на летището вече е изпратена на компанията от страна на Областна администрация. Това е втората фирма, която проявява инвеститорски интерес към бъдещата промишлена зона, преди още тя да бъде изградена. Терените на бившето кърджалийско летище вече е част от Национална компания „Индустриални зони”, предстои възлагане на ПУП за определената площ от близо 105 дка. Очаква се изграждането на промишлената зона да завърши до 2 години.

Източник: kmeta.bg

„Елана Агрокредит“ АД е финансирала сделки на стойност 1,26 млн. лв. през март 2018 г. Общо от началото на годината са отпуснати кредити за над 3,7 млн. лв., като парите, с които оперира дружеството през 2018 г. са от транш С2 на заема от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), който е в размер на 2,5 млн. евро. Траншът е усвоен през януари и март. На 22 март 2018 г. приключи първият етап на увеличението на капитала на "Елана Агрокредит", в който записваха акции настоящи акционери и лица, закупили права в търговията на борсата. На този етап бяха записани 15,3 млн. акции, като минимумът за успех на предлагането, което трябва да приключи на 17 април, е 10 млн. акции. На аукциона на 29 март бяха предложени 3 569 707 броя права, срещу които не са записани акции. От началото на своята дейност до края на март 2018 г. „Елана Агрокредит“ е инвестирала близо 64 млн. лв. в изпълнение на договори за финансов лизинг. Отделно са отпуснати кредити за оборотни средства в размер на 8,5 млн. лв. Към края на март „Елана Агрокредит“ е сключило 2466 сделки с недвижими имоти в изпълнение на договори за финансов лизинг, при които е осигурено закупуването на 11 088 земеделски имота на нейните клиенти с обща площ от близо 78 хил. дка. Само през март сделките са 37 спрямо 22 през февруари, но стойността на отпуснатите средства намалява с 36,4% спрямо 1,98 млн. лв., отпуснати през февруари.

Източник: investor.bg

"Проучване и добив на нефт и газ" АД ще продължи и през 2018 година да експлоатира 13-те находища за петрол и природен газ в Централна Северна България, за които е сключило договори за концесии с Министерството на енергетиката. Дружество се занимава още и с преработката на суров петрол, с търговия с нефтопродукти и горива. В бизнеспрограмата на дружеството е включено и проучването на природните богатства в Блок 1-12 Кнежа, Българска суша. Разрешението за тази дейност беше удължено с още две години през януари. Проучваната площ е разположена на територията на областите Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново, уточняват от дружеството. От "Проучване и добив на нефт и газ" смятат, че районът има потенциал, който заслужава да бъде изследван и детайлно изучен. Приходите и печалбата на "Проучване и добив на нефт и газ" през миналата година са по-ниски спрямо 2016-а. Основната причина за това е, че паричните постъпления във фирмата са формирани главно от продажба на продукция (суров петрол, природен газ и нефтопродукти). Година по-рано дружеството е имало и приходи от услуги - по изпълнение на външни договори и от апорт на активи. Дружеството отчита нетна печалба от 2.923 млн. лв. и следва положителната тенденция, оформила се през последните години.

Източник: Банкеръ

Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) е одобрила на 27 март 2018 г. преминаването на 6 блок на АЕЦ “Козлодуй” към продължителна експлоатация на повишена топлинна мощност от 104%. Проектът включва изменения както в основните съоръжения, които ще поемат увеличения товар, така и в системите за защита, мониторинг и управление на технологичните процеси. За целта е разработена необходимата документация за обосноваване на безопасната експлоатация на блоковете при 104% мощност и за изменения в условията на лицензиите. На 6 блок са реализирани редица модификации, сред които модернизация на системите за управление и защита на реактора, модернизация на сепарационната система на парогенераторите, нова система за измерване на температурата в циркулационните кръгове на първи контур, подмяна на статора на турбогенератора и др. Финансирането на всички дейности по увеличаване на топлинната мощност на 1000-мегаватовите блокове се осъществява изцяло със собствени средства на атомната централа.

Източник: 3e News       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

АОБР настоява за включване на работодателите в Работната група за "Единна входна точка"

Президентът да сезира КС за промените в Закона за банковата несъстоятелност, настоява АОБР

Технологичният напредък на българската индустрия има потенциала да се случва по-бързо от очакваното

ИКЕМ взе участие във Водородно бизнес събитие


Предстоящи събития

24-25 април: Бизнес делегация с участие в икономическа конференция гр. Тел Авив, Израел

24 април: Среща с браншови организации във връзка с прилагането на регламента GDPR

15 май: Специализирано обучение за ИНТРАСТАТ оператори. Коментари и практика по прилагането на система ИНТРАСТАТ

17 май: Общо събрание на БАМИ

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

18 май: Общо събрание на Съюза на производителите на комбинирани фуражи в България

18 май: Европейски минен бизнес форум 2018 г.

