Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 16 март 2018 г., брой 4670
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(16.03.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21048
USD   1.58482
CHF   1.67322
EUR/USD   1.2341*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Благоустройствени строежи 97 АД - Благоевград
Випом АД - Видин
Дъбрава 99 АД - Бургас
Дъбрава ЕАД - Бургас
Калифея АД - София
Строително дружество ММ АД - Чепеларе
Холдинг Варна АД - Варна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Камарата на оценителите, на която държавата е поверила лицензирането и правилата за преценката колко струва всеки актив в България, ще забрани използването на Международните стандарти за оценяване (МСО) и без дебат ще приеме спорни български. Замяната се прави, без публично да са показани предлаганите методи и с недоказан мотив. Срещу предложението е другата организация в сектора, която обединява компании оценители, много от които международни, но не регулира сектора. Причината за недоволството: новите правила ще създадат несигурност за инвеститорите. Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) е изготвила нови задължителни за бранша Български стандарти за оценяване (БСО). С тях ще бъде забранено на оценителите в страната да прилагат каквито и да е други стандарти при изготвянето на оценки на всякакви активи – бизнеси, нематериални активи, оборудване и съоръжения, финансови инструменти или дори произведения на изкуството. Част от предвидените нови правила обаче противоречат на признатите и прилагани от години в България международни стандарти.

Източник: Капитал

През 2017 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 277.5 хил., или 71.3% от населението на същата възраст. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) се увеличава с 2.6 процентни пункта, съобщи Националният статистически институт. Общият брой на заетите лица e 3 150.3 хил., или 51.9% от населението на 15 и повече навършени години. Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 073.4 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 66.9%, съответно 70.6% за мъжете и 63.1% за жените. Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 71.3%, или с 3.6 процентни пункта по-висок в сравнение с 2016 година. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група се увеличава с 4.0 процентни пункта, а при жените - с 3.3 процентни пункта, като достига съответно 75.3 и 67.3%. Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години е 58.2%.

Източник: БанкеръДружества
Производство на рафинирани нефтопродукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Лукойл Нефтохим Бургас АД - Бургас   4 497 088  
  2   Полисан АД - Русе   264 014  
  3   Инса ойл ООД - Раковски   253 124  
  4   Приста Ойл Холдинг ЕАД - София   87 612  
  5   Лубрика ООД - Русе   18 971  
  6   Верила Лубрикантс АД - София   5 750  
  7   Автоман ЕООД - София   5 709  
  8   Българска петролна рафинерия ЕООД - София   3 131  
  9   Полихим-СС ЕООД - София   3 016  
  10   Авио Ойл ЕООД - София   1 528  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 15.03.2018
  Обща стойност (BGN): 2 575 522.96  
Брой търгувани компании: 31
Premium 147 514.72
Standard 2 333 798.05
АДСИЦ 88 720.67
Структурирани 847.00
Права 4 642.53
Най-голяма промяна в цените
БГ Агро АД - Варна -7.14 %
Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София 5.47 %
BaSE - Акции: 5 564.90

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Съвместно българо – израелско дружество откри официално в Габрово нов завод за производство на туби. ЛС Тюбс АД е 50% собственост на СТС Пак Холдинг ООД (габровска фирма, производител на ламинатни туби) и 50% на Lageen Tuboplast (израелска фирма, производител на екструдирани туби, близо до град Хайфа). Притежава Сертификат за инвеститор клас А от месец юни 2017 г. В рамките на 3 години, до 2020 г., се предвижда дружеството да инвестира 10 847 000 лв. и да открие 68 нови работни места. Към днешна дата са открити 23 работни места. Дружеството произвежда екструдирани туби за козметичната, фармацевтичната, хранително-вкусовата и химическата промишлености. Заради притежавания от компанията Сертификат за инвеститор Клас А, правителството, чрез Министерство на икономиката, осигурява финансови средства в размер на 419 748.24 лв за ремонт на техническата инфраструктура, необходима за реализацията на инвестиционния проект „Завод за производство на туби“, „ЛС Тюбс“ АД – гр. Габрово. Към момента има избран изпълнител, с който предстои да бъде подписан договор и строителството ще започне съвсем скоро.

Кока-Кола планира да отвори 130 нови работни места в регионалния си ИТ развоен център у нас, съобщиха от компанията. В края на 2017 година стана ясно, че София е избрана като локация за Регионален ИТ развоен център на Кока-Кола, който ще предоставя услуги за Европа, Близкия Изток и Африка и за редица глобални инициативи на компанията. Това ще бъде вторият по големина и обем на предоставяните услуги център, като част от световната структура за информационни технологии на Кока-Кола, която включва развойни центрове в САЩ, Мексико, Сингапур и др. Центърът ще предостави редица възможности за обучение и развитие на ИТ специалистите. Целта на компанията е да привлече студенти, опитни ИТ архитекти и висококвалифицирани таланти, които ще създават интелигентни технологии на глобално ниво. Развойният център на Кока-Кола в София си партнира и с българските офиси на водещи компании като SAP, Atos и Microsoft, като планира да разшири партньорската си мрежа. Системата на Кока-Кола в България осигурява 40% от работните места в сферата на производство на безалкохолни напитки и е пряк работодател на 2 100 души, като общото въздействие върху заетостта е 19 200 работни места, или 0,6% от работната сила в страната.

В момента в България работят около 170 дружества от автоиндустрията, които произвеждат части и системи за водещите марки в световен мащаб, съобщи зам.-министъра на икономиката Лъчезар Борисов. Те допринасят за 4% от брутния вътрешен продукт (БВП) и дават работа на над 40 000 души. Проекти на стойност 800 милиона лева, създаващи близо 13 000 работни места, са сертифицирани по закона за насърчаване на инвестициите. Най-голямата компания в този бранш в България е японската "Язаки", която през 2017 година отвори трета база, намираща се в Димитровград, като има още в Сливен и в Ямбол. След като първоначално през есента на 2017 година там наеха 800 души в началото на февруари от компанията обявиха, че ще отворят още 700 работни места. Отново през миналата година германската Коstаl, която е специализирана в производството на подкормилни кутии, даде старт на работата във втория й завод в Пазарджик, където работните места са 1700. Преди него дружеството отвори и завод в Смолян. Друг лидер от Германия - "ВИТТЕ Аутомотив" обяви през август 2017 г., че разширява производствената си база в Русе и наема допълнително 500 души.

Източник: money.bg

 "Булгартрансгаз" ЕАД и швейцарският консорциум ДЗЗД "АФ-ЕМГ Консулт" подписаха договор за изготвяне на предпроектно проучване за газов хъб "Балкан". Предпроектното проучване ще оцени в детайли търговската и техническата жизнеспособност на проекта, ще определи точния бизнес модел за неговото реализиране, ще даде възможност за финализиране на регулаторната рамка и структура за неговото финансиране. В рамките на проучването ще бъдат анализирани целевите пазари, търсенето и доставката на природен газ. Ще бъде изготвена пътна карта за реализацията на проекта. Миналата година Европейската комисия одобри финансирането на предпроектно проучване по проекта за газов хъб "Балкан" в рамките на 920 500 евро (половината от предвидената обща стойност) по Механизма за свързване на Европа. Стойността на подписания договор е в общ размер на 2 327 437 лв. След проведена обществена поръчка за изпълнител е избран българо-швейцарският консорциум ДЗЗД "АФ-ЕМГ Консулт". В срок от 40 календарни дни след подписване на договора, консорциумът ще представи междинен доклад за проведените дейности, а всеобхватното проучване ще бъде изготвено в срок от 110 дни.

Източник: Банкеръ

"Сирма груп холдинг" АД е сключило договор за покупка на акции от дъщерното дружество "Онтотекст" АД за 4,2 млн. евро. Продавач е Ню Юръп Венчър Екуити Ел Пи (правоприемник на инвестиционния фонд за рисково финансиране Невек (Neveq). Обект на сделката са 4 187 087 акции клас А1 от капитала на "Онтотекст", представляващи 100% от акции клас А1 и 26,06% от капитала на дружеството. Определени са и промени в ръководните органи на "Онтотекст", като Златолина Мукова и Константин Петров напускат Съвета на директорите на дружеството. "Сирма груп холдинг" ще финансира първия транш от покупката с инвестиционен банков кредит. Neveq придоби дяла си в "Онтотекст" през 2008 г. "Онтотекст" има 67 служители в края на 2016 г. Приходите от оперативна дейност през 2016 г. са за 6,8 млн. лв. при повишение с 11,1% на годишна база. Нетната печалба е 479 хил. лв. за 2016 г., спрямо загуба от 229 хил. лв. за 2015 г.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

15 февруари – 16 март: Регионални срещи за подготовката на процедура „Изграждане на регионални научни центрове”

21-22 март: Международна конференция „Бъдещето на труда“

22-23 март: Редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи `2018”

22-23 март: Среща на група 1 "Работодатели" на Европейския икономически и социален комитет

27 март: Семинар „Управление на риска ISO 31001:2018 в системата за управление“

11 април: Конференция "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие"

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

18 май: Европейски минен бизнес форум 2018 г.