7 юни: E² Tech4Cities Brokerage event & Pitching session 2018

14 юни: Международна среща за Черноморския регион

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:

Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 10 март 2018, съботно-неделен
CCNA 4 - 14 април 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен

Нов курс  Internet of Things Fundamentals

Обучение за MS Office:
Предстоят

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Министрите на икономиката от общността приеха решение за предоставяне на макрофинансова помощ за Грузия в размер до 45 млн. евро. Помощта е предвидена да отговори на финансовите нужди на Грузия и да подкрепи икономическото стабилизиране и програмата ѝ за структурни реформи. Икономиката на тази страна се смята за уязвима поради много големия дефицит по текущата сметка и високия външен дълг, докато резервите ѝ в чуждестранна валута са недостатъчни. Макрофинансовата помощ е вид финансова помощ от ЕС за държави партньори, които изпитват кризи с платежния баланс. Тя се предоставя единствено на страни, които се ползват от подкрепата на МВФ. Това е третата операция за Грузия след военния конфликт на страната с Русия през август 2008 г. За първите две операции на ЕС за макрофинансова помощ, всяка от които в размер на 46 млн. евро, беше поет ангажимент на международна конференция на донорите през октомври 2008 г. Освен това ЕС предоставя помощ по линия на политиката си за съседство.

Америка

Русия готви контрасанкции срещу САЩ, а руски депутати вече са подготвили законодателни промени, които предвиждат забрана на вноса на множество американски стоки и услуги в Русия и ограничаване на икономическите връзки. Проектозаконът ще бъде обсъден в долната камара на руския парламент следващата седмица. Той предвижда забрана за внос на американски софтуер и селскостопански продукти, лекарства от САЩ, дори да са закупени от други държави, както и тютюневи продукти и алкохол. Руските депутати предлагат забрана за сътрудничество със САЩ в областта на атомната енергия, ракетните двигатели и производството на въздухоплавателни средства. Предвижда се и изключване на американски фирми от руски приватизационни сделки. Ограниченията са в отговор на действията на Вашингтон, който наложи тежки санкции на руски олигарси и държавни служители.

Източник: Reuters

Азия

Китайският износ неочаквано спадна през март за първи път от февруари 2017 г. насам, което предизвика опасения за един от основните катализатори на растежа на икономиката на фона на задълбочаващия се търговския спор между Пекин и Вашингтон. В същото време нарастването на вноса е повече от прогнозите, което според анализатори се дължи на повишено вътрешно търсене, което пък може да смекчи влиянието на търговските сътресения между Китай и САЩ. Износът на Китай през март се е понижил с 2.7 процента на годишна база, като не е достигнал прогнозата на анализаторите, които очакваха ръст от 10 процента. През февруари китайският износ се повиши с 44.5 процента. Въпреки това за първото тримесечие износът се увеличи с 14.1 процента. Износът на Китай за САЩ нараства с 14.8 процента през първото тримесечие на годишна база, а вносът се увеличава с 8.9 процента, което означава, че търговският излишък нараства.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
13.04.2018
Dow Jones Industrial
24 360.14 (-122.91)
Nasdaq Composite
7 106.65 (-33.60)
Стокови борси
13.04.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)66.81
Heating oil ($US/gal.)2.0800
Natural gas ($US/mmbtu)2.7400
Unleaded gas ($US/gal.)2.0500
Gold ($US/Troy Oz.)1 349.00
Silver ($US/Troy Oz.)16.64
Platinum ($US/Troy Oz.)933.10
Hogs (cents/lb.)77.65
Live cattle (cents/lb.)103.65

       Опознай България

Приемане на Търновската конституция

Търновската конституция е приета от Учредителното народно събрание на 16 април 1879 г. Тя се състои от 22 глави и 169 члена. Съчетавайки най-напредничавите идеи на европейската обществена мисъл с демократичните традиции на българското общество, тя поставя основите на правната уредба на Княжество България като модерна светска национална държава с буржоазно-демократично управление. Конституцията провъзгласява Княжеството за конституционната монархия с парламентарно представителство; урежда държавното устройство в духа на принципа на разделение на властите; предоставя широки права и свободи на гражданите. Търновската конституция е основен закон на България от 1879 до 1947 г., като на два пъти - 15 май 1893 и 11 юли 1911 г. е претърпяла изменения и на два пъти е спирана от действие - по време на Режима на пълномощията (1 юли 1881 - 6 септември 1883 г.) и по време на Деветнадесетомайския режим (1934 г.). С решение на Министерския съвет от 12 март 1991 г. 16 април е обявен за професионален празник на българските юристи и съдебни служители.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 16.04.2018
Българска версия: 29980, Английска версия: 3002

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999