14 юни: Международна среща за Черноморския регион


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:

Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 10 март 2018, съботно-неделен
CCNA 4 - 14 април 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен

Нов курс  Internet of Things Fundamentals

Обучение за MS Office:
Предстоят

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Технологични компании като Facebook, Google, Amazon, Spotify и др. вероятно ще се наложи да плащат милиарди долари за нови данъци в рамките на Европа, след като Европейският парламент прие в четвъртък Общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД), която е част от широко обхватно предложение за създаването на единен, ясен и справедлив корпоративен данъчен режим в ЕС. Т. нар. "цифров" данък ще се определя според дигиталното присъствие на дадена компания в Евросъюза и размерът му вероятно ще е 3 процента. Той ще се налага върху всички приходи на технологични компании с над 100 хиляди потребители в Европа, покривайки всичко - от рекламните приходи на Google и Facebook, до абонаментните такси за компании като Apple и Spotify. Данъкът, който може да бъде обявен още следващата седмица на европейската среща на върха в Брюксел, се очаква да повиши приходите с около 5 млрд. евро годишно.

Източник: FT

Америка

Венецуела ще остане най-големият риск сред водещите производители на петрол и тази ситуация няма да се промени скоро, смятат от International Energy Agency (IEA) в последния си доклад. "Без промяна от страната на другите страни-производителки, която да компенсира, изглежда възможно латиноамериканската страна да бъде последната капка, която ще прати пазара в дефицит", смятат от базираната в Париж организация. Венецуела има най-големите в света резерви на петрола, но производството върви надолу през последните години. Държавата продължава да е в икономическа криза, предизвикана от години лошо управление и засилена от срива на цената на петрола в средата на 2014 година. Така след години намаляване на производството се очаква до края на 2018 година то да се срине до 1,38 милиона барела дневно - или най-ниското ниво от 70 години насам, ако изключим 2002-2003 г., когато секторът бе раздиран от стачки. IEA повиши прогнозата си за търсене на петрол до 99,3 милиона барела дневно в света през 2018 година.

Източник: CNBC

Азия

Китай подписа мащабна сделка за доставки на кобалт - основният компонент за производството на батерии за електромобили. Споразумението ще позволи на листнатата на борсата в Шънджъ компания GEM да получи 50 хил. тона от метала в следващите три години, като доставките ще бъдат осигурени от един от световните гиганти в минната индустрия - Glencore, съобщава Business Insider. Според изчисленията на експерти това се равнява на близо половината от търгувания кобалт през 2017 година и на близо една трета от прогнозирания общ добив на Glencore до 2020 година. Сделката е решаваща за Китай, като по този начин страната си гарантира лидерската позиция в глобалното производство на батерии за електрически коли, като се има предвид, че към момента държавата произвежда над 80% от рафинирания кобалт в света. Цената на метала е скочила повече от двойно през последните две години. Подобно е състезанието между държавите и по отношение на търговията с литий. Един от най-големите доставчици в това отношение е Австралия.

Източник: FT

 
Индекси на фондови борси
15.03.2018
Dow Jones Industrial
24 873.66 (115.54)
Nasdaq Composite
7 481.74 (-15.07)
Стокови борси
15.03.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)61.26
Heating oil ($US/gal.)1.9000
Natural gas ($US/mmbtu)2.6800
Unleaded gas ($US/gal.)1.9200
Gold ($US/Troy Oz.)1 316.90
Silver ($US/Troy Oz.)16.42
Platinum ($US/Troy Oz.)957.90
Hogs (cents/lb.)79.18
Live cattle (cents/lb.)112.30

       Опознай България

Веляновата къща в Банско

Веляновата къща е най-добре запазената къща в Банско от епохата на Възраждането. Построена е в края на XVIII век и е подарена от местните на прочутия майстор по стенна живопис Уста Велян Огнев. Той пристига по покана на банските първенци, за да изработи иконостаса на църквата Св. Троица. Къщата е двуетажна, укрепена, в характерния стил за епохата на Възраждането. На първия етаж има скривалище, съставено от две свързани помежду си помещения. На втория се намира жилищната част, която е съставена от пет стаи и чардак. Цялата сграда е направена само от дърво и камък. Най-интересното и значимото във Веляновата къща е вътрешната й украса, дело на самия майстор Велян. Най-красиви са стенописите в Синята стая. Тук могат да се видят пейзажи от Венеция и Истанбул. Чардакът е украсен с прекрасна дърворезба, а друга дърворезба в една от стаите изобразява геометрични и растителни мотиви. От 1977 г. до днес къщата работи като архитектурно-етнографски музей. Нейните стенописи и украса са обявени за паметник на културата с национално значение. Веляновата къща е включена в списъка на 100-те национални туристически обекта.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 16.03.2018
Българска версия: 29930, Английска версия: 3003

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999